Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Projekt edukacyjny jako metoda
(wybór materiałów)

Książki: 

 1. Atrakcyjna szkoł@ : materiały zebrane z projektu "Atrakcyjna szkoł@" / oprac. przez zespół red. Fundacji dla Dobra Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu [pod kier. Mariana Saski ; aut. Elżbieta Smolarz et al.].- Kędzierzyn-Koźle : Fundacja dla Dobra Publicznego ; Namysłów : Drukmasz, 2010

 2. Biblioteka nauczyciela fizyki : gimnazjum. Z. 4, Metoda projektów i inne metody aktywizujące / [pod red. Jolanty Niemiec ; aut. Jolanta Niemiec et al.].- Kraków : Wydawnictwo ZamKor, 2005

 3. Bliżej teatru : projekt edukacyjny : Pinokio : scenariusze zajęć. Z. 1 / aut. Jolanta Bielecka [i in.] ; red. Jolanta Bielecka [i in.].- Łódź : Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2009. - Sygnatura: 313480 Cz (Met. 1769)

 4. Dachy Europy V : sławni fizycy : scenariusze projektów edukacyjnych : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Nawrockiego ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : ŁCDNiKP, 2008. - (Edukacja Matematyczno-Przyrodnicza / ŁCDNiKP ; Zeszyt metodyczny nr 23). - Sygnatura: 308160 Cz (Met. 1267)

 5. Duch liberalizmu a projekt europejskiej przestrzeni edukacyjnej / Ewa Solska.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - Sygnatura: 318616

 6. Edukacja ekologiczna drogą do zrównoważonego rozwoju / Konrad Rokoszewski (red.), Bożena Zając, Agnieszka Mikina ; [aut. Konrad Rokoszewski, Bożena Zając, Agnieszka Mikina] ; Stowarzyszenie Oświatowe Edukator w Łodzi.- Łódź : Stowarzyszenie Oświatowe Edukator, 2010.

 7. Eduk@tor kultury : podręcznik projektowy : praca zbiorowa / pod red. Agaty Rutkowskiej ; [aut. scen. Agnieszka Rybicka et al.].- Katowice : Wydawnictwo Naukowe ExMachina, 2010

 8. Homo liberalis jako projekt edukacyjny : od emancypacji do funkcjonalności / Małgorzata Lewartowska-Zychowicz.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - Sygnatura: 317243

 9. Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne : poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów / Jacek Strzemieczny.- [Warszawa] : [Ośrodek Rozwoju Edukacji], [2010]. - Sygnatura: 317029 Cz (Met. 2217), 317030, 317826

 10. Jak wdrażać metodę projektów? : poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej / Agnieszka Mikina, Bożena Zając.- [Wyd. 2].- Kraków : "Impuls", 2004. - Sygnatura: 296352

 11. Jak wdrażać metodę projektów? : poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej / Agnieszka Mikina, Bożena Zając.- Kraków : "Impuls", 2001. - Sygnatura: 280061 Cz (Met. 481), 280062

 12. Jak wykonywać zadania metodą projektów : poradnik dla ucznia / Agnieszka Mikina.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - Sygnatura: 307652

 13. Karol Szymanowski - edukacyjne inspiracje : metoda projektów / pod red. Agnieszki Weiner.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - Sygnatura: 315978

 14. Konstruowanie i ewaluacja projektów : poprawa funkcjonowania osób z ograniczeniami sprawności i ich środowisk / Karolina Appelt [et al.].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010

 15. Kontrakt edukacyjny w zarządzaniu projektem : materiały wspomagające organizację procesu kształcenia w liceum profilowanym / [aut.] Joanna Gruszczyńska ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : ŁCDNiKP, 2003. - Sygnatura: 288626 Cz (Met. 4044)

 16. Mali badacze : metoda projektu w edukacji elementarnej / Judy Harris Helm, Lilian G. Katz ; przeł. Ewa Pulkowska.- Warszawa : Wydaw. CODN - Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli : Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, 2003. - Sygnatura: 290263 Cz (Met. 4115)

 17. Metoda projektów : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów / Agnieszka Mikina, Bożena Zając.- [Warszawa] : [Ośrodek Rozwoju Edukacji], [2010]. - Sygnatura: 317027 Cz (Met. 2216), 317028, 317828

 18. Metoda projektów : propozycja zestawu tematów dla liceum technicznego o profilu elektronicznym / Maria Suliga ; Zespół Programowy Liceum Technicznego, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.- Łódź : WODN, 1996. - Sygnatura: 248666, 248667

 19. Metoda projektów a oczekiwania rynku pracy / Agnieszka Mikina ; Wojewódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.- Łódź : WCDN i KP, 2000. - Sygnatura: 272603, 266449

 20. Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce : w poszukiwaniu strategii edukacyjnych zreformowanej szkoły / Krystyna Chałas.- Warszawa : "Nowa Era", 2000

 21. Metoda projektów i metoda tekstu przewodniego w liceum profilowanym / Alicja Oleska ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : ŁCDNiKP, 2002. - Sygnatura: 285256 Cz (Met. 3914)

 22. Metoda projektów jako jedna z podstawowych strategii postępowania dydaktycznego w liceum profilowanym / Bożena Zając ; Wojewódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.- Łódź : WCDN i KP, 2000. - Sygnatura: 266453 Cz (Ped. 2823), 272628

 23. Metoda projektów jako metoda dydaktyczna : materiały pomocnicze dla nauczycieli / Maria Kamińska.- Bielsko-Biała : Zespół Szkół Elektronicznych : RODN [Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli] "WOM", [2002]

 24. Metoda projektów jako strategia postępowania dydaktycznego w liceum profilowanym / Agnieszka Mikina, Bożena Zając ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : ŁCDNiKP, 2002. - Sygnatura: 285255 Cz (Met. 3909)

 25. Metoda projektów na lekcjach techniki / aut. Krzysztof Makowski [i in.] ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : ŁCDNiKP, 2006. - Sygnatura: 303711 Cz (Met. 1305), 303712

 26. Metoda projektów w edukacji ekologicznej : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Gutkowskiej ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : ŁCDNiKP, 2003. - Sygnatura: 288610 Cz (Met. 4042)

 27. Metoda projektów w edukacji ekonomicznej : załącznik do dokumentacji programowej liceum technicznego / oprac. Zofia Sepkowska ; Zespół Programowy MEN ds. Liceum Technicznego. Wojewódzkie Centrum Kształcenia Praktycznego w Łodzi.- Wyd. 2.- Łódź : Wojewódzkie Centrum Kształcenia Praktycznego, 1996. - Sygnatura: 252532

 28. Metoda projektów w edukacji małego dziecka : propozycje metodyczne do Programu wychowania przedszkolnego "Ku dziecku" / Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa Parczewska.- Warszawa : Nowa Era, 2010

 29. Metoda projektów w edukacji matematycznej, fizycznej i chemicznej / aut. Kinga Gałązka [i in.] ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : ŁCDNiKP, 2006. - Sygnatura: 303715 Cz (Met. 369), 303716

 30. Metoda projektów w edukacji prozdrowotnej / aut. Sebastian Bilski [i in.] ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : ŁCDNiKP, 2006. - Sygnatura: 305058 Cz (Met. 236)

 31. Metoda projektów w kreowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów / Agnieszka Mikina ; Biuro Koordynacja Kształcenia Kadr w Warszawie, Wojewódzkie Centrum Kształcenia Praktycznego w Łodzi.- Łódź : Wojewódzkie Centrum Kształcenia Praktycznego, 1996. - Sygnatura: 252535

 32. Metoda projektów w kreowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów / Agnieszka Mikina ; Wojewódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.- Wyd. 5.- Łódź : WCDN i KP, 2000. - Sygnatura: 272624

 33. Metoda projektów w kreowaniu przedsiębiorczych postaw uczniów : poradnik dla nauczycieli nie tylko Przedsiębiorczości / Agnieszka Mikina.- Warszawa : WSiP, 1997. - Sygnatura: 305956

 34. Metoda projektów w kształceniu zawodowym / Andrzej Brejnak ; Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Pracownia Doskonalenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych.- Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1994. - Sygnatura: 243653 Cz (Met. 1993), 243654

 35. Metoda projektów w kształtowaniu przedsiębiorczych postaw uczniów : przykłady wykorzystania metody projektów na zajęciach języka polskiego / red. Agnieszka Mikina ; Zespół Programowy MEN ds. Liceum Technicznego, Wojewódzkie Centrum Kształcenia Praktycznego w Łodzi.- Łódź : WCKP, 1997. - Sygnatura: 254748 Cz (Met. 2063)

 36. Metoda projektów w nauczaniu historii / pod red. Mariusza Dulibana.- Rzeszów : "Raf", 2000

 37. Metoda projektów w nauczaniu języków obcych / Małgorzata Niemiec-Knaś.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - Sygnatura: 318608, 320138

 38. Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego : praktyczny przewodnik / Urszula Kierczak.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - Sygnatura: 320146 Cz (Met. 93)

 39. Metoda projektów w średniej szkole zawodowej / Grażyna Uhman.- [Wyd. 2].- Warszawa : CODN, 1999. - Sygnatura: 276809 Cz (Met. 3561/49)

 40. Metoda projektów w teorii i praktyce / Elżbieta Sałata.- Radom : PR. Wydaw., cop. 2004

 41. Metoda projektów w teorii i praktyce / Zofia Wójcikowska, Anna Kiszczak ; Ośrodek Doskonalenia Pedagogicznego w Tarnobrzegu.- Tarnobrzeg : ODP, 2000

 42. Metoda projektu / [przygot. prac plastycznych oraz projektów Violetta Biecuszek-Baumann et al.].- Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, cop. 2011

 43. Metoda projektu w edukacji i arteterapii / Aleksandra Chmielnicka-Plaskota.- Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Instytut Edukacji Artystycznej, 2010

 44. Metoda projektu w gimnazjum : poradnik dyrektora i nauczyciela / Kamilla Przychodzień.- Warszawa : Grupa Wydawnicza Adamantan, 2011. - Sygnatura: 318996 Cz (Met. 49)

 45. Metoda projektu w praktyce oddziału przedszkolnego w szkole / pod red. Agnieszki Karczewskiej-Gzik.- Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2009

 46. Metody aktywizujące w liceum profilowanym : metoda projektów / [aut.] Agnieszka Mikina, Bożena Zając ; [red.] Janusz Moos ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : ŁCDNiKP, 2002. - Sygnatura: 285271 Cz (Met. 3925)

 47. Metody aktywizujące w liceum technicznym : metoda projektów / Agnieszka Mikina ; Zespół Programowy Liceum Technicznego, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.- Łódź : WODN, 1996. - Sygnatura: 248639, 248640

 48. Młodzi młodym, czyli Zdrowo na sportowo : metoda projektu w pracy z dziećmi / Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.- Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2011

 49. O metodzie projektów / Tadeusz W. Nowacki.- [Wyd. 2].- Warszawa : CODN, 1999. - Sygnatura: 276809 Cz (Met. 3561/47)

 50. O metodzie projektów : z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia / Mirosław S. Szymański.- Warszawa : "Żak", 2000. - Sygnatura: 266844, 266845, 266846

 51. O metodzie projektów : z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia / Mirosław S. Szymański.- Wyd. 2. popr.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2010. - Sygnatura: 318817 Cz (Ped. 2878), 318818

 52. O projekcie edukacyjnym i nie tylko... : metoda projektu edukacyjnego w praktyce szkolnej / Mariusz Widawski ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : Wydawnictwo i Pracownia Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2012. - Sygnatura: 320022 Cz (Met. 99)

 53. Od projektu do efektu : edukacja dla zrównoważonego rozwoju na scenie, przy stoliku i w terenie / [aut. Janina Meller et al.].- Elbląg : Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej, 2011

 54. Pakiet edukacyjny : część pierwsza : praktyczne zastosowanie metody projektów : dla liceum profilowanego o profilu : elektronicznym, elektrotechnicznym, mechatronicznym. / [aut.] Urszula Kaczorkiewicz, Marek Szymański ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : ŁCDNiKP, 2002. - Sygnatura: 285265 Cz (Met. 3913/1)

 55. Pedagogika alternatywna : postulaty, projekty i kontynuacja. T. 1, Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych / pod red. nauk. Bogusława Śliwerskiego.- Kraków : "Impuls", 2007. - Sygnatura: 305867 Cz (Ped. 38/1), 310628

 56. Pedagogika alternatywna : postulaty, projekty i kontynuacja. T. 2, Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne / pod red. nauk. Bogusława Śliwerskiego.- Kraków : "Impuls", 2007. - Sygnatura: 305867 Cz (Ped. 38/2), 310628

 57. Podróże jako projekt edukacyjny / red. Olga Czerniawska [i in.].- Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2001. - Sygnatura: 289037, 318160

 58. Pomysł na szkołę z klasą ... : przewodnik po projektach / Grażyna Czetwertyńska, Magdalena Krawczyk, Karolina Lewestam.- Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2008. - Sygnatura: 311707 Cz (Met. 1722)

 59. Powietrze : przewodnik po projektach edukacyjnych / red. Krzysztof Migała, Robert Tarka ; aut. Danuta Domrat [et al.] ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.- Wrocław : Uniwersytet Wrocławski ; [Poznań] : JM Stefko, Małgorzata Stefko i Synowie, 2011

 60. Praktyczne zastosowanie metody projektów : organizacja procesu kształcenia ogólnozawodowego w profilu transportowo-spedycyjnym i "mechaniczne techniki wytwarzania" / [aut.] Bożena Zając ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : ŁCDNiKP, 2003. - Sygnatura: 288631 Cz (Met. 4029)

 61. Projekt "Konarski" : model aktywności edukacyjnej społeczeństwa obywatelskiego / Piotr Janicki ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : ŁCDNiKP, 2005. - Sygnatura: 304971, 304972, 304973

 62. Projekt "Konarski" : model aktywności edukacyjnej społeczeństwa obywatelskiego / Piotr Janicki ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : ŁCDNiKP, 2007. - Sygnatura: 305066

 63. Projekt edukacyjny - projekt artystyczny / Wiesław Karolak ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.- Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2004. - Sygnatura: 299852

 64. Projekt edukacyjny : materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych / Jacek Królikowski.- Warszawa : CODN, 2000. - Sygnatura: 270714 Cz (Met. 3184), 305538

 65. Projekt edukacyjny i inne formy uczenia się we współpracy w realizacji ścieżek edukacyjnych : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna : praca zbiorowa / pod red. Danuty Kitowskiej.- Piła : "K&K", 2003. - Sygnatura: 290975 Cz (Met. 4126), 290976, 305927

 66. Projekt jako metoda nauczania i wychowania : (z doświadczeń gimnazjum w Twardorzeczce) / oprac. Krystyna Barteczko-Chrapek ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.- Bielsko-Biała : WOM, 2001. - Sygnatura: 277469 Cz (Met. 3502)

 67. Projekt jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej : propozycje rozwiązań metodycznych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Soszyńskiego ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.- Siedlce : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002

 68. Projekty edukacyjne : poradnik dla nauczycieli / Bożena Potocka [i in.].- Kielce : Zakład Wydawniczy SFS - Studio Full Scan, 2002. - Sygnatura: 281566 Cz (Met. 3738)

 69. Projekty wdrażane w łódzkich przedszkolach / mat. zebr. i oprac. Elżbieta Gajda [i in.] ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : ŁCDNiKP, 2006. - Sygnatura: 303697 Cz (Met. 263), 303698

 70. Promocja zdrowia w placówkach oświatowych : projekty edukacyjne : praca zbiorowa / pod red. Ewy Czerskiej [i in.] ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : ŁCDNiKP, 2003. - Sygnatura: 288613 Cz (Met. 4026)

 71. Propozycje wykorzystania metody projektów przez nauczycieli WOS w gimnazjum : praca / pod red. Agnieszki Mikiny ; [aut. oprac.] Urszula Baranowska [i in.] ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : ŁCDNiKP, 2004. - Sygnatura: 294078 Cz (Met. 4305), 294079

 72. Przygoda z przyrodą : metoda projektów w nauczaniu przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej : scenariusze / Urszula Grygier.- Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2007

 73. Samodzielne kształtowanie umiejętności poprzez metodę projektów / Urszula Kaczorkiewicz, Alicja Oleska ; Wojewódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.- Wyd. 4.- Łódź : WCDN i KP, 2000. - Sygnatura: 272612, 272623

 74. Samodzielne kształtowanie umiejętności poprzez metodę projektów : załącznik do dokumentacji programowej liceum technicznego / Alicja Oleska, Urszula Kaczorkiewicz ; Zespół Programowy MEN ds. Liceum Technicznego, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.- Łódź : WODN, 1996. - Sygnatura: 248647, 248648

 75. Szkolne projekty ekologiczne / [Joanna Angiel, Zdzisław Nitak].- Warszawa : Fundacja GAP Polska, 2010. - Sygnatura: 320509

 76. Ścieżkami przez humanistykę : projekty edukacyjne / [red. i oprac. Adam Czetwertyński.- Warszawa : Instytut Artes Liberales, 2001

 77. Technika : przewodnik po metodzie projektów dla uczniów gimnazjum / Zdzisław K. Dembek.- Toruń : Wydawnictwo Temat, 2000. - Sygnatura: 271528, 275069

 78. Technologia informacyjna w metodzie projektów / Maria Raczyńska.- Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo, cop. 2008

 79. Uczenie metodą projektów / pod red. Bogusławy Doroty Gołębniak.- Warszawa : WSiP, cop. 2002. - Sygnatura: 282644 Cz (Ped. 3272)

 80. Uczenie metodą projektów / pod red. Bogusławy Doroty Gołębniak.- [Wyd. 3].- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004]. - Sygnatura: 302903

 81. Udane projekty dla gimnazjum nie tylko z matematyki / pod red. Małgorzaty Mikołajczyk. -Wyd. 2. - Warszawa ; Wrocław : Wydaw. Szkolne PWN, 2003

 82. Woda : przewodnik po projektach edukacyjnych / red. Henryk Marszałek, Robert Tarka ; aut. Aneta Chudy [et al.] ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.- Wrocław : Uniwersytet Wrocławski ; [Poznań] : JM Stefko, Małgorzata Stefko i Synowie, 2011

 83. Wykorzystanie metody projektów w edukacji wczesnoszkolnej : (z doświadczeń łódzkich nauczycieli) / red. Hanna Derewlana ; aut. Elżbieta Kozicka [i in.] ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : ŁCDNiKP, 2006. - Sygnatura: 303699 Cz (Met. 180), 303700

 84. Wykorzystanie metody projektów w kształceniu geograficznym i regionalnym / [aut.] Ewa Dudkiewicz [i in.] ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : ŁCDNiKP, 2003. - Sygnatura: 288605 Cz (Met. 4039), 304974

 85. Zastosowanie metody projektów w edukacji przyrodniczej / Małgorzata Wiśniowska, Dorota Stasiak, Urszula Spławska ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Łódź : ŁCDNiKP, 2006. - Sygnatura: 305074 Cz (Met. 1482), 305075

 86. Ziemia : przewodnik po projektach edukacyjnych / red. Bartosz Korabiewski, Robert Tarka ; aut. Lidia Kasza [et al.] ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.- Wrocław : Uniwersytet Wrocławski ; [Poznań] : JM Stefko, Małgorzata Stefko i Synowie, 2011

 

Artykuły: 

 1. Aktywność fizyczna naszym zdrowiem - propozycja projektu edukacyjnego / Ilona Żeber-Dzikowska. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 2, s. 80-85

 2. Alfabet literacki. Projekt edukacyjny dla uczniów szkoły podstawowej / Urszula Ferdynus. // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 2, s.11-12

 3. Atrakcyjność projektów w nauczaniu języków obcych / Elżbieta Kazimierska. // Języki Obce w Szkole. - R. 50, nr 3 (2006), s. 151-152

 4. Atrakcyjność turystyczna powiatu wschowskiego : metoda projektu edukacyjnego / Roman Rokicki, Bartłomiej Kopaczyński. // Geografia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 29-31

 5. Atrakcyjność turystyczna powiatu wschowskiego : Metoda projektu środkiem do aktywnej, samodzielnej pracy uczniów / Roman Rokicki, Bartłomiej Kopaczyński. // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 4, s.20-22

 6. Australia - daleka czy bliska? Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego  / Elżbieta de Lazari. // Przegląd Edukacyjny. – 2001, nr 4, s.6-7

 7. Austria coraz bardziej nam bliska : zajęcia przygotowane i przeprowadzone metodą projektu / Agnieszka Czarnota. // Języki Obce w Szkole. - R. 49, nr 2 (2005), s. 99-102

 8. Badanie czystości powietrza [projekt edukacyjny dla uczniów kl. III gimnazjum] / Danuta Wąsik. // Aura. – 2002, nr 6, dod. s.8-12

 9. Baśnie jako wstęp do epiki. Projekt edukacyjny / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz. // Język Polski w Szkole IV-VI, 2007/2008, nr 1, s.51-75

 10. Bądź bezpieczny w internecie! Pomysł na projekt edukacyjny / Anna Dobraczyńska. // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 1, s.20-27

 11. Bezpieczna dzielnica : projekt edukacyjny / Ewa Żontow. // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s.16-17

 12. Bezpieczne i wesołe zabawy w szkole - metoda projektu / Edyta Cudzik, Jolanta Wysocka. // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s.74-87

 13. "Bookraft", czyli 10 sposobów na sukces w projektach eTwinning / Aneta Szadziewska, Ewa Osoba. // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 4, s.18-24

 14. Bornholm - turystyczne serce południowego Bałtyku : projekt edukacyjny zrealizowany w VI LO w Chełmie. // Geografia w Szkole. - [R.] 59, nr 6 (2006), s. 24-28

 15. Chleb - projekt edukacyjny / Ewa Kaczorek, Małgorzata Lewandowska, Anna Gorberg, Halina Dyśko, Danuta Dębska. // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 9, s.20-24

 16. Ciechanów - moja mała ojczyzna... Projekt edukacyjny / Monika Biedrzycka. // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 7-8 Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s.17-18

 17. "Cień wiatru" - czyli magia książki. WebQuest dla uczniów klas I-II szkół ponadgimnazjalnych / Anna Kajer. // Przegląd Edukacyjny. – 2010, nr 4, s.20-22

 18. Comenius odkrywa talenty / Anna Śledzińska. - (Comenius w przedszkolu) // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 2, s.32-33

 19. Czy Łódź może stać się polskim Mediolanem? WebQuest dla III klasy Gimnazjum nr 40 w Łodzi / Bożenna Rasmus, Rafał Nyk. // Przegląd Edukacyjny. - 2011, nr 4, s.25-27

 20. Czym jest metoda projektów? / Krystyna Wyszyńska. // Życie Szkoły. – 2001, nr 9, s.549-552

 21. Czym jest projekt edukacyjny? / Arleta Biegańska. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 67-68

 22. Czyń dobro - projekt edukacyjny w SP nr 143 / Katarzyna Niemczyk, Elżbieta Pietrzykowska-Tomczak, Małgorzata Malarska-Kłoska. // Przegląd Edukacyjny. – 2006, nr 1, s.24-25

 23. Dlaczego warto pracować metodą projektu / Joanna Krawiec. // Języki Obce w Szkole. - R. 49, nr 2 (2005), s. 97-99

 24. Droga książki : projekt edukacyjny  / Agata Nowak, Barbara Karol-Adamczyk. Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 3, s.2

 25. Edukacja europejska w nauczaniu zintegrowanym. Zajęcia dla klasy II i III realizowane metodą projektu / Małgorzata Keklak, Wiesława Zielińska. // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 6, s.8-9

 26. Edukacja medialna metodą projektu. Wymiary szkolnych działań / Ewa Nowel. // Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 1, s.73-85

 27. Edukacyjne zastosowanie komiksu w projekcie gimnazjalnym i nie tylko / Hanna Basaj. // Meritum. - 2011, nr 4, s.58-62

 28. E-słownik poetów regionalnych - wirtualny projekt edukacyjny. Praca w środowisku on-line / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian. // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 6, s.12-17

 29. Ewaluacja projektu : rodzice mile widziani w szkole / Elżbieta Świderska. // Nowa Szkoła. - R. 63, nr 2 (2007), s. 42-43

 30. For a living planet tomorrow : projekt edukacyjny w nauczaniu języka angielskiego / Joanna Kosowska. // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 4, s.90-96

 31. Góry, nasze góry propozycja realizacji tematu metodą projektów / Róża Ostach. // Bliżej Przedszkola. – 2008, nr 82-83 (z. 2), s.37

 32. Gra miejska jako forma projektu edukacyjnego / Rafał Roguski. // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - Nr 20 (2009), s. 63-71

 33. Gra w uczenie się czyli metoda projektu w praktyce szkolnej / Jadwiga Radwańska. // Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 12(24), s.26-29

 34. Hiszpański w Andaluzji to więcej niż nauka / Agata Elandt. // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 6, s.9-10

 35. Integracja języka polskiego z innymi przedmiotami nauczania : nauczanie metodą projektu / Aleksandra Bajorska-Przydatek. // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 1, s.65-70

 36. Interdyscyplinarne nauczanie techniki i informatyki z zastosowaniem metody projektów / Andrzej Serdyński. // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2002, nr 2, s.5-10

 37. Jak działa reklama? Projekt edukacyjny / Irena Zalewska. // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 5, Biblioteka Centrum Informacji, nr 2, s.22-23

 38. Jak młodzież realizowała projekt "Czy Łódź może stać się polskim Mediolanem?" / Bożenna Rasmus, Rafał Nyk. // Przegląd Edukacyjny. - 2011, nr 5, s.20-23

 39. Jak można wykorzystać metodę projektów do realizacji treści społeczno-przyrodniczych w klasach I-III / Beata Korus. // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 4, s.37-51

 40. Jak odróżnić metodę projektów od innych metod? / Elżbieta Sozańska.  // Katecheta. - R. 51, nr 5 (2007), s. 31-36

 41. Jak planować projekt / Urszula Dróżdż, Katarzyna Nawrot. // Matematyka. - 2003, nr 6, s. 335-336

 42. Jak pogodzić przyjemne z pożytecznym? : wędrówka po włoskich szlakach w czasie i przestrzeni : projekt edukacyjny / Elżbieta Świderska. // Nowa Szkoła. - 2002, nr 7, s. 25-29

 43. Jak przygotować uczniów do wykonania projektu zgodnie z tradycją / Ewa Nowel. // Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 4, s.7-18

 44. Jak realizować projekty w szkole : o czym szumią cisy w Wierzchlesie : projekt dla klasy VI / Jolanta Metkowska. // Biologia w Szkole. – 2000, nr 1, s.46-49

 45. Jakie nadzieje możemy wiązać z metodą projektu? / Aleksandra Karasowska. // Remedium. – 2008, nr 12, s.8-9

 46. Jan Paweł II Wielki - papież trzeciego tysiąclecia : projekt edukacyjny w nauce religii / Małgorzata T. Dyrek. // Katecheta. - R. 53, nr 3 (2009), s. 24-26

 47. Kalendarz jednego drzewa : metoda projektu / Agnieszka Depta, Katarzyna Nachtlicht, Lucyna Bzowska. // Życie Szkoły. - [R.] 59, nr 9 (2005), s. 19-28

 48. Kilka uwag o pracy metodą projektu / Marlena Serwicka. // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 1, s.160-162

 49. Klasyczny Kalisz : projekt dydaktyczny lekcji plastyki dla klasy I gimnazjum / Kamila Woźniak. // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 1, s.9-11

 50. Kroniki koźmineckie. Projekt edukacyjny / Grażyna Siewieja, Elżbieta Wawrzyniak. // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 6, s.14-17

 51. Kto dziś przyrodę chroni, tego ona jutro obroni. Dzień Ziemi - projekt dla klas IV-VI / Danuta Włodarczyk. // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 3, s.5-6

 52. Kultura ludowa regionu sieradzkiego : materiały z realizacji bloku humanistycznego metodą projektu / Eugenia Galowicz, Urszula Łukomska. // Wszystko dla Szkoły. –2001, nr 12, s.8-9

 53. Las jako dar natury : propozycja projektu edukacyjnego / Małgorzata Jenorowska, Ewa Uznańska. // Aura. - 2004, nr 10, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 121, s. 3-6

 54. Lekcje historii metodą projektu / Izabella Tomczyk-Gąstoł. // Nowe w Szkole. – 2004, nr 1, s.12-13

 55. Leśna Skrzynia Skarbów - projekt edukacyjny dla przedszkoli / Ewa Turska-Pawlicka. // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 5, s.82-83

 56. Lokalna rzeka - skarb człowieka, źródło wody, środowisko życia roślin i zwierząt : zagrożenia i ochrona : projekt edukacji ekologicznej dla klas IV-VI szkoły podstawowej. / Jan Zieliński. // Aura. –2002, nr 12, dod. s.4-6

 57. Lubię baśń, ma smak... Propozycja projektu dla uczniów klas IV szkoły podstawowej / Bożena Wierczińska. // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 5, s.20-21

 58. Lublin moje miasto (historia, kultura, gospodarka i społeczeństwo) : propozycja projektu interdyscyplinarnego / Mariusz Ausz, Anna Ausz. // Wiadomości Historyczne. - [R.] 50, nr 5 (2007), s. 55-60

 59. Magia leśnych ostępów : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły podstawowej, klasy IV-VI / Melania Waltrut. // Aura. – 2003, nr 9, dod. s.7-8

 60. Mali Indianie / Patrycja Fater. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 3, s.32-33

 61. Media - Abecadło z Miłosza. Synchroniczna praca nad projektem w środowisku online / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian. - Projekt przeprowadzony z okazji Roku Miłosza umożliwił uczniom poznanie sylwetki noblisty oraz skorzystanie z możliwości internetu i pracy w chmurze. // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 7-8 Dod. Biblioteka Centrum Informacji 2011, nr 3, s.16-19

 62. Metoda kreatywnego nauczania / Małgorzata Kilijanek. // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s.45-46

 63. Metoda projektowa na lekcji języka niemieckiego / Hanna Babińska. // Języki Obce w Szkole. - R. 53, nr 3 (2009), s. 142-144

 64. Metoda projektów - metoda stosowana chociaż nieznana / oprac. Elżbieta Sozańska. // Zeszyty Formacji Katechetów. - R. 6, nr 1 (2006), s. 73-78

 65. Metoda projektów - pomysł na interesujące lekcje matematyki /  Jolanta Ostrowska. // Gazeta Szkolna. – 2009, nr 7/8, s.8-9

 66. Metoda projektów / Beata Zych. // Meritum. - 2011, nr 4, s.12-18

 67. Metoda projektów / Urszula Grygier. // Aura. – 2001, nr 4, dod. s.4-5

 68. Metoda projektów : (w nauczaniu przyrody) / Agnieszka Wołoszyn-Korczyk. // Nowa Szkoła.  – 2000, nr 6 s.31-34

 69. Metoda projektów a kreatywność - kształcenie aktywnych członków społeczeństwa obywatelskiego / Dorota Gębuś, Edyta Widawska. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. - T. 14 (2005), s. 263-273

 70. Metoda projektów a przedmioty zawodowe / Aleksandra Fidziańska. // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 6, s.9-10

 71. Metoda projektów i portfolio w nauczaniu historii regionalnej / Agnieszka Wasiak. // Przegląd Edukacyjny. – 2000, nr 4, s.15-16

 72. Metoda projektów na lekcjach: "Wyszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji" w liceum profilowanym / Maria Bogdańska. // Szkolne Wieści. – 2003, nr 2, s.24

 73. Metoda projektów na lekcji powtórzeniowej z historii / Grzegorz Adamczyk. // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr 4, s.227-229

 74. Metoda projektów w edukacji / Jerzy Śmigielski. // Edukacja Medialna. – 2001, nr 2, s.46-49

 75. Metoda projektów w edukacji elementarnej / Anna Maciejewska. // Przegląd Edukukacyjny. – 2005, nr 5, s.19-20

 76. Metoda projektów w edukacji geograficznej : ujawnienie możliwości poznawczych i wyzwalanie uczniowskich talentów / Joanna Angiel. // Geografia w Szkole.- 2006, nr 6, s. 12-16

 77. Metoda projektów w edukacji regionalnej / Danuta Nowacka. // Przegląd Edukacyjny. – 2004, nr 2, s.16

 78. Metoda projektów w edukacji wyższej : podejmowanie odpowiedzialności za uczenie się / Joanna M. Michalak, Joanna Rachańska. // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 2 Nauki Społeczne. - Z. 4, (2003), s. 57-64

 79. Metoda projektów w gimnazjum. / Zdzisław Dembek. // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2001, nr 3, s.12-15

 80. Metoda projektów w kształceniu pedagogów / Kazimierz Wieczorkowski. // Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja. – 2002, nr 3, s.65-80

 81. Metoda projektów w kształceniu zawodowym specjalnym / Małgorzata Nogala. // Szkolne Wieści. – 2002, nr 4, s.8

 82. Metoda projektów w mojej pracy dydaktycznej / Irena Denicka. // Język Polski w Gimnazjum. - 2000/2001, nr 4, s.76-79

 83. Metoda projektów w nauczaniu historii / Grażyna Okła. // Wiadomości Historyczne. -  2000, nr 1, s.38-44

 84. Metoda projektów w nauczaniu przedmiotów zawodowych grupy mechanicznej / Józef Wakuła. // Szkoła Zawodowa. – 2000, nr 2, s.34-40

 85. Metoda projektów w nauczaniu przyrody / Agnieszka Wołoszyn-Korczyk. // Nowa Szkoła.  –2001, nr 9, s.44-46

 86. Metoda projektów w opinii uczniów / Radosław Herudziński. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s. 30-31

 87. Metoda projektów w pracy nauczyciela szkoły podstawowej / Barbara Przybyło. // Języki Obce w Szkole. - R. 49, nr 2 (2005), s. 68-73

 88. Metoda projektów w praktyce szkolnej / Elżbieta Sozańska. // Katecheta. - R. 51, nr 6 (2007), s. 20-27

 89. Metoda projektów w przedszkolu / Małgorzata Sieńczewska. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 60, nr 1 (2007), s. 14-19

 90. Metoda projektów w realizacji dni europejskich / Ewa Klefas. // Nowe w Szkole. – 2003, nr 5, wkł. s.I-II

 91. Metoda projektów w rozwoju kreatywności uczniów / Marta Ciesielka. // Technika, Informatyka, Edukacja. - T. 9 (2008), s. 120-125

 92. Metoda projektów w zintegrowanym nauczaniu fizyki / Małgorzata Klisowska. // Fizyka w Szkole. – 2000, nr 1, s.33-37

 93. Metoda projektów, czyli jak wyzwalać aktywność i rozwijać samodzielność / Barbara Bilewicz-Kuźnia. // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 12, s.16-19

 94. Metoda projektów, czyli pomysł na nauczanie całościowe. Cz. 1 / Elżbieta Sozańska. // Katecheta. - R. 51, nr 4 (2007), s. 20-23

 95. Metoda projektu - "Afryka w potrzebie - pomagamy misjom" / Julita Nagel. // Katecheta. - R. 50, nr 9 (2006), s. 12-14

 96. Metoda projektu / Anna Maliszewska. // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 3, s.4

 97. Metoda projektu / Halina Błażejewska. // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 9, s.12

 98. Metoda projektu / Hanna Hetmańska. // Katecheta. – 2002, nr 4, s.30-31

 99. Metoda projektu / Małgorzata Mikołajczyk. // Matematyka. – 2002, nr 1, s.9-10

 100. Metoda projektu / Renata Wesołowska, Hanna Pawliczak. // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 9, s.18

 101. Metoda projektu : język polski w gimnazjum / Mirosława Stube. // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 30/31 s.7

 102. Metoda projektu jako jedna z technik nauczania i sposób realizacji ścieżek edukacyjnych / Małgorzata Szewczykiewicz. // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 6, s. 163-168

 103. Metoda projektu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum / Aleksandra Chomiuk. // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 1, s.21-28

 104. Metoda projektu na lekcji otwartej / Ewa Kiryła. // Nowe w Szkole. – 2003, nr 5, s.12-13

 105. Metoda projektu w edukacji geograficznej : ujawnianie możliwości poznawczych i wyzwalanie uczniowskich talentów / Joanna Angiel, Alicja Szarzyńska. // Geografia w Szkole. - [R.] 59, nr 6 (2006), s. 12-16

 106. Metoda projektu w edukacji historycznej. // Gazeta Szkolna. – 2005, nr 40, s.12

 107. Metoda projektu w edukacji interkulturowej przyszłych nauczycieli języka francuskiego / Elżbieta Jastrzębska. // Języki Obce w Szkole. - R. 50, nr 1 (2006), s. 68-74

 108. Metoda projektu w edukacji regionalnej / Jadwiga S. Zieleniewska. // Nowe w Szkole. – 2002, nr 9, s.14-16

 109. Metoda projektu w edukacji regionalnej : przykłady z "Geografii w Szkole" / Grażyna Barwinek. // Geografia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 41-45

 110. Metoda projektu w kształtowaniu świadomości kulturowej dzieci w wieku 10-13 lat : wykorzystanie zasobów percepcyjno-asocjacyjnych uczniów do prezentacji treści kulturoznawczych na lekcji języka angielskiego / Marek Krawiec. // Poliglota. - 2007, nr 1, s. 58-71

 111. Metoda projektu w nauce języków obcych / Katarzyna Kaczorowska. // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 5, s.12-15

 112. Metoda projektu w nauczaniu języka rosyjskiego jako języka obcego / Małgorzata Dziedzic.  // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Glottodydaktyka. - Z. 2 (2007), s. 13-18

 113. Metoda projektu w nauczaniu zintegrowanym / Lucyna Uznańska-Skrzypczyk. // Życie Szkoły. - [R.] 61[60], nr 3 (2006), s. 24-27

 114. Metoda projektu w praktyce szkolnej / Anna Gralec, Dorota Nowak. // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2004, nr 1, s. 116-120

 115. Metoda projektu w realizacji ścieżek edukacyjnych na technice i informatyce. Cz. 1 / Grażyna Jaźwińska. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 1, s. 17-20

 116. Metoda projektu w realizacji ścieżek edukacyjnych realizowanych na technice i informatyce. Cz. 2 / Grażyna Jaźwińska. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 2, s. 31-33

 117. Metoda projektu w realizacji zadań edukacji ekologicznej / Anna Florek, Joanna Wyrwas. // Aura. - 2004, nr 8, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 119, s. 1-2

 118. Metody projektowe w praktyce szkolnej / Joanna Jasiak. // Gazeta Szkolna. – 2010, nr 4, s.18

 119. Metodyka projektu w aktywizowaniu uczniów / Ewa Ranoszek. // Biologia w Szkole. – 2000, nr 4, s.200-202

 120. Mity greckie. Scenariusz zajęć prowadzonych metodą projektów dla klas I szkoły ponadgimnazjalnej / Maria Leśniak. // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 5, s.15-17

 121. Młodzi w kulturze Kielc - wychowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta metodą projektu / Małgorzata Miazga. // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 4, s.91-100

 122. Moja szkoła stoi przy ulicy : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły ponadgimnazjalnej / Dorota Weselak-Kwiecień. // Aura. – 2004, nr 4, dod. s.6-8

 123. Mój pierwszy film... Opis projektu edukacyjnego / Michał Luberda. // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 2 Dod. Biblioteka Centrum Informacji 2012, nr 1, s.19-20

 124. Muzeum Książki Artystycznej - ukryte piękno. WebQuest dla uczniów klas I-III liceum / Elżbieta Simińska. // Przegląd Edukacyjny. – 2010, nr 4, s.18-19

 125. Na czym polega metoda projektów i jak ją można zastosować na lekcjach języka obcego? / Dorota Sokołek. // Języki Obce w Szkole. - R. 49, nr 2 (2005), s. 94-96

 126. Na piastowskim dworze / Agnieszka Miernik. - Projekt metodyczny dla klasy III przygotowany w oparciu o Skrzydła czasu Ewy Nowackiej // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 3, s.66-73

 127. Nasz patron. Projekt edukacyjny na święto patrona szkoły / Joanna Ochmann-Pszeniczna. // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 11, s.24-25

 128. Nauczać metodą projektów / Małgorzata Jóźwiak, Zbigniew Kowalski, Renata Nawierska. // Nowe w Szkole. – 2002, nr 7-8, s.29, 30, 31, 32, 33, 34

 129. Nauczanie metodą projektów w gimnazjum / Renata Woźniak. // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2003, nr 1, s. 177-185

 130. Nauczanie metodą projektu : Stan środowiska naturalnego rodzinnej miejscowości i okolic jako integracja języka polskiego i biologii w pierwszej klasie gimnazjum w oparciu o program i podręcznik Czytam świat /  Aleksandra Bajorska-Przydatek. // Język Polski w Gimnazjum. - 2000/2001, nr 4, s.80-88

 131. Nippon - Kraj Kwitnącej Wiśni. Projekt o Japonii / Małgorzata Chmielewska, Lucyna Lenart. // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 3, s.18-19

 132. Nowe oblicze metody projektów / Hanna Gulińska. // Gazeta Szkolna. – 2009, nr 19/20, s.12

 133. O metodzie projektów / Danuta Chwastek. // Forum Humanistów. – 2000, nr 4, s.44-46

 134. O teorii projektów praktycznie / Iwona Wal. // Nowe w Szkole. – 2004, nr 1, s.18-21

 135. O wielkiej mocy reklamy... Projekt edukacyjny na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej / Irena Zalewska. // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 9, s.15-16

 136. Obchodzimy Dzień Ziemi : projekt edukacyjny / Maria Osuch, Marlena Zawadka. // Geografia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 37-40

 137. Obchodzimy Światowy Dzień Ziemi - cykl zajęć kształcenia zintegrowanego. Projekt zadań edukacyjnych / Maria Abramowicz, Elżbieta Greś // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 3, s.4

 138. Od glinianej tabliczki do komputera. Projekt edukacyjny z zakresu ścieżki czytelniczo-medialnej w szkole podstawowej / Maria Chachuła. // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 9, s.12-13

 139. Od metody projektów do projektów edukacyjnych / Agnieszka Weiner. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. - 2008, nr 2, t. 3, s. 49-70

 140. Ornitologia w sieci i w praktyce.  Projekt ornitologiczny / Elżbieta Gajek. // Meritum. - 2011, nr 4, s.24-26

 141. Osobliwości przyrody wysp południowego Bałtyku : projekt edukacyjny "Bornholm 2006" / Edyta Jóźwiakowska. // Geografia w Szkole. - [R.] 59, nr 5 (2006), s. 26-38

 142. Peron, czyli kształtowanie się nowego społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim : projekt edukacyjny / Małgorzata Machałek. // Wiadomości Historyczne. - [R.] 52, nr 6 (2009), s. 36-39

 143. Podążamy szlakiem średniowiecznych zamków, legend i rycerzy... (projekt edukacyjny dla gimnazjum) / Teresa Kosyra-Cieślak. // Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 3, s.87-97

 144. Poznajemy las i jego mieszkańców : [projekt edukacyjny] / Grażyna Włudawrska. // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2001, z. 1-2, s.145-170

 145. Poznajemy strusie : (metodą projektów) / Monika Wawer. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 5, s.29-34

 146. Poznajemy Wielką Brytanię. Projekt edukacyjny dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej / Ewa Czech, Aleksandra Gadula-Cocksedge, Dorota Kloszczyk, Justyna Lokajczyk-Moszczyńska, Adam Lubos. // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 6, s.25-26

 147. Praca metodą projektów - lekcja geografii i języka angielskiego / Anna Mazurkiewicz. // Języki Obce w Szkole. - R. 48, nr 2 (2004), s. 100-102

 148. Praca metodą projektów w zespole o zróżnicowanym poziomie zaawansowania językowego / Teresa Smurzyńska. // Języki Obce w Szkole. - R. 48, nr 3 (2004), s. 105-107

 149. Praca metodą projektu / Magdalena Waszczuk. // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 6, s. 168-173
  Propozycja zajęć z języka francuskiego.

 150. Praca metodą projektu w szkole i bibliotece / Zuzanna Michalska. // Gazeta Szkolna. – 2010, nr 40, s.18

 151. Praca nad projektem w nauczaniu języka niemieckiego / Teresa Gruszczyk. // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 1, s.57-59

 152. Prezentacja Pecha Kucha - sposób na przedstawienie projektu gimnazjalnego / Witold Kranas // Meritum. - 2011, nr 4, s.73-77

 153. Profesjonalnie i skutecznie - od pomysłu do sukcesu strategią projektów / Maria Stachowicz-Polak. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 3, s. 33-41

 154. Program Picassa 2 i jego wykorzystanie w projektach edukacyjnych / Izabela Rudnicka. // Meritum. – 2008, nr 4, s.29-36

 155. Projekt - metodą aktywizującą i integrującą / Tamara Strzemecka. // Nowa Szkoła. - R. 62, nr 7 (2006), s. 22-25

 156. Projekt - recepta na skuteczne uczenie się / Grażyna Czetwertyńska. // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 47-54

 157. Projekt "Antygona" / Andrzej Łopata. // Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 2, s.20-42

 158. Projekt "Szkoła - centrum aktywności lokalnej" w Nowym Kamieniu / Henryka Kwiatkowska, Marta Górecka. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 3, s. 88-90

 159. Projekt bez tajemnic / Andrzej Knopiński. // Gazeta Szkolna. – 2004, nr 17, wkł. s.VIII-IX

 160. Projekt edukacyjny - aktywizująca metoda w praktyce szkolnej / Maria Hawrylak. // Artes Liberales. - [R. 4], nr 2 (2009), s. 69-79

 161. Projekt edukacyjny - Kielce moje miasto : [kl. III] / Alina Hajdorowicz. // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s.47-55

 162. Projekt edukacyjny - lekarstwo na nudną lekcję? : (dokumentowanie pracy) / Andrzej Wojcieszak. // Szkolne Wieści. – 2006, nr 1, s.18-20

 163. Projekt edukacyjny - nowe wyzwanie dla dyrektora gimnazjum : lekcja 2 i 3 rok szkolny 2010/2011 / Klemens Stróżyński.  // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 11, s. 27-40

 164. Projekt edukacyjny - skuteczną strategią nauczania / Jolanta Rychta-Siedlecka. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 1, s. 61-71

 165. Projekt edukacyjny "Bornholm 2006" w gimnazjum w Strzegomiu / Anna Figura. // Geografia w Szkole. - [R.] 59, nr 6 (2006), s. 32-38

 166. Projekt edukacyjny "Łódź - nasza mała ojczyzna" / Anna Nawrocka, Magdalena Kawczyńska // Przegląd Edukacyjny. - 2012, nr 4, s.15-16

 167. Projekt edukacyjny "Mądry i silny nie pali" / Mirosława Chmura, Justyna Stankiewicz. // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 2, s.14

 168. Projekt edukacyjny "Młodzi przedsiębiorcy" / Katarzyna Wiernicka, Anna Olejniczak. // Szkolne Wieści. – 2004, nr 3, s.29

 169. Projekt edukacyjny "moja miejscowość" / Aneta Watemborska. // Aura. - 2004, nr 9, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 120, s. 10

 170. Projekt edukacyjny "Nasi ulubieńcy" / Teresa Czech. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 3, s. 85-88

 171. Projekt edukacyjny "Odważmy się być wolnymi" - wyniki I edycji / Gabriela Sierocińska-Dec. // Wiadomości Historyczne. - [R.] 51, nr 1 (2008), s. 62-64

 172. Projekt edukacyjny "Rezerwat Dzikiej Przyrody" / Elżbieta Żuchowska-Pezda. // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2008, z. 1/4, s. 443-448
  Dla klas IV-V.

 173. Projekt edukacyjny "Sankt-Peterburgu 300 let" / Grażyna Modlińska. // Języki Obce w Szkole. - R. 48, nr 5 (2004), s. 78-80

 174. Projekt edukacyjny "Świątynie Warszawy" / Jolanta Wiśniewska. // Journal of Urban Ethnology. - Vol. 8 (2006), s. 117-126

 175. Projekt edukacyjny "Urbanizacja i industrializacja - dobro czy zło konieczne?" / Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 3, s. 53-66

 176. Projekt edukacyjny / Ewa Miłuch-Szewczyk. -Nowe w Szkole. - 2001-2002, nr 4, s.2-4

 177. Projekt edukacyjny a rozwój ucznia / Mirosław Wołojewicz. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, s. 44-48   Projekt "I ty możesz zostać Mac Gyverem" realizowany w gimnazjum w Jastrzębiu.

 178. Projekt edukacyjny dotyczący tematu "Woda" / Joanna Zawiasa. // Szkolne Wieści. – 2004, nr 2, s.20

 179. Projekt edukacyjny integracją działań na rzecz środowiska lokalnego / Małgorzata Jagodzińska, Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 3, s. 67-73

 180. Projekt edukacyjny jako koń trojański /Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - R. 67, nr 4 (2011), s. 5-11

 181. Projekt edukacyjny Niemiecki zawodowo / Ilona Lemańska. // Języki Obce w Szkole. - R. 52, nr 3 (2008), s. 116-120

 182. Projekt edukacyjny szansą dla ucznia i nauczyciela / Małgorzata Rydlewska. // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2003, nr 1-2, s.61-63

 183. Projekt edukacyjny w gimnazjum i rola technologii informacyjnej w jego realizacji / Alicja Sitarz // Meritum. - 2011, nr 4, s.47-50

 184. Projekt edukacyjny w Liceum na Miłej 7 w Warszawie / Wiesława Młynarczyk, Jacek Modrzejewski. // Wiadomości Historyczne. - [R.] 51, nr 6 (2008), s. 37-45
  Projekt pt. "Rola LXXXI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie w edukacji o getcie warszawskim".

 185. Projekt edukacyjny w zintegrowanym kształceniu środowiskowym / Ligia Tuszyńska. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 2, s. 28-32

 186. Projekt edukacyjny z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum / Janusz Korzeniowski. // Wiadomości Historyczne. - [R.] 52, nr 6 (2009), s. 40-44

 187. Projekt edukacyjny zajęć z wychowania fizycznego do realizacji w IV etapie edukacyjnym / Tadeusz Karpowicz. // Lider. – 2009, nr 5, s.4-11

 188. Projekt edukacyjny ze studenckiej perspektywy / Anna Łojek, Beata Szymkiewicz // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 4, s. 113-117

 189. Projekt edukacyjny, prezentacja metodyczna. Wiem wszystko o lesie / Anna Pach. // Gazeta Szkolna. – 2006, nr 22, s. 23

 190. Projekt europejski - praca metodą projektów w szkole technicznej / Bernadetta Łozińska-Zięborak. // Języki Obce w Szkole. - R. 50, nr 2 (2006), s. 178-183

 191. Projekt gimnazjalny w bibliotece szkolnej / Grażyna Bartkowska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 9, s.14-15

 192. Projekt gimnazjalny z wykorzystaniem Microsoft Photosynth, czyli od ogółu do szczegółu / Michał Grześlak // Meritum. - 2011, nr 4, s.70-72

 193. Projekt interdyscyplinarny jako skuteczna metoda kształcenia uczniów / Maria Małecka, Andrzej Burewicz. // Chemia w Szkole. - [R.] 50, nr 3 (2004), s. 12-16

 194. Projekt jako forma komunikacji i mediacji dydaktycznej / Katarzyna Potyrała. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 3, s. 5-12

 195. Projekt jako jedna z otwartych form nauczania języka obcego / Anna Malinowski. // Języki Obce w Szkole. - R. 51, nr 4 (2007), s. 113-116

 196. Projekt jako metoda aktywizująca / Dorota Grabowska. // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 1, s.5-9

 197. Projekt jako metoda nauczania / Bożena Belcar. // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 3, s. 24-25
  Edukacja pielęgniarska.

 198. Projekt jako metoda nauczania / Ewa Śliwa. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - R. 43[44], nr 5 (2004), s. 26-27,67

 199. Projekt jako metoda nauczania na lekcjach poświęconych twórczości Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina / Dorota Gał. // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 2, s.13-18

 200. Projekt jako nowoczesna metoda w procesie edukacji i pracy społeczeństwa informacyjnego / Brunon Bartz. // Pedagogika Pracy. - 2008, T. 52, s. 85-92

 201. Projekt jako podsumowanie nauczania przyrody / Bożena Sozańska. // Biologia w Szkole. – 2004, nr 1, s.30-31

 202. Projekt jako skuteczna metoda kształcenia (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan. // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 12, s.22-23

 203. Projekt na lekcjach języków obcych : dydaktyczny i wychowawczy aspekt metody / Mariola Madzia. // Języki Obce w Szkole. - R. 48, nr 5 (2004), s. 49-51

 204. Projekt na lekcji języka niemieckiego / Bogusława Mezglewska. //Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 1, s.109-112

 205. Projekt oceniany przez Internet / Klemens Stróżyński. // Polonistyka. - [R.] 58, nr 2 (2005), s. 47-51

 206. Projekt uczniowski dla gimnazjum "Stan środowiska życia człowieka w naszym regionie" / Elżbieta Jakoniuk, Joanna Karpowicz, Małgorzata Klimowicz. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 1, s. 53-57

 207. Projekt w nauczaniu języków obcych / Marzanna Pipan-Guzikowska. // Nowa Szkoła. - 2002, nr 9, s. 31-35

 208. Projekty badawcze w przedszkolu / Zuzanna Węgrowska. - Bliżej Przedszkola. – 2008, nr 11, s.56

 209. Projekty edukacyjne na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej / Elżbieta Wójcicka. // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 10, s.1-5

 210. Projekty edukacyjne w Polsce i Wielkiej Brytanii : nauczanie geografii metodą projektów : propozycja lekcji w gimnazjum / Aleksandra Zaparucha. // Geografia w Szkole. - [R.] 59, nr 6 (2006), s. 17-23

 211. Projekty edukacyjne w rękach nauczyciela - refleksyjnego praktyka / Ewa Kędracka // Meritum. - 2011, nr 4, s.7-11

 212. Projekty realizowane podczas lekcji matematyki, godzin wychowawczych i innych zajęć szkolnych / Jolanta Ostrowska. // Gazeta Szkolna. – 2009, nr 11/12, s.7

 213. Projekty uczniowskie / Bożena Kotecka. -  Fragm. pracy. // Fizyka w Szkole. - [R.] 50, nr 4 (2004), s. 28

 214. Projekty uczniowskie jako jedna z metod realizacji katechezy / Anna Zellma. // Katecheta. – 2001, nr 11, s.3-8

 215. Projekty wideo  językowe i międzynarodowe / Elżbieta Gajek // Meritum. - 2011, nr 4, s.27-30

 216. Proponuję metodę projektów / Danuta Elsner. // Gazeta Szkolna. – 2004, nr 41, wkł. s.I-II

 217. Przeprowadzajmy lekcje metodą projektu / Izabella Tomczyk-Gąstoł. // Nowa Szkoła. - 2003, nr 7, s. 54-55

 218. Przeżyjmy to razem z projektem "Das Bild der Anderen" i programem "Młodzież" / Ewa Szmidt-Sabat. // Języki Obce w Szkole. - R. 50, nr 3 (2006), s. 152-154

 219. Przygotowanie uczniów do uzyskania karty motorowerowej metodą projektów. // Wychowanie Komunikacyjne. – 2005, nr 6, s.6-7

 220. Przykładowa karta projektu edukacyjnego. // Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 12(24), s.44

 221. Ratujmy kasztanowce : metoda projektu / Barbara Wieczorek. // Życie Szkoły. - [R.] 61[60], nr 5 (2006), s. 36-40

 222. Realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum / Elżbieta Bieniek. // Zeszyty Formacji Katechetów. - R. 11, nr 2 (2011), s. 71-76

 223. Realizacja projektu "Karsin sprzed 250 lat" / Aleksander Łosiński. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 2, s. 43-44

 224. Realizacja ścieżek edukacyjnych na trzecim etapie kształcenia metodą projektów / Teresa Dymowska, Grażyna Dudka. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 1, s. 60-70
  Projekt "Jestem człowiekiem, mieszkańcem Lubelszczyzny, obywatelem Polski, Europejczykiem".

 225. Realizacja ścieżek metodą projektów / Joanna Chmielniak. // Nowa Szkoła. - 2003, nr 4, s. 45-48

 226. Realizacja w szkole podstawowej tematu "chemia a sztuka" metodą projektu / Romuald Piosik. // Wiadomości Chemiczne. – 2000, nr 7/8, s.677-689

 227. Redagujemy czasopismo o tematyce ekologicznej. Projekt edukacyjny dla gimnazjalistów / Irena Kulińska. // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 12, s.16

 228. Rekolekcje szkolne z zastosowaniem metody projektów / Magdalena Stach-Hejosz. // Zeszyty Formacji Katechetów. - R. 5, nr 1 (2005), s. 65-70

 229. Robinsonada - projekt edukacyjny / Elżbieta Rzepecka-Roszak. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 4, s.63-73

 230. Rola nauczyciela języka obcego w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej ucznia w pracy projektowej nad tekstami reklamowymi / Gabriela Gorąca. // Lingwistyka Stosowana. - T. 1 (2009), s. 91-97

 231. Rola projektu edukacyjnego w procesie dydaktycznym / Małgorzata Kalińska. // Gazeta Szkolna. – 2004, nr 20, wkł. s.X-XI

 232. Rozwijanie kompetencji samokształceniowych metodą projektów w edukacji wczesnoszkolnej / Gabriela Kryk. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 32-35

 233. Ryby - projekt edukacyjny / Elżbieta Pędzisz. // Bliżej Przedszkola. – 2007, nr 7/8, Magazyn Specjalny z.2, s.36-37

 234. Scenariusz zajęć prowadzonych metodą projektu. Temat: "Drzewa mówią" : [dla kl. V szkoły podstawowej] / Maria Duda. // Szkolne Wieści. –2003, nr 1, s.25

 235. "Smacznie i zdrowo - jak z apetytem dbam o zdrowie" : projekt edukacyjny dla uczniów klasy III / Mirosława Parlak. // Nauczanie Początkowe. – 2005, nr 2, s.81-83

 236. Smaki Europy. Projekt etwinningowy  / Danuta Budzoń // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2 Dod. Biblioteka Centrum Informacji 2011, nr 1, s.12-14

 237. Sposób na projekt / Krzysztof Gierszal. // Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 4, s.64-83

 238. Sprawnie wycinam. Projekt edukacyjny dla dzieci w młodszym wieku przedszkolnym / Aleksandra Jankowska. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 7-8, s.101-103

 239. Stara, dobra metoda projektów / Barbara Klasińska. // Edukacja i Dialog. -  2007, nr 5, s.8-11

 240. Strategia projektu w kształceniu zintegrowanym / Nina Osiecka. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 2, s. 25-32

 241. Symbole narodowe : projekt edukacyjny (badawczy) / Renata Wesołowska, Aneta Gintrowska. // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 9, s.19-20

 242. Szkoła marzeń : projekt edukacyjny z okazji Święta Edukacji Narodowej dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum / Grażyna Kobus-Jędrzejewska, Anna Ławniczak, Marlena Szternel, Justyna Jankowska. // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 7-8, s.21-23

 243. Szkoła życia : o metodzie projektu / Piotr Bucki // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s.82-87

 244. Śladami wędrówki Stasia i Nel. Projekt edukacyjny dla klasy V szkoły podstawowej / Alicja Maciejek. // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 11, s.13-14

 245. Środowiskowy projekt edukacyjny - szkolna monografia "Nasza miejscowość" / Danuta Cichy. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 3, s. 41-53

 246. Świat bez uzależnień byłby lepszy : debata dla uczniów gimnazjum realizowana metodą projektu / Halina Błażejewska. // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 9, s.13-14

 247. Święto książki dla dzieci. Projekt edukacyjny dla klas III-IV / Agnieszka Piechnik, Joanna Jasińska. // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 5, s.10-11

 248. Święty Franciszek patron ekologów : projekt edukacyjny / Jolanta Masztalerz, Małgorzata Kapłońska. // Wychowawca. - 2009, nr 7/8, s. 22-23

 249. Technologie nauczania ukierunkowane na osobowość : metoda projektów / Svetlana Sysoeva. // Ruch Pedagogiczny. – 2001, nr 3/4, s.13-18

 250. Tradycje świąt Bożego Narodzenia. Projekt edukacyjny dla uczniów klasy V szkoły podstawowej / Joanna Jasińska, Agnieszka Piechnik. // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 11, s.11-12

 251. Trening twórczości w szkole czyli o przygodzie z projektem / Ewa Wiśniewska. // Meritum. – 2008, nr 3, s.44-47

 252. Troja (projekt edukacyjny) / Teresa Kosyra-Cieślak. // Język Polski w Gimnazjum. -2007/2008, nr 1, s.47-55

 253. Tworzymy muzeum afrykanistyczne (projekt zajęć integrujących różne przedmioty nauczania w kl. I-III gimnazjum) / Mirela Rubin-Lorek. // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 2, s.62-69

 254. Tydzień dla środowiska : projekt edukacyjny / Danuta Jaszek. // Biologia w Szkole. - 2003, nr 4, s. 237-240

 255. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia, czyli o projektach realizujących treści edukacji zdrowotnej / Grażyna Gregorczyk, Małgorzata Siłka // Meritum. - 2011, nr 4, s.31-36

 256. Upowszechnianie projektu - czyli czym możemy się pochwalić w ramach programu Comenius / Anna Śledzińska. - (Comenius w przedszkolu) // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s.38-39

 257. W bibliotece szkolnej. Nietypowy projekt eTwinning  / Urszula Kuta // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2 Dod. Biblioteka Centrum Informacji 2011, nr 1, s.19-21

 258. W jaki sposób technologia informacyjna może pomóc przy projektach edukacyjnych? / Marta Wnukowicz, Janusz Wierzbicki // Meritum. - 2011, nr 4, s.42-44

 259. W kraju Anaruka : projekt edukacyjny / Monika Tanona. // Życie Szkoły. - [R.] 64, nr 1 (2009), s. 33-35

 260. Wdrażanie idei ekumenizmu i poszanowania dla ludzi innych kultur i wyznań (projekt zrealizowany w r. szk. 2009/2010) / Urszula Antosz-Rekucka // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 4, s.6-7

 261. Webquest propozycją tworzenia projektów gimnazjalnych / Małgorzata Rostkowska // Meritum. - 2011, nr 4, s.83-87

 262. Webquest. Amaerican collage - mozaika wielokulturowości / Michał Bartczak // Przegląd Edukacyjny. - 2011, nr 5, s.9-11

 263. Webquie Smykusie, czyli WebQuest w przedszkolu / Marzena Grzęda // Meritum. - 2011, nr 2, s.65-68

 264. Wędrówka po alpejskich szlakach w czasie i przestrzeni : (projekt) / Elżbieta Świderska. // Nowa Szkoła. - R. 63, nr 8 (2007), s. 30-36

 265. Wędrujemy po górach z Kornelem Makuszyńskim : Założenia projektu edukacyjnego w szkole podstawowej i gimnazjum / Renata Piontkowska, Katarzyna Korycka. // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 11, s.12-13

 266. Wieczór Mozartowski - zajęcia przygotowane i przeprowadzone metodą projektu / Monika Dryjska. // Języki Obce w Szkole. - R. 50, nr 4 (2006), s. 166-170

 267. Wierzę w człowieka. Projekt edukacyjny / Agnieszka Mróz, Małgorzata Wajnor. // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 1, s.10-15

 268. Witrażowa szopka : czyli wykorzystanie metody projektów w korelacji przedmiotów - katecheza, plastyka i technika / Magdalena Wiśniewska, Danuta Stępińska-Sobolewska. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - R. 45, nr 1 (2005), s. 34-35,40-41

 269. Władysław Jagiełło i jego czasy : projekt integracji międzyprzedmiotowej / Bożena Czembrowska, Tamara Potasiak. // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 5, s.5-7

 270. Wordwide Telescope w gimnazjalnym projekcie edukacyjnym / Dorota Kupras, Jacek Kupras // Meritum. - 2011, nr 4, s.78-82

 271. Wspominamy dawne projekty : grupa projektowa oraz nauczyciele z Wilkowyi i Solingen w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej / Anna Malinowski. // Języki Obce w Szkole. - R. 52, nr 5 (2008), s. 179-180

 272. Współczesna szkoła a metoda projektu. Projekty w Gimnazjum na Twardej / Marta Wnukowicz, Janusz Wierzbicki // Meritum. - 2011, nr 4, s.51-57

 273. Wykorzystanie metody projektu w kształceniu nauczycieli języków obcych / Sylwia Potrzuska-Bisping. // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. - T. 6, cz. 1 (2007), s. 353-359

 274. Wykorzystanie metody projektu w nauczaniu matematyki / Edyta Fraszczak. // Szkolne Wieści. – 2003, nr 6, s.20

 275. Wykorzystanie narzędzi komputerowych w realizacji projektów : komputer w edukacji przyrodniczej / Katarzyna Potyrała. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2003, nr 2, s. 86-93

 276. Z ekologią za pan brat. Projekt realizowany w klasach III gimnazjum / Katarzyna Mielczarek. // Szkolne Wieści. – 2006, nr 4, s.27

 277. Z teorii i praktyki metody projektów / Barbara Klasińska. // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s.67-73

 278. Z żabiej perspektywy - projekt edukacyjny w gimnazjum / Maria Daszko // Meritum. - 2011, nr 3, s.85-86

 279. Zabawy w sklep : (metodą projektów) / Alicja Dąbrowska, Halina Matera. / Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 5, s.35-39

 280. Zalety i wady projektu - jednej z aktywnych metod nauczania / Małgorzata Urbańczyk. // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 3, s.59-60

 281. Zamiast przewodnika : zintegrowane zajęcia terenowe na Starym Mieście w Toruniu / Aleksandra Zaparucha. // Geografia w Szkole. - [R.] 62, nr 1 (2009), s. 35-45
  Projekt przygotowany na potrzeby wymiany młodzieży X LO w Toruniu oraz Europejskiej Szkoły w Culham.

 282. Zapytaj mnie o... Projekt o e-gazecie  / Katarzyna Chojnacka // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2 Dod. Biblioteka Centrum Informacji 2011, nr 1, s.17-18

 283. Zastosowanie metody projektów jako działania wspomagające długotrwałe motywowanie uczniów / Anna Bąk. // Języki Obce w Szkole. - R. 53, nr 1 (2009), s. 131-135

 284. Zastosowanie metody projektów na lekcjach techniki w szkole podstawowej. Cz. 1 / Barbara Lis. // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2002, nr 4, s.19-21

 285. Zastosowanie metody projektów na lekcjach techniki w szkole podstawowej. Cz. 2 / Barbara Lis. // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2002, nr 5, s.11-13

 286. Zastosowanie metody projektów w nauczaniu / Małgorzata Jarema. // Kwartalnik Edukacyjny. - 2004, nr 2, s. 58-65

 287. Zastosowanie metody projektów w nauczaniu języka łacińskiego i kultury antycznej / Dorota Żuchowska. // Collectanea Philologica. - [Vol.] 12 (2009), s. 109-117

 288. Zespołowy projekt edukacyjny w gimnazjum / Cezary Kocon //  Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 8, s. 11-12

 289. Zespołowy projekt edukacyjny w gimnazjum, pierwsze spostrzeżenia / Elżbieta Kąkiel // Meritum. - 2011, nr 4, s.2-6

 290. Zlecenie specjalne. WebQuest dla klasy VI / Anna Pilichowska. // Przegląd Edukacyjny. 2010 nr 4 s.17-18

 291. Zmagania z projektem gimnazjalnym / Ida Kasak-Bukowska // Meritum. - 2011, nr 4, s.45-46

 292. Życie i działalność Brata Alberta a potrzeby współczesnego świata : relacja z realizacji pracy dydaktycznej metodą projektów / Elżbieta Kotkowska. // Katecheta. - R. 48, nr 7/8 (2004), s. 57-63

  

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony