Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Rozwód rodziców a dziecko
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

Książki: 

 1. Błędne koło rozwodów : jak odnieść małżeński sukces mimo porażki rodziców / John Trent, Larry K. Weeden ; przeł. Krzysztof Pachocki. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2009.

 2. Czy podjąć decyzję o rozwodzie? / [oprac. Barbara Wojewódzka] ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.- Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, [2011]. Sygnatura: 317666

 3. Dasz radę! : poradnik na życiowe zmiany / aut. Anita Naik ; tł. Michał Cetnarowski.- Poznań : Wydawnictwo Ibis, 2009. Sygnatura: 313953

 4. Dorosłe dzieci prawnie lub emocjonalnie rozwiedzionych rodziców : jak uwolnić się od bolesnej przeszłośći / Jim Conway ; przekł. Wojciech Maj.- Warszawa : "Logos", cop. 2010. Sygnatura: 314951

 5. Doświadczenia rodzinne w narracjach : interpretacje sensów i znaczeń / Mirosława Nowak-Dziemianowicz.- Wrocław : Uniw. Wrocławski, 2002. Sygnatura: 285162, 285369

 6. Dziecko i dwa domy / Sylvie Cadolle ; tł. Magdalena Zinserling ; konsultacja polska Jarosław Polanowski.- Warszawa : "Hachette", 2007. Sygnatura: 304617

 7. Dziecko w rozwodzie : poradnik dla osób pomagających dzieciom / [tekst Rafał Milewski ; współpr. Maciej Tański]. - Warszawa : Fundacja "Partners" Polska : Centrum Mediacji "Partners" Polska, 2005.

 8. Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych / Henryk Cudak.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2003. Sygnatura: 289476 Cz (Socj. 537)

 9. Jak pozostać dobrym ojcem po rozwodzie / Theo Theobald ; przeł. Jakub Klingofer.- Warszawa : "Bellona", 2007. Sygnatura: 304194

 10. Jak uchronić dziecko przed skutkami rozwodu rodziców : poradnik dla rodziców / Wolfgang Jaede ; przekł. Anna Kleszcz.- Kraków : WAM, 2007. Sygnatura: 304672

 11. Kiedy rodzice się rozchodzą : jak pomóc dzieciom? / Anne Charlish ; konsultanci Monica Cocket [i in.] ; tł. Patrycja Zarawska.- Bielsko-Biała : "Terka", [2003]. Sygnatura: 293912 Cz (Psych. 1591)

 12. Małżeństwa młodocianych - przyczyny i konsekwencje / Urszula Kempińska.- Włocławek : WSH-E : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2005. Sygnatura: 297427

 13. Małżeństwo wobec rozwodu / Mirosława Nowak-Dziemianowicz.- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994. Sygnatura: 101184

 14. Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym : gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji / Hanna Przybyła-Basista.- Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2006. Sygnatura: 161561

 15. O rozwodzie / Stéphane Leroy, Patricia Lucas ; przeł. Maryna Ochab.- Warszawa : Oficyna Naukowa, 2009. Sygnatura: 312631

 16. Odwaga samotnych matek : jak być szczęśliwą kobietą i mądrą matką / Sheila Ellison ; z ang. przeł. Dorota Żywno.- Warszawa : "Diogenes", 2002. Sygnatura: 280355

 17. Ojciec : niezgoda na nieobecność / Claudio Risé ; [tł.] Dariusz Chodyniecki.- Kielce : "Jedność", 2005. Sygnatura: 297113 Cz (Psych. 806)

 18. Ojciec po rozwodzie : przeprogramowanie życia w rodzinie / Phil Clavel ; [tł. Tomasz Misiorek]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008.

 19. Pomóż dziecku przetrwać rozwód : poradnik dla rozwodzących sie rodziców / Lisa René Reynolds ; przeł. Anna Pajek.- Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2012. Sygnatura: 319916

 20. Poradnik matki samotnie wychowującej dzieci i kobiety rozwiedzionej / Elżbieta Grobicka ; Centrum Pomocy Kobietom Rozwiedzionym.- Warszawa : Epim Polska Elżbieta Grobicka, 2007. Sygnatura: 305726

 21. Przetrwać rozwód / Victoria Perrett ; przeł. Anna Zdziemborska.- Poznań : "Rebis", 2008. Sygnatura: 307532

 22. Reprezentacja rodziny u dzieci z rodzin rozbitych wskutek rozwodu / Agata Woźniak ; [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań]. - Poznań : P.W. [Przedsiębiorstwo Wielobranżowe] "Interfund", 2000.

 23. Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / pod red. Ewa Milewska [i in.].- Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000. Sygnatura: 276710 Cz (Psych. 1440), 276711

 24. Rodzice w separacji : jak rozwiązać problemy rozpadającej sie rodziny / Daniela Galli, Chiara Kluzer ; tł. Joanna Curyło.- Kraków : Dom Wydawniczy "Rafael", 2009. Sygnatura: 313746

 25. Rodzicielstwo po rozwodzie : jak przetrwać zmiany w rodzinie / Jill Burrett ; przeł. Agnieszka Jacewicz.- Poznań : "Rebis", 2006. Sygnatura: 299522

 26. Rodzinne i osobowościowe uwarunkowania sukcesu szkolnego dziecka z rodziny rozwiedzionej / Józefa Brągiel. - Opole : UO, 1994 ([Opole : UO]).

 27. Rozwód : jak go przeżyć? / Kuba Jabłoński.- Warszawa : "W.A.B", 2000. Sygnatura: 271758

 28. Rozwód : jak ratować dzieci / Archibald D. Hart ; przeł. Magdalena Ciszewska. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W Drodze, 2006.

 29. Rozwód : proces radzenia sobie z kryzysem / Maria Beisert.- Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2000. Sygnatura: 273611

 30. Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi / Alicja Czerederecka. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2010.

 31. Rozwód cierpieniem dla wszystkich ; Oblicza samotności / Ulrich Beer ; przekł. Marcin Dąbrówka.- Warszawa : "BestPress", cop. 2005. Sygnatura: 301629

 32. Rozwód i separacja : komentarz / Adam Bodnar [et al.] ; pod red. Jacka Ignaczewskiego. Wyd. 2., stan prawny grudzień 2011. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.

 33. Rozwód rodziców / Josh McDowell, Ed Steward ; przekł. Ewa Małecka.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Vocatio", 2010. Sygnatura: 315437

 34. Rozwód w rodzinie / Martin Herbert ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. Sygnatura: 297877

 35. Rozwód w rodzinie a osobowość dziecka / Barbara Kaja ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.- Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1992. Sygnatura: 238061 Cz (Psych. 578)

 36. Rozwód w rodzinie. Sytuacja emocjonalna w życiu małego dziecka / Anna Więcław // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 11, s.38-39

 37. Rozwód, a co z dziećmi? : jak uchronić własne dzieci przed negatywnymi skutkami rozwodu / Judith S. Wallerstein, Sandra Blakeslee ; przekł. Cezary E. Urbański.- Poznań : "Zysk i S-ka", 2005. Sygnatura: 296145

 38. Socjologiczne analizy rozwodów : aspekty teoretyczne, empiryczne i metodologiczne / Paweł Rydzewski. - Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2010.

 39. Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca : studium socjologiczno-prawne / Wanda Stojanowska ; [oraz] Mirosław Baum.- Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2000. Sygnatura: 278311 Cz (Socj. 448)

 40. Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych / Henryk Cudak.- Wyd. 2. popr.- Toruń :  Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. Sygnatura: 316438

 41. Życie dziecka w warunkach tymczasowej i stałej separacji matki i ojca / Rita Grochocińska ; Uniwersytet Gdański.- Gdańsk : UG, 1992. Sygnatura: 246652

 42. Życie po rozwodzie : rodziny podzielone i odbudowane / Piero Pasquini ; przekł. Katarzyna Kubis.- Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006. Sygnatura: 304877

 

Artykuły z czasopism: 

 1. Cele i metody pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin rozbitych / Julia Amarowicz-Pietrasiewicz, Kamila Becker // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 4, s. 98-111

 2. Dzieci a rozwody rodziców / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s. 57-58

 3. Jak sobie poradzić z rozwodem rodziców (według koncepcji Wallerstein) / Marzanna Farnicka // Problemy Rodziny. - 1999, nr 2/3, s. 67-71

 4. Konsekwencje samotnego rodzicielstwa dla społecznego funkcjonowania dziecka / Elżbieta Napora // Małżeństwo i Rodzina.- R. 4, nr 3 (2005), s. 39-42

 5. Manipulowanie dzieckiem przez rodziców rywalizujących o udział w opiece / Alicja Czerederecka // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 4, s. 15-34

 6. Mediacja w systemie pomocy rodzinie w kryzysie : co można zrobić, by chronić dziecko w rozwodzie? / Robert Boch, Anna Dzierżawska-Popiołek // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 4, s. 129-143

 7. O losie dziecka skłóconych rodziców : studium przypadku. Cz. 1 / Bohdan Bielski // Palestra. - R. [50], nr 5/6 (2005), s. 135-141

 8. Obraz rodzinnego domu a wyobrażenie własnej przyszłości w narracjach dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców / Maja Piotrowska // Rocznik Andragogiczny. - 2008, s. 76-88

 9. Od konfliktu do współpracy : budowanie porozumienia pomiędzy rozwodzącymi się rodzicami - z doświadczeń Komitetu Ochrony Praw Dziecka / Agata Jarzyna, Karolina Budzik // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 4, s. 112-119

 10. Poczucie alienacji u chłopców i dziewcząt wychowywanych przez samotne matki / Stanisław Lipiński // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. - Z. 6 (2004), s. 309-323

 11. Pozycja społeczna w grupie przedszkolnej dzieci z rodzin niepełnych. Cz. 2. / Iwona Zwierzchowska // Bliżej Przedszkola. – 2007, nr 3, s. 24-27

 12. Pozycja społeczna w grupie przedszkolnej dzieci z rodzin niepełnych / Iwona Zwierzchowska // Bliżej Przedszkola. – 2007, nr 2, s. 21-24

 13. Problematyka rozwodu i rodzin rekonstruowanych - imlikacje terapeutyczne / Barbara Józefik // Państwo i Społeczeństwo. - R. 5, nr 3 (2005), s. 169-175

 14. Przeżywanie nieobecności ojca - w narracjach dzieci / Beata Kosiarz // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2007, nr 1, s. 61-82

 15. Radzenie sobie dzieci z sytuacją wynikającą z rozwodu rodziców w narracjach osób z rodzin rozbitych / Maja Piotrowska // Pedagogika Rodziny. - 2008, nr 1, s. 175-183

 16. Reakcje dzieci na rozwód rodziców / Wiesława Chojnacka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 41-42

 17. Rola percepcji rozwodu rodziców w osiąganiu sukcesu szkolnego dzieci z rodzin rozwiedzionych / Józefa Brągiel // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 8, (1996), s. 229-242

 18. Rozwodowe trzęsienie ziemi : jak zadbać o dziecko? / Agnieszka Olszewska, Agnieszka Zawadzka // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 4, s. 120-128

 19. Rozwód - jak pomóc? / Kinga Kuszak // Życie Szkoły. - [R.] 64, nr 3 (2009), s. 38-42

 20. Rozwód w rodzinie a dziecko / Magdalena Kaczorowska // Acta Elbingensia. - T. 2 (2004), s. 41-78

 21. Rozwód w rodzinie a poziom samoakceptacji młodzieży / Hanna Szczęsna // Forum Psychologiczne. - 1998, nr 1, s. 94-114

 22. Rozwód z molestowaniem w tle / Potr Żak, Piotr Brysacz. - Fałszywe oskarżenia o molestwowanie dzieci, wysuwane przez rozwodzących się małżonków // Charaktery. - 2011, nr 7, s.32-37

 23. Skutki rozwodu rodziców - z perspektywy dorosłego życia / Józefa Brągiel // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 11, (1999), s. 175-182

 24. Sposoby radzenia sobie z rozwodem przez dzieci / Marzanna Farnicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, wkł. Przygotowanie do Życia w Rodzinie, s. (6)-(8)

 25. Spostrzeżenia adolescentów na temat własnej rodziny rozbitej: komunikat z badań / Renata Małgorzata Ilnicka // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4/5, s. 26-31

 26. Strategie radzenia sobie z rozwodem rodziców podejmowane przez dzieci w wieku dorastania / Maria Beisert // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 4, s. 82-97

 27. W obliczu skończoności: dzieci wobec rozstania lub rozwodu rodziców / Monika Prettenthaler // Keryks. - Nr 5 (2006), s. 223-229

 28. Wartości preferowane przez osoby dorosłe pochodzące z rodzin pełnych i rozwiedzionych / Urszula Sokal // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 13, (2001), s. 161-176

 29. Wpływ rodziny rozbitej na sytuację szkolną dzieci / Wiesława Kuśmierz // Życie Szkoły. – 2000, nr 3, s. 137-140

 30. Wpływ rozwodu rodziców na życie ich dzieci w opinii dorosłych mężczyzn i kobiet wywodzących się z rodzin rozwiedzionych / Urszula Sokal // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - T. 5, (2002), s. 293-306

 31. Wsparcie dziecka w sytuacji rozwodu i separacji / Izabella Łukasik // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - T. 21, (2001), s. 149-154

 32. Zespół Gardnera sposobem radzenia sobie z konfliktem rodziców / Izabela Owczaruk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 48, nr 7 (2008), s. 12-17

 33. Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży z rodzin niepełnych jako implikacje niewłaściwych postaw rodzicielskich samotnych rodziców / Henryk Cudak // Pedagogika Rodziny. - 2008, nr 1, s. 133-140

 34. Zdrowotne i psychologiczne konsekwencje rozwodów / Paweł Rydzewski // Studia Demograficzne. - 1997, nr 1, s. 83-95

 35. Zwróćcie na mnie uwagę! Perspektywa psychologiczna dziecka w sytuacji okołorozwodowej / Ewa Kiliszek // Niebieska Linia. – 2009, nr 4, s. 18-21

 36. Życie dziecka w rodzinie rozbitej / Grzegorz Lewandowski // Ateneum Kapłańskie. - T. 132 z. 3, (1999), s. 397-409

 

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony