Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl


Wzmocnienie działalności wychowawczej szkoły,
ze szczególnym uwzględnieniem roli wychowawcy klasy : wybór literatury

Wydawnictwa zwarte

1. ARENDARSKA Agnieszka: Sobą być, dobrze żyć : gimnazjalny elementarz profilaktyczny. Warszawa: ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, na zlec. Fundacji ETOH, 2003.
2. BARTKOWIAK Edyta: O tradycyjnym i nowym pojmowaniu roli opiekuna - wychowawcy w Polsce (od przełomu XII/XIII do końca XX wieku. W: Nauczyciel - opiekun - wychowawca : (tradycje, teraźniejszość, nowe wyzwania). Zielona Góra ; Poznań: "Eruditus", 2002. Sygnatury: 290221 Cz, s.243-299
3. BARTOSZEWSKA Barbara, KASPEREK Grażyna, MACHOWSKA Magdalena: Pomocnik wychowawcy Szkoły Triumfu czyli Jak nie zwariować ze Szkołą Triumfu. Warszawa: "Fraszka Edukacyjna", 2004. Sygnatury: 293851 Cz
4. BERĘSEWICZ Paweł: Letnia szkoła demokracji na polanie wśród akacji : materiał pomocniczy dla nauczycieli : historii i społeczeństwa, języka polskiego, wychowawców, bibliotekarzy szkoły podstawowej IV-VI. Toruń: "Bea-Bleja", [2001?]. Sygnatury: 276245
5. BIŁYK Teresa, HOMA Tomasz, WOJTKOWSKA Katarzyna: Problemy współczesności a chrześcijanie : zagadnienia etyczne i społeczne do dyskusji dla młodzieży i wychowawców. Kraków: Wydaw. WAM, Wydaw. Szk. PWN, 2004. Sygnatury: 293173 Cz
6. CHĘTKOWSKI Dariusz: Z budy : czy spuścić ucznia z łańcucha? Kraków: Wydaw. Literackie, 2003. Sygnatury: 289168
7. CHOMCZYŃSKA-MILISZKIEWICZ Mariola, Pankowska Dorota: Polubić szkołę : ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej. Literatura Pedagogiczna [Wyd. 4]. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., [2002?]. Sygnatury: 244676 Cz, 244677, 260608 - 260610, 280347
8. DEPINO Catherine: Śmierdzący ser. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci Bezpieczne Dziecko Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, cop. 2004. [U góry okł.: Jak się bronić przed przemocą w szkole]. Sygnatury: 295527
9. DOLIŃSKI Artur, GAJEWSKA Grażyna, REWIŃSKA Elżbieta: Teoretyczno-metodyczne aspekty korekcji zachowań : programy profilaktyczne. Warsztat Pracy Pedagoga. Zielona Góra: "Gaja", 2004. 7. Sygnatury: 292061 Cz
10. DRÓŻKA Wanda: Dylematy współczesnego wychowania a nowe oblicze nauczyciela, wychowawcy klasy. W: Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów Warszawa: WSP ZNP, 2003. Sygn.290229 Cz, 290303, s.99-110
11. DUDZIKOWA Maria: Mit o szkole jako miejscu "wszechstronnego rozwoju" ucznia : eseje etnopedagogiczne. [Wyd. 2] . - Kraków: "Impuls", 2004. Sygnatury: 278122 Cz, 281843, 291599
12. FECHNER-SĘDZICKA Iwona, LACHOWSKA-ŻARSKA Ewa: Nauczyciele - rodzicom : spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w szkole podstawowej : scenariusze spotkań z celami i przykładami ćwiczeń, ankietami, zagadnieniami do przemyślenia i przedyskutowania. Toruń: "Bea-Bleja", 2002. Sygnatury: 286157 Cz
13. FECHNER-SĘDZICKA Iwona, LACHOWSKA-ŻARSKA Ewa: Nauczyciele - rodzicom. Cz. II, Spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Toruń: "Bea-Bleja", 2003. Sygnatury: 286157 Cz, 291612
14. FLORASZEK Małgorzata: Kształtowanie postawy empatii w pracy wychowawczej. W: Kompetencje wychowawcze nauczycieli : wybrane zagadnienia Poznań: Wydaw. AE, 2003. Sygn.294980, s.108-122
15. GAJEWSKA Grażyna, SZCZĘSNA Anna, DOLIŃSKI Artur: Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania : scenariusze zajęć wychowawczych. Warsztat Pracy Pedagoga. Wyd. 2 zm., uzup. i popra. Zielona Góra: "Gaja", 2003. 2. Sygnatury: 284001 Cz
16. GAJEWSKA Grażyna: Teoretyczne i metodyczne aspekty kalendarza wychowawcy : scenariusze zajęć wychowawczych. Warsztat Pracy Pedagoga Wyd. 2 popr., uzup. i zm. Zielona Góra: "Gaja", 2002. 5. Sygnatury: 284001 Cz
17. GŁOWACKI Andrzej, JĘDRYKA Grażyna: Budujemy ciekawy program wychowawczy. Kraków: "Rubikon", 2001. Sygnatury: 287094 Cz
18. GROCHOWSKA Nora: Co robić, kiedy nie wiadomo, co robić : podpowiednik dla nauczyciela. Warszawa: "Seventh Sea", 2001. Sygnatury: 277429 Cz
19. HAMER Hanna: Bliżej siebie : 10 ważnych tematów : scenariusze 20 lekcji wychowawczych, ułatwiających poznanie siebie i rozwój. Warszawa: "Veda", 2001. Sygnatury: 274377 Cz, 274378
20. HOPPE Lilianna: Mój głos w ważnej sprawie : scenariusze godzin z wychowawcą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Sopot: "Seneka", 2003. Sygnatury: 296346
21. JANKOWSKI Bogdan: Wychowanie w szkole : tworzenie programu wychowawczego. Poznań: "Arka", 2001.
22. JANOWSKI Andrzej: Pedagogika praktyczna : zarys problematyki, zdrowy rozsądek, wyniki badań. Warszawa: "Fraszka Edukacyjna", 2002. Sygnatury: 281167 Cz, 281168
23. KITOWSKA Danuta K., LIS Wioletta, POLAŃSKA-CIECHANOWSKA Ewa: Jak zaplanować pracę wychowawczą w gimnazjum? : program wychowawczy szkoły. Złotów: "K&K", 2001. Met. 3445 Sygnatury: 275573 Cz, 275574, 277343
24. Kompetencje nauczyciela wychowawcy. Red. nauk. Krystyna Ferenz. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski. Redakcja Wydawnictw Humanistyczno-Społecznych, 2002. Sygnatury: 281610 Cz, 295375
25. Kompetencje wychowawcze nauczycieli : wybrane zagadnienia. red. nauk. Janina Minkiewicz-Najtkowska. Poznań: Wydaw. AE, 2003. Sygnatury: 294980 Cz
26. KONARZEWSKI Krzysztof: Kształcenie i wychowanie w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2002/2003. Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2004. Sygnatury: 297426
27. KOSYRZ Zdzisław: Osobowość wychowawcy : być wychowawcą w zmiennych i dynamicznych warunkach życia społecznego. Warszawa: Wydaw. "Pedagogium" Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2005.
28. KOZŁOWSKA Iwona: Wychowanie do odpowiedzialności. W: Kompetencje wychowawcze nauczycieli : wybrane zagadnienia Poznań: Wydaw. AE, 2003. Sygn.294980, s.60-77
29. KRÓL Bronisław Władysław: Szkoła jako instytucja wychowawcza w środowisku małomiasteczkowym : (na tle konkretnego środowiska małomiasteczkowego - Iwieniec). [Białystok]: BTN, [2001].
30. KRYSIŃSKA Karolina: Podstawy postwencji samobójstw w szkołach. W: Zagrożenia rozwoju w okresie dorastania Poznań: Wydaw. Fundacji "Humaniora", 2003. Sygn.288987 Cz, s.193-218
31. Kształtowanie umiejętności wychowawczych. Pod red. Teresy Sokołowskiej-Dzioby. Lublin: UMCS, 2002. Sygnatury: 282353 Cz, 282354, 284798
32. MATYJAS Bożena: Koncepcja nauczyciela-wychowawcy wyzwalającego i hamującego w ujęciu Marii Grzegorzewskiej - aktualność poglądów i zastosowanie w praktyce pedagogicznej. W: Zeszyty Naukowe WSHE / Włocławek Seria C T. 9 Nauki pedagogiczne : z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, pedeutologii, nauk współdziałających. Z. 3 Włocławek: WSH-E, 2001. Sygn. 273363/9 M (inw. 287234), s.99-106
33. MIŁKOWSKA-OLEJNICZAK Grażyna: Bariery w szkolnej profilaktyce i hamowaniu zachowań agresywnych dzieci i młodzieży. W: Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. T. 1, Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego. T. 2, Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej Kraków: "Impuls", 2003. Sygn. 290984 Cz, 290985 s.71-90
34. NAKONECZNA Danuta: Wychowanie w szkole gimnazjalnej : 20-lecie Towarzystwa szkół Twórczych 1983-2003. Warszawa: TST, 2003.
35. NALASKOWSKI Stanisław: Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole polskiej : wybrane zagadnienia. Kraków: "Impuls", ["Poligrafia Salezjańska"], 2001. Sygnatury: 278118 Cz, 278119
36. Nauczyciel - opiekun - wychowawca : (tradycje, teraźniejszość, nowe wyzwania). Pod red. Ryszarda Stankiewicza. Zielona Góra ; Poznań: "Eruditus", 2002. Sygnatury: 290221 Cz
37. NOWOSAD Inetta: Nauczyciel - wychowawca czasu polskich przełomów. Kraków: "Impuls", 2001. Sygnatury: 280047 Cz, 280048
38. POTYRAŁA Dorota: Od akceptacji ku tolerancji. Przestrzeń szkoły jako pole kształtowania pozytywnych stosunków międzyludzkich. W: Kompetencje wychowawcze nauczycieli : wybrane zagadnienia Poznań: Wydaw. AE, 2003. Sygn.294980, s.39-59
39. Powinności wychowawcze nauczyciela. Pod red. Jadwigi Lubowieckiej. Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2004. Sygnatury: 295712
40. RADZIWIŁŁ Anna, JAKUBOWSKI Jacek, SAWICKI Mirosław: Dobra szkoła : szkoła w życiu - życie w szkole. Dialogi... Warszawa: "Ego", cop. 2004. Sygnatury: 291543
41. RYLKE Hanna, TUSZEWSKI Tomasz: Powrót do źródeł : o profilaktyce w szkołach. Kielce: Ofic. Wydaw. Nauczycieli, 2004. Sygnatury: 290444 Cz, 290445
42. SKAFIRIAK Beata: Oczekiwania wobec opiekunów - wychowawców dzieci osieroconych a ich kształcenie, dokształcanie i doskonalenie w Polsce (1945-2000). W: Nauczyciel - opiekun - wychowawca : (tradycje, teraźniejszość, nowe wyzwania). Zielona Góra ; Poznań: "Eruditus", 2002. Sygn.290221 Cz, s.300-363
43. STRYCZNIEWICZ Barbara: Spotkania w klasie szkolnej : propozycje scenariuszy godzin wychowawczych dla uczniów gimnazjum (i nie tylko!). Kraków: "Impuls", 2001. Sygnatury: 274296 Cz, 276285
44. STYSZYŃSKA Jolanta: Rola wychowawcy w integracji klasy. W: Kompetencje wychowawcze nauczycieli : wybrane zagadnienia Poznań: Wydaw. AE, 2003. Sygn.294980, s.90-107
45. SZOŁTYSEK Adolf Ernest: Filozofia pedagogiki : podstawy edukacji: teoria, metodyka, praktyka. Katowice: "Esse", 2003.
46. SZUTY Jacek: Gdy nauczyciel jest wychowawcą. Praca i Zarządzanie w Szkole. Warszawa ; Łódź: Wydaw. Szk. PWN, 2001. Sygnatury: 275277 Cz, 275419 - 275420
47. ŚLIWERSKI Bogusław: Program wychowawczy szkoły. Literatura Pedagogiczna. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2001. Sygnatury: 278620 Cz
48. ŻYTO Piotr: Opinie uczniów i dyrektorów szkół na temat poczucia bezpieczeństwa - na przykładzie badań w województwie lubuskim. W: Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. T. 1, Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego. T. 2, Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej Kraków: "Impuls", 2003. Sygn. 290984 Cz, 290985, s.133-143

Artykuły z czasopism

1. BARDZIEJEWSKA Mariola: Formowanie tożsamości uczniów na tle kultury organizacyjnej szkoły. Remedium 2003 nr 6 s.1-3.
2. BARDZIEJEWSKA Mariola: Zarządzanie klasą szkolną. Edukacja 2003 nr 1 s.75-86.
3. BIELSKI Janusz: Metody oddziaływania wychowawczego w edukacji fizycznej. Lider 2005 nr 5 s.3-5.
4. BOSIACKI Andrzej: Plan wychowawczy dla klasy I elektryk (trzyletni cykl nauczania) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach. Lider 2003 nr 1 s.16-17.
5. BRZYSKA-MAJEWSKA Krystyna: Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją. Cz. I-II. Remedium 2004 nr 5 s.10-11; nr 6 s.10-11.
6. CHAŁAS Krystyna: Wzmacnianie wychowawczej funkcji szkoły jako zadanie i wyzwanie dla katechetów : (kilka propozycji praktycznych). Zesz. Form. Katech. 2003 nr 3 s.56-57.
7. COFTA Hanna: Jak wpajać i egzekwować "zasady". Wszystko dla Szk. 2003 nr 12 s.16-17.
8. CZORA Iwona: Katecheza w programie wychowawczym szkoły. Eduk. i Dialog 2004 nr 9 s.56-59.
9. Dragon Dorota: Tworzenie programu wychowawczego dla klasy. Wszystko dla Szk. 2004 nr 10 s.1-5.
10. DZIEWICKI Marek: Na czym polega odpowiedzialność wychowawcy?. Katecheta 2003 nr 7/8 s.81-82.
11. FIDELUS Anna: Nauczyciel - wychowawca, jaki powinien być?. Eduk. dla Bezp. 2003 nr 3 s.29-34.
12. FIDELUS Anna: Profilaktyka jako istotny element wychowania w szkole. Eduk. dla Bezp. 2003 nr 3 s.2-9.
13. FRANUSZ Barbara: Profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej. Probl. Opiek.-Wychow. 2004 nr 1 s.44-46.
14. GAJEWSKA Grażyna: Metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej w kształceniu akademickim. Probl. Opiek.-Wychow. 2003 nr 10 s.49-54.
15. GROENWALD Maria: Problemy z wychowaniem w szkole. Jęz. Pol. w Gimn. 2004/2005 nr 4 s.96-105.
16. GWIAZDA Agnieszka, KOZERA Maria, PANUSZEWSKA Beata: Program wychowawczy biblioteki Zespołu Szkół Zawodowych nr 10 w Sosnowcu. Bibl. w Szk. 2003 nr 2 s.1-3.
17. GWIZDEK Bożena, SOŁTYS Elżbieta: Kontrakt w pracy z klasą i indywidualnym uczniem. Remedium 2005 nr 1 s.8-9.
18. GWIZDEK Bożena, SOŁTYS Elżbieta: Rola i zadania wychowawcy w klasie II gimnazjum. Remedium 2004 nr 5 s.8-9.
19. GWIZDEK Bożena, SOŁTYS Elżbieta: Rola i zadania wychowawcy w klasie III gimnazjum. Remedium 2005 nr 6 s.8-9.
20. GWIZDEK Bożena, SOŁTYS Elżbieta: Rola i zadanie wychowawcy w klasie I gimnazjum. Remedium 2004 nr 3 s.8-9.
21. GWIZDEK Bożena: Szkolne programy profilaktyczne. Gaz. Szk. 2003 nr 5 s.9.
22. HABURA Barbara: Kształtowanie postawy asertywnej w organizacji procesu wychowawczego. Wychow. Fiz. Zdr. 2003 nr 8/9 s.22-25.
23. HAJDUGA Jolanta: Wytyczne do pracy wychowawcy klasy. Wychowawca 2003 nr 2 s.22-23.
24. HARASIMIK Agnieszka: Szkoła uczy, bawi, wychowuje. Gaz. Szk. 2005 nr 1 s.16.
25. HOŁODIUK Joanna: Osobowość nauczyciela wychowawcy. Eduk. i Dialog 2005 nr 3 s.4-9.
26. HORYŃ Jolanta: Program wychowawczy szkoły a integracja środowiska lokalnego. Eduk. Przyr. w Szk. Podst. 2003 nr 1-2 s.117-126.
27. JANISZEWSKA Bożena: Wychowuje czy nie?. Głos Naucz. 2004 nr 6 dod. s.4.
28. JASTRZĄB Jadwiga: Terapia wychowawcza klasy. Wychow. na co Dzień 2003 nr 9 dod. s.VI-VIII.
29. KARWALA Małgorzata, MAŁECKA Irena: Diagnoza potrzeb wychowawczych. Nowe w Szk. 2003 nr 12 s.17-18.
30. KIEREŚ Barbara: Współczesny wychowawca wobec antypedagogiki. Cywilizacja Nr 7 (2003) s.71-85.
31. KIEREŚ Barbara: Wychowanie - pomiędzy rodziną a szkołą. Cywilizacja Nr 7 (2003) s.164-171.
32. KOWALCZYK Lucyna: Dwubiegunowe zadania szkoły. Eduk. i Dialog 2004 nr 8 s.22-27.
33. KOWALKOWSKA Marta: Z klasy - zespół. Nowe w Szk. 2003 nr 9 s.17-19.
34. KOŹLAK Małgorzata: Praca wychowawcza w klasie trudnej. Nowe w Szk. 2003 nr 1 s.17, 18, 19, 20.
35. KUKOROWSKA Paulina: Model wzajemności i współpracy (1). Eduk. i Dialog 2003 nr 4 s.29-32.
36. KUKOROWSKA Paulina: Praca w modelu wzajemności (2). Eduk. i Dialog 2003 nr 6 s.45-49.
37. LISOWSKA Alicja, GRUNWALD Wiesława: Trudna rola wychowawcy w domu dziecka. Eduk. i Dialog 2005 nr 6 s.60-64.
38. ŁOMIŃSKA Bogusława: Negocjacje w pracy wychowawczej. Eduk. i Dialog 2003 nr 9 s.39-41.
39. MACIEJEWSKA Joanna: Szkoła - środowisko trudne. Eduk. i Dialog 2005 nr 3 s.13-19.
40. MAJ Adam: Ku szkole wychowującej - programy wychowawcze szkoły. Zesz. Form. Katech. 2003 nr 4 s.63-75.
41. MAJ Adam: Profilaktyka w programie edukacyjnym szkoły. Zesz. Form. Katech. 2003 nr 4 s.55-62.
42. MASTALSKI Janusz: Wychowawca wobec agresji. Pol. Sac. Nr 12 (2003) s.261-176.
43. MIELCZAREK Ferdynand: Wychowanie czy indoktrynacja?. Nowe w Szk. 2003 nr 5 s.16, 17, 18.
44. MIELCZAREK Jolanta: Próba korekty zachowania ucznia. Probl. Opiek.-Wychow. 2003 nr 7 s.48-50.
45. MOSZCZYŃSKA Urszula, PAŁYSKA Maciej, RADUJ Joanna: Program profilaktyczno-edukacyjny jako próba przeciwdziałania przemocy w szkole. Opieka Wychow. Ter. 2003 nr 1 s.20-26.
46. NALASKOWSKI Aleksander: Integracja a wychowanie. Nowe w Szk. 2003 nr 4 s.21-22.
47. NOCOŃ Halina: Dekalog dobrego wychowawcy : (na podstawie literatury, własnych doświadczeń i przemyśleń). Wychow. na co Dzień 2003 nr 4/5 s.6-8.
48. NOGALSKA Maria, GODLEWSKA Anna: Program wychowawczy dla uczniów klas licealnych. Wychow. na co Dzień 2003 nr 9 dod. s.I-IV.
49. OGRODOWCZYK Paweł: Wykorzystanie ankiety w diagnozowaniu i tworzeniu planu wychowawczego szkoły. Eduk. dla Bezp. 2003 nr 3 s.16-24.
50. PIETRAS Monika: System oddziaływań za pomocą ćwiczeń relaksacyjno-koncentrujących w zintegrowanych kształceniu początkowym. Wszystko dla Szk. 2004 nr 9 s.4-6.
51. PORZAK Robert: Interwencja profilaktyczna. Remedium 2004 nr 11 s.6-7.
52. PORZAK Robert: Typy interwencji - interwencja wychowawcza. Remedium 2004 nr 7-8 s.6-7.
53. POSZWA Julita: Komunikacja interpersonalna a relacje wychowawca wychowanek. Opieka Wychow. Ter. 2003 nr 2 s.17-20.
54. PUFAL-STRUZIK Irena: Rozwijanie i wspomaganie twórczego rozwoju dzieci w procesie edukacji. Naucz. Początk. 2003/2004 Nr 3 s.23-27.
55. RÓG Anna, ORZECHOWSKA Melania: Wychowanie do wartości. Eduk. i Dialog 2004 nr 5 s.11-18.
56. RUDKOWSKA Zofia: Poemat pedagogiczny, czyli dyrektor szkoły jako wychowawca. Nowe w Szk. 2004 nr 6 wkł. s.4-6.
57. SŁAWIŃSKI Stanisław: Program wychowawczy szkoły. Dyr. Szk. 2003 nr 7/8 s.38-39.
58. STEFANIAK Grażyna: W poszukiwaniu dobrego wywchowawcy. Nowe w Szk. 2003 nr 3 s.16, 17, 18, 19.
59. STOJAK-ŚLĘCZEK Ewa: Wspólnie rozwiązujemy problemy uczniów. Nowa Szk. 2003 nr 10 s.22-23.
60. SZPITER Marianna: Nauczyciel wobec wychowania do prawdy. Edukacja 2004 nr 1 s.64-70.
61. SZPRINGER Monika: Szkolna profilaktyka zachowań patologicznych w opinii nauczycieli. Edukacja 2003 nr 2 s.58-69.
62. SZYSZKA Agata: Cywilizacja wiedzy a edukacja jutra. Eduk. i Dialog 2005 nr 2 s.30-37.
63. ŚWIDERSKA Maria, BIELICKA Teresa, SOPOLIŃSKA Emilia, FIJAŁEK Stanisław, GREMPLEWSKA Małgorzata: "Ogród kwiatów" - program wychowawczy przeznaczony dla klas I-III szkoły podstawowej. Katecheta 2004 nr 5 s.30-39
64. TALIK Maria: Możliwości wychowawcze szkoły. Dyr. Szk. 2003 nr 12 s.24-27.
65. USTRZYCKA Agnieszka: Zmiany statusu i kompetencji wychowawcy domu dziecka. Probl. Opiek.-Wychow. 2004 nr 6 s.45-48.
66. WEISS Magdalena: Profilaktyka - sposób na nudę?. Probl. Opiek.-Wychow. 2004 nr 1 s.46-47. [Program edukacyjno-profilaktyczny w Szkole Podstawowej w Janowie].
67. WILK Dariusz: Rola i zadania wychowawcy klasy w zreformowanej szkole. Kwart. Eduk. 2004 nr 2 s.12-27.
68. WINIAREK Renata: Jak prowadzę działalność wychowawczą w kształceniu zintegrowanym?. Szkolne Wieści 2004 nr 1 s.12-13.
69. WOJCIECHOWSKA Beata: Wychowawca - pedagog nie tylko dla uczniów. Nowe w Szk. 2003 nr 9 s.22-23.
70. WOJCIECHOWSKA Beata: Wychowawca - pedagog nie tylko dla uczniów. Nowe w Szk. 2003 nr 11 s.22-23.
71. WOJCIESZEK Krzysztof: Profilaktyka w szkole. wychowawca 2003 nr 5 s.14-15.
72. WOŹNICA Barbara: Przeciwdziałanie agresji : szkolny program profilaktyczny. Katecheta 2003 nr 9 s.22-27.
73. ZAJDEL Krzysztof: Czy ona wychowuje?. Nowe w Szk. 2004 nr 4 s.17, 18, 19.
74. ZAJDEL Krzysztof: Wychowawca - pośrednik i adwokat klasy. Eduk. i Dialog 2005 nr 3 s.2-3.
75. ZAWAL Mariola: Samorząd, teatr, wolontariat. Nowe w Szk. 2004 nr 2 s.12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
76. ZDROJEWSKA Urszula: O króliczkach raz jeszcze. Nowa Szk. 2003 nr 9 s.17-19. [Problemy wychowawcze w szkole].
77. ZIÓŁKOWSKA Beata: Potrzeba działań profilaktycznych pierwszego stopnia na terenie szkoły. Edukacja 2003 nr 3 s.71-79.

Przykładowe adresy internetowe

http://www.gimnazjum.pl/wychowanie/wychowawca_klasy.phtml

http://www.ogniskowiec.znp.edu.pl/publikacje/szkolysrednie/Kazdy%20nauczyciel%20wychowawca.htm

http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=1069

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony