Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

GRAFOLOGIA
(wybór materiałów)

Książki : 

 1. Analiza pisma ręcznego : twoje pismo mówi, jaki jesteś / Karen Kristin Amend, Mary Stansbury Ruiz. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2006

 2. Cechy płci w piśmie ręcznym / Tadeusz Widła.- Katowice : UŚ, 1986. - Sygnatura: 158906

 3. Czego nie powie psycholog... : problemy dnia codziennego z punktu widzenia psychologii alternatywnej / Manuela Klara Olszewska.- Białystok : Studio Astropsychologii, 2004. - Sygnatura: 290613

 4. Czynniki wpływające na obraz pisma / [red. Wanda Lisowska]. - Warszawa : Wydaw. CLK KGP, 2001

 5. Deformacje pisma ręcznego : badania dokumentów / [red. Wanda Lisowska]. - Warszawa : Wydaw. Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, 1999

 6. Grafizm jako forma ekspresji / pod red. Barbary Gawdy.- Lublin : UMCS, 2006. - Sygnatura: 300516

 7. Grafologia / Izabela Kukiełka. - Wyd. 1, dodr.  - Łódź : "Ravi", 2002

 8. Grafologia : charakter pisma mówi wszystko o człowieku / J.P. Zajączkowski.- Warszawa : "Rój", cop. 1990. - Sygnatura: 273139

 9. Grafologia cyfr : pokaż mi, jak piszesz cyfry, a powiem ci, jaki jesteś / Nicole Bédard. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2010

 10. Grafologia dla początkujących / Sławomir Stanisław Lubicz-Sienicki.- Warszawa : "Drukpol", 2000. - Sygnatura: 276156

 11. Grafologia dla początkujących : (praktyczny podręcznik) / Artur Wójtowicz. - Bytom : Wydawnictwo Wolumen, 2007

 12. Grafologia dla zaawansowanych / Artur Wójtowicz. - Bytom : Wydawnictwo Wolumen, 2008

 13. Grafologiczny niezbędnik czyli Gdzie studiować i co czytać / Artur Wójtowicz, Iwona Rusajczyk, Tomasz Szewczyk ; pod red. Artura Wójtowicza. - Bytom : Wydawnictwo Wolumen, 2010

 14. Jak zmienić życie przez podpis? / Małgorzata Stawarz. - Kraków : Wydaw. Stowarzyszenia Numerologicznego, 1997

 15. Język ciała, gestów i zachowań / Andy Collins [pseud.].- Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2003. - Sygnatura: 285827, 318533

 16. Kryminalistyczne badania patologicznego pisma ręcznego / Monika Całkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP : Akademia Leona Koźmińskiego, cop. 2009

 17. Kryminalistyczne badania podłoża i środków kryjących : badania dokumentów / [red. Wanda Lisowska]. - Warszawa : Wydaw. Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, 2000

 18. Meandry grafologii / Izabela Kukiełka.- [Wyd. 2].- Katowice : "Kos", cop. 2001. - Sygnatura: 275034

 19. Metody maskowania zapisów odręcznych / [red. Wanda Lisowska]. - Warszawa : Wydaw. CLK KGP, 2001

 20. Możliwości identyfikacji wykonawcy sfałszowanego podpisu / [red. Wanda Lisowska]. -  Warszawa : Wydaw. CLK KGP, 2003

 21. Numerologia, sztuka fizjonomiki, sztuka czytania dłoni, wiedza grafologiczna : [praca zbiorowa / pod red. Roberta Younga ; tł. z ang. Jacek Kajdy]. - Warszawa : Philip Wilson, cop. 1995

 22. Okiem grafologa : (alfabet grafologiczny z rysunkami) / Tomasz Szewczyk. - Bytom ; Ziemnice : Wydawnictwo Wolumen, 2008

 23. Pisane z charakterem : tajemnice grafologii / Cash Peters.- Warszawa : "Klub dla Ciebie", cop. 2004. - Sygnatura: 291444

 24. Pismo a osobowość człowieka / Barbara Gawda. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000

 25. Pismo nie kłamie czyli Charakter pisma a przewidywanie przyszłości / Rafał Schermann ; [oprac. red. Urszula Włodarska]. -  Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, cop. 2002

 26. Poziom integracji pisma oraz jego znaczenie dla kryminalistyki i psychologii / Antoni Feluś. - Pińczów : B.S. "Training" ; Kielce : Drukarnia Panzet, 2009

 27. Psychografologia / Dariusz Tarczyński.- Białystok : Studio Astropsychologii, 1998. - Sygnatura: 253865

 28. Psychologiczna analiza pisma / Barbara Gawda.- Lublin : Wydaw. UMCS, 1999. - Sygnatura: 269768 Cz (Psych. 1364), 271767

 29. Sekrety grafologfii / Barbara Scudder. - Warszawa : "Alfa-Wero", 1995

 30. Sztuka grafologii czyli Twój podpis mówi za ciebie / Alfons Lüke, Albert Lang. - Wrocław : "Luna", 1993

 31. Sztuka pisania czyli Ty i twój charakter / Alfons Lüke. - Wrocław : "Luna", 1993

 32. Wpływ podłoża i monotonii sensorycznej na obraz pisma ręcznego i podpisów / Stanisława Masłowska [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, 2007

 33. Wybrane zagadnienia z zakresu badań identyfikacyjnych rękopisów / Joanna Wilczewska [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, 2010

 34. Wykorzystanie grafologii do selekcji personelu : I Polsko-Hiszpańskie Sympozjum, Wrocław 12 września 1990 roku / pod red. Zdzisława Kegla.- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992. - Sygnatura: 252689

 35. Z doświadczeń biegłego... / [Tomasz Szewczyk]. - Bytom : Wydawnictwo Wolumen, 2009

 36. Z zagadnień metodologicznych ekspertyzy pisma ręcznego / Antoni Feluś. - Kraków : Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2008

 

Artykuły: 

 1. Elementy grafologiczne pisma a sprawność ortograficzna uczniów w klasie trzeciej / Anna Guzy. // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 1/2, s. 153-162

 2. Grafologia – oryginalne narzędzie odkrywania osobowości / Kazimierz Domagalski. // Gestalt. – 2000, nr 3-4, s.23-28

 3. Mowa pisma / Monika Maciejewska. // Wprost. - 2009, nr 37, s. 64-68

 4. Od pisma do człowieka / Piotr Kieraciński. // Forum Akademickie. - R. 16, nr 6 (2009),
  s. 52-53

 5. V Europejska Konferencja Policyjnych i Rządowych Ekspertów Pisma Ręcznego, Haga (Holandia), 13-15 listopada 1996 roku / Aurelia Kotarba. // Z Zagadnień Nauk Sądowych. - Z. 35, (1997), s. 186-190

 6. Pismo to ty : grafolog na tropie / Alexander Stirn. // Forum. - 2008, nr 28, s. 46-53

 7. Psychometryczne właściwości analizy pisma ręcznego - przegląd badań / Zuzanna Górska. // Studia Psychologica. - R. 5[7], nr 7 (2007), s. 299-315

 8. Rekrutacja i selekcja pracowników metodami analizy grafologicznej / Andrzej Małachowski, Arnika Wiatrowska. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2007, nr 8, s. 73-79

 9. Wiek, płeć i wykształcenie a możliwość fałszowania podpisów metodą ścisłego naśladownictwa / Adam Buczek. // Problemy Prawa Karnego. - Nr 23, (2000), s. 69-75

 10. Zasady pobierania materiału porównawczego do badań identyfikacyjnych pisma ręcznego / Ewa Gruza. // Przegląd Policyjny. - 2000, nr 1/2, s. 173-179

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony