Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl


Dziennikarstwo : wybór literatury

Wydawnictwa zwarte

1. Abecadło dziennikarza. Pod red. Andrzeja Niczyperowicza. Poznań : "Kontekst", 1996
2. Bereś Witold, Skoczylas Jerzy: Dziennikarz doskonały. Kraków: "Wenecja", 2000. Sygnatury: 272205
3. Boniecka Barbara, Panasiuk Jolanta: O języku audycji radiowych. Lublin: UMCS, 2001. Sygnatury: 274424
4. Bortnowski Stanisław: Warsztaty dziennikarskie. Warszawa: "Stentor", cop. 1999. Sygnatury: 258361 - 258362
5. Dudziński Grzegorz: Na prasowej barykadzie. [Toruń]: Adam Marszałek, [1998]. Sygnatury: 261913
6. Dziennikarstwo i jego konteksty. Pod red. Zbigniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1991
7. Dziennikarstwo i świat mediów. Pod red. Zbigniewa Bauera. Wyd. [2] zmien. i rozszerz. Kraków: "Universitas", 2000. Sygnatury: 265096 - 265097, 269238, 288071
8. Fras Janina: Dziennikarski warsztat językowy. Wrocław: Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1999. Sygnatury: 263554, 263913
9. Furman Wojciech, Kaliszewski Andrzej, Wolny-Zmorzyński Kazimierz: Gatunki dziennikarskie - specyfika ich tworzenia i redagowania. Rzeszów: Wyższa Szk. Zarz., 2000. Sygnatury: 284791
10. Golka, Bartłomiej : Etyka dziennikarska a kwestie informacji masowej / Bartłomiej Golka, Bogdan Michalski ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. Warszawa : COMSNP, 1989
11. Kononiuk Tadeusz, Michalski Bogdan: Problemy prawne zawodu dziennikarskiego. Warszawa: "Elipsa", 1998. Sygnatury: 267055
12. Kształcenie dziennikarzy w Polsce : wybrane problemy. Zebr. i oprac. Tadeusz Wallas. Poznań: UAM, 1997. Sygnatury: 279206
13. Kunczik Michael, Zipfel Astrid: Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu. Warszawa: "Scholar", 2000. Sygnatury: 274264, 276349
14. Kwiatkowski Paweł: Przedsiębiorstwo Apokalipsa : o etyce dziennikarskiej. Poznań: "Rebis", 2003. Sygnatury: 289314
15. Lewek, Antoni : Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej / Antoni Lewek. Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003.
16. Magdoń Andrzej: Reporter i jego warsztat. Wyd. 2 popr. i uzup. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2000. Sygnatury: 267754
17. Media i dziennikarstwo na przełomie wieków : (materiały międzynarodowej konferencji naukowej Warszawa, 6-7 czerwca 1997 roku). Zebr. i oprac. Tadeusz Adamowski. Warszawa: "Elipsa", 1998. Sygnatury: 267056
18. Michalski Bogdan: Dziennikarstwo a ograniczenie praw autorskich. Łódź: "Pro-media", 1998. Sygnatury: 256266
19. O warsztacie dziennikarskim. Pod red. Tadeusza Adamowskiego. Warszawa: "Aspra-Jr", 2002. Sygnatury: 289579
20. Ostrowski Andrzej : Dziennikarstwo sportowe. // Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003. Sygnatury: 289706
21. Pisarek Walery: Nowa retoryka dziennikarska. Kraków: "Universitas", 2002. Sygnatury: 282245, 288072
22. Pisarek Walery: Retoryka dziennikarska. [Wyd. 3 wznow.]. Kraków: OBP RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1988. Sygnatury: 249612 - 249615
23. Płonkowski Tomasz: Amerykańska koncepcja społecznej odpowiedzialności dziennikarzy. Warszawa: Instytut Kultury, 1995. Sygnatury: 242802
24. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich / pod red. Wojciecha Furmana i Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego ; Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie [et al.]. Rzeszów ; Kielce : "Tarcza", 1999
25. Vademecum dziennikarstwa BBC. Warszawa: Fundacja Centrum Prasowe dla Europy Środkowo-Wschodniej, [1993]. Sygnatury: 276571
26. Wybór tekstów do nauki o języku polskim dla studentów dziennikarstwa / oprac. Włodzimierz Gruszczyński, Grażyna Majkowska, Halina Satkiewicz. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1988
27. Zasady i tajniki dziennikarstwa : podręcznik dla dziennikarzy Europy Środkowej i Wschodniej. Pod red. Malcolma F. Malette. Wyd. 2 popr. i rozszerz. [B. m.]: "Nowoczesność", 1996. Sygnatury: 276575

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony