Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Edukacyjna wartość dodana

(wybór materiałów)

 

Wydawnictwa zwarte:  

 1. Badając egzaminy : podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych / Maciej Jakubowski, Artur Pokropek. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2009. – Sygnatury: 314102-314105. – Ewaluacja metodami edukacyjnej wartości dodanej, s.110-128

 2. Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności nauczania na podstawie egzaminów zewnętrznych / aut. tekstów Roman Dolata [et al.] ; red. nauk. Roman Dolata. - Warszawa : Centralna

Artykuły: 

 1. Czy egzaminy zakłócą pracę nauczyciela? / Bolesław Niemierko. // Edukacja. - 2009, nr 1, s. 8-26

 2. Czy segregacja uczniów ze względu na uprzednie osiągnięcia szkolne zwiększa efektywność nauczania mierzoną metodą EWD? / Roman Dolata. // Edukacja. - 2009, nr 1, s. 60-68

 3. Edukacyjna wartość dodana w ręku dyrektora szkoły: lekcja 3 rok szkolny 2009/2010 / Ewa Stożek. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 12, dod. s. I-VIII

 4. Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej / Filip Kulon, Przemysław Majkut. // Edukacja. - 2010, nr 1, s. 78-85

 5. Koniec z kultem średniej. Uwaga szkoły - liczy się edukacyjna wartość dodana / Ewa Miłoszewska. // Głos Nauczycielski. – 2008, nr 50, s.9

 6. O testach i edukacyjnej wartości dodanej / Ewa Grodecka, Ewa Janiszewska. // Gazeta Szkolna. – 2007, nr 34-35, s.20-21

 7. Od jakich czynników indywidualnych zależy edukacyjna wartość dodana w szkołach wiejskich? / Radosław Sterczyński, Teresa Kutajczyk, Barbara Przychodzeń. // Edukacja. - 2009, nr 1, s. 68-83

 8. Pożenić ogień z wodą. [Edukacyjna wartość dodana] / Ewa Miłoszewska. // Głos Nauczycielski. – 2007, nr 2, s.7

 9. Projekt badawczy edukacyjna wartość dodana / Agnieszka Pfeiffer, Ewa Kędracka. / Meritum. – 2006, nr 3/4, s.22-25

 10. W dążeniu do wyższej jakości pracy szkoły. O edukacyjnej wartości dodanej słów kilka / Anna Markowicz. // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s.72-74

 11. Wykorzystanie edukacyjnej wartości dodanej w lokalnej polityce oświatowej / Maria Krystyna Szmigel. // Edukacja. - 2009, nr 1, s. 84-99

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony