Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

e-book
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Książki:

 1. Dokumenty elektroniczne jako nowa forma udostępniania tekstu : szanse i zagrożenia niekontrolowanego obiegu książki elektronicznej / Jarosław Misiak// W: Książka ponad podziałami. pod red. Antoniego Krawczyka. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S.[443]-447

 2. E-czytanie to proste / [oprac. graf. Piotr Dul]. Sierpc : Wydawnictwo MediaTown, 2011.

 3. E-książka / book : szerokopasmowa kultura / Łukasz Gołębiewski.- Warszawa : "Biblioteka Analiz", 2009. Sygnatura: 311769

 4. e-pisarz - e-czytelnik - e-literatura? : o powieści Krystyny Kofty "Krótka historia Iwony Tramp" / Barbara Giza.//W: Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji / pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Karwatowskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. s. 169-182. Sygnatura: 299137

 5. Elektroniczne publikacje w bibliotekach / red. nauk. Maria Kocójowa ; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. Sygnatura: 284898 Bibl. (Bibliot. 790)

 6. Estetyka książki elektronicznej / Małgorzata Sopyło.  Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, 2008.

 7. Format plików cyfrowej książki elektronicznej i wymagania dotyczące odtwarzacza PN-EN 62571.Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, cop. 2011.

 8. Konwergencja mediów książki i Internetu / Sebastian D. Kotula. //W: Nowe media a media tradycyjne : prasa, reklama, internet. pod red. Marka Jezińskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - S.[241]-255. Sygnatura: 305885 Bibl.

 9. Książka elektroniczna : przyszłość czy przeszłość? / [red. nauk. Beata Taraszkiewicz]. Słupsk : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział : Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej, 2011.

 10. Książka multimedialna na CD-rom w Polsce (do 2000 roku) / Beata Taraszkiewicz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.- Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2003. Sygnatura: 289667 Bibl. (Bibliot. 801), 289668

 11. Książki elektroniczne jako przedmiot badań bibliologicznych / Jerzy Reizes-Dzieduszycki //W: W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Żmigrodzkiemu. pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz ; przy współpr. Diany Pietruch-Reizes. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ślaskiego, 2004. - s. 119-132. Sygnatura: 297037, 269495

 12. Liternet : literatura i internet / red. Piotr Marecki. Kraków : Rabid, 2002.

 13. Naukowe czasopisma elektroniczne / Marek Nahotko ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.- Warszawa : Stow. Bibliotekarzy Polskich, 2007. Sygnatura: 304832 Bibl. (Bibliot. 495), 304833, 304995, 304996

 14. Nie myśl, że książki znikną / Jean-Claude Carrire, Umberto Eco ; wywiad przeprowadził Jean-Philippe de Tonnac ; przeł. Jan Kortas. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2010. Sygnatura: 315983

 15. Od książki elektronicznej do e-podręcznika / Henryk Bober // W: Szkoła w nurcie koncepcji, badań i doświadczeń. zespół red. Mirosława Żurawska, Agnieszka Łukasik ; [aut. tekstów Apanel Danuta et al.]. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. - S. 181-193. Sygnatura: 309686 Cz (Ped. 1186)

 16. Od liberatury do e-literatury / red.: Eugeniusz Wilk, Monika Górska-Olesińska ; Uniwersytet Opolski. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011.

 17.  Od literatury audialnej do literatury multimedialnej / Dariusz Grygrowski.//W: Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa. pod red. nauk. Grzegorza Leszczyńskiego, Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Michała Zająca - Warszawa : Wydaw. SBP., 2006. - s. 192-208.  Sygnatura: 301816

 18. Poznaj sekret jak pisać ebooki : sprawdzona wiedza, dzięki której Ty zaczniesz zarabiać na pisaniu ebooków / Paweł Sygnowski. Gliwice : Internetowe Wydawnictwo "Złote Myśli" - Netina, cop. 2007.

 19. Publikacje elektroniczne w rozwoju nauki polskiej / pod red. Marii Czyżewskiej. Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2012.

 20. Śmierć gazet i przyszłość informacji / Bernard Poulet, tł. Oskar Hedemann. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2011

 21. Świat książek w wersji e / Marta Schroeder. Kostrzyn : Cursiva, 2009.

 

Artykuły z czasopism: 

 1. CD-ROM [Compact Disc-Read Only Memory] - dziś i jutro bibliotek / Elżbieta Petrović // Wydawca. - 1996, nr 2, s. 14-16

 2. Cyfrowa kultura książki / Łukasz Gołębiewski ; rozm. przepr. Marcin Bąba // Res Publica Nowa. - R. 22, nr 8 (2009), s. 19-27

 3. Cyfrowe książki / Michael Lesk ; tł. z ang. Robert Kołos // Świat Nauki. - 1997, nr 5, s. 36-38

 4. Czas na e-book / Ewa Chuchro // Nowe Książki. - 2008, nr 5, s. 79-80

 5. Czy rzeczywiście koniec ery Gutenberga? : kilka uwag na temat dalszych perspektyw tradycyjnej formy książki / Jan Pirożyński // Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo. - Nr 24, (2003), s. 207-211

 6. E-book znaleziony w Saragossie? / Małgorzata Minta. - Czytanie elektroniczne - czy jest wygodne, ile kosztuje, jak się do tego zabrać? // Wprost. - 2011, nr 1, s.82-83

 7. E-booki, czyli książki cyfrowe / Bogdan Klukowski // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 7-8, s.7-10

 8. E-bookom mówię stanowcze "Nie!" / Dominika Jędrzejczyk  // Akant. - R. 13, nr 9 (2010), s. 28

 9. E-books - książki przyszłości / Beata Taraszkiewicz // Notes Wydawniczy. - 2000, nr 5, s. 34-36

 10. e-Gutenberg / Kamil Witkowski // Magazyn Literacki. - 1999, nr 11, s. 20-22

 11. E-książeczki. Pomysł na pracę z czytelnikiem / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 7-8 Dod. Biblioteka Centrum Informacji 2012, nr 3, s.12-14

 12. Gutenberg ery cybernetycznej / Maciej Tryburcy // Gutenberg. - 1999, nr 3, s. 42-44

 13. Hipertekst wobec ograniczeń książki drukowanej / Joanna Wrycza // Nowa Polszczyzna - 2006, nr 5, s. 49-55

 14. Internet a przyszłość książki. Rozważania z perspektywy cyfrowego tubylca / Katarzyna Blak // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 5/6, s.38-41

 15. Kilka refleksji o książce multimedialnej / Beata Taraszkiewicz // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 12, s. 3-7

 16. Kilka słów o e-bookach / Bożena Boryczka // Meritum. -  2008, nr 2, s.89-92

 17. Książka bez kartek / Art // Integracja. - 2011, nr 4, s.48-49

 18. Książka elektroniczna - chwilowa moda czy zwiastun rewolucji w bibliotekach? / Katarzyna Jolanta Kuligowska // Bibliotekarz. - 1997, nr 1, s. 19-21

 19. Książka elektroniczna - szansa czy zagrożenie? / Renata Malesa // Res Historica. - Z. 13, (2002), s. 367-373

 20. Książka elektroniczna w Szwajcarii / Katarzyna Okopień-Strite // Wydawca. - 1996, nr 4, s. 15-17

 21. Książka tradycyjna czy multimedialna? : (scenariusz lekcji bibliotecznej w gimnazjum lub w klasie 1 LO) / Barbara Michałek. // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 12, s. 15-16.

 22. Książka w sieci - nowej przestrzeni medialnej /  Tomasz Chodowiec // Meritum. -  2008, nr 2, s.15-21

 23. Książki elektroniczne i ich przyszłość / Małgorzata Bylińska // Wydawca. – 2001, nr 9, s.35-37

 24. Książki na przemiał? / Jarosław Chrostowski // Wiedza i Życie. – 2008, nr 8, s.61-63

 25. Książki w komórce / Marek Matacz // Wprost. – 2009, nr 7, s.78

 26. Moda na e-booki / Aleksander Trembowiecki // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 4, s. 40-41

 27. MÓJ własny e-book w sieci / Hanna Basaj // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 7-8 Dod. Biblioteka Centrum Informacji 2012, nr 3, s.10-11

 28. New Book Economy / Beate Anna Dombrowski // Notes Wydawniczy. - 1997, nr 1, s. 36-38

 29. Niezachwiana pozycja papieru / Łukasz Gołębiewski // Magazyn Literacki. - 1999, nr 11, s. 26

 30. Obraz i tekst w książkach elektronicznych / Małgorzata Góralska // Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo. - Nr 24, (2003), s. 193-198

 31. Od Gutenberga do książki w wydaniu internetowym / Lucjan Biliński // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 11, s. 3-9

 32. Od książki tradycyjnej do cyfrowej / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 3, s. 62-70

 33. OMNIA mea mecum porto, czyli o czytnikach e-bookach / Aleksander Trembowiecki // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 3, s.40-43

 34. Poczytaj mi z czytnika. Czytnik i tablety zmienią polskie księgarnie / Edwin Bendyk, Kuba Frołow // Polityka 2010 nr 51 s.90-91

 35. PRAWDY i mity o e-bookach / Jacek Włodarski // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 4, s.28-31

 36. PRAWIE wszystko o czytniku e-booków / Dariusz Kwiecień // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 7-8 Dod. Biblioteka Centrum Informacji 2012, nr 3, s.6-8

 37. Przyszłość książki w świecie cyfrowym / Marek Nahotko // Studia Ekonomiczno-Społeczne. -T. 3/4, (2003), s. 75-91

 38. Wejście iPad'a / Teresa Święćkowska// Bez Dogmatu. - Nr 83 (2010), s. 22-24

 39. Wokół zagadnień książki elektronicznej / Anna Chadaj // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - T. 16, nr 2 (2008), s. 3-10

 40. Zmierzch epoki Gutenberga / Michał Miś // Wiedza i Życie. – 2001, nr 6, s.56-59

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony