Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Orzecznictwo lekarskie; orzecznicy
(wybór materiałów)

Książki:

 1. Leksykon orzekania lekarskiego / pod red. Leszka Wdowiaka i Alfreda Owoca ; [aut. haseł A. Owoc et al.] ; Warszawa : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 1990

 2. Marek Zdzisław,  Szymusik Adam : Urazy głowy i mózgu w orzecznictwie sądowo-lekarskim i psychiatrycznym. Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1975. – Sygn. : 118225

 3. Najważniejsze zagadnienia orzecznicze w podstawowej opiece zdrowotnej : ZUS, KRUS, medycyna pracy / red. Andrzej Steciwko, Jarosław Drobnik. Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2008.

 4. Owoc Alfred : Socjomedyczna ocena zdolności do pracy. Lublin ; Warszawa : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 1998.

 5. Piotrowski Wiktor : Systemy orzecznictwa lekarskiego w krajach Unii Europejskiej / Wiktor Piotrowski ; Katedra i Zakład Medycyny Społecznej Akademii Medycznej we Wrocławiu im. Piastów Śląskich. Wrocław : Wiktor Piotrowski, 2006.

 6. Wilmowska-Pietruszyńska, Anna : Budowa systemu orzecznictwa lekarskiego w ubezpieczeniach społecznych w Polsce. Warszawa : ZUS, 1996.

 7. Wilmowska-Pietruszyńska, Anna : Orzecznictwo lekarskie dla lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich i wydziałów lekarsko-stomatologicznych akademii medycznych.  Wyd. 2 popr. i uzup. Wrocław : "Urban & Partner", cop. 2003.

 8. Zyss Tomasz : Orzecznictwo rentowe : ze szczególnym uwzględnieniem psychiatrii : z 11 rycinami i 9 tabelami. Kraków : Wydawnictwo Medyczne, 2006.

 

Artykuły:

 1. Dygas Małgorzata : Nowe podejście. Wiadomości Ubezpieczeniowe. - 2006, nr 1/2, s. 65-70 (Usługi medyczne świadczone w zakresie orzecznictwa dla zakładów ubezpieczeń.)

 2. Guza Łukasz : Trzeba wymienić orzeczenia o niepełnosprawności. Gazeta Prawna. - 2007, nr 108, s. 14

 3. Kisiel Wiesław : Decyzje i wyroki w sprawach chorób zawodowych. Cz. 1. Przegląd Prawa Publicznego. - 2007, nr 9, s. 46-65

 4. Kisiel Wiesław : Decyzje i wyroki w sprawach chorób zawodowych. Cz. 2 . Przegląd Prawa Publicznego. - 2007, nr 10, s. 27-43

 5. Kossakowski, Jacek : Orzecznictwo lekarskie w systemie ubezpieczenia społecznego rolników. Ubezpieczenia w Rolnictwie. - 2002, nr 4, s. 57-72

 6. Kowalski Piotr,  Długopolski Janusz : Kategoryczność opinii biegłego sądowego medyka w sprawach cywilnych. Palestra. - R. 53, nr 9/10 (2008), s. 108-111

 7. Lempska Wiesława : Co to jest choroba zawodowa i jak uzyskać decyzję o jej stwierdzeniu? Bezpieczeństwo Pracy. - 2006, nr 2, s. 30-31

 8. Ligocka Ewa : Kto i dlaczego zgłasza się do Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w województwie wielkopolskim. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Zeszyt Naukowy Instytutu Pracy Socjalnej. - Nr 1 (2004), s. 75-79

 9. Przybylski Przemysław : Nie każda choroba powoduje niezdolność do pracy. Rozm. przepr. Anna Skopinska. Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2007, nr 96, s. 6

 10. Rosa Monika : Debata na temat orzecznictwa lekarskiego w systemie zabezpieczenia społecznego : seminarium IPiSS. Polityka Społeczna. - R. 36, nr 2 (2009), s. 37-40    (Konferencja w Warszawie.)

 11. Rychner Hanna : Orzecznictwo dla celów rentowych oraz o niepełnosprawności. Kontrola Państwowa. - R. 51, nr 2 (2006), s. 113-122

 12. Skórka Grzegorz : Przegląd systemów orzekania o niepełnosprawności. Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 8, nr 2 (2008), s. 3-33

 13. Uleniecki Marek : Orzecznictwo sądowo-lekarskie w sprawach o nieważność małżeństwa. Przegląd Powszechny. - R. 125, nr 3 (2008), s. 19-25

 14. Wdowiak Leszek : Eksperyment w orzecznictwie inwalidzkim / Leszek Wdowiak. // Polityka Społeczna. - 1996, nr 5/6, s. 9-11

 15. Zozula Jolanta : Orzeczenie o niepełnosprawności. Szkoła Specjalna. - T. 70, nr 4 (2009), s. 305-309

 16. Zyss Tomasz : Problemy medyczne i etyczne przy opiniowaniu rentowym z zakresu psychiatrii. Prawo i Medycyna. - Vol. 8, nr 3 (2006), s. 119-133 Referat z XV Europejskiego Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej, Kraków.

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony