Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych problematyką dopalaczy
na zajęcia dla uczniów wszystkich typów szkół
Dopalacze - nowe trendy, nowe zagrożenia
więcej na
: www.pbw.lodz.pl/lekcje_biblioteczne.htm

 

Narkotyki i dopalacze : wybór książek, artykułów
i multimediów

KSIĄŻKI 

 1. BLIŻEJ siebie - dalej od narkotyków : poradnik dla rodziców / [oprac. Barbara Jakubowska, Danuta Muszyńska]. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, [2007]. - Sygn.: 304593 - 304595

 2. DZIECKO i jego środowisko : uzależnienia a dzieci i młodzież / pod red. Andrzeja Steciwko [i in.] ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ; Samorząd Województwa Opolskiego. - Wrocław : "Continuo", 2006. - Sygn.: 302113 Cz (Socj. 667), 302114

 3. MONITOROWANIE narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym / [red. Janusz Sierosławski i in.]. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2007. - Sygn.: 315407 - 315408

 4. NARKOMANIA : gdzie szukać pomocy? : informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2007. - Sygn.: 314086 - 314088

 5. NARKOMANIA : podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Zygfryd Juczyński. - Wyd. 2 uaktual.. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008. - Sygn.: 314524

 6. NARKOMANIA : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - Sygn.: 314675

 7. NARKOMANIA : zjawisko, zagrożenia / red. nauk. Mariusz Jędrzejko ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Warszawa : "Aspra-Jr" ; Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2008. - Sygn.: 308091

 8. NARKOTYKI - inni biorą, ty nie musisz / Maria Moneta-Malewska, Joanna Wrześniowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. - Sygn.: 314525

 9. NARKOTYKI / [aut. Jacqui Bailey]. - Poznań : Wydawnictwo Ibis, 2009. - Sygn.: 313958

 10. NARKOTYKI : jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie? : duchowe aspekty leczenia uzależnienia / Paweł Karpowicz. - Wyd. 3. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2009. - Sygn.: 310465

 11. NARKOTYKI : organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania / pod red. Konrada Raczkowskiego. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2009. - Sygn.: 312173 - 312174

 12. PODRĘCZNIK do monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym / red. Bogusława Bukowska [i in.]. - [Wyd. 2. uzup. i popr.]. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2008. - Sygn.: 315406

 13. PRZEZWYCIĘŻYĆ uzależnienie : poradnik dla rodziców / Tom McGill. - Poznań : "Zysk i S-ka", cop. 2007. - Sygn.: 304862

 14. RAPORT Krajowy 2009 :  sytuacja narkotykowa w Polsce / [red. Piotr Jabłoński i in.]. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2009. - Sygn.: 315385 - 315386

 15. STAWIĆ czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / Charly Cungi. - Kielce : "Pax", cop. 2007. - Sygn.: 305625, 304365

 16. TERAPIA młodzieży z problemem narkotykowym : podejście skoncentrowane na rozwiązaniach / Jacek Szczepkowski. - Toruń : "Akapit", 2007. - Sygn.: 306159 Cz (Psych. 628), 306160

 17. WSPÓŁUZALEŻNIENIE matek narkomanów / Ewa Trębińska-Szumigraj. - Wyd. 1 w jęz pol.. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. - Sygn.: 314346

 18. ZDROWOTNE konsekwencje nadużywania leków : informator metodyczny dla pedagogów i nauczycieli / oprac. Anna Nitka, Mariusz Jędrzejko. - Warszawa : "Pedagogium", 2008. - Sygn.: 311555 - 311556

ARTYKUŁY Z CZASOPISM 

 1. BAŁTYK i morze dopalaczy : legalne narkotyki / Piotr Kobalczyk. // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 178, s. A6

 2. DOPALACZE / Bogusława Bukowska, Michał Kidawa, Dawid Chojecki. //  Remedium. – 2009, nr 5, s.30-31

 3. DOPALACZE - ucieczka od rzeczywistości? / Artur Wolski. // Forum Akademickie. - R. 16, nr 10 (2009), s. 52-53

 4. DOPALACZE cię wypalą / Ewa Miłoszewska. // Głos Nauczycielski. – 2009, nr 5, s.13

 5. DOPALACZE mogą cię wypalić / Magdalena Wójcik. // Remedium. – 2009, nr 2, s.20

 6. DOPALACZE specjalnej troski / Piotr Miączyński, Leszek Kostrzewski. // Gazeta Wyborcza. - 2010, nr 62, s. 26-27

 7. DOPINGOWANIE mózgu : kontrowersyjne dopalacze / Grzegorz Gajewski. // Tygodnik Powszechny. - 2009, nr 4, s. 31

 8. FISKUS ściga dopalacze / Tomasz Molga. // Wprost. – 2010, nr 25, s.80-81

 9. GROŹNE dopalacze, czyli uwaga na boską szałwię / Jolanta B. Zawilska ; rozm. przepr. Sławomir Zagórski. // Gazeta Wyborcza. - 2009, nr 304, s. 18

 10. MODA na dopalacze? / Tomasz Zakrzewski. // Świat Problemów. – 2009, nr 4, s.24-25

 11. WALCZYĆ czy zaakceptować? / Joanna Mikuła. // Świat Problemów. – 2010, nr 7, s.24-26

 12. WYPALACZE mózgu / Szczepan Grzybowski. // Charaktery. – 2010, nr 9, s.66-69

 MULTIMEDIA 

 1. BEZPIECZNIE i szczęśliwie. Programy profilaktyczne [dokument elektroniczny] / i. s. Straż Miejska w Łodzi. - Łódź : Straż Miejska w Łodzi, 2009. - 1 dysk optyczny (CD-ROM)  : dźw., kolor. ; 12 cm. - Sygn.: O 1037

 2. DZIECIAKI [Dokument elektroniczny] = Kids / directed by Larry Clark ; written by Harmony Korine, Larry Clark ; photography Eric Alan Edwards ; music Lou Barlow, John Davis ; starring Leo Fitzpatrick, Justin Pierce, Chloë Sevigny. - Film. - Warszawa : ITI Film Studio : Miramax International, 2004. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. - Sygn.: O 657

 3. DZIĘKUJĘ... nie biorę! [Dokument elektroniczny] / scen., reż., muz. Kuba Snochowski, Marcin Wołkowicz ; zdj. Marcin Wołkowicz ; występują Boguś Biernacki, Olga Gałązka, Łukasz Grójec [i in.] ; oprac. materiałów pomocniczych Bogusława Walczak ; rys. Iwona Pawlak. - Film. - Kraków : "Rubikon", 2005. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm + materiały pomocnicze. - Sygn.: O 660

 4. NIKOTYNA - legalny narkotyk [Dokument elektroniczny] / scen. i reż. Dariusz Regucki ; dźwięk Tomasz Kochan ; obsada Alina Kamińska, Maciej Słota, Olaf Wójcik. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Lekcje przestrogi 2). - Sygn.: O 919/5

 5. ŻYCIE pod murem [Dokument elektroniczny] / na podstawie sztuki teatralnej Roberta Turleja  ; adaptacja tv i reż. Dariusz Regucki ; zdj. Andrzej Nakowski, Michał Bożyk ; muz. Dariusz Regucki ; dźw. Rafał Ziętara ; montaż Marcin Pazdur ; występują Dominika Buczek, Michał Rykowski, Krystian Wojtarowicz [i in.]. - Film. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2006. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm + materiały pomocnicze. - (Lekcje Przestrogi : filmowy pakiet edukacyjny). - Sygn.: O 637/5

NIKOTYNIZM 

 1. BIOHIPNOTERAPIA : jak pomóc uzależnionym od alkoholu i nikotyny / oprac. Zenon Waldemar Dudek. - Warszawa : "Eneteia", 2000. - Sygn.: 286115

 2. CZYSTE powietrze wokół nas : program edukacji antytytoniowej dla dzieci przedszkolnych / Janusz Szymborski [i in.] ; Instytut Matki i Dziecka. - Wyd. 2, popr.. - Warszawa : Instytut Matki i Dziecka, 2000. - Sygn.: 315669 - 315670

 3. DZIĘKUJĘ... nie piję, nie palę, nie biorę / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Rubikon", [2002?]. - Sygn.: 284473

 4. JA już nie palę : jak w sposób naturalny wyzwolić się z nałogu / Martha Work Ashelman. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2002. - Sygn.: 297020

 5. JAK stworzyć miejsce pracy bez papierosa : przewodnik / [oprac. tekstu] Jolanta Jabłońska. - Warszawa : Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, 2005. - Sygn.: 304068 - 304069

 6. NIKOTYNA, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Rubikon", 2001. - Sygn.: 278301

 7. PALENIE i picie / [aut. Paul Mason]. - Poznań : Wydawnictwo Ibis, 2009. - Sygn.: 314531, 313960

 8. PALENIE tytoniu : wolność czy zniewolenie? / red. Czesław Cekiera [i in.]. - Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2001. - Sygn.: 284725, 303073

 9. PATOLOGIE społeczne : alkoholizm, narkomania, nikotynizm : opracowanie dla studentów uniwersytetu i lekarzy / Anna Słowik-Gabryelska. - Szczecin : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. - Sygn.: 306624 - 306625

 10. PROF. Witold Zatoński radzi jak rzucić palenie / . - [Wyd. 14]. - Warszawa : Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, cop. 2006. - Sygn.: 304070

 11. PROGRAM promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień "Dziękuję, nie" / [aut.] Stefan Mieszalski [i in.]. - Warszawa : "Drukpol", 2000. - Sygn.: 276155 Cz (Ped. 3146)

 12. PROSTA metoda jak skutecznie rzucić palenie : dla kobiet / Allen Carr . - Warszawa : "Betters", 2008. - Sygn.: 312952

 13. RZUCIĆ palenie : jak na dobre zerwać z nałogiem / Peter Cross, Clive Hopwood. - Poznań : "Rebis", 2007. - Sygn.: 305567

 14. RZUCISZ palenie : w oparciu o program Dwunastu Kroków / Elizabeth Hanson Hoffman, Christopher Douglas Hoffman. - Warszawa : "Akuracik", 2001. - Sygn.: 275584

 15. SKUTECZNOŚĆ profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży / Krzysztof Ostaszewski. - Warszawa : "Scholar", 2003. - Sygn.: 285958 Cz (Ped. 1538), 290637, 285959

 16. SMOKING sucks! : pomóż swoim dzieciom uniknąć pułapki palenia : palenie jest do kitu! / Allen Carr, [Robin Hayley]. - Warszawa : "Betters", cop. 2008. - Sygn.: 311846

 17. ŚCIEŻKA Ślepy zaułek / [pod kier.] Anna Szczęsna, Artur Doliński. - Zielona Góra : ZHP Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej, 2000. - Sygn.: 284831 Cz (Met. 3891)

 18. TYTOŃ / Czesław Cekiera. - Lublin : Wydaw. KUL, 2005. - Sygn.: 302174 - 302175

 19. UŻYWANIE środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów - kandydatów na nauczycieli : raport z badań / red. nauk. Jan A. Malinowski ; przy współpr. Grzegorz Kasprzycki ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studium Pedagogiczne, Urząd Marszałkowski w Toruniu. Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS. - Toruń : "Akapit", 2005. - Sygn.: 300553

 20. ZNAJDŹ właściwe rozwiązanie : program antytytoniowy dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum / Janusz Szymborski [i in.]. - Wyd. 2, popr.. - Warszawa : Zakład Zdrowia Publicznego Instytutu Matki i Dziecka. Pracownia Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, 2000. - Sygn.: 315667 - 315668

 HIV/AIDS

 1. CHCĘ żyć! : historia Nadine - nosicielki wirusa HIV / Marliese Arold. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2006. - Sygn.: 305817

 2. HIV : bać się czy nie? / Zbigniew Izdebski, Dorota Rogowska-Szadkowska. - Wyd. 2 uzup.. - Warszawa : Krajowe Centrum ds. AIDS, 2005. - Sygn.: 304103 - 304104

 3. HIV/AIDS : podręcznik dla lekarzy i studentów / pod red. Waldemar Halota [i in.]. - Poznań : "Termedia", 2006. - Sygn.: 304093 - 304097

 4. PROBLEM dziecka zakażonego HIV w opiece podstawowej / Magdalena Marczyńska, Małgorzata Szczepańska-Putz. - Warszawa : Krajowe Centrum ds. AIDS, 2005. - Sygn.: 304101 - 304102

 5. PROGRAM profilaktyki szkolnej : w zakresie AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową / Alan Carr ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. - Sygn.: 295102, 303414

 6. RYZYKOWNA dekada : seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS : studium porównawcze 1997-2001-2005 / Zbigniew Izdebski. - Zielona Góra : Uniw. Zielonogórski, 2006. - Sygn.: 302965

 7. SPOŁECZNE uwarunkowania postaw młodzieży wobec AIDS : (na przykładzie szkół średnich Płocka) / Mirosław Milewski. - Kraków : "Nomos", 2005. - Sygn.: 299861

 8. STYGMAT i dyskryminacja jako trzecia faza epidemii HIV/AIDS / Jolanta Wojciechowska. - Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 2004. - Sygn.: 295400

 9. TRAFIENI : 7 opowiadań o AIDS / aut. Agnieszka Drotkiewicz [i in.] ; [red. Donata Lam]. - Warszawa : W.A.B., 2005. - Sygn.: 298802

 10. ZAPOBIEGANIE HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową : edukacja młodzieży szkolnej : propozycje tematyczne dla twórców programów edukacyjnych : ćwiczenia / red. wersji pol. Grażyna Konieczny [i in.]. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Krajowe Centrum ds. AIDS, 2005. - Sygn.: 304085 Cz (Met. 1213/3), 304086

 11. ZAPOBIEGANIE HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową : edukacja młodzieży szkolnej : propozycje tematyczne dla twórców programów edukacyjnych : poradnik dla nauczycieli / red. wersji pol. Grażyna Konieczny [i in.]. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Krajowe Centrum ds. AIDS, 2005. - Sygn.: 304085 Cz (Met. 1213/2), 304086

 12. ZAPOBIEGANIE HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową : edukacja młodzieży szkolnej : propozycje tematyczne dla twórców programów edukacyjnych : poradnik dla twórców programu edukacyjnego / red. wersji pol. Grażyna Konieczny [i in.]. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Krajowe Centrum ds. AIDS, 2005. - Sygn.: 304085 Cz (Met. 1213/1), 304086

 Prenumerujemy następujące czasopisma dotyczące problematyki uzależnień:

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony