Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Publikacje omawiające aktualne zagadnienia dotyczące Unii Europejskiej

(wybór materiałów)

 

  1. Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce – vademecum : praca zbiorowa / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ; red. Elżbieta Nowicka. – Warszawa : Wspólnoty Europejskie, 2009.

  2. Dzień Europy : Poczta Polska... Jak to się zaczęło? : scenariusze przedstawień dla gimnazjum i liceum / Anna Kurnicka. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009.

  3. Europa – pytania o przyszłość / red. Jerzy Kłoczowski. - Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. (Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej / red. nacz. Jerzy Kłoczkowski,  ISSN 1732-1395 R. 8, z. 1)

  4. Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. – Warszawa : Biuro Informacji Rady Europy, 2009.

  5. Europejska polityka społeczna / pod red. Renaty Gabryszak, Dariusza Magierka. – Warszawa : Difin, 2011.

  6. Ku poprawie jakości życia : inwestycje UE w kapitał ludzki poprzez Europejski Fundusz Społeczny / Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans. – Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2009.

  7. Parlament Europejski / oprac. Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego. – Luksemburg : Wspólnoty Europejskie, 2009.

  8. Prezydencja w Unii Europejskiej : instytucje, prawo i organizacja / red. nauk. Artur Nowak-Far. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2010.

  9. Szansa i wyzwanie : migracja w Unii Europejskiej. – Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2010.

  10. Zjednoczeni w różnorodności / Gonzalo Lôpez-Menchero, Andrea Milano. – [Luksemburg] : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2009.

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony