Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

CYBERPRZEMOC

(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

Książki: 

 1. AGRESJA elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. Sygn.: 316476 Cz (Psych. 296), 316477 

 2. AGRESJA wirtualna vs realna : poglądy i badania / Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak (red.).- Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011. Sygnatura: 319328 

 3. CO ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców / Jürgen Holtkamp ; tł. Laura Mohort-Kopaczyńska.- Kraków : Wydawnictwo Salwator, 2011. Sygnatura: 317318, 319586 

 4. CYBERPRZEMOC czy czy cybermobbing? Kontrowersje terminologiczne i charakterystyka zjawiska / Iwona Uflik-Jaworska // W: Psychologiczne konteksty internetu / red. nauk. Barbara Szmigielska. - Kraków : Wydaw. WAM, 2009. Sygn.: 312504 

 5. CYBERPRZEMOC : jak być bezpiecznym w sieci : ćwiczenia dla dzieci i młodzieży / Vanessa Rogers ; [tł. Sylwia Kuchta].- Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2011. Sygnatura: 318044, 318045 

 6. CYBERPRZEMOC wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston ; przekł. Adam Wicher.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. Sygnatura: 317403 Cz (Psych. 267) 

 7. DEWIACJE w cyberprzestrzeni // W: Wszystko o romansie w sieci : psychologia związków internetowych / Monica T. Whitty, Adrian N. Carr ; przekł. Tomasz Kościuk. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2009. Sygn.: 310250 

 8. INTERNET a dzieci : uzależnienia i inne niebezpieczeństwa / Parry Aftab ; przeł. Barbara Nicewicz. - Warszawa : "Prószyński i S-ka", 2003. Sygn.: 296613, 289274 

 9. JAK reagować na cyberprzemoc : poradnik dla szkół / [red. Łukasz Wojtasik ; aut. Julia Barlińska et al.].Wyd. 2. popr. [Warszawa] : Fundacja Dzieci Niczyje, [2008]. 

 10. NIEBEZPIECZNY komputer i Internet / Sebastian Tabor // W:  Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole / pod red. Małgorzata Suświłło ; [wprow. Małgorzata Suświłło]. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2006 Sygn.: 303875 Cz (Ped. 1465), 304292, 304830 

 11. PATOLOGIE związane z użytkowaniem Internetu / Bronisław Siemieniecki // W: Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. T. 1 / red. nauk. Bronisław Siemieniecki. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007.  Sygn.: 306359 Cz (Ped. 148/1), 308303, 306360 

 12. PRZEMOC rówieśnicza i inne zagrożenia w Internecie : jak pomóc dziecku... /  [oprac. Serafin Olczak].- Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, [2011]. Sygnatura: 317690 

 13. SIECIAKI.PL : na tropie bezpieczeństwa / scenariusz, teksty Piotr Sajkowski ; rys. Hubert Ronek. - [Warszawa] : "Nasza Księgarnia", [2009?]. Sygn.: 311685 

 14. ZAGROŻENIA w cyberprzestrzeni / Józef Bednarek // W: Patologie społeczne / pod red. Mariusz Jędrzejko ; Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2006. Sygn.: 301316 - 301317

 

Artykuły z czasopism: 

 1. ABY sieć była bezpieczna / MD // Gazeta Szkolna. – 2009, nr 9/10, s. 8 

 2. AGRESJA elektroniczna dzieci i młodzieży - różne wymiary zjawiska / Jacek Pyżalski // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 12-26 

 3. AGRESJA elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych / Jacek Pyżalski // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 54, nr 4 (2009), s. 31-51 

 4. CIEMNA strona Internetu - ofiary pornografii dziecięcej / Tink Palmer // Dziecko Krzywdzone. - Nr 13, (2005), s. 28-44 

 5. CYBERAGRESJA - nowe wyzwanie dla edukacji i wychowania / Dariusz Sarzała // Łódzkie Studia Teologiczne. - T. 18 (2009), s. 225-240 

 6. CYBERBULLING (mobbing elektroniczny) wśród uczniów szkół podstawowych / Claire Monks, Susanne Robinson, Penny Worlidge, Rosario Ortega ; tł. Jacek Pyżalski // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 54, nr 4 (2009), s. 167-181 

 7. CYBEROFIARY: psychospołeczne konsekwencje wykorzystywania młodzieży za pośrednictwem Internetu / Ilene R. Berson // Dziecko Krzywdzone. – 2003, nr 2, s. 72-83 

 8. CYBERPRZEMOC / Łukasz Wojtasik // Niebieska Linia. – 2007, nr 2, s. 29-30 

 9. CYBERPRZEMOC / Łukasz Wojtasik // Remedium. – 2008, nr 2, s. 4-5 

 10. CYBERPRZEMOC - zagrożenie dla młodego pokolenia / Ilona Gołębiewska. // Wychowawca. - 2010, nr 7/8, s. 12-15 

 11. CYBERPRZEMOC w doświadczeniach Helpline.org.pl / Weronika Sobierajska // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 141-149 

 12. CYBERPRZEMOC w kontaktach rówieśniczych / Małgorzata Krajewska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1/2, s. 12-19 

 13. CYBERPRZESTRZEŃ - nowa arena przemocy rówieśniczej? / Julia Barlińska // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 54, nr 4 (2009), s. 53-66 

 14. CYBERSTALKING - perspektywa psychologiczna / Jarosław Groth. // Forum Oświatowe. - 2010, t. 2, s. 85-98 

 15. CZY nękanie za pośrednictwem Internetu jest formą przemocy rówieśniczej?: analiza zjawiska nękania online przez znajomych rówieśników i przez sprawców znanych wyłącznie z sieci / Janis Wolak // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 57-77 

 16. DZIECKO w sieci / Łukasz Wojtasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 45, nr 3 (2005), s.32-36 

 17. "FLAMING" i "trolling" jako formy agresji werbalnej w Internecie / Magdalena Szpunar // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 54, nr 4 (2009), s. 67-80 

 18. HAKER w sercu komputera / John Villasenor. -  Tł. z ang. // Świat Nauki. - 2010, nr 9, s. 70,72-75 

 19. INTERNET a wykorzystywanie seksualne dzieci i pornografia dziecięca / John Carr // Dziecko Krzywdzone. - Nr 13, (2005), s. 11-27 

 20. INTERNETOWE znajomości - lek na samotność w realnym świecie / Jolanta Zmarzlik // Dziecko Krzywdzone. - Nr 13, (2005), s. 70-75 

 21. MIŁOŚĆ, która przerodziła się w cyberprzemoc / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 3 (17), s. 54-56 

 22. ODPOWIEDZIALNOŚĆ prawna za cyberprzemoc w stosunku do nieletnich / Justyna Podlewska // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 47-56 

 23. PEDOFILIA i pornografia dziecięca w Internecie / Łukasz Wojtasik // Dziecko Krzywdzone. – 2003, nr 2, s. 54-71 

 24. PORTALE internetowe przedstawiające problem cyberprzemocy oraz zagadnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie / oprac. Katarzyna Zygmunt // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 150-152 

 25. PROFILAKTYKA cyberprzemocy - przykłady działań z Polski i świata / Agnieszka Wrzesień // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 119-129 

 26. PROFILAKTYKA zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie / Agnieszka Wrzesień // Dziecko Krzywdzone. - Nr 13, (2005), s. 78-84 

 27. PRZEMOC rówieśnicza a media elektroniczne / Łukasz Wojtasik // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 78-89 

 28. PRZEMOC rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych wprowadzenie do problematyki / Łukasz Wojtasik // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 7-11 

 29. RODZICE wobec zagrożenia dzieci w Internecie / Łukasz Wojtasik // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 90-99 

 30. SKUTKI "cyberbullyingu" - oskarżenie czy obrona technologii? / Michael Walvare, Wannes Heirman // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 27-46 

 31. SPRAWCY wykorzystywania seksualnego dzieci przy użyciu Internetu / Łukasz Wojtasik // Dziecko Krzywdzone. - Nr 7, (2004), s. 40-48 

 32. SYSTEM reagowania w szkole na ujawnienie cyberprzemocy / Anna Borkowska // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 131-140 

 33. SZYKANOWANIE elektroniczne i jego wpływ na atmosferę klasy / Jana Hanulikova, Katarina Holla // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 5, s. 7-8 

 34. UWODZENIE, cyberprzemoc oraz pornografia - wiktymizacja dziecka w wirtualnym świecie / Agata Grabowska. // Forum Oświatowe. - 2010, t. 1, s. 99-114 

 35. UWODZENIE dzieci w Internecie / Katarzyna Fenik // Niebieska Linia. – 2008, nr 6, s. 19-22 

 36. UZALEŻNIENIE, cyberprzemoc i inne niebezpieczeństwa internetowe (zestawienie bibliograficzne) / Kamila Jakubczyk // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 12, s. 24-25 

 37. WIRTUALNA przemoc realne skutki / Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. – 2007, nr 11, s. 6 

 38. WPŁYW kontaktu zapośredniczonego przez komputer na nasilenie zachowań antyspołecznych i cyberprzemocy / Julia Barlińska // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 100-118 

 39. WYKORZYSTYWANIE seksualne dzieci w Internecie perspektywa krajowa / Łukasz Wojtasik // Dziecko Krzywdzone. - Nr 13, (2005), s. 6-10 

 40. ZAGROŻENIA w Internecie - wiedza i doświadczenia dzieci i rodziców : wyniki badań empirycznych / Karolina Lewandowska // Dziecko Krzywdzone. - Nr 13, (2005), s. 88-100 

 41. ZAGROŻENIA wykorzystaniem seksualnym dzieci w Internecie - wyniki badań empirycznych // Dziecko Krzywdzone. – 2003, nr 2, s. 84-91 

 42. ZŁAPANI w sieć. [Cyberprzemoc] / Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. – 2009, nr 5, s. 11 

 43. ZNACZENIE empatii w wyjaśnianiu zjawiska cyberbullingu wśród młodzieży / Georges Steffgen, Andreas König, Jan Pfetsch, André Melzer ; tł. Piotr Plichta // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 54, nr 4 (2009), s. 183-198 

Strony WWW: 

 1. www.cyberbullying.org 

 2. www.cyberprzemoc.pl 

 3. www.dyzurnet.pl 

 4. www.dzieckowsieci.pl 

 5. www.helpline.org.pl 

 6. www.netbullies.com 

 7. www.saferinternet.pl 

 8. www.sieciaki.pl 

 9. www.stopcyberbullying.org 

 

Opracował:

Marcin Laskowski
Wydział Informacji PBW

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony