Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Tablica interaktywna
(wybór materiałów) 

 1. Budowa książki i czasopisma. Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej / Agata Safian. // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 11 dodatek Biblioteka Centrum Informacji, s. 20-21

 2. Ćwiczenia interaktywne na tablicy / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian. // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. – 2010, nr 2, s. 14-17

 3. Edukacja interaktywna / Tomasz Prauzner. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - R. 44[45], nr 5 (2005), s. 42-44

 4. Interaktywna rzeczywistość szkolna / Ewa Marciniak-Kulka. // Szkolne Wieści. – 2008, nr 4, s. 2-3

 5. Interaktywny klucz do sukcesu edukacji // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 11-12, s. 46-47

 6. Interaktywny nauczyciel kontra interaktywny rodzic / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr 2, s. 40-41

 7. Jak oswoić tablicę interaktywną? / Agnieszka Mączyńska-Dilis. // Gazeta Szkolna. – 2005, nr 21, s. 20

 8. Język francuski w szkole podstawowej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej / Maria Kaznowska. // Meritum. – 2010, nr 1, s. 82-86

 9. Komputery i tablice interaktywne w realiach polskiej szkoły / Jolanta Ostrowska. // Gazeta Szkolna. – 2010, nr 3, s. 15

 10. Od kalkulatora do tablicy interaktywnej – wspomnienia „starego” nauczyciela / Jolanta Ostrowska. // Gaz. Szk. – 2010, nr 23,  s. 14-15

 11. Tablica i kreda nie jest już potrzebna / Iwona Gertig; rozm. przepr. Kamila Sekułowicz. // Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 3 (17), s. 52

 12. Tablica interaktywna jako nowatorski środek dydaktyczny / Małgorzata Witecka. // Meritum. – 2009, nr 2, s. 80-83

 13. Tablica interaktywna środkiem wspomagającym nauczanie / Hanna Gulińska, Małgorzata Bartoszewicz. // E-Mentor. - 2007, nr 1, s. 27-34

 14. Tablica interaktywna w dydaktyce szkolnej na lekcjach języka polskiego / Justyna Miernik, Joanna Piasta-Siechowicz. // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2008/2009, nr 4, s. 89-99

 15. Tablica interaktywna w edukacji i reedukacji specjalnej / Józef Surowaniec. // Szkoła Specjalna. - T. 68, nr 2 (2007), s. 146-152

 16. Tablica interaktywna w kilku pytaniach i odpowiedziach / Magdalena Brewczyńska. // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 11 dodatek Biblioteka Centrum Informacji, s. 5-7

 17. Tablica interaktywna w szkole / Justyna Miernik, Joanna Piasta-Siechowicz. // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. –  2007/2008, nr 4, s. 53-65

 18. Tablica interaktywna : nowe środki dydaktyczne w kształceniu przyrodniczym / Magdalena Nocny. // Geografia w Szkole. - [R.] 60, nr 2 (2007), s. 39-42

 19. Tablica interaktywna StarBoard na lekcjach chemii / Hanna Gulińska. // Chemia w Szkole. - [R.] 51, nr 5 (2005), s. 58-61

 20. Tablice interaktywne narzędziem nowoczesnego nauczyciela / Jolanta Ostrowska. // Gazeta Szkolna. – 2010, nr 2, s. 15

 21. Technologia sprzymierzeńcem nauczyciela / Marek Czeleń. // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 9-10, s. 96

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony