Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

DOPING
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

Książki: 

 1. Antydoping w Polsce / [red. Andrzej Pokrywka ; aut. Dariusz Błachnio et al. ; Instytut Sportu w Warszawie]. - Warszawa : Instytut Sportu, 2009.

 2. Brojlery na podium / Jerzy Andrzejczak. - Lublin : "Laser Graf", 1997.

 3. Doping / pod red. Stanisława Kozłowskiego i Wojciecha J[erzego] Rewerskiego ; [aut. Edmund Chróścielewski et al.]. Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1980

 4. Doping nie tylko w sporcie - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie / Krzysztof Sas-Nowosielski ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2002.

 5. Doping zabija sport : skutki i przeciwdziałanie / red. Wiesława Granowska ; aut. Dariusz Błachnio [et al.] ; Towarzystwo Lekarskie Warszawskie. - Warszawa : Towarzystwo Lekarskie Warszawskie : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2006.

 6. Dozwolone i niedozwolone wspomaganie zdolności wysiłkowych człowieka : kompendium / pod red. Anny Jegier ; [aut. Anna Jegier et al.]. - Łódź : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 2007.

 7. Dozwolone i niedozwolone wspomaganie zdolności wysiłkowych człowieka / pod red. Anny Jegier ; [aut. Anna Jegier et al.]. - Łódź : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 2007.

 8. Granice wspomagania / Melvin H. Williams ; [z jęz. ang. tł. Wojciech Gawroński, Zbigniew Szyguła]. - Kraków : "Medicina Sportiva", 1999.

 9. Kontrola dopingu w sporcie / oprac. Krzysztof Chrostowski, Marek Daniewski ; Laboratorium Kontroli Dopingu. Instytut Sportu. - Warszawa : IS, 1990

 10. Prawne problemy dopingu w sporcie / pod red. Andrzeja J[ana] Szwarca. - Poznań : Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego, 1992

 11. Przeciwdziałanie dopingowi w sporcie : wybrane problemy i metody : [praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Rychty] ; Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie. - Warszawa : ["Estrella"], 1995.

 12. Substancje uzależniające i dopingujące oraz podstawy ich działania / Bogdan Janicki, Marcin Rzepecki. -  Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, cop. 2009.

 13. Zapobieganie i zwalczanie dopingu w sporcie : aspekty prawne, standardy międzynarodowe działań antydopingowych, nowe zagrożenia : materiały z konferencji naukowo-szkoleniowej dnia 12 grudnia 2006 r., Siedziba Polskiego Komitetu Olimpijskiego Warszawa / red. Wiesława Granowska ; aut. Dariusz Błachnio [et al.] ; Towarzystwo Lekarskie Warszawskie. - Warszawa : Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, 2007.

  

Artykuły z czasopism: 

 1. "100 lat badań antydopingowych. In memoriam Alfonsi Bukowski" : II Międzynarodowe Seminarium Antydopingowe : Warszawa, 4 listopada 2010 r. / Dorota Kwiatkowska // Sport Wyczynowy. - R. 48, nr 4 (2010), s. 184-186

 2. "Koks" dla naiwnych / Witold Gadowski //Gazeta Polska. – 1998, nr 2, s. 16

 3. Aktualne problemy zwalczania dopingu w sporcie / Klaus Vieweg ; tł. Magdalena Kędzior // Kultura Fizyczna. - 2002, nr 5/6, s. 25-29

 4. Anaboliczny snickers mistrza i cudowna pigułka wojny / Marta Mikiel // Dziennik Gazeta Prawna. - 2010, nr 55, dod. Magazyn, s. M4-M5

 5. Anaboliki na stadionie / Wiktor Cajsel //Rzeczpospolita. – 1998, nr 150, s. 16

 6. Androlęk : fizjologia sportu : tł. z ang. / Glenn Zorpette // Świat Nauki. - 1999, nr 2, s. 14-15

 7. Aptekarz z Meksyku sypie / Marta Mikiel // Dziennik (Wyd. 2). - 2008, nr 90, s. 26

 8. Barszcz Sotomayora / Tadeusz Olszański //Polityka. – 1999, nr 35, s. 70-71

 9. Bez dopingu ani rusz / Victor Conte ; tł. Radosław Leniarski //Gazeta Wyborcza. – 2004, nr 305, s. 27

 10. Biceps blues / Ewa Winnicka // Polityka. - 2005, nr 16, s. 116-121

 11. Bicepsem jestem / Ewa Winnicka //Polityka. – 2001, nr 16, s. 3-6,8-9

 12. Bieg po ciemnej stronie / Krzysztof Mizera, Piotr Stanisławski // Przekrój. - 2010, nr 12, s. 32-34

 13. Bieganie ze wspomaganiem? / Marcin Piątek // Polityka. - 2011, nr 11, s. 92-93

 14. Bierzmy, nikt nie woła : futbol i doping / Paweł Wilkowicz //Rzeczpospolita. – 2003, nr 302, s. A15

 15. Brojlery sportu / Paweł Walewski //Polityka. – 1996, nr 32, s. 54-55

 16. Brojlery z Pekinu / Zbigniew Wojtasiński // Wprost. - 2008, nr 31, s. 63-67

 17. Bycza krew : Francuzi oskarżają Hiszpanów o doping / Jakub Ciastoń // Gazeta Wyborcza. - 2012, nr 47, s. 37

 18. Chemia na mecie / Dorota Romanowska //Wprost. – 2000, nr 39, s. 90-91

 19. Chrzanić Gerda Wessiga : Jacek Wszoła o olimpijskim złocie w Montrealu i porażce w Moskwie / rozm. przepr. Radosław Leniarski // Gazeta Wyborcza. - 2011, nr 248, dod. Sport, s. 8-9

 20. Cisza nad Kolą / Marcin Piątek // Polityka. - 2010, nr 13, s. 16, 18

 21. Co dalej z dopingiem we współczesnym sporcie? / Roman Kurzbauer // Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. - Nr 26, (1998), s.7-18

 22. Czas igrzysk / Ryszard Parulski, Zbigniew Pietrzykowski ; oprac. Wiesław Łuka //Prawo i Życie. – 1996, nr 30, s. 5

 23. Czy można wykryć "doping genetyczny" / Piotr Gronek, Tadeusz Rychlewski, Joanna Lehmann // Kultura Fizyczna. - R. 60, nr 5/6 (2006), s. 27-30

 24. Czy myślenie młodych sportowców o dopingu jest racjonalne? / Helena Mroczkowska // Szkice Humanistyczne. - T. 9, nr 4 (2009), s. 135-144

 25. Czy potrzebna jest nowa strategia walki z dopingiem? / Ryszard Grucza ; rozm. przepr. Andrzej Pac-Pomarnacki // Sport Wyczynowy. - 1998, nr 11/12, s. 70-77

 26. Czy to jest technodoping? / Tomasz Sahaj // Sport Wyczynowy. - R. 46, nr 4/6 (2008), s. 85-91

 27. Czy zło usankcjonowane przestanie być złem? : refleksje na temat legalizacji dopingu / Krzysztof Sas-Nowosielski // Sport Wyczynowy. - 2002, nr 5/6, s. 32-40

 28. Dajcie nam głowę zdrajcy / Mirosław Żukowski // Rzeczpospolita (W3). - 2010, nr 68, s. A13

 29. Dehydroepiandrosteron (DHEA) - prekursor testosteronu / Krzysztof Chrostowski, Ewa Turek-Lepa, Ewa Partyka, Dorota Kwiatkowska, Barbara Wójcikowska-Wójcik // Sport Wyczynowy. - 2000, nr 11/12, s. 69-77

 30. Doping - koń trojański współczesnego sportu / Tomasz Sahaj // Sport Wyczynowy. - 2002, nr 1/2, s. 81-89

 31. Doping - plaga współczesnego sportu / Jacek Brajczewski // Podlaska Kultura Fizyczna. - 2006, nr 2, s. 5-6

 32. Doping genowy - nowe zagrożenie dla sportu / Krzysztof Chrostowski // Sport Wyczynowy. - R. 43, nr 9/10 (2005), s. 91-99

 33. Doping genowy z konkretnym wskazaniem : lista substancji i metod zabronionych WADA 2009 / Krzysztof Chrostowski // Sport Wyczynowy. - R. 47, nr 1 (2009), s. 142-145

 34. Doping niekontrolowany / Radosław Leniarski // Gazeta Wyborcza. - 2009, nr 1, s. 28

 35. Doping w (na)prawie / Artur Zawisza // Przegląd. - 2010, nr 12, s. 28

 36. Dopingowa farmakologia zwycięstwa / Zbigniew Wojtasiński //Rzeczpospolita. – 1997, nr 86, s. 32

 37. Dopingowy wyścig zbrojeń / Robert Śmigielski ; rozm. przepr. Janusz Pindera, Paweł Wilkowicz // Rzeczpospolita (W3). - 2008, nr 184, s. A27

 38. Dwudziestolecie w cieniu dopingu : od Helsinek do Helsinek / Krzysztof Rawa // Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 181, s. A17

 39. Dyskwalifikacja za stosowanie dopingu w świetle przepisów prawa pracy / Wiktor Cajsel // Sport Wyczynowy. - 1998, nr 7/8, s. 87-93

 40. Efedryna i jej pochodne / Krzysztof Chrostowski, Dorota Kwiatkowska, Danuta Stańczyk, Iwona Poklewska-Koziełł // Sport Wyczynowy. - 1998, nr 3/4, s. 35-41

 41. EPO to nie witamina C, tego nie można wziąć przez przypadek / Marta Mikiel, Robert Piątek // Dziennik Gazeta Prawna. - 2010, nr 50, s. A13

 42. Erytropoetyna (EPO) / Krzysztof Chrostowski. -  ( Encyklopedia nauk o sporcie i medycyny sportowej )  // Sport Wyczynowy. - R. 42, nr 9/10 (2004), s. 98-101

 43. Erytropoetyna / Zbigniew Szyguła. -  ( Doping krwią ; cz. 2 )  // Sport Wyczynowy. - 1999, nr 7/8, s. 57-67

 44. Etyczne, genetyczne i społeczne aspekty dopingu w sporcie / Tomasz Sahaj // Sport Wyczynowy. - R. 47, nr 4 (2009), s. 162-173

 45. Fabryka mistrzów : Chiny: przemysł sportowy, olimpiada i polityka / Jakub Ferenc // Tygodnik Powszechny. - 2007, nr 5, s. 7

 46. Farmakologia zwycięstwa / Jan Stradowski //Wprost. – 2004, nr 32, s. 66-69

 47. Farmakologia zwycięstwa / Zbigniew Wojtasiński //Rzeczpospolita.  – 1996, nr 163, dod. s. 44,46

 48. Futbol na koksie / Janusz Michałek //Przegląd Tygodniowy. – 2000, nr 12, s. 23

 49. Futbol w aptece [korespondencja z Rzymu ] / Jolanta Berent //Polityka. – 1999, nr 11, s. 88,90

 50. Gen olimpijski : genetyczny doping umożliwi hodowlę mistrzów sportu / Paweł Górecki //Wprost. – 2001, nr 50, s. 92-93

 51. Genetyczny doping / Anna Michalska //Tygodnik Solidarność. – 2001, nr 23, s. 14

 52. Genowy doping / H. Lee Sweeney   // Świat Nauki. - 2004, nr 8, s. 33-39

 53. Geny na koksie / Katarzyna Burda // Newsweek Polska. - 2010, nr 9, s. 64-68

 54. Glosa do dyskusji nad legalizacją dopingu w sporcie / Krzysztof Sas-Nowosielski // Sport Wyczynowy. - R. 44, nr 3/4 (2006), s. 59-65

 55. Glukokortykosteroidy w świetle przepisów antydopingowych / Dorota Kwiatkowska, Andrzej Pokrywka, Radosław Jaźwiec, Ewa Turek-Lepa, Danuta Stańczyk, Zuzanna Szczepańska, Barbara Wójcikowska-Wójcik // Sport Wyczynowy. - R. 44, nr 1/2 (2006), s. 85-91

 56. Granice osiągnięć sportowych / Kazimierz Ostrowski // Nauka i Przyszłość. - 2000, nr 2, s. 15,19

 57. Harmonizacja światowego prawa antydopingowego z polskiej perspektywy / Andrzej Wach // Państwo i Prawo. - R. 62, z. 8 (2007), s. 34-44

 58. Hormony i paragrafy / Hanna Pawlaczuk, Piotr Kowalczuk // Prawo i Życie. - 2001, nr 5, s. 37-42

 59. Hormony poza kontrolą : zapomnijcie o fair play / Michel de Pracontal. -  Tł. z fr. // Forum. - 2008, nr 30, s. 60-61

 60. Igrzyska genetyków : pierwsi superatleci walczą o medale w Turynie? / Zbigniew Wojtasiński // Wprost. - 2006, nr 8, s. 70-73

 61. Klasy zakazanych środków i metod dopingu // Sport Wyczynowy. - 2003, nr 5/6, dod. s. 1-8

 62. Kolarska EPOpeja : co dalej z Tour de France? / Peter Sloterdijk ; rozm. przepr. Lothar Gorris, Dirk Kurbjuweit. -  Tł. z niem. // Forum. - 2008, nr 31, s. 50-53

 63. Kolarze czy kosiarze? / Krzysztof Olejnik // Newsweek Polska. - 2007, nr 36, s. 78-79

 64. Komitet Społeczno-Polityczny Rady Ministrów akceptuje Program Walki z Dopingiem w Sporcie / Ryszard Wysoczański // Sport Wyczynowy. - 1996, nr 3/4, s. 7-8

 65. Koncert w pigułce / Paweł Franczak // Przekrój. - 2011, nr 21, s. 20-22

 66. Koni żal / Tadeusz Olszański // Polityka. - 2008, nr 40, s. 102-103

 67. Krajowy Program Zwalczania Dopingu w Sporcie // Sport Wyczynowy. - 1996, nr 3/4, s. 9-13

 68. Lepiej być martwym niż drugim / Mirosław Żukowski (Millennium 2000 ) //Rzeczpospolita. – 2000, nr 215, s. A8

 69. Lista Środków Dopingowych Światowej Agencji Anty-Dopingowej 2007 / Krzysztof Chrostowski // Sport Wyczynowy. - R. 45, nr 1/3 (2007), s. 143-144

 70. Lista środków i metod dopingu 2005 - komentarz / Krzysztof Chrostowski // Sport Wyczynowy. - R. 43, nr 1/2 (2005), s. 46-51

 71. Lista środków i metod dopingu 2006 / Krzysztof Chrostowski // Sport Wyczynowy. - R. 44, nr 1/2 (2006), s. 81-84

 72. Lista zakazanych środków i metod dopingu Światowej Agencji Antydopingowej w 2008 roku / Krzysztof Chrostowski // Sport Wyczynowy. - R. 45, nr 10/12 (2007), s. 191-193

 73. Marihuana w sporcie / Andrzej Pokrywka, Ryszard Grucza // Sport Wyczynowy. - R. 44, nr 3/4 (2006), s. 51-58

 74. Medal z DNA / Anna Michalska // Nowe Państwo. - 2002, nr 11, s. 48-49

 75. Medal za wszelką cenę / Mateusz Bartoszewicz // Przegląd. - 2008, nr 33, s. 34-36

 76. Medale na koksie / Zbigniew Wojtasiński //Rzeczpospolita. – 2000, nr 220, s. A10

 77. Medale nie świecą już tak jasno / Charles E. Yesalis ; rozm. przepr. Andrzej Pac-Pomarnacki // Sport Wyczynowy. - 1996, nr 3/4, s. 66-69

 78. Medale w kolorze testosteronu / Maciej Polkowski //Przegląd. – 2003, nr 22, s. 52-54

 79. Metandienon : właściwości farmakologiczne dopingujące, metaboliczne i współczesne metody wykrywania / Krzysztof Chrostowski, Artur Chajewski, Dorota Kwiatkowska, Ewa Partyka // Sport Wyczynowy. - 1997, nr 7/8, s. 70-77

 80. Międzynarodowe standardy WADA 2009 - analiza stanu prawnego / Rafał Piechota // Sport Wyczynowy. - R. 47, nr 2 (2009), s. 185-197

 81. Mistrzowie koksu / Paweł Zarzeczny //Wprost. – 2004, nr 4, s. 58-59

 82. Na koksie po złoto : medycyna sportowa - kontrola antydopingowa : tł. z ang. / Glenn Zorpette // Świat Nauki. - 2000, nr 7, s. 6-7

 83. Najważniejsze dokumenty regulujące zwalczanie dopingu w sporcie : polityka antydopingowa / Dariusz Posiadała // Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. - T. 17 (2007), s. 73-77

 84. Nandrolon - metody wykrywania / Dorota Kwiatkowska, Krzysztof Chrostowski, Ewa Partyka, Barbara Wójcikowska-Wójcik // Sport Wyczynowy. - 2001, nr 7/8, s. 67-76

 85. Nazywam się Jacek Kontrolny / Krzysztof Rawa // Rzeczpospolita (W3). - 2010, nr 54, s. A18-A19

 86. Nie tylko Kornelia Marek / Michał Rynkowski ; rozm. przepr. Artur Zawisza // Przegląd. - 2010, nr 12, s. 29

 87. Nie tylko w sporcie : doping farmakologiczny jako zagrożenie społeczne / Maria Mikołajczyk // Kultura Fizyczna. - 1995, nr 1/2, s. 22-24

 88. Niebezpieczeństwo dopingowe związane ze stosowaniem suplementów diety : studium przypadku Jakuba Wawrzyniaka / Andrzej Pokrywka, Rafał Piechota, Michał Rynkowski, Jerzy Smorawiński // Sport Wyczynowy. - R. 48, nr 1 (2010), s. 77-85

 89. Nieefektywna walka z dopingiem / Daniel Rupiński // Dziennik Gazeta Prawna. - 2010, nr 38, s. A20

 90. Nowe zagrożenie dopingowe - odżywki zwierające prekursory testosteronu / Krzysztof Chrostowski, Dorota Kwiatkowska, Ewa Partyka, Barbara Wójcicka-Wójcik // Sport Wyczynowy. - 2000, nr 3/4, s. 67-73

 91. Nowy Kodeks Antydopingowy WADA 2007 / Rafał Piechota // Sport Wyczynowy. - R. 46, nr 1/3 (2008), s. 131-136

 92. O celowości uchwalenia ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie / Andrzej Wach // Sport Wyczynowy. - R. 43, nr 11/12 (2005), s. 32-41

 93. O dopingu i etyce inaczej / Michał Bronikowski // Sport Wyczynowy. - 1996, nr 1/2, s. 70-74

 94. O nieskuteczności biernego informowania czyli grochem o ścianę / Maria Mikołajczyk // Psychologia Wychowawcza. - 1995, nr 5, s. 402-418

 95. Odległe skutki stosowania środków dopingowych / Krzysztof Chrostowski // Sport Wyczynowy. - 1998, nr 11/12, s. 64-69

 96. Odpowiedzialność prawna osób trzecich w sprawach dopingowych / Andrzej Wach // Sport Wyczynowy. - R. 42, nr 9/10 (2004), s. 76-85

 97. Odpowiedzialność prawna za stosowanie dopingu w sporcie : wykład podczas kolokwium habilitacyjnego w dniu 12 grudnia 2005 roku / Andrzej Wach // Studia Iuridica. - T. 48 (2008), s. 373-385

 98. Olimpiada chemiczna / Jarosław Grzędowicz //Gazeta Polska. – 2004, nr 33, s. 12-13

 99. Olimpijskie śniadanie mistrzów / Andrzej Krajewski // Newsweek Polska. - 2010, nr 12, s. 74-77

 100. Peleton ma zasady / Krzysztof Wyrzykowski ; rozm. przepr. Robert Mazurek // Rzeczpospolita (W3). - 2010, nr 183, s. P8-P9

 101. Piramida sterydowa / rozm. przepr. Michał Holewjusz //Rzeczpospolita. – 1998, nr 88, s. 28

 102. Płeć psychologiczna a pokusa dopingu : androgynia jako czynnik kształtowania pożądanych postaw wobec dopingu farmakologicznego w sporcie / Maria Mikołajczyk // Psychologia Wychowawcza. - 1996, nr 4, s. 336-353

 103. Pokusa dopingu w zespołowym realizowaniu celu - doświadczenie sportowe kontra młodość / Helena Mroczkowska // Sport Wyczynowy. - R. 47, nr 4 (2009), s. 144-153

 104. Pompowanie osiłków / Paulina Nowosielska //Przegląd. – 2002, nr 9, s. 70-71

 105. Poprawianie natury : żyć w nieskończoność? -  Tł. z ang. // Forum. - 2009, nr 44/45, s. 28-33

 106. Postępy diagnostyki antydopingowej / Krzysztof Chrostowski // Sport Wyczynowy. - 2002, nr 1/2, s. 5-15

 107. Postrzeganie ryzyka stosowania dopingu przez młodych oraz doświadczonych sportowców / Helena Mroczkowska // Wychowanie Fizyczne i Sport. - T. 53, z. 2 (2009), s. 105-111

 108. Poznawcze, motywacyjne i moralne aspekty niedozwolonego dopingu / Stanisław Wanat // Roczniki Naukowe AWF / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. - T. 35, (1995), s. 251-283

 109. Prawne aspekty zwalczania dopingu w polskim sporcie / Wiktor Cajsel // Sport Wyczynowy. - 1998, nr 5/6, s. 50-56

 110. Problem dopingu w opinii uczniów / Joanna Piotrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 5, s. 39-41

 111. Profesjonaliści na koksie / Beata Blacharska ; rozm. przepr. Mirosław Prandota //Prawo i Życie. – 1996, nr 28, s. 27

 112. Przeszłość pełna błędów / Marek Cegliński //Rzeczpospolita. – 1999, nr 149, s. A10

 113. Recepta na człowieka / Bożena Kastory //Wprost. – 2002, nr 6, s. 80-81

 114. Regulamin Antydopingowy MKOl na Igrzyska XXIX Olimpiady w Pekinie / Rafał Piechota // Sport Wyczynowy. - R. 46, nr 4/6 (2008), s. 160-164

 115. Reguły antydopingowe w prawie miedzynarodowym / Rafał Piechota // Studia Iuridica Toruniensia. - T. 6 (2010), s. 152-181

 116. Rekord bez dopingu - niemożliwe? / Tomasz Sygut //Przegląd. – 2004, nr 36, s. 52-54

 117. Rola wychowania w przeciwdziałaniu dopingowi w sporcie / Krzysztof Sas-Nowosielski // Sport Wyczynowy. - 2003, nr 5/6, s. 62-72

 118. Rozkroku mistrz i przykucania / Włodzimierz Nowak //Gazeta Wyborcza. – 2003, nr 61, dod. Duży Format nr 11 s. 17-19

 119. Rozmowa z Jarosławem Krzywańskim / rozm. przepr. Jakub Ciastoń, Radosław Leniarski // Gazeta Wyborcza. - 2011, nr 50, s. 32

 120. Sondażowa analiza poziomu wiedzy o dopingu w sporcie wybranej grupy studentów AWF Poznań / Dariusz Posiadała // Roczniki Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Z. 52 (2003), s. 117-126

 121. Sterydowa mafia / Jan Piaseczny //Przegląd. – 2003, nr 44, s. 30-31

 122. Studenci Akademii Wychowania Fizycznego o dopingu w sporcie / Wacław Srokosz, Bogusław Zagórski // Studia Humanistyczne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Nr 4 (2004), s. 5-22

 123. Sympozjum WADA dla organizacji antydopingowych : Lozanna, 13-14 kwietnia 2010 r. / Rafał Piechota // Sport Wyczynowy. - R. 48, nr 2 (2010), s. 153-160

 124. Sympozjum WADA dla organizacji antydopingowych : Lozanna, 21-22.4.2009 / Rafał Piechota // Sport Wyczynowy. - R. 47, nr 2 (2009), s. 134-146

 125. Śmierć frajerom / Piotr Kowalczuk     // Ozon. - 2006, nr 5, s. 26-27

 126. Środki dopingowe - zagrożenie dla sportu i zdrowia publicznego : XXXII Sympozjum Berzeliusa (Sztokholm, 6-8.11.1995 r.) / Krzysztof Chrostowski, Andrzej Pac-Pomarnacki // Sport Wyczynowy. - 1996, nr 3/4, s. 83-88

 127. Światowa Agencja Antydopingowa (World Anti-Doping Agency, WADA) - powstanie, cele i zdania, organizacja, program, finanse / (pp) // Sport Wyczynowy. - 2004, nr 3/4, s. 104-108

 128. Światowa Konferencja MKOl "Doping w sporcie" : Lozanna, 2-4.02.1999 r. / Andrzej Pac-Pomarnacki // Sport Wyczynowy. - 1999, nr 3/4, s. 89-95

 129. Światowa Konwencja Antydopingowa / Andrzej Wach // Sport Wyczynowy. - R. 45, nr 1/3 (2007), s. 136-142

 130. Światowy Kodeks Antydopingowy - aspekty prawne / Andrzej Wach // Sport Wyczynowy. - 2003, nr 7/8, s. 37-43

 131. Światowy System Antydopingowy z uwzględnieniem Polski / Damian Korbecki, Joanna Piech // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. - T. 12, z. 4 (2009), s. 422-425

 132. Taniec z dopingiem o świcie : upokarzani sportowcy / Monika Pyrek ; rozm. przepr. Radosław Leniarski. // Gazeta Wyborcza. - 2011, nr 299, s. 28-29

 133. Tetrahydrogestrinon (THG) / Krzysztof Chrostowski // Sport Wyczynowy. - 2003, nr 11/12, s. 124-125

 134. Torpeda w głowie / Zbigniew Wojtasiński // Wprost. - 2008, nr 17, s. 65-69

 135. Tour de France na wirażu : koniec kolarstwa? -  Tł. z niem. // Forum. - 2007, nr 31, s. 6-7

 136. Transfuzja, reinfuzja krwi, próby zastosowania "sztucznej krwi" / Zbigniew Szyguła. -  ( Doping krwią ; cz. 1  // Sport Wyczynowy. - 1999, nr 5/6, s. 49-56

 137. Tytani z laboratorium / Mirosław Prandota // Sycyna. - 1996, nr 16, s. 1,6-7

 138. Umierają? Nie przesadzajmy / Renata Molesztak-Grzywa //Gazeta Wyborcza. – 1999, nr 259, s. 22-23

 139. Unia Europejska na temat antydopingu : Ateny, 13-15.05.2009 / Rafał Piechota // Sport Wyczynowy. - R. 47, nr 2 (2009), s. 150-157

 140. Unifikacja prawa krajowego i międzynarodowego drogą do zwiększenia skuteczności walki z dopingiem / Andrzej Wach // Sport Wyczynowy. - R. 45, nr 4/6 (2007), s. 179-182

 141. Upadłe kolarstwo / Jacek Adamczyk // Wprost. - 2009, nr 20, s. 92-93

 142. Vansterdam kusi sportowców / Daniel Rupiński. -  ( Vancouver 2010 )  // Dziennik Gazeta Prawna. - 2010, nr 23, s. A20

 143. W kuchni sportowych szarlatanów / Witold Gadowski //Gazeta Polska. – 1998, nr 1, s. 16

 144. W martwym punkcie / Zenon Ważny ; rozm. przepr. Marek Jóźwik //Rzeczpospolita. – 2001, nr 1, s. D3

 145. W pętli podejrzeń / Marcin Piątek // Polityka. - 2011, nr 28, s. 84-85

 146. W sprawie stosowania dopingu w sporcie / Monika Drozd, Sławomir Drozd // Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego. - 1998, z. 2, s. 51-54

 147. W zaparte / Krzysztof Rawa // Rzeczpospolita (W3). - 2010, nr 67, s. A30

 148. WADA - międzynarodowe standardy 2010 / Rafał Piechota, Andrzej Pokrywka. World Anti-Doping Agency - międzynarodowe standardy 2010 // Sport Wyczynowy. - R. 48, nr 1 (2010), s. 86-90

 149. WADA : lista substancji i metod zabronionych w sporcie w 2011 roku : komentarz / Andrzej Pokrywka. Wyłączenia do celów terapeutycznych / Andrzej Pac-Pomarnacki. World Anti-Doping Agency : lista substancji i metod zabronionych w sporcie w 2011 roku // Sport Wyczynowy. - R. 49, nr 1 (2011), s. 95-98

 150. Walka z dopingiem - bez alternatywy / Ryszard Wysoczański // Sport Wyczynowy. - 2002, nr 3/4, s. 110-113

 151. Walka z dopingiem czy doping do walki? : wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-519/04P,Meca-Medina/Majcen v. Commission / Tomasz Tadeusz Koncewicz, Beata Rischka      // Palestra. - R. 53, nr 9/10 (2008), s. 210-217

 152. Warunki użycia substancji znajdujących się na liście dopingowej WADA w leczeniu sportowca / Krzysztof Chrostowski // Sport Wyczynowy. - R. 43, nr 7/8 (2005), s. 35-41

 153. Wiedza i postawy młodzieży wobec dopingu w sporcie / Monika Guszkowska.// Kultura Fizyczna. - 1995, nr 9/10, s. 14-17

 154. Wiedza studentów poznańskich uczelni na temat dopingu w sporcie / Gabriela Gawlak-Kica // Roczniki Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. - Z. 43, (1994), s. 91-105

 155. Wielkie koksowanie : zalegalizujmy doping w sporcie! / Adam Bodziak // Wprost. - 2006, nr 35, s. 60-61

 156. Władcy krainy czarów / Paweł Wilkowicz //Rzeczpospolita. – 2003, nr 113, s. A17

 157. Wolno mieć, wolno brać / Jerzy Smorawiński ; rozm. przepr. Andrzej Łozowski //Rzeczpospolita. – 1999, nr 90, s. 32

 158. Wpływ grupy społecznej na percepcję decyzji o stosowaniu dopingu u młodych sportowców / Helena Mroczkowska, Irena Kownacka // Sport Wyczynowy. - R. 47, nr 1 (2009), s. 80-89

 159. Wybór należy do ciebie : kulturystyka i doping / Krzysztof Rawa, Michał Holewjusz //Rzeczpospolita. – 1998, nr 86, s. 31

 160. Wyścig do granic : nie ma idealnych testów / Maik Großekathöffer, Detlef Hacke. -  Tł. z niem. // Forum. - 2008, nr 33, s. 60-61

 161. Wyścig na dopingu / Jan Piaseczny // Przegląd. - 2007, nr 31, s. 58-59

 162. Wyścig potworów / Dariusz Rosiak //Polityka. – 2003, nr 2, s. 90-91

 163. Wyścig sterydów : czy doping będzie dozwolony / Tadeusz Olszański //Polityka. – 1998, nr 32, s. 67

 164. Z badań nad dopingiem w sporcie / Gabriela Gawlak-Kica // Roczniki Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. - Z. 43, (1994), s. 77-89

 165. Zabijali we mnie Heidi / Angelika Kuźniak // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 304, dod. s. 12-15

 166. Zasady organizacji badań antydopingowych podczas zawodów międzynarodowych / Ewa Turek-Lepa, Anna Jarek, Dorota Kwiatkowska, Andrzej Pokrywka // Sport Wyczynowy. - R. 48, nr 3 (2010), s. 157-169

 167. Zdolni do wszystkiego : ile w sporcie medycyny i biochemii / Grzegorz Gajewski // Tygodnik Powszechny. - 2008, nr 33, s. 28-29

 168. Zostać Arnoldem / Milena Rachid-Chehab, Marcin Marczak // Newsweek Polska. - 2011, nr 31, s. 22-26

 169. Zwalczanie dopingu w sporcie w świetle przepisów "Ustawy o sporcie kwalifikowanym" / Wiktor Cajsel  // Sport Wyczynowy. - R. 45, nr 1/3 (2007), s. 82-91

 

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony