Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Edukacja ekologiczna i ekoturystyka w województwie łódzkim

(wybór materiałów)

 

Książki: 

 1. Ekologiczna sieć Natura 2000 : problem czy szansa / pod red. Małgorzata Makomaska-Juchiewicz [i in.].- Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2003. - Sygnatura: 297456

 2. Ekologiczne aspekty rozwoju Województwa Łódzkiego / pod red. Jadwigi Niedomagały ; aut. Barbara Chudy [i in.].- Łódź : UŁ, 1993. - Sygnatura: 299455

 3. Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki / Irena Jędrzejczyk. - Katowice : "Śląsk", 1995. - Sygnatura: 245507

 4. Etyczne podstawy turystyki / Krzysztof Przecławski.- Kraków : "Albis", 1997. - Sygnatura: 283649

 5. Lasy Polski. [T.] 1, Dzielnica Łódzko-Opoczyńska : kraina VI : Małopolska / red. nacz. Wiktor Turowski.- Sulechów : "Sigma Media", 2006. - Sygnatura: 300796 M

 6. Łódź i Ziemia Łódzka : regionalizm w zreformowanej szkole : materiały pomocnicze dla nauczycieli edukacji regionalnej : praca zbiorowa / pod red. Aliny Popławskiej ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : ŁCDNiKP, 2003. - (Edukacja Europejska i Regionalna ; Zeszyt metodyczny nr 1). - Sygnatura: 288604 Cz (Met. 4035), 292378, 292379

 7. Natura 2000 / Hanna Będkowska.- Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza, cop. 2009. - Sygnatura: 313216

 8. Natura 2000 : Europejska Sieć Ekologiczna / tekst Hanna Będkowska ; konsult. merytoryczna Paweł Pawlaczyk ; zdj. A. Będkowska [i in.].- Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza, cop. 2009. - Sygnatura: 313141

 9. Ochrona środowiska i przyrody : testy i gry dydaktyczne dla uczniów gimnazjum / Grażyna Łabno.- Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2004. - Sygnatura: 295814 Cz (Met. 4407)

 10. Park krajobrazowy wzniesień łódzkich : mapa turystyczno-krajozawcza / red. Marka Lawina.- Łódź : "GEOgraph", 2003. - Sygnatura: 287183 Bibl. (Mapy i pl. 302), 288303 Bibl. (Mapy i pl. 316)

 11. Parki i ogrody województwa łódzkiego / praca pod red. Gosi Świderek.- Łódź : Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła", 2005. - Sygnatura: 300246

 12. Poznaj Łódź i region łódzki : propozycja arkuszy pracy dla ucznia gimnazjum / Jadwiga Krajewska ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : ŁCDNiKP, 2002. - Sygnatura: 292334, 292335

 13. Regionalne aspekty rozwoju turystyki / pod red. Grzegorza Gołembskiego ; [aut.] Marlena Bednarska [i in.].- Warszawa; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - Sygnatura: 264742

 14. Rezerwaty regionu łódzkiego / Józef Krzysztof Kurowski ; współpr. Hieronim Andrzejewski [i in.].- [Łódź] : ZO [Zarząd Okręgowy] Ligi Ochrony Przyrody : "Eko-wynik", 1996. - Sygnatura: 249726, 249727

 15. Turystyka a świadomość ekologiczna / Paulina Bohdanowicz.- Toruń : Adam Marszałek, 2008. - Sygnatura: 308921

 16. Turystyka aktywna i kwalifikowana na obszarach chronionych : materiały z konferencji naukowo-metodycznej / pod red. Tadeusza Łobożewicza ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie.- Augustów : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001. - Sygnatura: 282883

 17. Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Bazylego Poskrobko.- Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - Sygnatura: 308924

 18.  

Artykuły: 

 1. Do Rezerwatu "Las Łagiewnicki" / Hieronim Andrzejewski. // Wędrownik. – 2000, nr 1, s.30-34

 2. Do Rezerwatu "Polesie Konstantynowskie" / Inga Nowakowska. // Wędrownik. – 2000, nr 1, s.29-30

 3. Edukacja ekologiczna w województwie łódzkim / Dariusz Jędrasiak. // Aura. – 2000, nr 2, dod. s.4-5

 4. Edukacja ekologiczna w Województwie Łódzkim / Dariusz Jędrasiak. // Wędrownik. - 2000 nr 1 s.12-15

 5. I ty zostań ekoturystą / Anna Bugajska. // Rzeczpospolita (W3). - 2010, nr 6, s. A24-A25

 6. Miejsce wypoczynku i edukacji : Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich / Katarzyna Krakowska. // Kronika Miasta Łodzi. - 2008, [z.] 3, s. 57-67

 7. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich miejscem edukacji ekologicznej / Katarzyna Krakowska // Aura. - 2000, nr 5, dod. s.4-5

 8. Las Łagiewnicki, jego szata roślinna, świat zwierzęcy i problemy ochrony wód : scenariusz zajęć terenowych / Michał Stopczyński. // Aura. – 2000, nr 4, dod. s.3

 9. Parki Krajobrazowe województwa łódzkiego / Katarzyna Krakowska. Wędrownik 2002 nr 3 s.15-17

 10. Rezerwaty leśne okolic Zgierza / Józef K . Kurowski, Hieronim  Andrzejewski. // Wędrownik. – 2000, nr 4, s.15-16

 11. Rezerwaty przyrody w powiecie sieradzkim / Krzysztof Gara. // Wędrownik. – 2001, nr 4, s.31-33

 12. Rola krajoznawstwa i turystyki szkolnej w procesie edukacji regionalnej / Izabela Nazarska. // Wędrownik. – 2000, nr 1, s.11-12

 13. Rozwój turystyki w regionalnych parkach krajobrazowych // Aura. - 2002, nr 6, s.27-29

 14. Ścieżka przyrodniczo-leśna w Lesie Łagiewnickim / Józef K . Kurowski, Hieronim  Andrzejewski. // Wędrownik. – 2001, nr 3, s.20-22

 15. Walory krajoznawcze Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i ich zagrożenia / Józef K. Kurowski. // Wędrownik. – 2000, nr 2, s.27-28

 16. Wpływ ruchu turystycznego na stan środowiska przyrodniczego / Iwona Otręba. // Lider. – 2009, nr 9, s.9-11

 17. Zagadnienia ekologiczne realizowane w trakcie wycieczek / Irena Wolny // Życie Szkoły. - 2002, nr 5, s.267-271

 18. Załęczański Park Krajobrazowy - po trzydziestu latach / Krzysztof Gara. // Wędrownik. – 2008, nr 4, s.26-35

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony