Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Prawa ucznia

(wybór materiałów)

Książki: 

 1. Dziecko w szkole / Lucyna Bojarska, Krzysztof Brzeziński, Tomasz Rek. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2006. - Sygnatura: 301051 Cz (Ped. 524), 301052

 2. Prawa człowieka i ochrona praw dziecka w toku edukacji. Z. 2 : Okruchy demokracji w życiu szkoły : (Rada szkoły, rzecznicy praw ucznia, konstytucja szkoły, obowiązki władzy szkoły) : scenariusz zajęć / materiał zebrały Maria Krzewicka [i in.] ; Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. - Łódź : WODN, 1995. - Sygnatura: 240283 Cz (Ped. 1115/2), 240284

 3. Prawa człowieka w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica / Maciej Osuch, Lucyna Bojarska. - Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", 2008. - Sygnatura: 307531 Bibl. (Pedag. 71)

 4. Prawa człowieka w szkole : niezbędnik dyrektora / Maciej Osuch, Lucyna Bojarska. - Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", 2008. - Sygnatura: 307530 Bibl. (Przepisy pr. 97)

 5. Prawa ucznia w szkole : przestrzeganie wybranych praw ucznia na podstawie badań : analiza ogólnopolska / Michał W. Kowalski, Mikołaj Jasiński. - Warszawa : CODN, 2006. - Sygnatura: 304159 Cz (Ped. 1048)

 6. Standardy edukacyjne i uprawnienia ucznia : materiały dla uczestnika / Anne-Marie Clark, Irena Dzierzgowska, Marion Thompson. - Radom : TERM FRSE, MEN, [1996?]. - Sygnatura: 248706 Cz (Met. 2240)

 7. Standardy edukacyjne i uprawnienia ucznia : przewodnik dla edukatora / Anne-Marie Clark, Irena Dzierzgowska, Marion Thompson. Radom : TERM FRSE, MEN, [1996?]. - Sygnatura: 248690 Cz (Met. 2224)

 

Artykuły:  

 1. Analiza stanu dotychczasowych badań nad realizacją praw ucznia w polskich szkołach / Beata Bocian. // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - Nr 15/16 (2007), s. 59-65

 2. Co, gdzie, kiedy i jak może zaskarżyć maturzysta : egzamin dojrzałości 2006 / Jolanta Góra. // Gazeta Prawna. - 2006, nr 65, dod. Prawo i Życie, s. A19

 3. Co o prawach ucznia wiedzą nauczyciele, rodzice, uczniowie? / Beata Bocian. // Nowa Szkoła. - R. 65, nr 3 (2009), s. 49-52

 4. Co wolno wojewodzie... czyli o normach życia szkolnego / Anna Piekarska. // Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 1 (15), s.13-15

 5. Czy uczniom potrzebny jest specjalny rzecznik? / Arleta Biegańska. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 14-15

 6. Czy wiek ucznia ma znaczenie? / Maciej Osuch. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 37-41

 7. Egzamin maturalny bez telefonu : prawa i obowiązki zdających / Jolanta Góra-Ojczyk. // Dziennik Gazeta Prawna. - 2010, nr 85, s. B10

 8. Egzamin w dodatkowym terminie : prawa uczniów / Jolanta Góra-Ojczyk. // Dziennik Gazeta Prawna. - 2010, nr 86, s. B10

 9. Jakie prawa i obowiązki mają uczniowie? Jak mogą ich bronić? (scenariusz 2-godzinnych zajęć z zakresu terapii pedagogicznej - klasa V) / Joanna Pelikan. // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 6, s.17-19

 10. Jakie prawa mają rodzice w związku z pójściem dzieci do szkoły : edukacja / Artur Radwan. -  ( Witaj szkoło! )  // Dziennik Gazeta Prawna. - 2010, nr 169, s. B15

 11. Jakie prawa przysługują niepełnosprawnym : od szkoły podstawowej do liceum / Jolanta Ojczyk. // Gazeta Prawna. - 2006, nr 160, dod. Prawo i Życie, s. A10-A11

 12. Kara za "złe wychowanie" / Anna Ambroziak. // Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2011, nr 132, s. 1, 4

 13. Maskotka zostaje w domu... : nad egzaminami zewnętrznymi czuwają okręgowe komisje / Jolanta Ojczyk. // Gazeta Prawna. - 2006, nr 160, dod. Prawo i Życie, s. A7-A8

 14. Maturzysta ma prawo do poprawki : wgląd do pracy i możliwość powtórki / Jolanta Góra-Ojczyk. // Dziennik Gazeta Prawna. - 2010, nr 87, s. B10

 15. Maturzyści bez praw : egzamin dojrzałości : nikt nie weryfikuje rozstrzygnięć okręgowych komisji egzaminacyjnych / Jolanta Góra. // Gazeta Prawna. - 2006, nr 161, s. 10

 16. Młodzież i prawo / Joanna Szawłowska-Wasilewska. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 12, s. 38-42

 17. Nasze prawa i nasza odpowiedzialność / Agnieszka Mączyńska-Dilis. Gazeta Szkolna. – 2008, nr 1, s.21

 18. O prawach i obowiązkach raz jeszcze / Urszula Zdrojewska-Bielawska. // Nowa Szkoła. - R. 61, nr 7 (2005), s. 20-23

 19. Oceny muszą być sprawiedliwe i jawne : zachowanie bez wpływu na stopień z przedmiotu / Jolanta Góra. // Gazeta Prawna. - 2006, nr 160, dod. Prawo i Życie, s. A6

 20. Opieka i wychowanie w rodzinie i szkole a prawa dziecka / Paulina Forma, Małgorzata Wolska-Długosz. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 5b (2007), s. 37-64

 21. Pedagogika naciąganego prawa / Dariusz Zalewski. // Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2006, nr 33, s. 12

 22. Praktyczna nauka demokracji : rada rodziców i samorząd uczniowski / Jolanta Góra. // Gazeta Prawna. - 2006, nr 160, dod. Prawo i Życie, s. A12-A13

 23. Prawa dziecka a szkoła / Wiesława Walc. // Nowa Szkoła. - R. 61, nr 6 (2005), s. 16-24

 24. Prawa dziecka i prawa ucznia w świadomości nauczycieli / Wiesława Walc. // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 1, s. 3-13

 25. Prawa dziecka w opinii studiującej młodzieży / Wiesława Walc. // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 2, s. 11-17

 26. Prawa dzieci w polskiej szkole podstawowej w opinii nauczycieli i uczniów / Tadeusz Jałmużna, Liliana Kalinowska. // Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki. - Nr 1 (2004), s. 38-50

 27. Prawa kontra przywileje / Przemysław Sadura. // Głos Nauczycielski. – 2006, nr 25-26, s.10

 28. Prawa prawie dorosłych : obywatel nastolatek / Krzysztof Burnetko. // Polityka. - 2005, nr 40, s. 34-36

 29. Prawa ucznia w szkole / Elżbieta Socha. // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. 77-86

 30. Prawa ucznia w szkole na przykładzie prawa do prywatności / Beata Bocian. // Nowa Szkoła. - R. 64, nr 2 (2008), s. 30-39

 31. Prawa ucznia w teorii i praktyce / Rafał Osiński. // Gazeta Szkolna. – 2006, nr 32-33, s.8-9, 31

 32. Prawa ucznia z dysleksją w szkole / Anna Foltyniak. // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr 3, s.14-15

 33. Prawa ucznia: wartość czy zagrożenie? / Andrzej Gracki. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 48-49

 34. Prawo do informacji o ocenach / Jolanta Góra. // Gazeta Prawna. - 2007, nr 164, dod. Prawo i Życie, s. A3-A4

 35. Problem praw ucznia / Katarzyna Stępień. // Cywilizacja. - Nr 30 (2009), s. 82-87

 36. Projekt - "Kodeks ucznia" / Ferdynand Froissart. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 19-22

 37. Przemoc i cenzura w szkole zakazane : podstawowe prawa ucznia / Jolanta Góra. // Gazeta Prawna. - 2006, nr 160, dod. Prawo i Życie, s. A2

 38. Przestrzeganie praw ucznia jako baza działań profilaktycznych w szkołach średnich / Mariusz Sawa. // Zamojskie Studia i Materiały. - R. 7, z. 1 (2005), s. 99-107

 39. "Rzecznicy praw ucznia" - czyli mity i fakty / Maciej Osuch. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 12, s. 44-48

 40. Samozwańczy rzecznik ucznia / Marcin Markowski. -  ( Witamy w Polsce )  // Gazeta Wyborcza. - 2008, nr 18, s. 14-15

 41. Stypendia nie tylko za wyniki : pomoc materialna z budżetu państwa / Jolanta Góra. // Gazeta Prawna. - 2006, nr 160, dod. Prawo i Życie, s. A9-A10

 42. Szkoła życia w samorządzie / Jolanta Góra. // Gazeta Prawna. - 2007, nr 164, dod. Prawo i Życie, s. A6-A7

 43. Szkołę można zmienić / Jolanta Góra. // Gazeta Prawna. - 2007, nr 164, dod. Prawo i Życie, s. A6

 44. Tylko dwa dni na odwołanie / Jolanta Góra. // Gazeta Prawna. - 2007, nr 164, dod. Prawo i Życie, s. A9-A10

 45. Uczeń może pójść do sądu / Artur Radwan. // Dziennik Gazeta Prawna. - 2011, nr 105, s. B6

 46. Uczeń może wszystko / Maciej Walaszczyk. // Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2011, nr 97, s. 1, 7

 47. Uczeń nie może zaskarżyć błędu komisji egzaminacyjnej / Jolanta Góra. // Gazeta Prawna. - 2008, nr 97, s. 16

 48. Uczeń ponad prawem / Roman Gawron ; rozm. przepr. Beata Igielska. // Głos Nauczycielski. - R. 88, nr 26 (2005), s. 5

 49. Uczniowie będą skarżyć matury / Urszula Mirowska-Łoskot. // Dziennik Gazeta Prawna. - 2011, nr 146, s. B5

 50. Uczniowie w aktach prawnych : konstytucja i konwencja o prawach dziecka. // Gazeta Prawna. - 2006, nr 160, dod. Prawo i Życie, s. A15

 51. W przyszłości wszyscy będziemy zależni od dzieci. Rozm. przepr. Ewa Jurkiewicz / Marek Michalak. // Gazeta Szkolna. – 2009, nr 25/26, s.6-7

 52. Wolność a prawa ucznia / Jacek Urban. // Horyzonty Wychowania. - [R.] 9, nr 17 (2010), s. 175-187

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony