Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Literatura łagrowa
(wybór publikacji ze zbiorów PBW)

 

 1. Białe noce i czarne dni / Antoni Mazur.- Łódź, 1996. - Sygnatura: 287369

 2. Byłem żołnierzem generała Andersa / Tadeusz Mieczysław Czerkawski.- Warszawa : "Pax", 1991. - Sygnatura: 236195

 3. Cynga : wspomnienia z łagrów Północy 1940-1944 / Jerzy Drewnowski.- Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1989. - Sygnatura: 228484

 4. Długi marsz / Sławomir Rawicz ; wstęp Ryszard Reiff.- Londyn, Warszawa : "Unicorn", 1993. - Sygnatura: 300124

 5. Drogi opatrzności / Tadeusz Fedorowicz.- Lublin : "Norbertinum", 1992. - Sygnatura: 287750

 6. Farba T : wspomnienia byłego żołnierza AK / Piotr Pietkiewicz ; opr. Grzegorz Niewiadomy.- Gdańsk : "Modem", 1990. - Sygnatura: 230605, 232571

 7. Głos z Gułagu : rozmowa z Olgierdem Wołyńskim / Ewa Berberyusz.- Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1989. - Sygnatura: 230504

 8. Gułag / Anne Applebaum ; z ang. przeł. Jakub Urbański ; przekł. rozdz. 1 Małgorzata Claire Wybieralska.- Warszawa : "Świat Książki", 2005. - Sygnatura: 296011

 9. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński.- [Wyd. 4].- Warszawa : "Czytelnik", 1992. - Sygnatura: 293602

 10. Jeśli zapomnę o nich ... / Grażyna Lipińska ; opr. Jacek Bierezin.- Warszawa : Editions Spotkania, 1990. - Sygnatura: 235552

 11. Łagier Jaworzno : z dziejów czerwonego terroru / Mateusz Wyrwich.- Warszawa : "Editions Spotkania", 1995. - Sygnatura: 244193

 12. Między młotem a sierpem / Wacław Grubiński.- [Wyd. 1 krajowe].- Warszawa : "Czytelnik", 1990. - Sygnatura: 239595

 13. My deportowani : wspomnienia Polaków z więzień, łagrów i zsyłek w ZSRR / wybór i oprac. Bogdan Klukowski.- Warszawa : "Alfa", 1989. - Sygnatura: 228303, 228557

 14. Na nieludzkiej ziemi / Józef Czapski.- Warszawa : "Czytelnik", 1990. - Sygnatura: 231223, 266781, 231026

 15. Raz, dwa, wziali ! : wspomnienia z ZSRR 1939-1946 / Adam Ochocki.- Łódź : Wydaw. Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej, 1988. - Sygnatura: 225704, 225852

 16. Spod Wilna na Syberię : wspomnienia żołnierza Armii Krajowej Okręgu Nowogródzkiego "Nów" z pobytu w sowieckich więzieniach i obozach katorżniczych w latach 1944-1956 / Henryk Libich ; opr. Ryszard Suszwedyk.- Warszawa : "Tor", 1990. - Sygnatura: 234969

 17. Trzy lata wykreślone z życiorysu / Jan Dzieduszycki.- Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1989. - Sygnatura: 228023, 228370, 228772

 18. Ty musisz żyć, aby dać świadectwo prawdzie : pamiętnik zesłańca / Dominik Mieczysław Baczyński ; wybór i oprac. Czesław Sandelewski.- Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1990. - Sygnatura: 231023

 19. Umarłe w łagrach marzenia / Maria Magdalena Lukas ; [il.] Zbigniew Flasiński.- Wrocław : Oficyna Współczesna, 1997. - Sygnatura: 271020

 20. W Komi i gdzie indziej : wspomnienia z pobytu w ZSRR (1939-1942) / Tadeusz Kochanowicz.- Warszawa : "Pelikan", 1989. - Sygnatura: 228383, 229456

 21. W więzieniu i łagrze : 1940-1941 : ja, socjalno opasnyj elemient / Tadeusz Mieczysław Czerkawski.- Warszawa : "Epoka", 1989. - Sygnatura: 228363, 229100

 22. Więzień P 303 : wspomnienia łagiernika 1944-1955 / Stanisław Dakiniewicz.- Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1992. - Sygnatura: 238104

 23. Więźniowie nocy : wypisy z polskiej literatury łagrowej / wybór i oprac. Roman Mazurkiewicz.- Kraków : "Arka", 1991. - Sygnatura: 235959

 24. Wspomnienia. T. 1, Z łagrów do Andersa / Zygmunt Berling.- Warszawa : Polski Dom Wydawniczy, 1990". - Sygnatura: 232704

 25. Wyszedłem z mroku / Marian Marek Bilewicz.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989. - Sygnatura: 229071

 26. Z kresów do peczorskich łagrów / Mieczysław Kumorek.- Warszawa : "Pax", 1990. - Sygnatura: 233846

 27. Za mało żeby żyć, za dużo żeby umrzeć / Julia Kłusek.- Poznań : "W Drodze", 1990. - Sygnatura: 232610, 234986

 28. Zapiski z daleka : (fragmenty wspomnień) / Marek Kolendo.- Warszawa : "Pax", 1989. - Sygnatura: 230229, 230330, 229855

 

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony