Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

PORADNICTWO ZAWODOWE
(Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2012)

 

Książki:

 1. Analiza internetowych i prasowych ofert pracy : marzec - kwiecień 2010 / oprac. Leszek Kuras ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2010. Sygnatura: 316011

 2. Cele, plany życiowe oraz wartości młodzieży w kontekście rozwoju orientacji przyszłościowej w okresie dorastania / Kinga Dziwańska. Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2011.

 3. Człowiek i zawód : wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy / Urszula Jeruszka.- Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2010. Sygnatura: 318614

 4. Dobre praktyki z zakresu doradztwa zawodowego : praca zbiorowa / pod red. Małgorzata Bartosiak [i in.] ; aut. Małgorzata Bartosiak [i in.] ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2010. Sygnatura: 317063

 5. Doradztwo zawodowe w kontekście potrzeb rynku pracy : szkoła zawodowa - dzisiaj i jutro : rekomendacja Konferencji Ogólnopolskiej / [oprac. Janusz Moss i in.] ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2011. Sygnatura: 318886

 6. Doradztwo zawodowe w sytuacji przemian ekonomiczno-społecznych XXI wieku / pod red. Marioli Gaber. Olsztyn ; Ługwałd : Oficyna Wydawnicza Prospekt, 2011.

 7. Drogi kariery : jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży / Teresa Chirkowska-Smolak, Aleksander Hauziński, Marin Łaciak.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011 Sygnatura: 319434

 8. Edukacja jutra : system orientacji i poradnictwa zawodowego / Antoni Krauz. Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2010.

 9. Edukacyjno-zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej / Iwona Mandrzejewska-Smól.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, cop. 2010. Sygnatura: 316905 Cz (Socj. 228)

 10. Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? : gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą / Iwona Kania.- Warszawa : Difin, 2010. Sygnatura: 314228 Cz (Met. 1884)

 11. Jak wybrać zawód? / Małgorzata Stawarz. Kraków : Wydawnictwo ArtShop, 2010.

 12. Jaki pracownik - jaki zawód? : analiza internetowych i prasowych ofert pracy / oprac. Leszek Kuras ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2010. Sygnatura: 316010, 317062

 13. Jaki wybrać zawód? : zaplanuj swoją przyszłość / Katharine Brooks ; tł. z jęz. ang. Witold Turant.- Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2010. Sygnatura: 314229

 14. "Kim jestem i kim mogę się stać?" - niektóre problemy okresu dorastania związane z wyborem zawodu : poradnik : dla szkół ponadgimnazjalnych / Ewa Wysocka. Kraków : [Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM], 2011.

 15. Kim zostanie moje dziecko? : poradnik : dla rodziców / Krystyna Grzesiak, Beata Zinkiewicz. Kraków : [Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM], 2011.

 16. Kwestionariusz predyspozycji zawodowych : podręcznik / pod red. Marek Kulesza [i in.] ; Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. Sygnatura: 317010, 317011, 317012, 317013, 317014, 317015

 17. Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek.- Warszawa : Difin, 2012. Sygnatura: 320208 Cz (Met. 90)

 18. Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia zawodu : (na przykładzie licealistów z Podkarpacia) / Małgorzata Dubis.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. Sygnatura: 316626 Cz (Ped. 842)

 19. Modelowanie wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego w łódzkich gimnazjach : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Siennej ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2011. Sygnatura: 318354 Cz (Met. 21)

 20. Niekonwencjonalne metody szkoleniowe, czyli Jak uatrakcyjnić zajęcia / Mirosław Urban.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. Sygnatura: 313854

 21. Niezbędnik - materiały metodyczne na "zieloną szkołę" dla doradców zawodowych : niezbędnik dla doradców zawodowych, nauczycieli i pedagogów szkolnych / Anna Weyssenhoff [et al.]. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2011.

 22. Orientacja zawodowa : poradnik dla doradców zawodowych nauczycieli i pedagogów szkolnych dla klas 4-6 / Anna Weyssenhoff [et al.].   Kraków : [Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM], 2011.

 23. Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Monika Czerw-Bajer.- Warszawa : Difin, 2011. Sygnatura: 319399 Cz (Ped. 400), 320192

 24. Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości / pod red. Ryszarda Gerlacha.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. Sygnatura: 317590 Cz (Ped. 431)

 25. Poradnictwo kariery : systemy i sieci / Marcin Szumigraj.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011. Sygnatura: 317790

 26. Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. nauk. Daniel Kukla [i in.].- Warszawa : Difin, 2010. Sygnatura: 313864

 27. Poradnictwo zawodowe w teorii i praktyce : monografia zbiorowa / red. nauk. Ryszard Parzęcki. Gdańsk : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2010.

 28. Poradnik - Poznaję zawody : poradnik dla klas I-III / Agnieszka Misiuk. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2011.

 29. Poznaj siebie, aby pokierować swoim życiem : poradnik : dla klas 4-6 / Andrzej Mirski. Kraków : [Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM], 2011.

 30. Preorientacja i orientacja zawodowa w edukacji / Daniel Kukla ; [Uniwerystet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Nauk Pedagogicznych. Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy]. Warszawa ; Brzesko : Oficyna Wydawnicza, 2010.

 31. Przekonania na własny temat i aktywność celowa : badania nad przedsiębiorczością / Mariola Łaguna.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. Sygnatura: 313868

 32. Rozwój, problemy i zagrożenia, wybór zawodu : poradnik : dla szkół gimnazjalnych / Maria Kliś, Stanisław Nieciuński. Kraków : [Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM], 2011.

 33. Tendencje i wyzwania poradnictwa zawodowego / red. nauk. Wioleta Duda, Gertruda Wieczorek, Daniel Kukla ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2010.

 

Artykuły z czasopism:

 1. Doradztwo zawodowe - czym jest i czemu służy? Cz. 2 / Katarzyna Pacyna. - (SzOKi) - Cz.2, Nowy kierunek, duże zapotrzebowanie, czyli o tym, po co nam doradztwo zawodowe. // Gazeta Szkolna. - 2011, nr 3/4, s.10-11

 2. Doradztwo zawodowe jako jedno z zadań zespołu / Marlena Działabij-Drupka // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 12 (34), s.16-18

 3. Dziecko wobec świata pracy i zawodów : emiryczne przyczynki : obraz fenomenu / Magdalena Piorunek. // Studia Edukacyjne. - Nr 11 (2010), s. 139-155

 4. Instytucje doradztwa zawodowego / Katarzyna Pacyna. - (SzOKi) // Gazeta Szkolna. - 2011, nr 11/12, s.10-11

 5. Metody poradnictwa zawodowego / Katarzyna Pacyna. - (SzOKi) // Gazeta Szkolna. - 2011, nr 15/16, s.1,12-13

 6. Narzędzia dla doradcy zawodowego : skale do mierzenia: przetwarzalności, odtwarzalności, emisyjności, tolerancji i podatności / Jolanta Wilsz //Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, t. 4, s. 58-67

 7. Narzędzia w poradnictwie zawodowym / Katarzyna Pacyna. - (SzOKi) // Gazeta Szkolna. - 2011, nr 17/18, s.1,12-13

 8. Orientacja i doradztwo zawodowe w praktyce edukacyjnej / Małgorzata Sienna. - (SzOKi) // Gazeta Szkolna. - 2011, nr 19/20, s.1,12-14

 9. Pedagogiczne aspekty doradztwa zawodowego w szkole / Zygmunt Płoszyński //Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. -R. 4, nr 1 (2011), s. 155-167

 10. Poradnictwo zawodowe młodych, czyli placówki i instytucje wspierające rozwój edukacyjny i zawodowy młodzieży / Katarzyna Pacyna. - (SzOKi) // Gazeta Szkolna. - 2011, nr 13/14, s.12-13

 11. Prawo, czyli o formalnym aspekcie poradnictwa zawodowego w Polsce / Katarzyna Pacyna. - (SzOKi) // Gazeta Szkolna. - 2011, nr 7/8, s.1, 10-11

 12. Profesja doradcy zawodowego ważnym ogniwem w procesie kształtowania osobowości współczesnego pracownika /Grażyna Cęcelek //Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, t. 3, s. 74-83

 13. Przykładowa innowacja pedagogiczna / Marlena Działabij-Drupka // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 1 (35), s.26-30

 14. Reaktywność a wybór zawodu / Bohdan Dudek, Mateusz Hauk// Przegląd Psychologiczny. - T. 53, nr 2 (2010), s. 195-210

 15. Szkolny Ośrodek Kariery jako element wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego / Gertruda Wieczorek //Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. - T. 17 (2008), s. 245-255

 16. Szukając sprzymierzeńców / Marlena Działabij-Drupka. - Instytucje wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 1 (35), s.52-53

 17. Teorie rozwoju poradnictwa zawodowego / Katarzyna Pacyna. - (SzOKi) // Gazeta Szkolna. - 2011, nr 5/6, s.10-11

 18. Uwarunkowania środowiskowe orientacji szkolnej i zawodowej uczniów gimnazjum / Maja Klawikowska // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 3, s. 121-130

 

Strony WWW

 1. http://www.doradca-zawodowy.pl/

 2. http://www.bip.ires.pl/gfx/mckirg/files/Twoja_Kariera/informacje/index.html

 3. http://www.praca.gov.pl/

 4. http://www.ohp.pl/

 5. http://www.koweziu.edu.pl/

 6. http://www.nrcgkowez.edu.pl/

 7. www.sdsiz.irk.pl

 8. http://www.biura-karier.net/

 9. http://www.iaevg.org/

 10. http://www.euroguidance.net/

  

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony