Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Diagnozowanie i rozwijanie zdolności dzieci i młodzieży
(wybór publikacji zwartych z lat 1990-2012)

 

 1. Akademia Młodych Twórców w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego / Sławomir Szaruga ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. - Łódź : Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2011. -  Sygnatura: 318361

 2. Czy moje dziecko jest zdolne? / Alicja Borowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009. - Sygnatura: 314425, 320229

 3. Czynniki oddziałujące na poziom uzdolnień : (na przykładzie uzdolnień matematycznych) / Kazimierz Kotlarski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza , 1990. - Sygnatura: 234482, 234483

 4. Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole / Sylvia Rimm ; z jęz. ang. przeł. Monika Horzowska. - Poznań : "Moderski i S-ka", 2000. - Sygnatura: 274068

 5. Dobór i kształcenie uczniów zdolnych : studium porównawcze o legitymizacji instytucji edukacyjnych / Grzegorz Szumski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw. : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1995. - Sygnatura: 251957 Cz (Ped. 2498), 251958, 318269

 6. Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego / Agnieszka Hłobił. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - Sygnatura: 318133 Cz (Ped. 25)

 7. Dzieci zdolne / Mirosława Partyka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000. - Sygnatura: 266419 Cz (Ped. 2816), 315735

 8. Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday ; tł. Robert Waliś. - Warszawa : "Liber", 2005. - Sygnatura: 298062 Cz (Psych. 865)

 9. Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych : studium społeczno-pedagogiczne / Beata Dyrda. - Warszawa Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop.2012. - Sygnatura: 319733 Cz (Ped. 576)

 10. Gimnastyka dla mózgu : ćwiczenia pobudzające sprawność wizualną, zdolności matematyczne, analityczne oraz inne ważne funkcje umysłu / Allen D. Bragdon, Leonard Fellows ; z ang. przeł. Sebastian Musielak. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2003. - Sygnatura: 288522

 11. Identyfikacja potencjału twórczego : teoria, metodologia, diagnostyka / pod red. Macieja Karwowskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, cop. 2009. - Sygnatura: 317874

 12. Intelektualne i kreatywne aspekty zdolności do uczenia się / Renata Wiechnik. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1996. - Sygnatura: 248496 Cz (Psych. 1069), 248497, 318254

 13. Inteligencja emocjonalna a uzdolnienia twórcze i funkcjonowanie szkolne młodzieży / Irena Przybylska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. Sygnatura: 304795 Cz (Psych. 1770)

 14. Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji : rozpoznanie i kształcenie / Danuta Czelakowska. - Kraków : "Impuls", 2007. - Sygnatura: 305870 Cz (Ped. 137)

 15. Jak być twórczym nauczycielem? : uczeń zdolny, uczeń utalentowany : suplement / Danuta Małgorzata Petry, Jan Lewandowski ; Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Filia w Legnicy. - Legnica : DODN, 2000. - Sygnatura: 277914 Cz (Met. 3593), 277915

 16. Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka? : wspólne gry i twórcze zabawy, dzięki którym rozwiniesz jego zdolności / Natalia Minge, Krzysztof Minge. - Warszawa : Edgard, 2011. - Sygnatura: 319387

 17. Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży / Judy W. Eby, Joan F. Smutny ; tł. [z ang.] Krzysztof Konarzewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - Sygnatura: 257873 Cz (Ped. 2638), 259741

 18. Jak nie tracić głowy w szkole : o zdolności do nauki i zaburzeniach uczenia się / Mel Levine ; przeł. Beata Horosiewicz. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2004. - Sygnatura: 295208

 19. Jak obudzić geniusza w swoim dziecku / Shakuntala Devi ; [tł.] Barbara Gutowska-Nowak. - Warszawa : "Muza", 2002. - Sygnatura: 281054, 295328

 20. Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia u dzieci : każde dziecko ma talent / Christoph Perleth, Tanja Schatz, Martina Gast-Gampe ; z niem. tł. Maria Skalska. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003. - Sygnatura: 297682

 21. Jak pracować z uczniem zdolnym w kl[asach] I-III ? : poradnik dla nauczycieli nauczania początkowego : praca zbiorowa / pod kier. Maria Węglińska ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego w Warszawie. Oddział w Szczecinie. - Szczecin : CDN. O, 1990. - Sygnatura: 233222

 22. Jak pracować ze zdolnymi? : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Marcin Braun, Maria Mach. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]. - Sygnatura: 320826 Cz, 320827

 23. Jak rozpoznać uzdolnione dziecko : poradnik dla rodziców / Franz J. Mönks, Irene H. Ypenburg ; przekł. Monika Sochacka. - Kraków : WAM, 2007. - Sygnatura: 305263

 24. Jak wszechstronnie rozwinąć zdolności dziecka : wybierz najlepsze zajęcia, zabawki, gry, pomoce edukacyjne i sposoby uczenia sie dla Twojego dziecka / Lauren Bradway, Barbara Alberts Hill ; przekł. Joanna Kuliś. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. - Sygnatura: 320296

 25. Jak wychować geniusza przez zabawę / Katarzyna Mitros. - Poznań : "Publicat", [2007?]. - Sygnatura: 305440

 26. Jakiego kształcenia potrzeba dzieciom? : istota zagadnienia / Rosemarie Portmann ; przekł. Beata Maria Kamińska. - Kielce : "Jedność", 2007. - Sygnatura: 305008 Cz (Ped. 3780)

 27. Język jako tworzywo twórczości : zbiór zadań wspomagających proces rozwijania zdolności polonistycznych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania oraz technologii informacyjnych / Agnieszka Harasimik. - Wyd. 1 - dodruk.- Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009. - Sygnatura: 314644

 28. Język jako tworzywo twórczości : zbiór zadań wspomagających proces rozwijania zdolności polonistycznych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania oraz technologii informacyjnych / Agnieszka Harasimik. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2005. - Sygnatura: 295786 Cz (Met. 4413)

 29. Każde dziecko ma swoje mocne strony : jak rozwijać naturalne zdolności dziecka : poradnik dla rodziców i wychowawców / Christine Kaniak-Urban ; [tł. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2002. - Sygnatura: 283400, 319273

 30. Każde dziecko myśli inaczej : jak rozpoznać i rozwijać wrodzone zdolności dziecka / Lanna Nakone ; z ang. przeł. Anna Zeller. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2008. - Sygnatura: 308318

 31. Kim są wybitni? : charakterystyka, identyfikacja, kształcenie / Frieda Painter ; tł. [z ang.] Ewa Kazuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - Sygnatura: 241832 Cz (Ped. 2209), 241833

 32. Kolorowe zadania : ćwiczenia wspierające rozwój zdolności twórczych dzieci w młodszym wieku szkolnym : karty pracy. Cz. 1 / Maria Trocka. - Kraków : "Impuls", 2003. - Sygnatura: 296544

 33. Kolorowe zadania : ćwiczenia wspierające rozwój zdolności twórczych dzieci w młodszym wieku szkolnym : karty pracy. Cz. 2 / Maria Trocka. - Kraków : "Impuls", 2003. - Sygnatura: 296544

 34. Konstelacje zdolności : typy inteligencji a kreatywność / Maciej Karwowski. - Kraków : "Impuls", 2005. - Sygnatura: 301481 Cz (Psych. 1711)

 35. Kształcenie zdolności w nauczaniu początkowym : propozycje konkursów czytelniczych, ortograficznych, przyrodniczych / pod kier. Leokadii Raczyńskiej ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Jeleniej Górze.- Jelenia Góra : WOM, 1994. - Sygnatura: 244098 Cz (Met. 2033), 244099

 36. Kształtowanie zdolności i talentu dziecka : wspierająca funkcja rodziców / Barbara Lipnicka. - Kraków : "Barbara", 2000. - Sygnatura: 271427 Cz (Ped. 2964), 271567, 271428

 37. Mensa : poznaj swoje zdolności / Robert Allen, Josephine Fulton ; z ang. przeł. Marcin Stopa. - Warszawa : "Świat Książki", 2003. - Sygnatura: 288763

 38. Metafory w edukacji prymarnej : koncepcja kształcenia wspomagającego rozwój zdolności interpretacyjnych dzieci 9-10-letnich / Małgorzata Muszyńska ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999. - Sygnatura: 265329 Cz (Met. 2960), 265330, 265331

 39. Ministerstwo Edukacji Narodowej o uczniu zdolnym / zeszyt oprac. A. Barańska [i in.]. - Warszawa : MEN, 1999. - Sygnatura: 262721 Cz (Ped. 2720), 262722

 40. Modele opieki nad dzieckiem zdolnym : materiały z I i II Forum Wymiany Doświadczeń Osób Pracujących z Dziećmi Zdolnymi, Warszawa, maj 1998, maj 1999 / pod red. Mirosławy Partyki. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2000. - Sygnatura: 270372 Cz (Ped. 2919), 270373

 41. Nauczycielskie rozpoznawanie cech inteligencji i myślenia twórczego / Krystyna Bieluga. - Kraków : "Impuls", 2003. - Sygnatura: 289509 Cz (Ped. 3457)

 42. O talentach w szkole czyli 7 wspaniałych : SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) / Wiga Bednarkowa. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010. - Sygnatura: 314637 Cz (Ped. 1559)

 43. Odkryj silne strony twojego dziecka / Jenifer Fox ; przedm. Marcus Buckingham ; przeł. Dariusz Bakalarz. - Warszawa : "MT Biznes", 2009. - Sygnatura: 312044

 44. Odkryj zdolności swojego dziecka / Mel Levine ; z ang. przeł. Witold Falkowski. - Warszawa : "Świat Książki", 2006. - Sygnatura: 298817 Cz (Psych. 1686)

 45. Odkrywanie talentów : wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji / pod red. Krystyny Barłóg, Aleksandry Mach, Małgorzaty Zaborniak-Sobczak ; [PAN Polska Akademia Nauk. Zespół Dydaktyki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. - Sygnatura: 320269 Cz (Ped. 823)

 46. Odkrywanie zdolności dziecka : koncepcja wielorakich inteligencji w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Iwona Czaja-Chudyba. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - Sygnatura: 298133 Cz (Psych. 1664)

 47. Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski. - Lublin : Tow. Nauk. KUL, cop. 2000. - Sygnatura: 271198, 271273, 287368, 271197, 271856

 48. Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski. - Wyd. 2 rozszerz.- Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2001. - Sygnatura: 282364 Cz (Psych. 1371), 284727

 49. Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 1 / pod red. Wiesławy Limont [i in.]. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. - Sygnatura: 316927 Cz (Psych. 320/1)

 50. Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 2 / pod red. Wiesławy Limont [i in.]. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. - Sygnatura: 316927 Cz (Psych. 320/2)

 51. Pedagogiczne wsparcie dzieci uzdolnionych w szkołach Polski i Ukrainy / Ołena Boczarowa ; przeł. Oleg Aleksejczuk. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. - Sygnatura: 320170 Cz (Ped. 650)

 52. Praca z uczniem zdolnym  w nauczaniu fizyki / Czesław Chyła, Aleksandra Kocieł ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Rzeszowie. - Rzeszów : WOM, 1994. - Sygnatura: 244400 Cz (Met. 1976), 244401

 53. Praca z uczniem zdolnym : konkursy fizyczne / Leszek Krupiński. - Kielce : WOM [Wojewódzki Ośrodek Metodyczny], [1993]. - Sygnatura: 242260 Cz (Met. 1885), 243372

 54. Praca z uczniem zdolnym i słabym na matematyce / Katarzyna Makowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2010. - Sygnatura: 315985 Cz (Met. 2067)

 55. Profile uzdolnień : intelektualne i osobowościowe składniki uzdolnień plastycznych i muzycznych / Michał Hubert Chruszczewski. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. - Sygnatura: 313630

 56. Przetwarzanie informacji przez uczniów o zróżnicowanym poziomie zdolności a ich postępy szkolne / Maria Ledzińska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza WP UW, 1996. - Sygnatura: 252497 Cz (Psych. 1108), 252498

 57. Psychologia zdolności : współczesne kierunki badań / red. nauk. Andrzej E. Sękowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - Sygnatura: 292710 Cz (Psych. 1573)

 58. Rodzina a stymulacja zdolności intelektualnych dziecka / Teresa Makarska. - Siedlce : Wydawnictwa Uczelniane Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, 1991. - Sygnatura: 236334

 59. Rozwijanie wielorakich zdolności człowieka : wybrane zagadnienia / red. Małgorzata Suświłło. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2009. - Sygnatura: 311140

 60. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej : poradnik dla nauczyciela / Iwona Fechner-Sędzicka, Barbara Ochmańska, Wiesława Odrobina. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - Sygnatura: 320950 Cz (Met. 683), 320951, 320952, 320953

 61. Rozwijanie zdolności uczenia się : wybrane konteksty i problemy / pod red. Ewy Filipiak. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008. - Sygnatura: 313042 Cz (Ped. 2025)

 62. Rozwijanie zdolności uczenia się : z Wygotskim i Brunerem w tle / Ewa Filipiak. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. - Sygnatura: 319713 Cz (Psych. 330)

 63. Skuteczność ucznia : od czego zależy udana realizacja wymogów edukacyjnych? / Dorota Turska. - Lublin : UMCS, 2006. - Sygnatura: 301537 Cz (Psych. 1706)

 64. Socjopedagogiczne uwarunkowania procesów identyfikowania oraz rozwoju zdolności uczniów w szkole / Teresa Giza. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2006. - Sygnatura: 301779 Cz (Ped. 559)

 65. Sprawdź zdolności i inteligencję swojego dziecka / Cecilie Drouin, Alain Dubos ; przekł.[z fr.] Magdalena Oślicka. - Otwock : Dobrucki i Malicki DMS, 1993. - Sygnatura: 239677

 66. [Sto sześćdziesiąt] 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane relaksujących, rozwijających fantazję, zainteresowania i zdolności uczniów w klasach I-III / Jadwiga Stasica. - Kraków : "Impuls", 2001. - Sygnatura: 274289 Cz (Met. 3322), 274290, 276278

 67. Stymulowanie zdolności twórczych dziecka : weryfikacja techniki obrazków dynamicznych / Elżbieta Płóciennik. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. - Sygnatura: 318643 Cz (Psych. 57)

 68. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych : diagnoza i terapia / Beata Dyrda. - Kraków : "Impuls", 2000. - Sygnatura: 274279 Cz (Ped. 3032), 274280

 69. Szkice do pedagogiki zdolności / pod red. Andrzeja Góralskiego. - Warszawa : "Scholar", 1996. - Sygnatura: 252108 Cz (Psych. 1096), 252109, 264537

 70. Szkolny system wspierania zdolności : jak rozpoznawać i rozwijać dziecięce uzdolnienia? / Iwona Fechner-Sędzicka. - Toruń, Łysomice : "Aker", [2005]. - Sygnatura: 299071 Cz (Ped. 780)

 71. Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : "Impuls", 2004. - Sygnatura: 295163 Cz (Ped. 3579)

 72. Trening kreatywności w rozwijaniu zdolności myślenia twórczego / Monika Jaworska-Witkowska ; Uniwersytet Szczeciński. - [Wyd. 2].- Szczecin : Wydaw. Nauk. Uniw. Szczecińskiego, 2008. - Sygnatura: 308446 Cz (Ped. 3472)

 73. Trening kreatywności w rozwijaniu zdolności myślenia twórczego / Monika Tomaszewska. - Szczecin : Uniw. Szczeciński, 2003. - Sygnatura: 290073

 74. Twoje dziecko jest inteligentne : jak poznać i rozwijać jego umysł / Dawna Markova, Anne Powell ; przeł. z ang. Marta Lewandowska. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2006. - Sygnatura: 299590

 75. Twoje dziecko jest zdolne : wychowanie przykładem / Erika Landau ; przeł. Tadeusz Szafrański. - Warszawa : "Pax", 2003. - Sygnatura: 290291, 290102

 76. Twórcza postawa młodzieży o różnym typie lateralizacji / Danuta Krzywoń. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2003. - Sygnatura: 152551 Cz (Psych. 1617)

 77. Twórczość : zdolności, środowisko, edukacja / [red. nauk.] Wiesława Limont. - Toruń : Uniw. Mikołaja Kopernika, 1997. - Sygnatura: 276872

 78. Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. - Sygnatura: 316133 Cz (Ped. 1589), 316134, 316842

 79. Uczniowie zdolni i ich nauczyciele : 15-lecie Towarzystwa Szkół Twórczych 1983-1998 / Danuta Nakoneczna ; Towarzystwo Szkół Twórczych, Stowarzyszenie Szkół Aktywnych. - Warszawa : Towarzystwo Szkół Twórczych, 1998. - Sygnatura: 258129 Cz (Hist.Wych. 397)

 80. Utalentowany uczeń i jego wrogowie / Andreas Salcher ; tł. Aneta Rylska-Juruś.- Rzeszów : "Fosze", 2009. - Sygnatura: 311187, 311188

 81. W poszukiwaniu koncepcji kształcenia zdolnych : 15-lecie Towarzystwa Szkół Twórczych 1983-1998 / Danuta Nakoneczna ; Towarzystwo Szkół Twórczych, Stowarzyszenie Szkół Aktywnych.- Warszawa : Towarzystwo Szkół Twórczych, 1998. - Sygnatura: 258130 Cz (Hist.Wych. 396)

 82. Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów / Władysław Puślecki. - Kraków : "Impuls", 1999. - Sygnatura: 265668 Cz (Met. 2969), 265669

 83. Wspieranie rozwoju ucznia i nauczyciela / Krystyna Wojda, Małgorzata Szybalska, Jan Chojnacki. - Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2005 r. - Warszawa : "ABC", cop. 2005. - Sygnatura: 298171 Bibl. (Przepisy pr. 84), 299211

 84. Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej, Marty Uberman ; [tł. i korekta streszczeń w j. ang. Agnieszka Uberman]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. - Sygnatura: 317613 Cz (Ped. 490)

 85. Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych : specjalne rozwiązanie stosowane w szkołach w Europie / przetł. Ewa Kolanowska. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2008. - Sygnatura: 314825 Cz (Ped. 1158), 314826

 86. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Ireny Stańczak. - Kielce : Wydaw. Pedagog. ZNP, 2008. - Sygnatura: 308339 Cz (Ped. 1127), 308340

 87. Wybrane podmiotowe i środowiskowe korelaty karier edukacyjnych / Kazimierz Kotlarski. - Toruń : UMK, 2006. - Sygnatura: 303951

 88. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / pod red. nauk. Wiesławy Limont [i in.]. - Kraków : "Impuls", 2005. - Sygnatura: 299929 Cz (Ped. 817/1), 299930

 89. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń - nauczyciel - edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont [i in.]. - Kraków : "Impuls", 2005. - Sygnatura: 299929 Cz (Ped. 817/2), 299930

 90. Wyznaczniki uzdolnień plastycznych nauczycieli i uczniów / Tomasz Rudowski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1994. - Sygnatura: 251426 Cz (Met. 2451)

 91. Z badań nad uzdolnieniami plastycznymi młodzieży  : analiza psychologiczna / Róża Popek. - Lublin : Wydaw. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 1998. - Sygnatura: 269779 Cz (Psych. 1357)

 92. Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe : 5-7 lat, 7-9 i 9-13 lat : (ponad 100 tematów plastycznych) / Anna Kalbarczyk. - Kraków : "Impuls", 2005. - Sygnatura: 296079 Cz (Met. 4392)

 93. Zasadnicze przesłanki skuteczności wychowania zdolnych  : szkice do pedagogiki zdolności / Andrzej Góralski ; red. Andrzej Góralski. - Warszawa : Wydaw. [MEN]. JPBP [Jednostkowy Program Badań Podstawowych], 1991. - Sygnatura: 238689 Cz (Ped. 916)

 94. Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego w szkole / Małgorzata Anna Stańczak. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009. - Sygnatura: 314002 Cz (Ped. 1131)

 95. Zdolne, ale rozkojarzone : wspieranie rozwoju dziecka za pomocą treningu umiejętności wykonawczych / Peg Dawson, Richard Guare ; przekł. Witold Turopolski. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012. - Sygnatura: 321171

 96. Zdolni w szkole, Czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]. - Sygnatura: 320828 Cz (Ped. 3691), 320829

 97. Zdolni, utalentowani, twórczy : poradnik dla pedagogów , psychologów, nauczycieli i rodziców / Mirosława Partyka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999. - Sygnatura: 264940 Cz (Met. 2891), 264941, 266417

 98. Zdolności a proces uczenia się / red. Nicholas J. Mackintosh [i in.] ; aut. John Annett [i in.] ; przeł. Joanna Gilewicz. - Poznań : "Zysk i S-ka", 2002. - Sygnatura: 301458 Cz (Psych. 757), 283924

 99. Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii / red. Andrzej E. Sękowski [i in.]. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2010. - Sygnatura: 314752 Cz (Psych. 734), 316418

 100. Zdolności i postawa twórcza a styl użytkowania elektronicznych mediów / Dorota Siemieniecka-Gogolin.- Toruń : "Mado", 2005. - Sygnatura: 299008 Cz (Ped.205)

 101. Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji : praca zbiorowa / pod red. Jana Łaszczyka [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Universitas Rediviva, 2009. - Sygnatura: 314944

 102. Zdolności i uzdolnienia jako osobowościowe właściwości człowieka / red. nauk. Stanisław Popek. - Lublin : Wydaw. UMCS, 1996. - Sygnatura: 252815 Cz (Psych. 1125)

 103. Zdolności, osobowość i działalność uczniów / Maria Tyszkowa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - Sygnatura: 231565 Cz (Psych. 821), 317177, 232238, 232239, 232240, 232937, 232936

 104. Zdolny maluch / Richard C. Woolfson ; [przekł.] Cezary Murawski. - Warszawa : "Muza", 2002. - Sygnatura: 285935

 105. Zdolny uczeń : metody planowania samodzielnej nauki : poczucie własnej skuteczności ucznia / B. J. Zimmerman, S. Bonner, R. Kovach ; przekł. Magdalena Polaszewska-Nicke. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - Sygnatura: 313658

 106. Zdolnym być... : kariery i sukces życiowy warszawskich trzydziestolatków / Anna Firkowska-Mankiewicz. - Warszawa : IFiS PAN, 1999. - Sygnatura: 265757, 268885

 107. Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / Beata Dyrda. - Kraków : "Impuls", 2007. - Sygnatura: 306659 Cz (Ped. 1894), 306660

 108. Zmienne życia rodzinnego a rozwój zdolności twórczych / Grażyna Mendecka, Barbara Góra ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie. - Częstochowa : Wydaw. WSP, 1993. - Sygnatura: 241008 Cz (Ped. 2159)

  

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony