Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP

 Artykuły:

 1. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli : tak! ale jakich? / Danuta Elsner // Dyr. Szk.-2004 nr 1 s. 16-17

 2. Indywidualizacja procesu nauczania a aktywizacja drugiego języka u najmłodszych / Agata Hofman // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 45-49

 3. Indywidualizacja procesu nauczania a teoria inteligencji wielorakich / Katarzyna Wójcik // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 12, s. 16-17

 4. Indywidualizowanie pracy uczniów/ Bernadeta Ungeheuer // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 28, s. 10-11  

 5. Indywidualna praca z dzieckiem / Krzysztof Błaszczak // Probl. Opiek.-Wychow. - 2002 nr 4 s. 48-49

 6. Indywidualna praca z dzieckiem niewidomym / Agnieszka Grelewska // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 129-131

 7. Literatura dotycząca indywidualizacji w procesie nauczania i wychowania / Anna Klimaszewska // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s. 97-105

 8. Na cześć indywidualności / Szczepan Barański // Nowa Szk. - 2001 nr 7 s. 25-27

 9. Na indywidualnym / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2010, nr 34, s. 12

 10. Nauczanie indywidualne / Irena Wielowiejska-Comi // Remedium. – 2003, nr 6, s. 12

 11. Nauczanie indywidualne a paragrafy / Alicja Krztoń // Edukacja i Dialog. - 2005 nr 8 s.58-61

 12. Nauczanie indywidualne - potrzeba czy wymysł / Katarzyna Bocheńska // Edukacja i Dialog. - 2005 nr 8 s.53-57

 13. Niepowtarzalny "klimat indywidualizacji" / Bożena Dittfeld // Wychowanie w Przedszkolu.-1999 nr 7 s. 499-501

 14. Nowe aspekty kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kontekście przemian edukacyjnych / Svietlana Sysojeva // Pedagogika Pracy. - T. 47 (2005), s. 20-25

 15. Refleksje wokół indywidualizacji kształcenia / Małgorzata Brędel // Katecheta.-2002 nr 4 s. 61-65

 16. Rola metodyki nauczania w kształceniu zawodowym przyszłych nauczycieli / Seweryn Cichoń // Edukacja. - 2006, nr 2, s. 55-59

 17. Socjalizacja i indywidualizacja: dwie funkcje wychowania i dwa składniki antynomii. Zeszyty Naukowe / Tomasz Kalbarczyk // Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.- 2008, nr 1, s. 17-24

 18. Szkoła tylko dla uczniów zdrowych? / Wioletta Gołygowska // Nowa Szkoła. - 2003, nr 7, s. 13-14

 19. Teoria Jeana Piageta a indywidualizacja procesu nauczania dzieci w wieku przedszkolnym : na przykładzie języka angielskiego jako języka drugiego / Agata Hofman // Języki Obce w

 20. Szkole. - 2007, [nr] 3, s. 46-52

 21. W Pałacu Królowej Zimy, czyli jak nauczanie indywidualne utrwala niepożądane zachowania dzieci / Helena Majchrowska // Nowiny Psychologiczne. – 2001, nr 1, s. 89-91

 Książki:

 1. Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005.

 2. Indywidualizacja / Artur Brühlmeier. W: Edukacja humanistyczna. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", [1994?]. - s. 159-170

 3. Indywidualizacja kształcenia : dydaktyka różnicowa / Tadeusz Lewowicki. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1977  Sygn.: 134862 Cz, 278515, 248803, 135100 - 135104, 134863 - 134868, 200381, 140426

 4. Indywidualizacja w nauczaniu / Anna Sajdak. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.2, G-Ł / red. Ewa Różycka. - Warszawa : "Żak", 2003. - s. 298-306. Sygn. 286231 Cz.

 5. Indywidualizacja w praktyce dydaktycznej / Lucyna Preuss-Kuchta ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : Wydaw. Uczelniane WSP, 1996.

 6. Przykłady modeli uczenia się i nauczania / Bruce Joyce, Emily Calhoun, David Hopkins; tł. [z ang.] Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1999.  Sygn.: 262253 Cz, 262254 - 262255

 7. Psychologia kształcenia / Gerd Mietzel; przekł. Aleksandra Ubertowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. Sygn.: 284055 Cz, 295296

 8. Rewolucja w uczeniu / Gordon Dryden, Jeannette Vos ; przekł. Bożena Jóźwiak. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 2003.

 9. SZTUKA nauczania : podręcznik akademicki . [T. 1], Czynności nauczyciela / red. nauk. Krzysztof Kruszewski. - Wyd. 7 zm.. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2004. - Indywidualizacja kształcenia, s. 128-139. Sygn. 293817 Cz.

 10. Wybrane zagadnienia i problemy współczesnej edukacji / Henryk Budzeń. - Radom : Politechnika Radomska. Wydaw., cop. 2003.

 

 


aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony