Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl


Formy pracy z czytelnikiem w bibliotece szkolnej:
wybór literatury

Wydawnictwa zwarte

1. "Nauczanie ku przyszłości" w szkolnym centrum informacji : praca zbiorowa. Kraków: Wydaw. Zakonu Pijarów, 2002. Met. 3878 (Sygnatury: 284304 Cz, 294246 - 294247, 297215)
2. Andrzejewska Jadwiga : Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. Tom 2, Praca pedagogiczna biblioteki. Warszawa: Wydaw. SBP, 1996 (Sygnatury: 248954, 248955 Bibl., 248956 - 248957, 253927, 285634 - 285635)
3. Batorowska Hanna, Kamińska-Czubała Barbara: Szkolne centrum informacji. Kraków: Wydaw. Zakonu Pijarów, 2002 (Sygnatury: 284324 Cz)
4. Biblioteka szkolna : materiały pomocnicze dla nauczycieli bibliotekarzy. Elbląg: WOM, 1994. Bibliot. 610 (Sygnatury: 245673 Bibl.)
5. Biblioteki szkolne : wytyczne IFLA/UNESCO. Warszawa: Wydaw. SBP, 2003. (Sygnatury: 288949 Bibl.)
6. Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej : materiały konferencji Wrocław, 25-26 września 2003 r. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003. (Sygnatury: 289705 Bibl.)
7. Formy pracy dydaktycznej bibliotek szkolnych w województwie słupskim : (konkursy, inscenizacje, wystawy, lekcje biblioteczne). Słupsk: ODN, [1993]. (Sygnatury: 240031 Bibl., 240032)
8. Gry umysłowe w pracy biblioteki szkolnej. Tarnobrzeg: ODN, 1999. Sygnatury: 279262 Cz
9. Grzegorzewski Paweł : Rola multimediów elektronicznych w bibliotece w kształtowaniu postaw i zachowań dzieci i młodzieży. W: Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym : edukacja informacja - media. Warszawa: CEBIiD, 2005. Sygn.297315-297316, s.87-117
10. Iwicka-Okońska Anna : Funkcje i zadania biblioteki w reformowanej szkole zawodowej : edukacja czytelnicza-wybrane zagadnienia. Łódź: WCKP, 1997 (Sygnatury: 254772 Bibl., 254773)
11. Materiały pomocnicze dla nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych. Piotrków Trybunalski: Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1994. (Sygnatury: 249146 Cz)
12. Najciekawsze formy pracy pedagogicznej w bibliotece szkolnej : scenariusze imprez nagrodzonych w konkursie. Białystok: Wydaw. ZPDN, 1995. (Sygnatury: 249719 Bibl.)
13. Nowakowska Jadwiga, Warzycha Elżbieta: Spotkania z książką : (materiały metodyczne dla bibliotekarzy). Sieradz: WOM, 1995. (Sygnatury: 245446 Bibl., 245447, 278893)
14. Saniewska Danuta : Nowe vademecum nauczyciela bibliotekarza. Wyd. 5 uzup. i popr. . - Warszawa: "Sukurs", 2000. (Sygnatury: 272178 Bibl., 272179 - 272180)
15. Tomczyk-Churska Anna : Biblioteka szkolna a model wzbogaconego kształcenia. W: Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych. Kraków: "Impuls", 2004. Sygn.295163, s.315-319)
16. Tomkiewicz Barbara : Krok po kroku : materiały pomocnicze dla nauczycieli rozpoczynających pracę w bibliotece szkolnej. Warszawa: Agencja "Sukurs", 1997. (Sygnatury: 253140 Bibl.)

Artykuły

1. Aleksandrowicz Renata : Potrzeby osób wymagających szczególnej pomocy i możliwości ich realizacji w bibliotece szkolnej. Bibl. w Szk. 2004 nr 5 s.2-5
2. Ambroży Janina : Niektóre formy konwersacyjno-zabawowe w pracy pedagogicznej z czytelnikiem. Bibl. w Szk. 2002 nr 9 s.6-8
3. Borawska Marianna : Terapeutyczna rola utworu literackiego i możliwość jej wykorzystania w pracy bibliotekarzy. Bibl. w Szk. 1994 nr 2 s.5-9
4. Brosz Krystyna : Formy pracy z czytelnikiem w nowoczesnej szkole wiejskiej. Bibl. w Szk. 1994 nr 2 s.13
5. Chmielewska Jadwiga : Praca biblioteczna z uczniem trudnym : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązania problemu wychowawczego. Bibl. w Szk. 2004 nr 3 s.16-17
6. Dagiel Grażyna : Rola bibliotek szkolnych w motywowaniu uczniów do czytania. Kajet 1996 nr 3 (15) s.14-16
7. Drzewiecki Marcin : Informacyjne i pedagogiczne funkcje bibliotek systemu oświaty w Polsce : możliwość czy konieczność?. Bibliotekarz 2001 nr 7/8 s.8-12
8. Kowolik Piotr : Gry i zabawy czytelnicze. Życie Szkoły 1993 nr 5 s.281-289
9. Kubów Stefan : Edukacyjna funkcja biblioteki szkolnej. Bibl. w Szk. 2003 nr 6 s.4
10. Kumiega Jerzy : Ferie w bibliotece. Klanza w Czasie Wolnym 2003 nr 1 s.33-35
11. Makuch Grażyna : Zielona trawa, niebieska woda, czyste powietrze, ziemia jest naszym domem : scenariusz wystawy. Por. Bibl. 1995 nr 5 s. 24-25
12. Marek Ewa : Koło Przyjaciół Książki. Warsztaty Bibl. 2003 nr 5 s.10-15
13. Mączkowska Bożena : Jesteśmy czytelnikami biblioteki szkolnej : (scenariusz uroczystego przyjęcia uczniów klas pierwszych w poczet czytelników biblioteki szkolnej). Wychow. na co Dzień 1999 nr 9, dod. s. V-VII
14. Pawełczyk Zofia : Biblioteka szkolna w środowisku i dla środowiska. Prz. Eduk. [Łódź] 2002 nr 2 s.11-12
15. Pawłowska Renata, Kocyba Dorota: Olimpiada starożytnych Greków i Rzymian : propozycja biblioteki szkolnej - zajęcia interdyscyplinarne z historii, języka polskiego, w-f i czytelnictwa dla klas V. Wszystko dla Szk. 1996 nr 11 s.12-14
16. Pliszka Elżbieta : Rozrywki umysłowe w pracy biblioteki szkolnej. Bibl. w Szk. 1993 nr 5
17. Plucińska-Surówka Krystyna : Praca z książką w bibliotece szkolnej. Życie Szk. 2002 nr 7 s.427-430
18. Popiel Irmina, Rusińska Halina: Poznajemy świat zwierząt. Konkurs czytelniczy dla klasy IV szkoły podstawowej. Por.Bibl.1991 nr 11/12 s.38-41
19. Reczek Jadwiga : Edukacja czytelnicza w nowym liceum : (propozycja realizacji). Wychowawca 2004 nr 5 s.13-14
20. Rowicka Krystyna : Propozycja pracy czytelniczej z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Gniewkowie. Biblioterapeuta 2002 nr 2 s.4-8
21. Sapała Aldona : Internet w mojej bibliotece szkolnej. Prz. Eduk. [Łódź] 2002 nr 5 s.6-7
22. Skórka Stanisław : Internetowa strona www : nowe narzędzie informacji w bibliotece szkolnej. Bibl. w Szk. 1999 nr 6 s.2-3
23. Solecka-Koplin Małgorzata : Program rozwoju biblioteki szkolnej. Propozycja przekształcenia biblioteki w szkolne centrum informacji. Bibl. w Szk. 2004 nr 2 s.1-6
24. Sowada Renata : Promocja zdrowia w bibliotece szkolnej. Wychow. Fiz. Zdr. 2003 nr 5 s.42-43
25. Stąsiek Romana : Klub recenzentów jako forma popularyzowania czytelnictwa i promowania zbiorów biblioteki szkolnej. Bibl. w Szk. 2001 nr 5 s.10
26. Szpulak Grażyna : Aktywizacji ciąg dalszy: biblioteka szkolna. Por. Bibl. 2004 nr 6 s.8-10
27. Tomczyk-Churska Anna : Metody pracy w centrum medialnym na przykładzie Biblioteki Gimnazjum Akademickiego w Toruniu. Bibl. w Szk. 2004 nr 4 s.6-9
28. Walczewska-Klimczak Grażyna : Czy pedagogika zabawy potrzebna jest bibliotekarzom?. Por. Bibl. 1999 nr 3 s.2-6
29. Wiatr Jadwiga : Książka pomaga w nauce. Scenariusz wystawy. Bibl. w Szk. 1997 nr 2 s.5-7
30. Wielgut-Walczak Jadwiga : Internet w polskich bibliotekach szkolnych i publicznych - szansa czy zagrożenie?. Bibl. w Szk. 1999 nr 6 s.4-5
31. Wójcicka Elżbieta : Strategiczna rola biblioteki szkolnej w procesie edukacji. Bibl. w Szk. 2004 nr 9 s.2-6
32. Zadania biblioteki w zreformowanej szkole podstawowej i gimnazjum. Bibl. w Szk. 1999 nr 10 s.1-6

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony