Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Szkolnictwo zawodowe
(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2011)

Absolwenci szkół zawodowych

 1. "Praktyka czyni mistrza" : społeczne konteksty szkolnictwa zawodowego / pod red. nauk. Teresy Sołdry-Gwiżdż i Kazimierza Szczygielskiego ; Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski.Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski : [Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski], 2009.

 2. Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych absolwentów OHP / Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu.    Toruń : Ochotnicze Hufce Pracy. Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda, 2007.

 3. Edukacja jako szansa na integrację społeczną / pod red. nauk. Macieja Kozłowskiego ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach.          Skierniewice : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010.

 4. Kompetencje zawodowe młodych : możliwości szkolnictwa zawodowego a potrzeby pracodawców / Marcin Kęsy.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. Sygnatura: 307788

 5. Kształtowanie się potrzeb edukacyjnych i sytuacji na rynku pracy na obszarach wiejskich / Zbigniew Kuchta.Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2009.

 6. Kwalifikacje zawodowe : poglądy teoretyczne a rzeczywistość / Urszula Jeruszka.- Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006. Sygnatura: 303854

 7. Możliwości ograniczenia bezrobocia wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych / Alfred Poznański // Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria Ekonomia i Zarządzanie. -2006, z. 1, s. 165-176

 8. Problemy kwalifikacji zawodowych w zreformowanym technikum : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Pawlika. Kielce : Dom Wydawniczy "Strzelec", 2005

 9. Projekcja struktur kształcenia i popytu na pracę do 2010 roku : czy grozi nam bezrobocie absolwentów szkół wyższych? / Mieczysław Kabaj // Prometeusz. - R. 2, nr 3 (2005), s. 35-48

 10. Przygotowanie absolwentów szkół do kariery zawodowej / Urszula Feliniak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - [Z.] 210, (2007), s. 85-106

 11. Przygotowanie do pracy w kontekście rynku pracy / Tadeusz Nowacki // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 10, (2008), s. 85-91

 12. Standardy kwalifikacji zawodowych - oczekiwania pracodawców wobec ludzi młodych / Stefan M. Kwiatkowski // Bezpieczeństwo Pracy. – 2006, nr 3, s. 2-3

 13. Sytuacja absolwentów na regionalnym rynku pracy / Anna Stępniak-Kucharska. Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2009.

 14. Uczniowie ostatnich klas warszawskich szkół zawodowych / J A C  // Remedium. – 2010, nr 10, s. 24-25

 15. Uczniowie pełnoletni, czyli tabu... / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 39-44

 16. Wybrane problemy przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy / Jan Mielżyński // Problemy Profesjologii. – 2008, nr 1, s. 109-119

Informatory

 1. Asystent operatora dźwięku : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ; oraz Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006.Sygnatura: 301416 Cz (Ped. 3698)

 2. Dietetyk : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży ; oraz Minister właściwy do spraw zdrowia.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301410 Cz (Ped. 3702)

 3. Dyplom dla Europejczyka : egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe po technikum i szkole policealnej : poradnik dla uczniów / Elżbieta Goźlińska.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2009. Sygnatura: 314106

 4. Higienistka stomatologiczna : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ; oraz Minister właściwy do spraw zdrowia.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301409 Cz (Ped. 3701)

 5. Monter mechatronik : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ; oraz Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301408 Cz (Ped. 3706)

 6. Opiekun w domu pomocy społecznej : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży ; oraz Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301413 Cz (Ped. 3700)

 7. Ortoptystka : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ; oraz Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301415 Cz (Ped. 3697)

 8. Protetyk słuchu : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ; oraz Minister właściwy do spraw zdrowia.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301414 Cz (Ped. 3699)

 9. Ratownik medyczny : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ; oraz Minister właściwy do spraw zdrowia.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301412 Cz (Ped. 3704)

 10. Technik dentystyczny : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ; oraz Minister właściwy do spraw zdrowia.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301404 Cz (Ped. 3709)

 11. Technik elektroenergetyk transportu szynowego : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ; oraz Minister właściwy do spraw transportu.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301388 Cz (Ped. 3692)

 12. Technik elektroradiolog : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ; oraz Minister właściwy do spraw zdrowia.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301405 Cz (Ped. 3708)

 13. Technik farmaceutyczny : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ; oraz Minister właściwy do spraw zdrowia.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301402 Cz (Ped. 3711)

 14. Technik garbarz : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ; oraz Minister właściwy do spraw gospodarki.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301396 Cz (Ped. 3717)

 15. Technik geofizyk : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ; oraz Minister właściwy do spraw środowiska.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301397 Cz (Ped. 3716)

 16. Technik górnictwa odkrywkowego : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ; oraz Minister właściwy do spraw gospodarki.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301399 Cz (Ped. 3714)

 17. Technik górnictwa otworowego : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ; oraz Minister właściwy do spraw gospodarki.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301400 Cz (Ped. 3713)

 18. Technik hutnik : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ; oraz Minister właściwy do spraw gospodarki.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301398 Cz (Ped. 3715)

 19. Technik logistyk : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ; oraz Minister właściwy do spraw transportu.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301403 Cz (Ped. 3710)

 20. Technik mechanik lotniczy : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ; oraz  Minister właściwy do spraw transportu.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301390 Cz (Ped. 3689)

 21. Technik meteorolog : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ; oraz Minister właściwy do spraw środowiska.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301391 Cz (Ped. 3690)

 22. Technik obuwnik : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ; oraz Minister właściwy do spraw gospodarki.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301406 Cz (Ped. 3707)

 23. Technik ochrony fizycznej osób i mienia : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży ; oraz Minister właściwy do spraw wewnętrznych.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301401 Cz (Ped. 3712)

 24. Technik odlewnik : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ; oraz Minister właściwy do spraw gospodarki.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301389 Cz (Ped. 3688)

 25. Technik optyk : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ; oraz Minister właściwy do spraw gospodarki.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301407 Cz (Ped. 3705)

 26. Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ; oraz Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301394 Cz (Ped. 3720)

 27. Technik papiernictwa : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży ; oraz Minister właściwy do spraw gospodarki.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301395 Cz (Ped. 3718)

 28. Technik pożarnictwa : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ; oraz Minister właściwy do spraw wewnętrznych.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301392 Cz (Ped. 3691)

 29. Technik rybołówstwa morskiego : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ; oraz Minister właściwy do spraw rolnictwa i gospodarki morskiej.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301393 Cz (Ped. 3719)

 30. Technik technologii szkła : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ; oraz Minister właściwy do spraw gospodarki.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301385 Cz (Ped. 3695)

 31. Technik teleinformatyk : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Komisja Egzaminacyjna Centralna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ; oraz Minister właściwy do spraw łączności.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301384 Cz (Ped. 3696)

 32. Technik wiertnik : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ; oraz Minister właściwy do spraw środowiska.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301387 Cz (Ped. 3693)

 33. Terapeuta zajęciowy : informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna ; we współpr. z Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ; oraz Minister właściwy do spraw zdrowia.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2006. Sygnatura: 301411 Cz (Ped. 3703)

Szkolenia zawodowe

 1. Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych / Stanisław Suchy. Warszawa : Difin, 2010.

 2. Kompetencje trenerów ustawicznej edukacji zawodowej / Erik Arckens, Adelina Gustavi ; tł. Małgorzata Jesionek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2006, t. 4, s. 32-40

 3. Nowe zjawiska w świecie szkoleń / Martyn Sloman ; [przeł. Małgorzata Kowalczyk].Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010.

 4. Podnoszenie wartości kapitału edukacyjnego pracowników w systemie kształcenia ustawicznego / Joanna Szłapińska. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009.

 5. Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach europejskich Q-Placements : w trosce o jakość zagranicznych praktyk zawodowych : w trosce o kształcenie zawodowe uczniów / [konsult. merytoryczna Małgorzata Sienna ; tł. Beata Gontar, Anna Frontczak]. Łódź : Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010.

 6. Projektowanie i realizacja szkoleń / Aldona Andrzejczak. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010.

 7. Semiprogramowanie nowoczesną metodą współczesnej edukacji zawodowej / Antoni Krauz. Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe "Fosze", 2010.

 8. Studium przypadku w praktyce szkoleniowej czyli Jak uczyć się na doświadczeniach innych / Paweł Fortuna. Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.

 9. Szkolenia pracowników - po zmianach z 2010 roku / [aut. Józef M. Boguszewski, Monika Frączek, Piotr Wojciechowski].Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2010.

Szkolnictwo zawodowe -  zagranica

 1. Analiza porównawcza infrastruktury ponadgimnazjalnej edukacji zawodowej w Polsce i w Niemczech / Anna Kwiatkiewicz, Dorota Niedziółka // Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. - T. 96, (2006), s. 72-80

 2. Dobre praktyki dotyczące kształcenia zawodowego w aspekcie transgranicznego rynku pracy / Tadeusz Popowicz // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 2, s. 24-26

 3. Doświadczenia ukraińskie i przykłady dobrych praktyk w doskonaleniu kompetencji pedagogów pracy / Franciszek Szlosek // Pedagogika Pracy. - T. 5,3 (2008), s. 20-25

 4. Dualne kształcenie zawodowe w Republice Federalnej Niemiec / Iwona Bölter // Nowa Szkoła. - R. 63, nr 7 (2007), s. 37-42

 5. Dwoisty system kształcenia zawodowgo / Tadeusz W. Nowacki // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 7, (2005), s. 77-98

 6. Edukacja zawodowa w Australii / Wiesław Karpiński // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2005, nr 5, s. 14-16

 7. Edukacja zawodowa w niemieckim systemie dualnym / Anna Kwiatkiewicz // E-Mentor. – 2006, nr 1, s. 43-48

 8. Innowacje pedagogiczne / S. Mamrycz ; tł. Larysa Stawińska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2007, t. 4, s. 47-52

 9. Innowacyjne kształcenie techniczne w kolegiach Ukrainy / Stiepan Mamricz ; tł. Justyna Smorongowicz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2005, t. 1, s. 27-31

 10. Jakość kształcenia zawodowego - priorytetem w Europie / Jolanta Podłowska // Meritum. – 2006, nr 2, s. 22-27

 11. Jakość kształcenia zawodowego w procesie kopenhaskim - wspólne ramy CQAF / Ewa Kędracka, Jolanta Podłowska  // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2005, nr 1, s. 13-16

 12. Kształcenie zawodowe w Andaluzji / Pedro Gallardo Vázquez ; tł. i oprac. Michał Nowakowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2009, t. 4, s. 7-13

 13. Kształcenie zawodowe w kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji / red. nauk. H. Bednarczyk, L. Łopacińska, A. M. Charraud. Radom : 2008.

 14. Kształcenie zawodowe w Polsce i Ukrainie - na tle przemian / Nella G. Nyczkało, Franciszek Szlosek ; [tł. z jęz. ukr. Ewelina Jutrzyna, Franciszek Szlosek]. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, 2008.

 15. Kształcenie zawodowe we Flandrii - spostrzeżenia z wizyty studyjnej do Belgii / Anetta Jurkowska // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2005, nr 4, s. 10-13

 16. Monitorowanie potrzeb przemysłu w zakresie rozwoju nowych treści kształcenia zawodowego / Mirosław Żurek // Pedagogika Pracy. - T. 53, (2008), s. 166-173

 17. Możliwości dostosowywania ofert edukacyjnych wyższych szkół zawodowych do oczekiwań instytucji pracy wobec ich absolwentów / Edward Hajduk  // Łużyckie Zeszyty Naukowe. - Z. 4, (2008), s. 20-24

 18. Niemiecki system kształcenia zawodowego : (na podstawie wizyty partnerskiej w Centrum Kształcenia Budowlanego w miastach Turyngii : Jenie, Weimarze i Erfurcie) : udział szkół zawodowych w programach Unii Europejskiej. Zeszyt metodyczny nr 2 / oprac. Elżbieta Czyż-Dąbrowska [i in.] ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Naucyzcieli i Kształcenia Praktzcynego.- Łódć : Wydawnictwo i Pracownia  Poligraficzna Łódzkiego Centrum Doskonalenia Naucyzcieli i Kształcenia Praktzcynego, 2009. Sygnatura: 314073

 19. O systemie zawodowego kształcenia na Ukrainie / Grigorij Tereszczuk // Problemy Profesjologii. – 2006, nr 1, s. 189-194

 20. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wobec kształcenia i szkolenia zawodowego / Stanisław Suchy // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2008, t. 4, s. 48-52

 21. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń szkoleniowych w programie "Leonardo da Vinci" / Jerzy Głodowski // Rynek Pracy. – 2005, nr 4, s. 119-127

 22. Preferencje wyboru kierunku nauki zawodu przez dziewczęta w RFN / Krzysztof Szewior // Niemcoznawstwo. -Nr 14, (2006), s. 189-197

 23. Prezydencja Wielkiej Brytanii a kształcenie i szkolenie zawodowe / Magdalena Nojszewska-Dochev // Rynek Pracy. – 2005, nr 4, s. 128-136

 24. Problemy realizacji podejścia kompetencyjnego w instytucjach kształcenia zawodowego w Rosji / Aleksander Sjergiejew // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie. - Nr 1, (2007), s. 79-84

 25. Rządowe programy uzdrowienia rynku kształcenia zawodowego w Niemczech / Iwona Bölter // Nowa Szkoła. - R. 63, nr 9 (2007), s. 27-34

 26. Strategiczne wyznaczniki współczesnej edukacji i działalności zawodowej / Zygmunt Wiatrowski // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 10, (2008), s. 133-142

 27. Swobodny przepływ pracowników i uznawanie kwalifikacji jako dominujące wyznaczniki europejskie dla polityki edukacyjnej w Polsce / Zygmunt Wiatrowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2007,  t. 3, s. 20-27

 28. System edukacji zawodowej osób zaliczanych do grup ryzyka w Niemczech / Artur Rozbicki // Rynek Pracy. – 2006,  nr 3, s. 133-135

 29. Sytuacja na ukraińskim rynku pracy a kształcenie zawodowe / Nella G. Nyczkało ; tł. Franciszek Szlosek.  // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2009, t. 3, s. 57-71

 30. Technologie kształcenia zawodowego / Swietłana Sysojewa. -  Tł. // Pedagogika Pracy. - T. 46, (2005), s. 136-143

 31. Ustawiczne kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej / Anna Kwiatkiewicz. Warszawa : 2006.

 32. W krainie wiatraków, kanałów i (...) nowoczesnych technologii / Mariusz Zyngier  // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2005, nr 6, s. 11-16

 33. Wskaźniki jakości kształcenia zawodowego w UE / Ewa Kędracka, Jolanta Podłowska // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2005, nr 5, s. 11-14

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy

 1. Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego : raport końcowy / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2010.

 2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / Krzysztof Symela // Pedagogika Pracy. - T. 48, (2006), s. 34-47

 3. Edukacja dla łódzkiego rynku pracy : wydawnictwo pokonferencyjne / pod red. Grażyna Tadeusiewicz ; zespół red. Elżbieta Paciejewska-Solarz [i in.] ; oprac. red. Anna Iwicka-Okońska ; Urząd Marszałkowski w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.- Łódź : WODN, 2008. Sygnatura: 307558

 4. Edukacja dla pracy / Irena Dryll // Dialog : pismo dialogu społecznego. – 2007, nr 4, s. 64-68

 5. Edukacja kluczem nowoczesnej gospodarki : konferencja w Opolu / oprac. Małgorzata Wróblewska // Polityka Społeczna. - R. 34, nr 1 (2007), s. 33-35

 6. Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy / pod red. Urszuli Pulińskiej.Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010.

 7. Edukacja zawodowa w aspekcie rynku pracy / Ryszard Gerlach // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 8, (2006), s. 175-183

 8. Elastyczność modułowych programów nauczania a rynek pracy / Janina Rosiak // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2005, nr 4, s. 5-8

 9. Kształcenie zawodowe - egzaminy zewnętrzne - rynek pracy / Lucja Orzechowska // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 5, s. 36-37

 10. Między zainteresowaniami ucznia a oczekiwania rynku pracy/ Włodzisław Kuzitowicz // Gazeta Szkolna. – 2008, nr 2, s. 4, 16

 11. Nowatorstwo w rozwiązywaniu problemów edukacji i pracy zawodowej : podsumowanie międzynarodowej konferencji naukowej w Uniwersytecie Zielonogórskim "Praca - zawód - rynek pracy" / Zygmunt Wiatrowski // Problemy Profesjologii. – 2006,  nr 1, s. 61-65

 12. Proces kształcenia zawodowego a rynek pracy / Stefan M. Kwiatkowski // Rynek Pracy – 2006, nr spec. (wrzes.), s. 7-20

 13. Standardy kwalifikacji zawodowych a kształcenie dla europejskiego rynku pracy / Krzysztof Symela // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2005, t. 2, s. 39-44

 14. Szkolnictwo zawodowe i rynek pracy województwa łódzkiego na tle kraju / Jakub Boratyński.          Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2009.

 15. Szkoła a rynek pracy : podręcznik akademicki / red. nauk. Andrzej Bogaj [i in.].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Sygnatura: 304220, 302476

 16. Wybór zawodu w kształceniu zawodowym - prognozowanie cyklu kształcenia na potrzeby rynku pracy / Kazimierz Mikulski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2009, t. 4, s. 101-110

 17. Zawód, praca, kariera : wybrane aspekty szkolnego systemu doradztwa zawodowego wobec wyzwań europejskiego rynku pracy / oprac. Sławomir Solecki, Artur Grzesik ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu. Przemyśl ; Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2005.

 18. Zawodowe Drogowskazy - modernizacja oferty szkół zawodowych / Michał Butkiewicz // Pedagogika Pracy. -T. 49, (2006), s. 89-94

 19. Zmiany w kształceniu zawodowym w obliczu wyzwań rynku pracy : praca zbiorowa / pod red. Janusz Moos [i in.] ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Wyd. 2 uzup.- Łódź : Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2009. Sygnatura: 312099, 317060

Szkolnictwo zawodowe – materiały ogólne

 1. "Ci z zawodówki" / Aleksandra Fidziańska // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 2, s. 7

 2. "Praktyczna" nauka zawodu a praktyczna "nauka" zawodu / Sławomir Gaj // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 2, s. 13

 3. Będziemy dążyć do zachowania autonomii / Tomasz Winnicki ; rozm. przepr. Piotr Kieraciński // Forum Akademickie. - R. 12, nr 10 (2005), s. 22-24

 4. Być liderem zarządzania procesem kształcenia zawodowego / [aut. i koordynator projektu] Alicja Oleska.- Łódź : Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2009. Sygnatura: 313479 Cz (Ped. 2009)

 5. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie - sukces w zarządzaniu jakością / Bronisława Kostrzewa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2006,  t. 1, s. 101-108

 6. Co dalej z kształceniem zawodowym? / Bogusław Śliwerski // Gazeta Szkolna. – 2008, nr 2, s. 5, 19

 7. Czy dydaktyka konstruktywistyczna może być lekarstwem na problemy uczniów i nauczycieli szkół zawodowych / Alina Karaśkiewicz // Meritum. – 2009, nr 3, s. 22-28

 8. Czy szkolnictwo zawodowe ma przyszłość? Sześć przyczyn zapaści / Halina Drachal, Lidia Jastrzębska, Maciej Kułak, Ewa Miłoszewska-Piontek, Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. – 2006, nr 37, s. 7-9

 9. Dać szansę każdemu / Antonina Dzikowska // Dyrektor Szkoły. – 2005,  nr 9, s. 16-18

 10. Dla kogo jest edukacja? / Zbigniew Kobielski // Dyrektor Szkoły. – 2005,  nr 12, s. 31-32

 11. Dolnośląski sposób na modernizację kształcenia zawodowego / Małgorzata Iwańska, Stanisław Szelewa // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 5, s. 35-38

 12. Dyskusja nad priorytetami i kierunkami rozwoju kształcenia zawodowego / Jerzy Kopański // Meritum. – 2009, nr 3, s. 72-77

 13. Edukacja a przemiany cywilizacyjne / Waldemar Furmanek. Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2010.

 14. Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej / Barbara Baraniak.- Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2008. Sygnatura: 310263 Cz (Ped. 1374)

 15. Edukacja zawodowa - słownik wybranych pojęć / Zdzisław Sawaniewicz // Meritum. – 2009, nr 3, s. 92-95

 16. Edukacja zawodowa : teraźniejszość i przyszłość na tle przeszłości / Stefan M. Kwiatkowski // Debata Edukacyjna. - Nr 2, (2009), s. 22-24

 17. Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych : wyzwania, szanse, zagrożenia / pod red. Ryszard Gerlach.- Bydgoszcz : Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2007. Sygnatura: 305325

 18. Edukacja zawodoznawcza i projakościowa w szkole : projekty w realizacji zadań Szkolnego Doradcy Zawodowego / [red. nauk. Maria Śmigielska].     Opole : Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego ; Wrocław : Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.

 19. Edukacyjne konteksty bezrobocia / Jerzy Niemiec // Pedagogika Pracy. - T. 47, (2005), s. 85-89

 20. Europejski rynek pracy wyzwaniem edukacyjnym : konferencja poświęcona 80-leciu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach / [praca pod red. zespołu w składzie Bożena Rolka et al.] ; Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2006.

 21. Europejskie Centrum Wspierania Edukacji Zawodowej : Strategia Lizbońska - programy kształcenia / Stanisław Kaczor  // Oświata i Wychowanie. – 2005, nr 6, s. 20-22

 22. Ewaluacja Europejskich Programów dla Rynku Pracy - założenia i doświadczenia programu COST / Stefan M. Kwiatkowski // Edukacja. – 2007, nr 3, s. 5-11

 23. Ewaluacja zawodów jako czynnik kształcenia zawodowego dostosowanego do wymagań europejskiego rynku pracy / Beata Pituła, Ewa Kaczmarek, Halina Maruszczyk // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 10, (2008), s. 335-343

 24. Ewolucja pojęcia treści kształcenia w teorii programów edukacji zawodowej / Barbara Baraniak // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 9, (2007), s. 189-199

 25. Ewolucja zawodów istotnym problemem teorii edukacji zawodowej / Waldemar Furmanek // Pedagogika Pracy. - T. 46, (2005), s. 67-76

 26. Fundusze unijne dla oświaty : [aut. Piotr Stronkowski ; współpr. Adrianna Niedoszewska, Elżbieta Pilch, Irena Wolińska]. Warszawa : 2009.

 27. Globalne i lokalne cele edukacji zawodowej / Stefan M. Kwiatkowski // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 7, (2005), s. 99-104

 28. Innowacyjne modułowe programy kształcenia zawodowego / Janusz Figurski, Edyta Kozieł // Pedagogika Pracy. - T. 47, (2005), s. 98-108

 29. Innowacyjne technologie kształcenia zawodowego / M. Kademia, M. Tiutiunnyk ; tł. Larysa Stawińska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2007, t. 4, s. 78-83

 30. Inwestowanie i finansowanie kształcenia zawodowego / Agnieszka Majcher-Teleon // Rynek Pracy. – 2006, nr 3, s. 136-139

 31. Jak kształcić fachowców, czyli o drogach dochodzenia do kwalifikacji / Włodzisław Kuzitowicz // Gazeta Szkolna. – 2007, nr 26-27, s. 5,14-15

 32. Jak wspierać rozwój ucznia szkoły zawodowej / Julian Piotr Sawiński // Nowa Edukacja Zawodowa.- 2005, nr 4, s. 29-32

 33. Jakość kształcenia zawodowego / Lucja Orzechowska // Dyrektor Szkoły. – 2008,  nr 3, s. 26,29-30

 34. Jakość ustawicznej edukacji zawodowej / pod red. Henryka Bednarczyka, Arkadego Shklyara.        Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 2006.

 35. Kilka uwag o roli Internetu w dydaktyce przedmiotów zawodowych / Czesław Kosiński // Nowa Edukacja Zawodowa. – 200,5 nr 6, s. 34-36

 36. Kompetencje humanistyczne w kształceniu zawodowym i ich wpływ na przygotowanie do bezpiecznej pracy / Tadeusz Grac // Zeszyty Naukowe. Pedagogia / Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania. - Nr 7, (2007), s. 28-35

 37. Koncepcja organizacyjna kształcenia kadr kwalifikowanych i kształcenia ustawicznego w Wielkopolsce na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, szkoły policealnej : kolegium, dokształcanie, doskonalenie i doradztwo / [oprac. Krzysztof Grupka, Maciej Szafrański, Marek Goliński] ; Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego. Poznań : Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, 2008.

 38. Kształcenie w rzemiośle na Podlasiu - obserwacje Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku / Jacek Hordejuk // Rynek Pracy. – 2005, nr 1, s. 97-102

 39. Kształcenie zawodowe - wyzwania, priorytety, standardy / Stefan M. Kwiatkowski.- Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2006. Sygnatura: 301532

 40. Kształcenie zawodowe a możliwości zatrudnienia młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim / Maria Januszewska-Warych // Nauczyciel i Szkoła. – 2009, nr 1/2, s. 95-106

 41. Kształcenie zawodowe a wytyczne UE / Agata Milata-Troińska // Gazeta Szkolna. – 2010, nr 2, s. 14

 42. Kształcenie zawodowe kandydatów do służb społecznych w Polsce / Arkadiusz Żukiewicz // Edukacja. – 2005, nr 3, s. 45-58

 43. Kształcenie zawodowe młodzieży niepełnosprawnej / Ewa Giermanowska // Pedagogika Pracy. -T. 53, (2008), s. 38-45

 44. Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. 1 / Alicja Kozubska, Andrzej Zduniak (red. nauk.). Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2006.

 45. Kto wykształci fachowców / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. – 2009, nr 40, s. 6

 46. Kultura kształcenia dla innowacji : system edukacji zawodowej - Publiczny College Kolorado / Jim L. Raughton ; tł. Katarzyna Komorska  // Pedagogika Pracy. -T. 46, (2005), s. 128-136

 47. Lider zarządzania procesem kształcenia zawodowego / aut. i koordynator projektu Alicja Oleska ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : ŁCDNiKP, 2008. Sygnatura: 310353

 48. Lider zarządzania procesem kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2009/2010 : podsumowanie projektu / aut. i koordynator projektu Alicja Oleska ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2010. Sygnatura: 317064

 49. Likwidować czy reanimować? Agonia liceów profilowanych/ Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. – 2008, nr 47, s. 9

 50. Łódzkie szkoły zawodowe : z prac nad tworzeniem modelu doradztwa zawodowego. Z. nr 13, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 / wstęp Janusz Moos.- Łódź : Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2009. Sygnatura: 313478

 51. Łódzkie szkoły zawodowe : z prac nad tworzeniem modelu doradztwa zawodowego. Zeszyt nr 12, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 / wstęp Janusz Moos.- Łódź : Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2009. Sygnatura: 313381

 52. Łódzkie szkoły zawodowe : z prac nad tworzeniem modelu doradztwa zawodowego. Zeszyt nr 15, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 / wstęp Janusz Moos.- Łódź : Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2009. Sygnatura: 313382

 53. Merytoryczne i metodyczne podstawy edukacji zawodowej : systemowe ujęcie zagadnień / Wojciech Błażejewski, Czesław Lewicki.      Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2011.

 54. Metodyczne podstawy kształcenia zawodowego nauczycieli / Seweryn Cichoń ; Politechnika Częstochowska. Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007.

 55. Miejsce i ranga liceum profilowanego w polskim systemie oświatowym : nadzieje i zagrożenia / pod red. Ryszarda Kuchy. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006.

 56. Modułowy system kształcenia zawodowego w ocenie nauczycieli przedmiotów zawodowych - wybrane aspekty / Justyna Bluszcz // Technika, Informatyka, Edukacja. - T. 9, (2008), s. 165-171

 57. Najpierw zawód? Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. – 2009,  nr 27, s. 4

 58. Narzędzia komputerowe w pracy nauczyciela i doradcy zawodowego - teoria i praktyka / Piotr Krawczyk // Meritum. – 2009, nr 3, s. 96-103

 59. Nie twórzmy mitów : nieporozumienia wokół kształcenia zawodowego / Stanisław Kaczor // Oświata i Wychowanie. – 2005, nr 8, s. 23-24

 60. Nieporozumienia wokół kształcenia zawodowego / Mieczysław Kabaj // Oświata i Wychowanie. – 2005, nr 6, s. 18-20

 61. Nowe perspektywy dla szkół zawodowych / Jarosław Kordziński // Gazeta Szkolna. – 2006, nr 1-2, s. 5,14

 62. Nowe zawody oraz treści kształcenia wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego i komunikacyjnego / Barbara Baraniak // Technika, Informatyka, Edukacja. - T. 7, (2007), s. 53-64

 63. O kształceniu modułowym w projektowanej reformie szkolnictwa zawodowego / Włodzisław Kuzitowicz // Gazeta Szkolna. – 2010, nr 6, s. 1,4

 64. Od przedszkola do..."Pierwszej Szychty" / Katarzyna Głuch-Juszkiewicz // Śląsk. - R. 14, nr 5 (2008), s. 6-9

 65. Od warsztatów szkoleniowych do szkół wyższych / Andrzej Piłat // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2009, t. 4, s. 46-49

 66. Odzyskiwanie formy / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2007, nr 17, s. 8-9

 67. Optymalizacja kształcenia zawodowego / Mieczysław Kabaj // Oświata i Wychowanie. – 2005, nr 3, s. 13-15

 68. Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości / pod red. Ryszarda Gerlacha.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. Sygnatura: 317590 Cz

 69. Pierwsze zewnętrzne egzaminy zawodowe za nami... - refleksje, uwagi, wnioski / Tadeusz Popowicz // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2005, nr 1, s. 6-10

 70. Podstawa programowa kształcenia ogólnego : projekt / Ewa Bartnik [i in.] ; Instytut Spraw Publicznych.- Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005. Sygnatura: 299131 Cz (Progr. 1812)

 71. Pomiar sprawdzający w kształceniu zawodowym / Franciszek Ruchała.- Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2008. Sygnatura: 310425 Cz (Ped. 1367)

 72. Poradnik pedagogiczny : dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i wykładowców pozaszkolnych form kształcenia / Jan Jargiło, Grażyna Jargiło.     Sandomierz : Sannort, 2010.

 73. Problemy kształcenia w zawodach Technik spedytor i Technik logistyk / Ireneusz Fechner // Logistyka. – 2007, nr 4, s. 13-16

 74. Problemy kształcenia zawodowego w Polsce / Wioletta Brzychcy // Poznańskie Zeszyty Humanistyczne. - T. 8, (2007), s. 99-108

 75. Profilowany niewypał / Krystyna Strużyna // Głos Nauczycielski. – 2006, nr 15, s. 15

 76. Projektowanie i wdrażanie innowacyjnych programów do kształcenia zawodowego / Janusz Figurski, Edyta Kozieł // Problemy Profesjologii. – 2006, nr 2, s. 107-121

 77. Przed kolejną reformą / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. – 2010, nr 1, s. 7

 78. Przemiany w edukacji zawodowej : praca zbiorowa / pod red. Janusza Moosa.- Łódź : Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2010. Sygnatura: 317061 Cz (Ped. 716)

 79. Ramy kwalifikacji zawodowych / Stefan Michał Kwiatkowski // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia.- [T] 10, (2008), s. 347-354

 80. Reforma do poprawki. Szkolnictwo zawodowe - MEN uwzględni uwagi nauczycieli  // Głos Nauczycielski. -2010,  nr 19 s.4

 81. Reforma kształcenia zawodowego / Stanisław Szelewa // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 2, s. 8-10,12-14

 82. Reforma szkolnictwa w technikach geodezyjnych / Maria Jackiewicz ; rozm. przepr. Bożena Wasielewska // Przegląd Geodezyjny. - R. 77, nr 1 (2005), s. 17-18

 83. Reforma szkolnictwa zawodowego, czyli o wylewaniu dziecka z kąpielą / Marta Zahorska // Polityka Społeczna. - R. 34, nr 10 (2007), s. 14-17

 84. Rekomendacje dotyczące polityki edukacyjnej / Rafał Jaros, Zbigniew Kuchta, Monika Owczarek.Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2009.

 85. Rola Centrum Kształcenia Praktycznego w edukacji dla rynku pracy / Wiesław Rogala // Meritum. – 2009, nr 3, s. 59-60

 86. Rola kształcenia zawodowego w zreformowanym szkolnictwie / Małgorzata Dubis // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia. - Z. 3, (2006), s. 118-126

 87. Standardy kształcenia zawodowego - wyzwania dla systemu dualnego / Igmard Frank // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2006, t. 4, s. 115-122

 88. Staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie / Sławomir Kasprzak // Meritum. – 2009, nr 3, s. 66-71

 89. Szkolne Ośrodki Kariery - potrzeba i rzeczywistość szansy edukacyjnej i kariery zawodowej dla młodzieży kształcącej się i poszukującej pracy / Antoni Krauz // Technika, Informatyka, Edukacja. - T. 7, (2007), s. 78-85

 90. Szkolnictwo w Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego / Wanda Surosz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2009, t. 4, s. 75-86

 91. Szkolnictwo zawodowe u progu zmian / Tadeusz Popowicz // Dyrektor Szkoły. – 2009,  nr 10, s. 18-20,22-23

 92. Szkoła wyższa zawodowa w służbie środowisku lokalnemu i regionalnemu / Bogusław Dzięcioł // Auxilium Sociale. – 2005, nr 3/4, s. 163-169

 93. Szkoły zawodowe i nowe prawo / Tomasz Winnicki // Forum Akademickie. - R. 12, nr 9 (2005), s. 44-46

 94. Szkoły ZDZ w okresie członkostwa Polski w UE / Wojciech Montwiłł // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2009,  t. 4, s. 14-18

 95. Ścieżki dochodzenia do sukcesu / Elżbieta Majka // Dyrektor Szkoły. – 2009,  nr 11, s. 44,46-48

 96. Świadomość przeobrażeń pracy wśród nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych / Andrzej Aftański. // Edukacja. – 2006, nr 1, s. 49-57

 97. Trendy zmian w strukturze zawodów i specjalności zanikających oraz przyszłościowych / Kazimierz Teleguj ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2007.

 98. Twórczość techniczna uczniów szkół zawodowych / Stanisław Czygier. Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2008.

 99. Uwarunkowania szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim / Radosław Piwowarski. Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2009.

 100. Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej / pod red. nauk. Barbary Baraniak.         Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych ; Radom : współpr. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, cop. 2007.

 101. Wstępne kształcenie i szkolenie zawodowe - przykład monitoringu sieci ReferNet / Teresa Sagan // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2005, t. 3, s. 90-99

 102. Wybrane elementy organizacyjno-prawne edukacji zawodowej młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Anna Ziętek // Problemy Profesjologii. – 2006, nr 1, s. 115-126

 103. Wykluczenie i rodzaj ("gender") w przestrzeni zasadniczych szkół zawodowych / Lucyna Kopciewicz // Forum Oświatowe. – 2007, t. 1, s. 27-51

 104. Wykorzystanie doświadczeń z prac nad projektowaniem przez szkołę zewnętrznego egzaminu zawodowego dla technika handlowca / koord. zesp. aut. Krystyna Kielan ; aut. Donata Andrzejczak [i in.] ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : ŁCDNiKP, 2006. Sygnatura: 303657 Cz (Met. 784), 303658

 105. Wyniki badań przeprowadzonych w Polsce realizowanych w ramach projektu Red Aris - Learning Difficulties and Educational Failure on Vetproject / Edyta Pietrzak, Anna Sołtys, Liliana Zasada // Przegląd Badań Edukacyjnych.. – 2008,  nr 1, s. 51-58

 106. Z prac nad organizacją kształcenia zawodowego dorosłych w ramach programu PHARE 2001 / Janusz Moos // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2005, nr 4, s. 37-40

 107. Zajęcia praktyczne -egzamin próbny w III klasie szkoły zawodowej (monter elektronik) / Leszek Szymczak, Waldemar Tymkowski // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 2, s. 18-22

 108. Zawodowe znowu w cenie. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. – 2010, nr 28, s. 8

 109. Zawodówki na nowo odkryte / Joanna Sopyło // Gazeta Szkolna. – 2009, nr 43, s. 7

 110. Zawody rynku pracy wybierane do nauki w rzemiośle / Jolanta Kosakowska  // Rynek Pracy. – 2005, nr 2, s. 60-68

 111. Zdalne nauczanie zawodu / Anna Barańska  // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 3 s.62-66

 112. Zewnętrzne egzaminy zawodowe jako element zreformowanego systemu oświaty w Polsce / Bronisława Kostrzewa // Edukacja Dorosłych. – 2005, nr 1, s. 63-66

 113. Zewnętrzny egzamin zawodowy / Urszula Kisiel-Dorohinicka // Wychowawca. – 2007, nr 5, s. 18-20

 114. Zmiany w edukacji zawodowej w kontekście europejskich i polskich ram kwalifikacji / Janusz Moos // Gazeta Szkolna. – 2010, nr 44, s. 1, 4-5

 115. Zmiany w oświacie i kształceniu zawodowym z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań / Stanisław Kowalski. // Gospodarka Regionalna i Turystyka. – 2005, z. 1, s. 289-295

 116. Zmiany w prawie oświatowym a kształcenie zawodowe : powiat w Świdnicy / Stanisław Szelewa // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 6, s. 25-29

 117. Zmiany w strukturze kształcenia na poziomie ponadgimnzajalnym zawodowym w województwie śląskim w latach 2001-2005 / Jolanta Drobot  // Rynek Pracy. – 2006, nr 2, s. 96-111

 118. Znaczenie kształcenia integracyjnego w procesie przygotowania młodzieży niepełnosprawnej do pracy / Anna Ziętek // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2005, nr 5, s. 8-11

 119. Znikające kadry / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2007, nr 2, s. 8

  

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony