Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

  

Rola i funkcja szkoły
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Książki:

 1. "Gorące" problemy edukacji w Polsce : ekspertyzy i opinie / pod red. Tadeusz Lewowicki.- Warszawa : Komitet Nauk Pedagogicznych PAN : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, 2007. Sygnatura: 305593 Cz (Ped. 1481)

 2. Autonomia szkoły : jak ją tworzyć? Jak z niej korzystać? / Bożena Kubiczek.- Opole : "Nowik", 2002. Sygnatura: 279902 Cz (Ped. 246)

 3. Dokąd zmierza polska szkoła? / pod red. Dorota Klus-Stańska.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2008. Sygnatura: 312346 Cz (Ped. 1212)

 4. Dylematy współczesnej edukacji / red. nauk. Józef Górniewicz.- Toruń : "Akapit", 2007. Sygnatura: 306814 Cz (Ped. 1554), 306815

 5. Edukacja małych dzieci : standardy, bariery, szanse : raport / pod red. Anny Gizy ; Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.- Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka : Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, 2010. Sygnatura: 317026 Cz (Ped. 715)

 6. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna : obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych / red. nauk. Danuta Waloszek.- Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2010. Sygnatura: 314427 Cz (Ped. 1536)

 7. Edukacja w okresie przemian / red. nauk. Anna Karpińska.- Białystok : Trans Humana. Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2010. Sygnatura: 314663 Cz (Ped. 1549)

 8. Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabina Guz [i in.].- Lublin : UMCS, 2008. Sygnatura: 308624 Cz (Ped. 793), 308625

 9. Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska.- Białystok : "Trans Humana", 2005. Sygnatura: 298693 Cz (Ped. 774), 298694

 10. Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole / Anna Gajdzica. W: Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / pod red. Zenon Gajdzica [i in.].- Kraków : "Impuls", 2008. Sygnatura: 306906 Cz (Ped. 1896), 306907

 11. Kształtowanie do wspólnotowości - wśród funkcji współczesnej szkoły / Katarzyna Olbrycht. W: Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna : problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości / pod red. Tadeusz Lewowicki [i in.] ; aut. Ewa Bilińska-Suchanek [i in.] ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie.- Kraków : "Impuls", 2005. Sygnatura: 298854 Cz (Ped.229)

 12. Ku dobrej szkole. T. 1, Cywilizacyjne dylematy współczesnej edukacji / red. nauk. Czesław Plewka ; Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie [i in.].- Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2009. Sygnatura: 316778 Cz (Ped. 834/1)

 13. Kultura szkoły : w poszukiwaniu nieuchwytnego / Beata Adrjan.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. Sygnatura: 317526 Cz (Socj. 165)

 14. Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce / Maria Kocór.- Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006. Sygnatura: 303541 Cz (Ped. 1273)

 15. Oblicza nauczyciela, oblicza szkoły / Mirosława Nowak-Dziemianowicz.- Toruń : Adam Marszałek, 2001. Sygnatura: 274426 Cz (Ped. 3041), 274427, 274995

 16. Pedagogika i edukacja a rola szkoły i nauczycieli w procesie rozwoju dzieci / Józef Kuźma. W: Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józef Kuźma [i in.].- Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. Sygnatura: 298118 Cz (Ped. 72)

 17. Podstawy prawne i organizacyjne oświaty : prawo oświatowe w zarysie / Danuta Kurzyna-Chmiel.- 2. wyd. - Stan prawny na 1 stycznia 2009 r.- Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", 2009. Sygnatura: 312365 Bibl. (Przepisy pr. 109)

 18. Problemy doskonalenia systemu edukacyjnego w Polsce / pod red. nauk. Henryk Moroz.- Kraków : "Impuls", 2008. Sygnatura: 308401

 19. Przemiany systemu polskiej edukacji w warunkach procesu europeizacji / Ilona Kość.- Szczecin : "Oficyna", 2006. Sygnatura: 301993 Cz (Ped. 2016)

 20. Rola szkoły w procesie wychowania do czasu wolnego / Patrycja Hanyga-Janczak. W: Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku / pod red. Bożena Matyjas [i in.].- Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2007. Sygnatura: 305347 Cz (Ped. 1496)

 21. Rozważania o szkole / Mieczysław Sawicki.- Warszawa : "Kram", 2005. Sygnatura: 295675 Cz (Ped. 3617), 295676, 296056

 22. Szkoła i jej wychowankowie : między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości / pod red. Maria Chodkowska [i in.].- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. Sygnatura: 314409

 23. Szkoła jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze / Anna Weisbrott-Koziarska. W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory ; [wstęp Sylwia Badora, Józefa Brągiel] ; Uniwersytet Opolski.- Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. Sygnatura: 300178 Cz (Socj. 658), 302116, 302115, 302117, 317575

 24. Szkoła naszych oczekiwań i marzeń, potrzeb, projekcji i działań od A do Ż / Czesław Banach.- Poznań : "eMPiý", 2005. Sygnatura: 295772 Cz (Ped. 3620), 295773

 25. Szkoła w reformie systemu edukacji - teoria i praktyka / Czesław Banach. W: Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józef Kuźma [i in.].- Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. Sygnatura: 298118 Cz (Ped. 72)

 26. Szkoła w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożena Muchacka [i in.].- Kraków : "Impuls", 2008. Sygnatura: 307850 Cz (Ped. 1053), 307851

 27. Szkoła w XX wieku : kierunki i próby przebudowy / Czesław Kupisiewicz.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Sygnatura: 301928 Cz (Ped. 1281)

 28. Szkoła wobec zmian (1999-2003) / Klaudia Błaszczyk.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Sygnatura: 305362 Cz (Hist.Wych. 432)

 29. Szkoła, edukacja i wychowanie / red. Adam Balicki, Tadeusz Guz, Wojciech Lis ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim.- Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. Sygnatura: 317606 Cz (Ped. 799)

 30. W poszukiwaniu drogi : szanse i problemy edukacji w Polsce / Mirosław Józef Szymański.- Wyd. 2 poszerz.- Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008. Sygnatura: 308106 Cz

 31. W poszukiwaniu nowoczesnej szkoły. / pod red. nauk. Mirosława Nyczaj-Drąg [i in.].- Kraków : "Impuls", 2005. Sygnatura: 298864 Cz (Ped. 206)

 32. W stronę dobrej szkoły / Lazimierz Denek. W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1 / pod red. Bożena Muchacka.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Sygnatura: 301563 Cz (Ped. 1985/1), 301564

 33. Wspieranie rozwoju podmiotowego dziecka jako nowe zadanie edukacji początkowej / Józef Bałachowicz. W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak [i in.].- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. Sygnatura: 313835 Cz (Ped. 2013)

 34. Wychowanie ku wartościom czynnikiem wzmacniającym podstawowe funkcje szkoły / Krystyna Chałas. W: Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józef Kuźma [i in.].- Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. Sygnatura: 298118 Cz (Ped. 72)

 35. Wychowawcza rola szkoły w perspektywie psychologicznej / Teresa Rostowska. W: Wokół wychowania : rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka / red. Teresa Rostowska [i in.].- Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 2006. Sygnatura: 307713

 36. Z polską edukacją w XXI wiek : wyzwania i zadania / Czesław Banach.- Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 2000.  Sygnatura: 282430 Cz (Ped. 3257)

 37. Zadania i cechy dobrej szkoły jako organizacji uczącej się i doskonalącej / Czesław Banach. W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1 / pod red. Bożena Muchacka.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Sygnatura: 301563 Cz (Ped. 1985/1), 301564

 38. Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej / Andrzej Ćwikliński.- Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005.Sygnatura: 299792 Cz (Ped. 338)

Artykuły z czasopism:

 1. Autonomiczna szkoła / Anna Sobala-Zbroszczak // Dyrektor Szkoły.- 2007, nr 12, s. 7-8

 2. Co jest istotą demokratycznej szkoły? / Julian P. Sawiński // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 29-34

 3. Dla kogo szkoła?: (refleksje nad problemem, komu i w jakim stopniu powinna służyć szkołą) / Jerzy Kuczyński // Geografia w Szkole.- [R.] 62, nr 3 (2009), s. 58-60

 4. Dwubiegunowe zadania szkoły /  Lucyna Kowalczyk // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 8, s. 22-27

 5. Edukacja dla bezpieczeństwa - cele i zadania szkoły / Jan Gołębiewski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 2, s. 6-10

 6. Funkcja opiekuńczo-wychowawcza gimnazjum / Ewa Kozak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 7, s. 46-48

 7. Funkcje szkoły po reformie w opinii dyrektorów / Klaudia Błaszczyk // Nowa Szkoła. - R. 61, nr 2 (2005), s. 17-23

 8. Jaka jest szkoła / Marek Adam // Nowa Szkoła. - R. 65,  nr 5 (2009), s. 36-37

 9. Miejsce i rola szkoły w procesie kształtowania się człowieka / Genowefa Wysokowska // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 4-5, s. 18-20

 10. Najważniejszym zadaniem szkoły jest uczyć, jak być twórcą własnej wiedzy / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 11, s. 29

 11. Nauczyciel i szkoła - kilka uwag o przemianach funkcji / Wojciech Kojs // Nauczyciel i Szkoła. - 2000, nr 2, s. 13-22

 12. O autonomii szkół i nauczycieli / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - R. 65, nr 7 (2009), s. 10-15

 13. Pedagogizacja rodziców - zadanie szkoły / Anna Dzikomska-Kucharz // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 3 , s. 7-12

 14. Polska edukacja w XXI wieku, czyli szkoła przyjazna i efektywna / Wojciech Książek // Dyrektor Szkoły.- 2008, nr 3, s. 21-24

 15. Posłannictwo szkoły - posłannictwo nauczyciela / Janusz Nagórny // Cywilizacja.- Nr 14 (2005), s. 10-25

 16. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami - rola szkoły w jej wspieraniu  / Anna Oblacińska, Agnieszka Małkowska // Nowa Szkoła. - 2003, nr 6, s. 10-12

 17. Program wychowawczy szkoły : podstawa aksjologiczna i struktura budowy / Krystyna Chałas // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 10, s. 13-19

 18. Rola edukacji, szkoły i nauczycieli w procesie rozwoju uczniów / Józef Kuźma // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. - T. 58 (2005), s. 183-194

 19. Rola współczesnej szkoły i nauczyciela w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych u dzieci i młodzieży / Jan T. Mróz //  Społeczeństwo i Rodzina.- 2009, nr 3, s. 48-56

 20. W sprawie opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 7, s. 20-23

 21. Wychowawcza rola współczesnej szkoły / J . R . // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 6, s. 54-55

 22. Zadania szkoły w zakresie ochrony praw dziecka / Krystyna Grad // Nowa Szkoła. - R. 61, nr 9 (2005), s. 56-58

 23. Zadania szkoły w kontekście egzaminu gimnazjalnego / Irena Koszyk// Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 20-24

 24. Zadania szkoły w kontekście wyników egzaminu maturalnego / Irena Koszyk // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 15-19

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony