Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Marketing w bibliotece : zestawienie bibliograficzne
w wyborze

 

Książki:

 1. Biblioteka, współczesność, marketing / [red. nauk. Dorota Marzec], Paweł Marzec. Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2006.

 2. Kształtowanie wizerunku biblioteki : praca zbiorowa / pod red. Maria Czyżewska.- Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007.Sygnatura: 304890 Bibl. (Bibliot. 486), 304891

 3. Marketing biblioteczny : rozważania, dyskusje, konteksty / red. Maja Wojciechowska ; Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku.- Gdańsk : "Ateneum", 2007.Sygnatura: 308305 Bibl. (Bibliot. 435), 308306

 4. Marketing wewnętrzny w bibliotece / Joanna Kamińska.  Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.

 5. Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece : II ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 24-26 czerwca 2009 : praca zbiorowa / pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Kudrawiec ; Biblioteka Uniwersytetu im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010.

 6. Marketing wyzwaniem dla współczesnej biblioteki / [red. nauk. Dorota Marzec], Paweł Marzec. Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2006.

 7. Partnerzy bibliotek : model komunikacji z otoczeniem / pod red. Izabela Jurczak [i in.] ; Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.- Łódź : Firma Księgarska Wiesława Juszczaka; Sosnowiec: "Humanitas", 2008.Sygnatura: 307485 Bibl. (Bibliot. 458)

 8. Public relations bibliotek naukowych w Internecie / Małgorzata Jaskowska.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.Sygnatura: 306145 Bibl. (Bibliot. 474), 306146

 9. Zarządzanie marketingowe biblioteką / aut. Wiesław Babik [i in.].- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2008.Sygnatura: 311820

 10.  

Artykuły z czasopism:

 1. Elementy marketingu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi na przykładzie NOCY MUZEÓW / Jarosław Jędrych // Przegląd Edukacyjny. - 2011, nr 1, s.3-6

 2. Marketing w bibliotece / Elżbieta Krzemińska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie. - T. 1 (2006), s. 143-160

 3. Marketing w bibliotece / Magdalena Budnik // Życie Szkoły. - [R.] 62[61], nr 10 (2007), s. 42-45

 4. Marketing w usługach bibliotecznych / Katarzyna Baziuk // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 1 (2006), s. 7-15

 5. Motywowanie pracowników biblioteki a koncepcja marketingu wewnętrznego / Joanna Kamińska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Zarządzanie i Marketing. - 2007, z. 1, s. 35-41

 6. Na marginesie zarządzania - bliżej użytkownika, czyli "biblioteka uczestnicząca" / Jadwiga Sadowska // Bibliotekarz. - 2011, nr 7-8, s.18-21

 7. Na marginesie zarządzania - kompleksowe zarządzanie przez jakość, czyli TQM w skrócie / Jadwiga Sadowska // Bibliotekarz. - 2011, nr 9, s.13-17

 8. Na marginesie zarządzania - na marginesie rozważań prof. Jadwigi Sadowskiej / Stefan Kubów // Bibliotekarz. - 2011, nr 9, s.17-18

 9. Rola i znaczenie relacji we współczesnym bibliotekarstwie / Beata Żołędowska-Król // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Zarządzanie i Marketing. - 2006, z. 1, s. 139-145

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony