Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Edukacja europejska - materiały metodyczne dla nauczycieli

bibliografia adnotowana w wyborze

 

Artykuły

 1. Edukacja europejska (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan. // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 5, s.22-23

 2. Europa da się lubić... Święto Unii Europejskiej. Scenariusz imprezy świetlicowej. / Katarzyna Wójkiewicz-Huszcza. // Świetlica w Szkole. - 2012, nr 1, s.15

 3. Miss Europy / Izabela Witkowska. // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 7-8, s.26-27

 4. Podróż za 1 euro. Dzień Europy. Scenariusz imprezy świetlicowej / Danuta Górnicz. // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 2, s.22

 5. Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Scenariusz lekcji bibliotecznej / Małgorzata Partyka. // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 12, s.16

Książki - szkoła podstawowa

 1. Mały Europejczyk / [aut.] Alicja Nering. - Toruń : "Aksjomat", 2004.
  Publikacja zawiera scenariusze zajęć dotyczących m.in. Instytucji UE, Praw dziecka, Krajów członkowskich UE oraz wskazówki na temat form i metod pracy umożliwiających realizowanie edukacji europejskiej w pierwszym etapie kształcenia oraz propozycje sposobów oceny osiągnięć uczniów.

 2. Odkryjmy Europę!. - Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010.
  Książeczka dla dzieci w wieku 9-12 lat, która w prosty i przejrzysty sposób opisuje bogatą historię Europy. Zawiera ciekawe fakty i kolorowe ilustracje prezentujące dorobek naukowy i artystyczny Europejczyków. Przedstawia Unię Europejską i jej działanie, którego celem jest wspólna praca krajów europejskich na rzecz lepszej Europy i lepszego świata. W książce znajdują się informacje o przydatnych dla uczniów i nauczycieli linkach.

 3. 111 zabaw w edukacji europejskiej : (edukacja europejska w szkole podstawowej) / Iwona Fechner-Sędzicka, Daria Główczewska. - Toruń : "Aker", [2003].
  Zabawa jest cennym środkiem dydaktycznym, a umożliwiając zaspokojenie jednej z naturalnych potrzeb dziecka, może ułatwić i uprzyjemnić uczniom zgłębianie niełatwych treści dotyczących edukacji europejskiej. Zabawy proponowane w tej książce można podzielić na: integracyjne, tematyczne, rozwijające twórcze myślenie, ruchowe. Wszystkie wymagają współdziałania w grupie, dzięki temu dzieci pozyskując wiedzę na temat Unii Europejskiej, uczą się zasad życia w społeczeństwie.

 4. Uczeń i szkoła w edukacji europejskiej : materiały pomocnicze w zakresie edukacji europejskiej dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych / Michał Braun, Aneta Popiel. - Toruń : Wydawnictwo Bea, cop. 2005.
  Publikacja zawiera materiały dotyczące m.in.: Szkolnych Klubów Europejskich, flagi, hymnu i waluty UE, kalendarium integracji europejskiej oraz gry, legendy i przepisy kulinarne pokazujące uczniom różnorodność zrzeszonych krajów.

 5. Żyjemy i uczymy się w Europie : 40 scenariuszy zajęć dla uczniów szkół podstawowych / Jolanta Lisowska, Małgorzata Mroczkowska. - Warszawa : "Arte", 2003.
  Publikacja zawiera scenariusze dotyczące problematyki moralnej, praw dziecka oraz specyfiki krajów unijnych.. W książce znajdują się także: słowniczek, bibliografia i wykaz wybranych organizacji i fundacji działających na rzecz dzieci w Polsce.

Książki – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne 

 1. Edukacja europejska : międzyprzedmiotowa ścieżka edukacyjna : przewodnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Jarosław Korba, Zbigniew Smutek. - Gdynia : "Operon", 2004.
  Przewodnik zawiera wskazówki metodyczne dotyczące sposobów realizacji ścieżki edukacja europejska ze szczególnym uwzględnieniem przydatnych metod pracy, przykładowe plany pracy dydaktycznej, wybrane scenariusze lekcji. Wskazuje również źródła informacji oraz instytucje, organizacje i programy, które mogą wspomagać realizację edukacji europejskiej w szkole ponadgimnazjalnej.

 2. Edukacja europejska : program ścieżki edukacyjnej dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników / Michalina Lubelska, Mariola Tracz ; Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Geografii w Toruniu. - Toruń : Stow. Oświatowców Polskich, 2002.
  Realizacja programu zapewni uczniom zdobycie rzetelnych informacji o historii i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pozwoli określić pojęcie tożsamości europejskiej oraz wskazać miejsce i zadania Polski w Europie.

 3. Edukacja europejska w gimnazjum : materiały pomocnicze dla nauczycieli / [oprac.] Barbara Zatorska-Gorzelanna [i in.]. - Poznań : "G&P", 2002.
  Publikacja zawiera teksty wypracowane wspólnie przez polskich i niemieckich nauczycieli podczas seminarium w Toruniu. Prezentowane materiały to informacje, teksty źródłowe i ilustracje dotyczące wydarzeń istotnych dla historii Niemiec i Polski oraz powstania i rozwoju Unii Europejskiej, procesu rozszerzania, korzyści i obaw z tym związanych.

 4. Europa w 12 lekcjach / Pascal Fontaine. - Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010.
  Ekspert UE Pascal Fontaine w swojej broszurze stara się w przystępny sposób odpowiedzieć m.in. na pytania: Czemu służy Unia Europejska? Dlaczego i w jaki sposób została stworzona? Jak funkcjonuje? Jaka będzie rola Europy na scenie światowej w nadchodzących latach? Jak
  a przyszłość czeka euro?

 5. O euro inaczej : scenariusze lekcji : praca zbiorowa / pod red. Maria Maruszak ; [aut. scen.] Monika Bury [i in.]. - Rzeszów : "Rs Druk" : na zlec. Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2005.
  Publikacja składa się z 2 części, słowniczka pojęć i aneksu. Cz. I „Pieniądz w Eurolandzie” zawiera 9 tematycznie ze sobą powiązanych scenariuszy lekcji o euro. Cz. II „Co Polacy powinni wiedzieć jako obywatele Unii Europejskiej” poświęcona jest społecznemu kontekstowi funkcjonowania Unii, wspólnym korzeniom państw europejskich oraz możliwości studiowania i pracy poza granicami Polski i zawiera 6 scenariuszy. W Aneksie zamieszczono scenariusze przetłumaczone na język niemiecki, angielski, francuski i rosyjski.

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony