Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

ZAGROŻENIA SIECI INTERNET
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Książki: 

 1. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. Sygn.: 316476 Cz (Psych. 296), 316477

 2. Bezpieczne media : przewodnik dla rodziców / Fundacja Dzieci Niczyje.- [Warszawa] : Telekomunikacja Polska, [2009?]. Sygnatura: 311686

 3. Całe życie w sieci / red. Barbara Szmigielska.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. Sygnatura: 308740

 4. Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców / Jürgen Holtkamp ; tł. Laura Mohort-Kopaczyńska.- Kraków : Wydawnictwo Salwator, 2011. Sygnatura: 317318

 5. Cyberseks : skuteczna walka z uzależnieniem / Patrick Carnes [i in.] ; tł. Krzysztof Nowak.- Poznań : Media Rodzina, cop. 2010. Sygnatura: 316653

 6. Dewiacje w cyberprzestrzeni // W: Wszystko o romansie w sieci : psychologia związków internetowych / Monica T. Whitty, Adrian N. Carr ; przekł. Tomasz Kościuk. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2009. Sygn.: 310250

 7. Dziecko w Sieci / Anna Andrzejewska [i in.].- Warszawa : "Pedagogium", 2008. Sygnatura: 311551, 311552

 8. Dziecko w sieci / Bartosz Danowski, Alicja Krupińska.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2007. Sygnatura: 305588 Cz (Ped. 3777), 305589

 9. Gry komputerowe, Internet i telewizja : co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane? / Nessia Laniado, Pietra Gianfilippo ; przekł. Jacek Partyka.- Kraków : "eSPe", 2006. Sygnatura: 300410

 10. Internet : między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem : praca zbiorowa / pod red. Mirosław Kowalski.- Tychy : "Maternus Media", cop. 2008. Sygnatura: 307508

 11. Internet a dzieci : uzależnienia i inne niebezpieczeństwa / Parry Aftab ; przeł. Barbara Nicewicz.- Warszawa : "Prószyński i S-ka", 2003. Sygnatura: 289274, 296613

 12. Internet a psychologia : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Władysław Jacek Paluchowski ; tł. Małgorzata Ferenc-Michelson.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Sygnatura: 312935

 13. Jak pomóc uzależnionym od Internetu / [oprac. Serafin Olczak] ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.- Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, [2007]. Sygnatura: 317676

 14. Nadmierne używanie Internetu : charakterystyka psychologiczna / Katarzyna Kaliszewska.- Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2007. Sygnatura: 307233, 307234

 15. Niebezpieczny komputer i Internet / Sebastian Tabor // W:  Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole / pod red. Małgorzata Suświłło ; [wprow. Małgorzata Suświłło]. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2006 Sygn.: 303875 Cz (Ped. 1465), 304292, 304830

 16. Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak.- Warszawa : Difin, 2011. Sygnatura: 317553

 17. Patologie związane z użytkowaniem Internetu / Bronisław Siemieniecki // W: Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. T. 1 / red. nauk. Bronisław Siemieniecki. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007.  Sygn.: 306359 Cz (Ped. 148/1), 308303, 306360

 18. Przemoc rówieśnicza i inne zagrożenia w Internecie : jak pomóc dziecku... /  [oprac. Serafin Olczak].- Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, [2011]. Sygnatura: 317690

 19. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości popełniane za pośrednictwem systemu informatycznego / Barbara Kunicka-Michalska.- Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2004. Sygnatura: 296061, 296697

 20. Psychologia Internetu / Patricia Wallace ; przeł. Tomasz Hornowski.- Wyd. 1 (dodr.).- Poznań : "Rebis", 2003. Sygnatura: 286375

 21. Rodzice offline ? : jak nawiązać kontakt ze skomputeryzowanym dzieckiem? / Florian Huber, Christoph Neuschäffer.- Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003. Sygnatura: 312215

 22. Sieciaki.pl : na tropie bezpieczeństwa / scenariusz, teksty Piotr Sajkowski ; rys. Hubert Ronek.- [Warszawa] : "Nasza Księgarnia", [2009?]. Sygnatura: 311685

 23. Uwolnić się z sieci : uzależnienie od Internetu / Kimberly Young, Patrice Klausing ; przekł. Gabriela Pindur.- Katowice : Księgarnia Św. Jacka, 2009. Sygnatura: 311788, 314539

 24. Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / Andrzej Augustynek.- Warszawa : Difin, 2010. Sygnatura: 314342

 25. Uzależnienie od internetu / Paweł Majchrzak, Nina Ogińska-Bulik.- Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010. Sygnatura: 316088

 26. Uzależnienie od komputera i internetu u dzieci i młodzieży / Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk.- Warszawa : "Hachette", 2009. Sygnatura: 314540, 311928

 27. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Nina Ogińska-Bulik.- Łódź : WSHE, 2006. Sygnatura: 301847

 28. ZAGROŻENIA w cyberprzestrzeni / Józef Bednarek // W: Patologie społeczne / pod red. Mariusz Jędrzejko ; Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2006. Sygn.: 301316 - 301317

 29. Zagrożenia w Internecie : chroń swoje dziecko : niezbędny poradnik dla odpowiedzialnych rodziców / John Lenardon ; tł. Julia Szajkowska.- Gliwice : "Helion", 2007. Sygnatura: 306178, 306177

 30. Zagrożenia w sieci Internet / Agnieszka Korusiewicz ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie.- Warszawa : CEBID, 2007. Sygnatura: 306332, 311156 

Artykuły: 

 1. "Bądźmy bezpieczni w Internecie". Zajęcia biblioteczne / Justyna Bździuch  // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 5, s. 41-43

 2. Agresja elektroniczna - nowe wyzwania / Kamila Knol // Remedium. – 2010, nr 2, s. 30-31

 3. Agresja elektroniczna - wirtualne ciosy, realne rany - cz. I / Jacek Pyżalski // Remedium. – 2008, nr 9, s. 26-27

 4. Agresja elektroniczna - wirtualne ciosy, realne rany - cz. II / Jacek Pyżalski // Remedium. – 2008, nr 10, s. 28-29

 5. Agresja elektroniczna - wirtualne ciosy, realne rany - cz. III / Jacek Pyżalski // Remedium. – 2009, nr 10, s. 10-12

 6. Agresja elektroniczna - wirtualne ciosy, realne rany - cz. IV / Jacek Pyżalski // Remedium. – 2010, nr 7-8, s. 6-7

 7. Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży - różne wymiary zjawiska / Jacek Pyżalski // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 12-26

 8. Bądź bezpieczny w internecie! Pomysł na projekt edukacyjny / Anna Dobraczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 1, s.20-27

 9. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie - scenariusze zajęć dla dzieci / Konrad Wiśniewski // Dziecko Krzywdzone. - Nr 13, (2005), s. 85-87

 10. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła. – 2007, nr 3/4, s. 33-46

 11. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie / Romuald Tejszerski // Gazeta Szkolna. – 2009, nr 42, s. 10-11

 12. Bezpieczna sieć - o profilaktyce zagrożeń dzieci w Internecie / Tomasz Kasprzak // Dziecko Krzywdzone. – 2003, nr 2, s. 92-102

 13. Bezpieczny internet. Program profilaktyczny z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu / Dorota Grząba, Beata Michałuszko // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 16-18

 14. Ciemna strona Internetu - ofiary pornografii dziecięcej / Tink Palmer // Dziecko Krzywdzone. - Nr 13, (2005), s.28-44

 15. Cyberofiary: psychospołeczne konsekwencje wykorzystywania młodzieży za pośrednictwem Internetu / Ilene R Berson // Dziecko Krzywdzone. – 200,3 nr 2, s. 72-83

 16. Cyberprzemoc / Łukasz Wojtasik // Remedium. – 2008, nr 2, s. 4-5

 17. Czy Internet jest bezpieczny dla dziecka? / Agata Grabowska // Problemy Opiekuńczeo-Wychowawcze. - R. 50, nr 1 (2010) , s. 38-43

 18. Czy Internet uzależnia? / Anna Mardofel Zdzisław Iwanowski, Bartosz Chudzik // Remedium. – 2005, nr 7-8, s. 34-35

 19. Czy nękanie za pośrednictwem Internetu jest formą przemocy rówieśniczej?: analiza zjawiska nękania online przez znajomych rówieśników i przez sprawców znanych wyłącznie z sieci / Janis Wolak // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 57-77

 20. Dziecko - ofiara przestępczości w Internecie / Jadwiga Daszykowska // Roczniki Naukowe Caritas. - R. 11, (2007), s. 97-104

 21. Dziecko w bezpiecznej sieci a nie w matni / Iwona Supronowicz // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 5, s. 2-5

 22. Hazardziści i gracze online / Grzegorz K. Kosmala // Marketing w Praktyce. – 2007, nr 9, s. 45-47

 23. Internet - od możliwości do uzależnień / Sylwia Jaskuła // Pedagogika Społeczna. - R. 8, nr 2 (2009), s. 183-200

 24. Internet a wykorzystywanie seksualne dzieci i pornografia dziecięca / John Carr // Dziecko Krzywdzone. - Nr 13, (2005),  s. 11-27

 25. Internet a zaburzenia psychofizyczne młodzieży / Małgorzata Przybysz-Zaremba // Szkice Humanistyczne. - T. 7, nr 3/4 (2007), s. 163-170

 26. Internet jak narkotyk / Sylwia Jaskuła // Świat Problemów. – 2008, nr 12, s. 12-17

 27. Internet jako źródło zagrożeń dla dziecka w wieku 13 lat w świetle badań własnych / Agata Grabowska // Lider. – 2010,  nr 3, s. 21-24

 28. Internet w wychowaniu - szanse i zagrożenia / Paulina Forma // Zeszyty Naukowe / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. - Nr 2, (2007), s. 97-105

 29. Internet źródłem uzależnień / Józef Bednarek, Waldemar Lupa // Zesz. Nauk. WSZarządz. Częst. – 2003, nr 1, s. 41-52

 30. Internet, zagrożenie czy nowa perspektywa nauczania medialnego / Stanisław Wszelak // Edukacja Otwarta. – 2001, nr 3, s. 147-151

 31. Internetowe stereotypy / Jakub Śpiewak // Niebieska Linia. – 2006, nr 1, s. 30-31

 32. Internetowy nałóg / Piotr Legutko // Nowe Państwo. – 2002, nr 5, s. 22-23

 33. Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci / Justyna Dobrołowicz // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 15-20

 34. Nadużywanie Internetu: przyczyny, objawy, konsekwencje // Świat Problemów. – 2002, nr 7-8, s. 45-53

 35. Narkotyki w Internecie - dzieło Boga, czy dziecko szatana / Mariusz Jędrzejko // Problemy Narkomanii. – 2007, nr 3, s. 25-40

 36. Niebezpieczeństwo Sieci / Małgorzata Kordoń // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 55-64

 37. Niebezpieczny Internet / Sebastian Taboł // Życie Szkoły. - [R] 58, nr 8 (2004), s.15-17

 38. Od zachwytu do uzależnienia / Piotr Ożarski // Edukacja Medialna. – 2001, nr 4, s. 30-32

 39. Oddziaływanie Internetu na psychikę dzieci i młodzieży / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja Medialna. – 2003, nr 3, s. 14-20

 40. Profilaktyka cyberprzemocy - przykłady działań z Polski i świata / Agnieszka Wrzesień // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 119-129

 41. Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie / Agnieszka Wrzesień // Dziecko Krzywdzone. - Nr 13, (2005), s. 78-84

 42. Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne / Łukasz Wojtasik // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 78-89

 43. Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych wprowadzenie do problematyki / Łukasz Wojtasik //

 44. Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 7-11

 45. Raj.com / Mirosław Laszczak // Charaktery. – 2006, nr 3, s. 24-27

 46. Rodzice wobec zagrożenia dzieci w Internecie / Łukasz Wojtasik // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 90-99

 47. Sieciaki kontra Sieciuchy : bezpieczeństwo dzieci w Internecie / Agnieszka Wrzesień // Niebieska Linia. – 2005, nr 4, s. 13-16

 48. Sieciowe zagrożenia / Łukasz Wojtasik // Niebieska Linia. – 2006, nr 1, s. 32-33

 49. Skutki "cyberbullyingu" - oskarżenie czy obrona technologii? / Michael Walvare, Wannes Heirman // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 27-46

 50. System reagowania w szkole na ujawnienie cyberprzemocy / Anna Borkowska // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 131-140

 51. Szykanowanie elektroniczne i jego wpływ na atmosferę klasy / Jana Hanulikova, Katarina Holla // Wszystko dla Szkoły. - 2010,  nr 5, s. 7-8

 52. Treści pornograficzne w Internecie zagrożeniem dla bibliotek? / Barbara Szczepańska // Poradnik Bibliotekarza. -  2005, nr 1, s. 3-5

 53. Ucieczka do innego świata / Karolina Wachowicz // Problemy Opiekuńczo.-Wychowawcze. – 2003, nr 3, s. 49-51

 54. Uwodzenie dzieci w Internecie / Katarzyna Fenik // Niebieska Linia. – 2008, nr 6, s. 19-22

 55. Uzależnieni od cyberprzestrzeni / Beata Nowaczyk // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 11, s. 7-9

 56. Uzależnienie od Internetu - przybliżenie zjawiska / Anna Wołpiuk-Ochocińska // Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.. - T. 13, (2006), s. 99-119

 57. Uzależnienie od Internetu / Jarosław Kordziński // Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 18-21

 58. Uzależnienie od Internetu : diagnoza i leczenie / Agata Rzymełka-Frackiewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 3, s. 9-12

 59. Uzależnienie od Internetu wśród adolescentów / Marta Komorowska // Remedium. – 2008, nr 5, s .6-7

 60. Uzależnienie od komputera i Internetu / Joanna Moczydłowska // Problemy Alkoholizmu. – 2000, nr 4, dod.  s.V-VI

 61. Uzależnienie od komputera i Internetu / Marek Dziewiecki // Wychowawca. – 2003, nr 6, s. 14-15

 62. W sieci sieci / Jan Chodkiewicz // Charaktery. – 2002, nr 8, s. 44-46

 63. W sieci uzależnienia / Magdalena Durda, Michał Thiel // Remedium. – 2009, nr 3, s. 12

 64. Wirtualna przemoc realne skutki / Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. – 2007, nr 11, s. 6

 65. Wpływ kontaktu zapośredniczonego przez komputer na nasilenie zachowań antyspołecznych i cyberprzemoc / Julia Barlińska // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 100-118

 66. Wykorzystywanie seksualne dzieci w Internecie perspektywa krajowa / Łukasz Wojtasik // Dziecko Krzywdzone. - Nr 13, (2005), s. 6-10

 67. Zagrożenia dzieci i młodzieży w wirtualnym świecie w świetle raportu Tanji Byron z Wielkiej Brytanii / Bożena Tobera-Tunstall // Gazeta Szkolna. – 2009, nr 34, s. 7-8

 68. Zagrożenia generowane przez nowe technologie / Małgorzata Rostkowska // Meritum. – 2008, nr 1, s. 69-73

 69. Zagrożenia internetowe - jak z nimi walczyć / Aneta Kyzioł // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. – 2010, nr 1, s. 30-38

 70. Zagrożenia Internetu / Teresa Ciesielczyk, Grażyna Watras // Informat. Ekon. - Nr 4, (2001), s. 222-231

 71. Zagrożenia w Internecie - wiedza i doświadczenia dzieci i rodziców : wyniki badań empirycznych / Karolina Lewandowska // Dziecko Krzywdzone. - Nr 13, (2005), s. 88-100

 72. Zagrożenia w sieci: psychomanipulacje. Z doświadczeń Helpline.org.pl / Marta Wojtas // Niebieska Linia. – 2008, nr 3, s. 7-9

 73. Zagrożenia wykorzystaniem seksualnym dzieci w Internecie - wyniki badań empirycznych // Dziecko Krzywdzone. – 2003, nr 2, s. 84-91

 74. Zagrożenie niekontrolowanego korzystania z Internetu przez dzieci / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła. – 2009, nr 1/2, s. 189-209

 75. Zespół uzależnienia od Internetu (ZUI) a osobowość / Andrzej Jakubik, Justyna Popławska // Stud. Psychol. / UKSW. - Nr 4, (2003), s. 123-131

 76. Złapani w sieć. [Cyberprzemoc] / Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. – 2009, nr 5, s. 11

 77. Zniewoleni przez Internet / Piotr Ożarski // Kwartalnik Edukacyjny. – 2007,  nr 1, s. 88-97

 

Multumedia: 

 1. TV Story [Dokument elektroniczny] / na podstawie sztuki teatralnej Roberta Turleja  ; adaptacja tv i reż. Dariusz Regucki ; zdj. Andrzej Nakowski, Michał Bożyk ; muz. Dariusz Regucki ; dźw. Rafał Ziętara ; montaż Marcin Pazdur ; występują Gabriela Ganczarska, Michał Rykowski, Rafał Zawierucha [i in.].- Film.- Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2006. Sygnatura: O 637/4

 2. Wirtualne uzależnienie [dokument elektroniczny] / reż. Paweł Nawrocki ; scen. Małgorzata Nawrocka.- Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2008. Sygnatura: O 1075

 3. WWW. wsieci... [Dokument elektroniczny] / scen. i reż. Dariusz Regucki ; dźwięk Tomasz Kochan ; obsada Alina Kamińska, Iwona Anna Wiśniewska, Maciej Słota.- Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007. Sygnatura: O 919/4

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony