Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Obowiązek szkolny sześciolatków : wybór artykułów z czasopism

 

 1. "Wielki krok - z przedszkola do szkoły" / Bożena Długołęcka, Krystyna Lubomirska. // Zarządzanie i Edukacja. - Nr 61 (2008), s. 153-173

 2. Badanie gotowości szkolnej sześciolatków / Elżbieta Koźniewska. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 60, nr 3 (2007), s. 11-15

 3. Co w prawie piszczy? : fakty i mity dotyczące sześciolatków / Janina Zawadowska. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 9, s. 44-45

 4. Co z tą szkołą? / Ewa Świerczewska. // Wychowawca. - 2009, nr 2, s. 16-17

 5. Czy przedszkolak dojrzał do nauki / Elżbieta Marek. // Życie Szkoły. - [R.] 61[60], nr 10 (2006), s. 59-60

 6. Dlaczego wcześniej do szkoły / Klemens Stróżyński. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s. 21-23

 7. Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki / Aleksandra Skowrońska. // Życie Szkoły. - [R.] 64, nr 7 (2009), s. 13-18

 8. Dojrzałość szkolna / Aleksandra Kozak. // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 14-15

 9. Dojrzałość szkolna / Aleksandra Skowrońska. // Życie Szkoły. - [R.] 62[61], nr 7 (2007), s. 5-11

 10. Dojrzałość szkolna / Bożena Rytel. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 61, nr 11 (2008), s. 58-59

 11. Dylematy decyzyjne rodziców sześciolatków / Zuzanna Zbróg. // Nowa Szkoła. - R. 65, nr 7 (2009), s. 4-9

 12. Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej / Aldona Kopik. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 60, nr 9 (2007), s. 5-12

 13. Edukacja w planach rządu / Lidia Jastrzębska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 48, nr 7 (2008), s. 53-54

 14. Głos psychologa dziecięcego w sprawie edukacji szkolnej 6-latka / Ewa Czownicka. // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 44-46

 15. Gotowość czy dojrzałość szkolna? : kilka praktycznych i teoretycznych uwag / Małgorzata Chojak. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 62, nr 8 (2009), s. 20-23

 16. Gotowość szkolna sześciolatka / Elżbieta Koźniewska ; rozm. przepr. Elżbieta Marek. // Życie Szkoły. - [R.] 61[60], nr 8 (2006), s. 52-55

 17. Gotowość szkół Warszawy do realizacji przemian związanych z obniżeniem wieku szkolnego / Elżbieta Putkiewicz, Barbara Murawska, Marek Piotrowski. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 54, nr 2 (2009), s. 133-157

 18. Jak sześciolatki zaprzyjaźniły się z uczniami / Hanna Mrotek. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 59, nr 6 (2006), s. 46-47

 19. Między rolą przedszkolaka a rolą ucznia / Elżbieta Misiorna, Renata Michalak. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 57, nr 8 (2004), s. 3-8

 20. Nauczanie początkowe - dawniej, dziś i w przyszłości / Ryszard Radwiłowicz. // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 3/4, s. 91-108

 21. Obowiązek edukacyjny sześciolatków / Ewa Brańska. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 57, nr 7 (2004), s. 3-7

 22. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki w świetle przepisów prawa oświatowego / Magdalena Pyter. // Administracja Publiczna. - 2008, nr 2, s. 61-69

 23. Początek nauki w szkole - przejście rozwojowe i edukacyjne : przegląd badań / Anna Kienig. // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 89-95

 24. Polityka oświatowa samorządów lokalnych wobec szkoły jutra / Eugenia Karcz. // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 7/8, s. 17-24

 25. Przygotowanie dziecka sześcioletniego do roli ucznia : (teoretyczny zarys tematu) / Piotr Kowolik. // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. 45-58

 26. Przyszłość zaczyna się w 2008 roku / Irena Dzierzgowska. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, s. 3-6

 27. Sposoby diagnozowania gotowości społeczno-emocjonalnej dziecka sześcioletniego / Hewilia Hetmańczyk // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Seria Pedagogika. - Z. 3 (2008), s. 91-104

 28. Szczęśliwe dzieciństwo a szkoła / Zdzisław Ratajek. // Studia Pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. - T. 18 (2009), s. 49-59

 29. Sześciolatek do szkoły? / Małgorzata Gaweł. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 61, nr 8 (2008), s. 56-57

 30. Sześciolatek w szkole? / Anna Rękawek. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 20-23

 31. Sześciolatki a nauka szkolna / Wojciech Brejnak. // Życie Szkoły. - [R.] 64, nr 9 (2009), s. 48-52

 32. Sześciolatki do szkoły! / Katarzyna Kowalczewska-Grabowska, Agata Rzymełka-Frąckiewicz. // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 9, s. 3-8

 33. Sześciolatki w szkołach - bilans zysków i strat / Małgorzata Tonia. // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 25-26

 34. Sześciolatki... na potem / Lidia Jastrzębska. // Nowa Szkoła. - R. 65, nr 2 (2009), s. 4-10

 35. Szkodliwe eksperymenty / Jolanta Dobrzyńska. // Wychowawca. - 2008, nr 5, s. 6-7

 36. Szkoła przyjazna dla 6-latków? To się da zrobić! / Teresa Ogrodzińska ; rozm. przepr. Anna Rękawek. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 3-5

 37. U progu nauki szkolnej / Aldona Kopik; rozm. przepr. Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - [R.] 61[60], nr 3 (2006), s. 57-58

 38. Wcześniejszy start szkolny : ogólnopolska konferencja naukowa / Jolanta Andrzejewska, Iwona Zwierzchowska. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 62, nr10 (2009), s. 52-54

 39. Wiedza dzieci 6-letnich o szkole / Joanna Sikorska. // Przegląd Badań Edukacyjnych. - 2008, nr 1, s. 73-82

 40. Wiedza ekonomiczna sześciolatków / Joanna Woźniak. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 62, nr 5 (2009), s. 50-53

 41. Wiek rozpoczęcia nauki szkolnej / Andrzej Malinowski. // Życie Szkoły. - [R.] 61[60], nr 7 (2006), s. 12-14

 42. Wychowanie w zreformowanej szkole / Marek Kazimierowicz. // Nowa Szkoła. - R. 63, nr 3 (2007), s. 7-13

 43. Zanim przyjdą (?) sześciolatki / Małgorzata Nowak. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 24,26,29

 44. Zdrowie i rozwój polskich sześciolatków / Ewa Małgorzata Szumilas. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 61, nr 6 (2008), s. 5-13

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony