Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Wizerunek bibliotekarza

(wybór materiałów)

 

Książki: 

 1. Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze : praca zbiorowa / pod red. Dariusza Grygrowskiego [i in.].- Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2005. - Sygnatura: 296982 Bibl. (Bibliot. 605), 296983

 2. Bibliotekarki / Teresa Monika Rudzka.- Kraków : "Skrzat", 2010. - Sygnatura: 316108

 3. Bibliotekarz: zawód czy powołanie / pod red. nauk. Marcina Geryka.- Gdańsk : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2010. - Sygnatura: 316442 Bibl. (Bibliot. 403), 316443

 4. Kształtowanie wizerunku biblioteki : praca zbiorowa / pod red. Marii Czyżewskiej.- Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007. - Sygnatura: 304890 Bibl. (Bibliot. 486), 304891

 5. Miła praca blisko domu : osoby bez przygotowania zawodowego zatrudnione w bibliotekach o pracy i zawodzie bibliotekarza / Adam Rusek ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa.- Warszawa : BN, 1995. - Sygnatura: 253794

 6. Poloniści i inni : absolwenci szkół wyższych niebibliotekoznawcy o pracy w bibliotece i zawodzie bibliotekarza / Adam Rusek ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa.- Warszawa : BN, 1994. - Sygnatura: 253791

 7. Profesjonalna biblioteka : materiały pokonferencyjne Studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego / oprac. Zbigniew Gruszka.- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. - Sygnatura: 314084 M, 314926

 8. Sól zawodu : wykształcenie, praca i bibliotekarstwo w oczach pracowników bibliotek publicznych / Adam Rusek ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa.- Warszawa : BN, 1993. - Sygnatura: 253790

 9. Zawód bibliotekarz: Wizje, strategie, koncepcje. 2 Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych. Łódź, 19 maja 2008 r. / i. s. Koło Naukowe Bibliotekoznawców ; prowadzenie Aleksandra Marciniak, Stefan Kunicki, Magdalena Kokosińska.- Łódź : Koło Naukowe Bibliotekoznawców, 2008. - Sygnatura: O 1032

 10. Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z konferencji, Łódź 15-16.10.1996 r. / [red. t.] Ewa Stachowska-Musiał.- Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 1997. - Sygnatura: 252086 Bibl. (Bibliot. 648), 252087

 11. Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów 18-20 września 2003 / [red.] Janusz Nowicki ; aut. Ryszard Bania ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.- Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2003. - Sygnatura: 291482 Bibl. (Bibliot. 809), 291483

 

Artykuły: 

 1. Azyl w bibliotece / Maria Rekowska. // Bibliotekarz. - 2003, [nr] 11, s. 7-10
  Pracownicy bibliotek uczelnianych.

 2. Bibliotekarz - psychologiem? Leszek Szydlik. // Bibliotekarz. - 2005, [nr] 12, s. 18-22

 3. Bibliotekarz - zawód o wielu obliczach : refleksje z okazji Dnia Bibliotekarza / Jolanta Przybylska, Ewa Stachowska-Musiał // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, [nr] 5, s. 7-9

 4. Bibliotekarz - zawód z jaką przyszłością? : skrót ref. / Jan Wołosz. // Bibliotekarz. - 1997, nr 1, s. 2-7

 5. Bibliotekarz dziś i jutro - jaki powinien być? / Bożena Bednarek-Michalska // Bibliotekarz. - 1998, [nr] 12, s. 3-7

 6. Bibliotekarz w bibliotece / Jacek Wojciechowski. // Roczniki Biblioteczne. - 1997, z. 1/2,
  s. 3-11

 7. Bibliotekarze w opinii czytelników / Jolanta Przybylska // Bibliotekarz. - 1995, [nr] 11, s. 18-22

 8. Cechy osobowościowe bibliotekarza pracującego z czytelnikami / Romana Mozdyniewicz. // Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski. – 2002, nr 1, s.41-44

 9. Dlaczego bibliotekarz nie śpiewa (ze szczęścia) / Janusz Dunin. // Nowe Książki. - 1997, nr 10, s. 77

 10. "Dziś i jutro zawodu bibliotekarza" - ogólnopolska konferencja SBP / Andrzej Jopkiewicz. // Bibliotekarz. - 2003, [nr] 12, s. 24-25

 11. Elita i bierni / Ewa Pawłowska. // Notes Wydawniczy. - 1997, nr 12, s. 26-30
  Zawód bibliotekarza w Polsce.

 12. Jak czytelnicy postrzegają zawód bibliotekarza / Jolanta Przybylska. // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, [nr] 3, s. 12-14

 13. Konferencja "Bibliotekarz - zawód czy powołanie?" kilka uwag o wizerunku, tworzeniu
  i kształtowaniu kadr w bibliotekach / Anna Wałek. // Bibliotekarz. – 2010, nr 2, s.15-17

 14. Kto jest kreatorem karier bibliotekarskich? / Jan Wołosz. // Bibliotekarz. - 1997, [nr] 9, s. 10-14

 15. Mysz uzbrojona w mysz, czyli o stereotypie bibliotekarki w społeczeństwie informacyjnym / Mirosława Zygmunt. // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. – 2002, nr 1, s.33-36

 16. Myszki za klawiaturą / Ryszard Turkiewicz. // Notes Wydawniczy. - 2002, nr 2, s. 54-55
  Kwalifikacje bibliotekarzy.

 17. Nauczyciel bibliotekarz tylko wypożycza książki? : omówienie wyników ankiety przeprowadzonej w bibliotekach szkolnych w Krakowie i Małopolsce /  Marta Gdańska, Ewa Pałucka, Anna Śmietana. // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, s. 7-10

 18. pozycję biblioteki  / Stanisław Turowski. // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 8

 19. Polubić bibliotekarzy / Jadwiga Kołodziejska. // Notes Wydawniczy. - 1996, nr 6, s. 36-37

 20. Pożądany model bibliotekarza w oczach uczniów gimnazjum / Marzena Śmigielska. // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 16

 21. Pracownicy biblioteki - bibliotekarze czy pracownicy wiedzy? : problematyka zawodu i kierowania / Katarzyna Baziuk. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 3 (2006), s. 15-24

 22. Przepisy kulinarne i maskarada : ref. / Chris Albertson. // Guliwer. - 1998, nr 6, s.51-54
  O zawodzie bibliotekarza.

 23. Przychodzi klient do biblioteki... - o czym należy pamiętać przy obsłudze interpersonalnej / Ewa Anna Cywińska. // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 10, s.36-39

 24. Przyszłość zawodu bibliotekarza i pracownika informacji naukowej w Polsce i na świecie / Urszula Klin. // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 4, s. 14-17

 25. Pulowerek.pl - bibliotekarski portal "prawie" społecznościowy / Maciej Rynarzewski. // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 7-8, s.45-48

 26. Rozsypanka / Jacek Wojciechowski. // Bibliotekarz. - 2003, [nr] 10, s. 2-5

 27. Standardy jakości... wygląd i charakter bibliotekarza / Alicja Maciejewska. // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 11, s. 27

 28. Takie coś / Paweł Smoleński. // Gazeta Wyborcza. - 2010, nr 118, dod. Wysokie Obcasy nr 20, s. 12-21

 29. Wizerunek bibliotekarzy w opiniach ich następców / Tomasz Kruszewski. // Bibliotekarz. - 2005, [nr] 10, s. 8-12

 30. Wpływ kompetencji pracowników na wizerunek biblioteki naukowej / Bogumiła Urban. // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie. - Nr 10 (2008), s. 139-157

 31. Zaśniedziałym gburem jestem, czyli jak widzą się bibliotekarze / Justyna Jasiewicz-Hall. // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 2, s.12-14

 32. Zawód: współczesny bibliotekarz / Anna Łozowska. // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 1996, nr 3, s. 5-10

 33. Zawód bibliotekarz : świadomość i tożsamość / Magdalena Karciarz. // Bibliotekarz. - 2006, [nr] 10, s. 11-14

 34. Zawód bibliotekarza, jego ocena i przygotowania do nowych zadań / Adam Górski. // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 1998, nr 4, s. 5-13

 35. Zawód bibliotekarza dziś i jutro / Ewa Stachowska-Musiał. // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 12, s.3-9

 36. Zawód bibliotekarza dziś i jutro: wizerunek i etyka. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1985-2007 / Jadwiga Matuszczak. // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 2, s.29-30

 37. Zburzyć mury komunikacyjne. Stereotypy a rozwój zawodowy młodych bibliotekarzy / Monika Simonjetz, Maja Kimnes. // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 2, s.9-10

  

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony