Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

POSTMODERNIZM

(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

Książki: 

 1. Amerykańska antropologia postmodernistyczna / wybór i red. nauk. Michał Buchowski ; tł. z ang. Wojciech Dohnal [i in.] ; Instytut Kultury.- Warszawa : Instytut Kultury, 1999. Sygnatura: 258573

 2. Człowiek, kultura, język - wokół postmodernistycznych inspiracji / pod red. Hubert Mikołajczyk ; Zakład Filozofii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.- Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998. Sygnatura: 257962

 3. Dekonstrukcja i interpretacja / Anna Burzyńska.- Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2001. Sygnatura: 282241

 4. Dekonstrukcja w badaniach literackich / pod red. Ryszard Nycz.- Gdańsk : "Słowo / Obraz Terytoria", 2000. Sygnatura: 272713

 5. Derrida / Christopher Johnson ; przekł. Jacek Hołówka.- Warszawa : "Amber", 1997. Sygnatura: 255957

 6. Duchowość ponowoczesna : ruch Reiki w Polsce / Paweł Możdżyński.- Kraków : "Nomos", 2004. Sygnatura: 302342

 7. Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność T. 1 / Lech Witkowski.- [Wyd. 2 popr. i zm.].- Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2007. Sygnatura: 303842

 8. Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza : filozoficzne dylematy feministek "drugiej fali" / Joanna Bator.- Gdańsk : "Słowo / Obraz Terytoria", cop. 2001. Sygnatura: 283744

 9. Filozofia "końca filozofii" : dekonstrukcja Jacquesa Derridy / Bogdan Banasiak.- [Wyd. 2 popr.].- Warszawa : "Spacja", 1997. Sygnatura: 262807

 10. Filozoficzny dyskurs nowoczesności / Jürgen Habermas ; przeł. Małgorzata Łukasiewicz.- Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2000. Sygnatura: 273037

 11. Hermeneutyka jako polityka / Stanley Rosen ; przeł. [z ang.] Paweł Maciejko.- Warszawa : Fundacja "Aletheia", 1998. Sygnatura: 261233

 12. Iluzje postmodernizmu / Terry Eagleton ; przeł. Piotr Rymarczyk.- Warszawa : "Spacja", 1998. Sygnatura: 257724

 13. Integracja Europy w dobie postmodernizmu / Stanisław Konopacki ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.- Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1998. Sygnatura: 279204

 14. Jak słowa łączą się ze światem : studium krytyczne neopragmatyzmu / Jerzy Kmita ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Filozofii.- Wyd. 2 popr.- Poznań : Wydaw. Nauk. IF UAM, 1998. Sygnatura: 263507

 15. Jednostka i społeczeństwo w postmodernizmie / Robert Geisler.- Częstochowa : Wydaw. WSP, 1999. Sygnatura: 285015

 16. Karoca z dyni / Kinga Dunin.- Warszawa : "Sic!", 2000. Sygnatura: 272202

 17. Koniec i co dalej? : szkice o postmodernizmie, sztuce współczesnej i końcu wieku / Marcin Giżycki.- Gdańsk : "Słowo / Obraz Terytoria", 2001. Sygnatura: 283746

 18. Krytyka kultury jako krytyka komunikacji : pomiędzy działaniem komunikacyjnym, dyskursem a kalturą masową / Karina Stasiuk.- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. Sygnatura: 295131

 19. Kultura, tekst, historiografia / Andrzej Radomski.- Lublin : Wydaw. UMCS, 1999. Sygnatura: 269749

 20. Modne bzdury : o nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów / Alan Sokal, Jean Bricmont ; przeł. Piotr Amsterdamski ; [przekł. z jęz. fr.] Ariadna Lewańska.- Warszawa : "Prószyński i S-ka", [2004]. Sygnatura: 295210

 21. Mody, kulty, fascynacje : słownik pojęć kultury postmodernistycznej / Tony Thorne ; przeł. [z ang.] Zbigniew Batko.- Wyd. 2.- Warszawa : "Muza", 1999. Sygnatura: 260747 Bibl. (Nauki społ. 65)

 22. Mowa mowy : o języku współczesnej humanistyki / Andrzej Chojecki.- Gdańsk : "Słowo / Obraz Terytoria", cop. 1997. Sygnatura: 253855 M

 23. Nasza niedojrzała kultura : postmodernizm inspirowany Gombrowiczem / Dagmara Jaszewska.- Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002. Sygnatura: 291311

 24. Nie wszystko jest oczywiste / Czesław Robotycki.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998. Sygnatura: 258128, 259221, 264556

 25. Niewdzięczne rysowanie mapy... : o postmodernie(izmie) i kryzysie kultury / Stefan Morawski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika.- Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1999. Sygnatura: 270057

 26. O pomieszaniu gatunków : science fiction a postmodernizm / Dominika Oramus.- Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2010. Sygnatura: 316516

 27. Od modernizmu do postmodernizmu : obraz społeczeństwa modernistycznego w literaturze krytycznej / Włodzimierz Bernacki.- Kraków : "Arcana", 2000. Sygnatura: 271749

 28. Pismo filozofii / Jacques Derrida ; wybrał i przedmową opatrzył Bogdan Banasiak.- [Wyd. 2].- Kraków : "Inter Esse", 1993. Sygnatura: 286931

 29. Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice / Włodzimierz Bolecki.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1999. Sygnatura: 267004

 30. Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu : od Gombrowicza po utwory najnowsze / Krzysztof Uniłowski.- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999. Sygnatura: 215327

 31. Postmodernizm - paradygmat nowej kultury / Maciej Świerkocki.- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997. Sygnatura: 254956, 315647

 32. Postmodernizm / Barry Smart ; przekł. [z ang.] Maciej Wasilewski.- Poznań : "Zysk i S-ka", cop. 1998. Sygnatura: 257007 Cz (Socj. 337)

 33. Postmodernizm : antologia przekładów / wybrał., oprac. i przedmową opatrzył Ryszard Nycz.- [Wyd. 2].- Kraków : Wydaw. Baran i Suszczyński, 1998. Sygnatura: 255806

 34. Postmodernizm : myśl i tekst / Mieczysław Dąbrowski.- Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2000. Sygnatura: 268152

 35. Postmodernizm dla dzieci : korespondencja 1982-1985 / Jean-François Lyotard ; przeł. [z fr.] Jacek Migasinski.- Warszawa : Fundacja "Aletheia", 1998. Sygnatura: 257115

 36. Postmodernizm i końce wieku / Bogdan Baran.- Kraków : "Inter Esse", 2003. Sygnatura: 287448, 291382, 291383

 37. Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski Ustroń, 15-19 listopada 1993 / red. nauk. Halina Janaszek-Ivanickova [i in.].- Katowice : "Śląsk", 1995. Sygnatura: 257143

 38. Postmodernizm w pigułce / Zbigniew Sareło.- Poznań : "Pallottinum", 1998. Sygnatura: 258161

 39. Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej / Grzegorz Dziamski.- Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1996. Sygnatura: 258523

 40. Postmodernizm, rozum i religia / Ernest Gellner ; przeł. [z ang.] Maciej Kowalczuk.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1997. Sygnatura: 251372

 41. Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności / red. nauk. Jadwiga Daszykowska [i in.].- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2010. Sygnatura: 316077, 317597

 42. Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego / pod red. Jerzy Brzeziński, Zbigniew Kwieciński.- Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2000. Sygnatura: 278802 Cz (Ped. 3171)

 43. Religia i Kościół między tradycją i ponowoczesnością : studium socjologiczne / Janusz Mariański.- Kraków : "Nomos", 1997. Sygnatura: 259334

 44. Różnica i powtórzenie / Gilles Deleuze ; przeł. [z ang.] Bogdan Banasiak [i in.].- [Warszawa] : "KR", [cop. 1997. Sygnatura: 261238

 45. Słownik pojęć kultury postmodernistycznej : mody, kulty, fscynacje / Tony Thorne ; tł [z ang.] Zbigniew Batko.- Warszawa : "Muza", 1995. Sygnatura: 246393 Cz (Sł. 885)

 46. Status etyki w kulturze ponowoczesnej : analiza propozycji Zygmunta Baumana / Wojciech Zieliński.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. Sygnatura: 288809

 47. Szibbolet dla Paula Celana / Jacques Derrida ; przeł. Adam Dziadek.- Bytom : "FA-art", 2000. Sygnatura: 270666, 275056

 48. Śladami Tristrama Shandy / Bogumiła Kaniewska.- Poznań : UAM, 2000. Sygnatura: 276204

 49. Teatr jako źródło ponowoczesnych spektakli społecznych / Agata Skórzyńska.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2007. Sygnatura: 316793

 50. Teorie stosunków międzynarodowych / Scott Burchill [i in.] ; przeł. z ang. Paweł Frankowski.- Warszawa : "Książka i Wiedza", 2006. Sygnatura: 303227

 51. Transformacja, ponowoczesność wokół nas i w nas / pod red. Adam Paluch ; Katedra Etnologii. Uniwersytet Wrocławski.- Wrocław : KEUW, 1999. Sygnatura: 279601

 52. Uśmiech Hioba : filozoficzne troski współczesności / Jadwiga Mizińska.- Lublin : Wydaw. UMCS, 1998. Sygnatura: 269746

 53. Wariacje na postmodernizm / Krystyna Wilkoszewska.- Wyd. 2.- Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2000. Sygnatura: 266667

 54. Wewnątrz subkultury : ponowoczesne znaczenie stylu / David Muggleton ; przeł. Agata Sadza.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004. Sygnatura: 295867

 55. Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu / Tomasz Szkudlarek.- Wyd. 2 popr. i uzup.- Kraków : "Impuls", 2009. Sygnatura: 311790

 56. Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu / Tomasz Szkudlarek.- Kraków : "Impuls", 1993. Sygnatura: 249519 Cz (Ped. 565)

 57. Współczesne amerykańskie spory edukacyjne : (między socjologią edukacji a pedagogiką postmodernistyczną) / Zbyszko Melosik.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 1995. Sygnatura: 244234 Cz (Ped. 2297), 254997

 58. Wyzwania i zagrożenia człowieka we współczesnym mu świecie : przegląd prac teoretycznych i badawczych Wydziału Pedagogiki i Psychologii / pod red. Katarzyna Citko [i in.].- Białystok : "Trans Humana", 2005. Sygnatura: 298771

 59. Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki / Tomasz Szkudlarek, Bogusław Śliwerski.- Wyd. 3 popr.- Kraków : "Impuls", 2000. Sygnatura: 266885 Cz (Ped. 2540), 271118, 300822, 266886

 60.  

Artykuły: 

 1. "Postmodernistyczna" krytyka moderny / Gaston Thoma // Prz. Filoz.-Lit. – 2002, nr 2, s. 257-270

 2. Celna diagnoza, trujące leki / Piotr Wojciechowski // Więź. – 2000, nr 5, s. 123-126

 3. Czy postmodernizm prowadzi do nihilizmu? : Nietsche`ańskie korzenie postmodernizmu / Michał Drożdż // Tar. Stud. Teol. - T. 21, [z.] 1/2 (2002), s. 147-157

 4. Dekonstrukcja i perspektywa wielkiego powrotu : postmodernizm a krytyczna analiza kapitalizmu w ujęciu Daniela Bella / Daniela Bella // Rocz. Nauk. Społ. – 1999, z. 1, s. 101-118

 5. Dlaczego postmodernizm odrzuca prawdę / Marek Hetmański // Ann. UMCS, Sect. I. - Vol. 25, (2000), s. 295-301

 6. Edukacja "drugiego dna" : wychowanie i edukacja w koncepcji ponowoczesności Zygmunta Baumana / Jan Szmyd // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia Z.2 (2004) s.136-144

 7. Edukacja w nowym postmodernistycznym ładzie społecznym / Andrzej Radziewicz-Winnicki // Edukacja. – 2000, nr ,1 s .5-14

 8. Idioktualiści / Tomasz Włodek // W Drodze. – 2000, nr 2, s. 25-34

 9. Interpretacje alternatywne "Grobu Agamemnona" Słowackiego : (edukacyjne "wyzwanie postmodernizmu") / Zbigniew Przybyła // Prz. Hum. – 1995, nr 1, s. 51-66

 10. Kultura popularna a postmodernizm / Jan Sauś, Jerzy Przybysz // Zesz. Nauk. PPozn., Hum. - Z. 50, (2001), s. 9-10

 11. Metafilozofia postmodernizmu a ekonomia / Janina Szczepaniak // Krak. Stud. Małop. - Nr 6, (2002), s. 79-93

 12. Nauki o wychowaniu wobec wyzwań postmodernizmu  / Bogusław Śliwerski // Chowanna. – 2003, t. 1, s. 9-18

 13. Niepełnosprawność w kontekście postmodernizmu / Agnieszka Roguska // Kwart. Eduk. – 2001, nr 4, s. 29-33

 14. Ontologiczne i antropologiczne założenia postmodernizmu / Wanda Kamińska // Słup. Stud. Filoz. - Nr 3, (2001), s. 49-69

 15. Postmodernistyczna destabilizacja podmiotu / Halina Perkowska // Ruch Filoz. – 2002, nr 4, s. 683-697

 16. Postmodernizm - albo post rozumu / Piotr Skórzyński // Arcana. – 2001, nr 4, s. 106-121

 17. Postmodernizm a "sprawa polska" - przypadek "Miazgi" / K. Bartoszyński // Teksty Drugie. – 1993, nr 1, s. 36-54

 18. Postmodernizm a nauczanie matematyki / Józef Trytek // Matematyka. – 2002, nr 6, s. 336-340

 19. Postmodernizm i modernizm w poezji polskiej po 1989 roku / Anna Nasiłowska // Prz. Hum. – 2002, nr 4, s. 77-85

 20. Postmodernizm i polskość w powieściach Manueli Gretkowskiej / Hanna Pułaczewska // Teksty Drugie. – 1998, nr 6, s. 155-169

 21. Postmodernizm po polsku / Krzysztof Uniłowski // Rzeczpospolita. – 2000, nr 229, s. E3

 22. Postmodernizm w kulturze i literaturze / Mateusz Stróżyński // Warszt. Polonist. – 2001, nr 2, s. 89-94

 23. Postmodernizm w starych dekoracjach ? / Dorota Heck // Warszt. Polonist. – 1997, nr 1, s. 106-113

 24. Pytanie o realizacyjność edukacji regionalnej. (Uwag kilka z perspektywy racjonalności niedominujących i pedagogii postmodernistycznych na przykładzie koncepcji C.Freineta) / Kazimierz Kossak-Główczewski // Freinetowskie Insp. – 1995, nr12(1),  s. 4-10

 25. Rodzina a postmodernistyczny styl myślenia i życia / Mirosław Bartos // Stud. nad Rodz. – 2001, nr 1, s. 147-156

 26. Tadeusza Różewicza gra z postmodernizmem / Andrzej Skrendo // Fa-Art. – 2001, nr 2, s. 78-87

 27. Tadeusza Różewicza trylogia postmodernistyczna / H. Filipowicz // Dialog. – 1991, nr 10, s. 85-95

 28. Tłumacząc McLarena : globalizacja, postmodernizm i rewolucja / Tomasz Szkudlarek // Kwart. Pedag. – 2002, nr 2, s. 29-50

 29. Uderz w stół, czyli głos o postmodernizmie w niekończącej się dyskusji; Doskoczyć do istoty rzeczy / Agnieszka Doda, Tomasz Włodek // W Drodze. – 2000. [nr] 5, s. 69-83

 30. W labiryncie postmodernizmu / J. Jaremowicz  // Literatura. – 1992, nr 6, s. 3

 31. Wzniosła tandeta i "simulacrum" : Bruno Schulz w postmodernistycznych zaułkach / Dorota Głowacka // Teksty Drugie. – 1996, nr 2/3,  s. 72-91

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony