Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

STREETWORKING
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

Książki:

 1. PEDAGOG ulicy - entor z autorytetem / Ryszard Frankowski, Mariusz Mędra. W: Współczesne problemy pedeutologii i edukacji / pod red. Elżbieta Sałata [i in.] ; [Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego [i in.]]. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2007.Sygn.: 306167 Cz (Ped. 147), 306168

 2. STREETWORKING : teoria i praktyka / pod red. Elżbiety Bieleckiej ; Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2005.

 Artykuły z czasopism:

 1. DOM Powrotu, streetworking - społeczność terapeutyczna - reintegracja społeczna / Elżbieta Bielecka, Katarzyna Kaszek //  Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 4, s. 93-101

 2. DOŚWIADCZENIA streetworkingu za granicą: analiza czterech programów / Tomasz Biernat // Wychowanie na co Dzień.- 2009, nr 3, s. 19-22

 3. GRUPA Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ (GPAS) / Andrzej Orłowski. //  Konteksty - R. 64[63], nr 1/2 (2009), s. 329-331

 4. KSZTAŁTOWANIE się koncepcji pedagogiki środowiskowej / Wojciech Sroczyński // Zarządzanie i Edukacja.- Nr 61 (2008), s. 43-65

 5. OD terapeuty ulicznego do streetworkera / Jacek Charmast //  Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 4, s. 66-74

 6. OGNISKOWE projekty pracy ulicznej / Andrzej Orłowski ; rozm. przepr. Piotr Słupek-Opolski. //  Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 4, s. 102-105

 7. PEDAGOG ulicy - cele i zadania / Ryszard Borowski // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika.- T. 6, cz. 1 (2007), s. 239-243

 8. POTRZEBA działań pedagogicznych w środowisku otwartym / Daniel Queff //  Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 4, s. 121-128

 9. PRACA socjalna na ulicy w warunkach szczególnego ryzyka / Jacek Kurzępa //  Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 4, s. 9-34

 10. PROGRAM STACJA - szansa czy utopia dla zagubionej młodzieży / Elżbieta Bielecka, Joanna Winiarska, Wojciech Ronatowicz // Pedagogika Społeczna.- 2005, [nr] 4, s. 45-65

 11. PRZESTRZENIE działania pedagoga ulicznego / Tomasz Szczepański // Pedagogika Społeczna.- 2005, [nr] 4, s. 106-112

 12. STREETWORKING - prewencja - poradnictwo : na przykładzie instytucji Novadic w Holandii / Anna Kruszewska // Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 4, s. 129-140

 13. STREETWORK jako forma pracy socjalnej / Agnieszka Walendzik //  Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 4, s. 35-44

 14. STREETWORKING jako forma pracy socjalnej - działania Stowarzyszenia TADA / Paweł Kubicki, Marta Olcoń // Dziecko Krzywdzone. – 2003, nr 2, s.111-114

 15. STREETWORKING jako metoda wsparcia społecznego dzieci ulicy / Maciej Bernasiewicz, Monika Noszczyk. //  Zeszyt Naukowy / Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. - Nr 16 (2007), s. 35-42

 16. STREETWORKING w Peru : na przykładzie Comunidad de Acogida Don Bosco / Monika Winiarska // Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 4, s. 141-144

 17. STREETWORKING w pracy socjalnej z osobami bezdomnymi / Beata Szulz // Społeczeństwo i Rodzina.- 2008, nr 4, s. 51-62

 18. STREETWORKING, czyli praca z dziećmi ulicy / Joanna Dec // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 101-109

 19. ULICZNICE / Natalia Magreta, Aleksandra Stańczak //  Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 4, s. 75-92

 20. WYJŚĆ naprzeciw : pedagog ulicy w perspektywie pedagogiki społecznej / Ewa Kozdrowicz //  Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 4, s. 113-120

 WWW:

 1. http://www.streetworking.pl/

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony