Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Edukacja filozoficzna małych dzieci

(wybór materiałów)

 

         Wydawnictwa zwarte 

 1. Dzieci wobec cierpienia : jak rozmawiać z dziećmi o cierpieniu / Ralph Sauer ; tłum. Stanisław Szczyrbowski.- Warszawa : "Pax", 1993. - Sygnatura: 239667 Cz (Psych. 882)

 2. Dziecięca "teoria umysłu" w fazie jawnej i utajonej a funkcje wykonawcze / Adam Putko.- Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008.

 3. (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  ISSN 0083-4254 ; nr 143). - Sygnatura: 309671

 4. Dziecko filozofem : co dziecięce umysły mówią nam o prawdzie, miłości oraz sensie życia / Alison Gopnik.- Warszawa : "Prószyński i S-ka", 2010. - Sygnatura: 315136

 5. Dziecko w świecie wartości. Część pierwsza, Aksjologiczne barwy dziecięcego świata / Kazimierz Denek [i in.].- Kraków : "Impuls", 2003. - Sygnatura: 286174 Cz (Ped. 1335/1), 310630

 6. Dziecko w świecie wartości. Część druga, Poszukiwanie ładu umysłu i serca / Bronisława Dymara [i in.].- Kraków : "Impuls", 2003. - Sygnatura: 286174 Cz (Ped. 1335/2), 310630

 7. Filozofia dla dzieci okazją do myślenia w nauczaniu / wywiad  Zazy Carneiro de Moura z Matthew Lipmanem.- [Warszawa] : CODN, [1996]. - Sygnatura: 249327

 8. Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą : opis programu edukacyjnego / Beata Elwich, Anna Łagodzka, Brygida Pytkowska-Kapulkin.- Warszawa : Agencja Wydaw.-Reklamowa Halina Woźniak, 1999. - Sygnatura: 259719 Cz (Progr. 1390), 259720

 9. Geny czy wychowanie? : co wyrośnie z naszych dzieci i dlaczego / Judith Rich Harris.- Warszawa : Jacek Santorski & CO, [2000]. - Sygnatura: 268103 Cz (Socj. 400), 268104

 10. Nasze dzieci są filozofami : jak rozmawiać z dziećmi o poważnych sprawach / Hans-Ludwig Freese ; przekł. Urszula Poprawska.- Kraków : Wydaw. WAM, 2008. - Sygnatura: 306355

 11. Postmodernizm dla dzieci : korespondencja 1982-1985 / Jean-François Lyotard. - Warszawa : Fundacja "Aletheia", 1998. - Sygnatura: 257115

 12. 101 [Sto jeden] zabaw filozoficznych : doświadczanie codzienności / Roger-Pol Droit. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cop. 2004. - Sygnatura: 293156

       Artykuły 

 1. Czy filozofia jest dostępna dla dzieci? : (refleksje nad twórczością J. Gaardera) / Zdzisław Pawlak. // Ateneum Kapłańskie. – T. 128, z. 1, (1997), s.130-134

 2. Duża filozofia dla małego człowieka / Dorota Klinkowska. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 50-53

 3. Dziecięce filozofowanie (i filozofowanie z dziećmi) jako zasada pracy z uczniem / Maria Szczepska - Pustkowska. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 53, nr 1 (2008), s. 5-31

 4. Elementy filozofii w nauczaniu początkowym / Anna Buła. // Życie Szkoły. – 2000, nr 4, s.195-198

 5. Elementy kształcenia filozoficznego w zreformowanej edukacji początkowej. Refleksje na tle założeń programowych reformy szkolnej / Lidia Salata - Zasacka. // Nauczanie Początkowe. -  2003/2004, nr 2, s.22-27

 6. Filozofia dla dzieci - czy to możliwe? / Anna Perek. // Szkolne Wieści. – 2005, nr 1, s.11-12

 7. Filozofia dla dzieci w Austrii / Alina Wróbel. // Acta UL, Fol. Paedag. - [Z.] 5, (2003), s.83-87

 8. Filozofia w przedszkolu / Bożena Nikisz. // Bliżej Przedszkola. – 2008, nr 10, s.50-51

 9. Filozofowanie z dziećmi. Nowy wymiar edukacji / Berenika Biały. //  Biblioteka w Szkole. -2007, nr 10, s.13

 10. Lipmana filozofia dla dzieci – analiza krytyczna / Jan Zubelewicz. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2001, nr 2, s.67-100

 

 


aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony