Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Integracja grupy :
wybór literatury

Wydawnictwa zwarte

1. Baw się razem z nami : scenariusze zabaw integracyjnych. / red. Katarzyna Kadzidłowska. Włocławek: "Expol", 2003.
2. Bednarek Krzysztof : Jak przeprowadzić sesję integracyjną? : materiał pomocniczy dla prowadzących. Wyd. 2 zm. i poszerz. Katowice: WOM, 1999.
3. Bissinger-Ćwierz Urszula : Muzyka i ruch dla każdego. Lublin : "Klanza", 2000 + kaseta magnetofonowa
4. Fąk Tadeusz, Kaik Anita, Opoka Dorota: Gry i zabawy integracyjne : poradnik dla instruktorów rekreacji. Z. nr 2. Warszawa: TKKF, 2000.
5. Fąk Tadeusz, Kaik-Woźniak Anita: Gry i zabawy integracyjne. Legnica: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ "Wspólnota Akademicka", 2004.
6. Gęca Leszek : Tańce integracyjne w pracy z grupą. Cz. 1. Lublin: "Klanza", 2002.
7. Knez Renata, Słonina Wojciech M.: Poznaję - wybieram. Kraków: "Rubikon", 2003
8. Kosińska Ewa, Łagan Danuta: Jak nadać życiu sens? : spotkania integracyjne dzieci i młodzieży. Kraków: "Rubikon", 1999.
9. Nawara Henryk, Nawara Urszula: Gry i zabawy integracyjne. Wyd. 2 uzup. Wrocław: Wydaw. AWF, 2001.
10. Reichel Gusti, Rabenstein Reinhold, Thanhoffer Michael: Grupa i ruch : metody relaksacyjne - taniec twórczy sport zespołowy - gry i zabawy integrujące. [Wyd. 3 nie zm.]. Warszawa: Centrum Animacji Kultury, 1997
11. Stasica Jadwiga : Pierwsze dni w szkole uczniów klasy pierwszej : konspekty zajęć. Kraków: "Impuls", 2000
12. Styszyńska Jolanta : Rola wychowawcy w integracji klasy. W: Kompetencje wychowawcze nauczycieli : wybrane zagadnienia. Poznań: Wydaw. AE, 2003.
13. Szczepanik Rafał : Budowanie zespołu : przygotowywanie i prowadzenie szkoleń outdoor. Gliwice: "Helion", cop. 2002.
14. Szpunar Jacek, Gęca Leszek : Tańczymy razem : formy integracyjne
i sceniczne wybranych tańców narodowych i regionalnych. Lublin : "Klanza", 1999 + kaseta magnetofonowa
15. Tańce i zabawy dla grupy. Lublin : "Klanza", 1995 + kaseta magnetofonowa

Artykuły

1. Ambroży Jerzy : Obóz integracyjny - atrakcyjna forma programowa. Szk. Zawod. 1999 nr 4 s.33-35
2. Bałecka Beata : Zabawy integracyjne podczas uroczystości klasowych w edukacji wczesnoszkolnej. Wychow. na co Dzień 2002 nr 6 dod. s.IV-VII
3. Bandoła Urszula : Scenariusz zajęć integracyjnych w klasie III. Życie Szk. 1997 nr 10 s. 611-614
4. Bartczak Iwona : Poznajmy się : konspekt lekcji integracyjnej dla klasy I szkoły podstawowej. Wszystko dla Szk. 1999 nr 7-8 s.20-22
5. Bartosiewicz Barbara : Jacy ludzie nas otaczają? Czy wśród nich łatwo znaleźć przyjaciela? : zajęcia dla klasy II. Wszystko dla Szk. 2002 nr 2 s.16-18
6. Bochenek Marcin : Integracja grupy w zabawach rytmiczno-tanecznych. Lider 2001 nr 4 s.30
7. Borowiec-Janczak Beata, Kuchciak Anna: Zajęcia integrujące grupę. Życie Szk. 2002 nr 8 s.493-495
8. Broniecka Renata : "Zapraszamy do szkoły" : zajęcia integracyjno-dydaktyczne dla uczniów kl. 0 i kl. I. Wychowawca 2004 nr 3 s.21
9. Chaber-Dądela Anna : Jak integrować klasę szkolną? : (propozycje dla nauczycieli liceum). Nowa Szk. 2003 nr 7 s.20-24
10. Charuba Małgorzata : Jak integrować klasę. Probl.Opiek.-Wychow. 1995 nr 3 s.18-22
11. Chmielewska Nadzieja , Choruża Alina, Sokolińska Ewa: Wyprawa w świat uczuć : spotkanie klas drugich szkoły podstawowej. Grupa i Zabawa 2002 nr 1-2 s.82-87
12. Czeczot Iwona : Co zrobić ze swoją złością : scenariusz zajęć integracyjnych dla uczniów klas III-IV SP. Wychowawca 2003 nr 3 s.24-25
13. Depczyńska Katarzyna : Kto to taki? - wzajemne poznawanie się. Wszystko dla Szk. 2002 nr 7-8 s.35-36
14. Droździewicz Krystyna : Integrowanie zespołu klasowego : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wszystko dla Szk. 2004 nr 9 s.24
15. Eichelberger Wojtek : Zamysł terapii integralnej. Gestalt 1993 nr 11 s.3-8
16. Fitas Marzena : "Jesteśmy tak różni, że aż podobni do siebie..." : plan zajęć integracyjnych w pierwszej klasie gimnazjum. Wychowawca 2003 nr 9
s.22-23
17. Gola Halina, Sowa Joanna: "Poznaj siebie" czyli integracja z samym sobą. Naucz. i Szk. 2003 nr 1/2 s.340-344
18. Golc Jan W . : Taniec - środek i cel integracji. Nowe w Szk. 2003 nr 1 s.14-15
19. Hofman Zdzisław : Znaczenie integracji i komunikacji w pracy pedagogicznej. Grupa i Zabawa 1997 nr 3 s.20-26
20. Jabłońska Anna, Fajcht Halina: Nie buduj murów, które dzielą ludzi. Wszystko dla Szk. 1999 nr 9 s.12-13
21. Jabłońska Bożena : Poznajmy się. Wszystko dla Szk. 2001 nr 9 s.8-9
22. Janowska Małgorzata : Zasób zabaw i gier o charakterze integrującym grupę do wykorzystania w małym pomieszczeniu. Lider 1998 nr 1 s.18-20
23. Karbowniczek Jolanta : Poznawanie świata, poznawanie siebie. Zintegrować klasę. Naucz. Począt. 1999/2000 nr 1 s.95-97
24. Kawula Stanisław : Integracja i syntonia w relacjach rodziny i szkoły. Probl. Rodz. 1995 nr 4 s.39-43
25. Kellner J., Łącka E.: Obóz integracyjno-adaptacyjny. Probl. Opiek.-Wychow. 1992 nr 5/6 s.220-222
26. Kopycka Marzena : Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów klas pierwszych licealnych. ORBI 1998 nr 7 s.14
27. Kruszyński Rafał : Lęk dezintegracyjny - problem ludzkiej egzystencji. Opieka Wychow. Ter. 1999 nr 1 s.36-39
28. Maleszyk Marzena : Jabłuszko pełne snu, czyli jak powitali jesień seniorzy
i dzieci : impreza integracyjna z hasłem. Grupa i Zabawa 1999 nr 1 s.23-25
29. Miazek Elżbieta : Jak okazać sympatię : Scenariusz zajęć dla klasy III. Wszystko dla Szk. 2005 nr 2 s.14-15
30. Nalaskowski Aleksander : Integracja a wychowanie. Nowe w Szk. 2003 nr 4 s.21-22
31. Nawara Urszula, Spikowska Wioletta: Zabawy integracyjne : propozycja na czwartą lekcję wychowania fizycznego. Lider 2004 nr 11 s.18-20
32. Ostrowińska Anna : Integracyjny turnus terapii twórczej. Probl. Opiek.-Wychow. 2002 nr 6 s.22-25
33. Osuchowska Anna : Sztuka akceptacji. Gaz. Szk. 2001 nr 40 s.16
34. Pachociński Ryszard : Umiejętności rozwiązywania problemów a integracja
i kreatywność. Nowa Szk. 1996 nr 9 s.38-39
35. Pankowska Dorota : Wspólny rejs, czyli o pracy wychowawczej z grupą. Carpe Diem 1999 nr 1 s.26-37
36. Papierkiewicz Bożena, Wasilewska Joanna: Konspekt zajęć integracyjnych w grupie dzieci przedszkolnych. Wychow. na co Dzień 2002 nr 9 dod. s.XI-XII
37. Piekarczyk Jolanta : Jak integrować zespół klasowy?. Nowe w Szk. 2003 nr 10 s.17-19
38. Ptak Ilona : Integracja w szkole i środowisku lokalnym. Eduk. i Dialog 2004 nr 1 s.31-36
39. Rechnio Beata : Każdy z nas wygląda inaczej : zajęcia z... integracji i tolerancji. Wszystko dla Szk. 2004 nr 6 s.2-4
40. Sakowicz Maria : Zabawa integracyjna z wychowankami pogotowia opiekuńczego. Grupa i Zabawa 2002 nr 1-2 s.62-66
41. Sikorska Elżbieta : Integracja społeczna w klasach I-III. Dyr. Szk. 1999 nr 2 s.27-28
42. Skowronek Piotr : Po co nam zajęcia warsztatowe?. Jęz. Pol. w Szk. Gimn. 1999/2000 Nr 4 s.89-93 (Zawiera scenariusz zajęć integracyjnych "Przyglądamy się sobie...")
43. Smykowski B ł a ż e j : Integracja w grupie edukacyjnej. Eduk. i Dialog 2001 nr 6 s.57-59
44. Smykowski Błażej : Integracja w grupie edukacyjnej. Edukacja 2003 nr 3 s.60-71
45. Szoć Krystyna : Integracja społeczna inaczej. Grupa i Zabawa 2000 nr 3
s.23-25
46. Suchocka Mirosława : Każdy może odnieść sukces. Wychow. w Przedszk. 1997 nr 1 s.25-27
47. Szalińska-Matys Małgorzata : Budowanie więzi w grupie : (na progu gimnazjum). Jęz. Pol. w Szk. Gimn. 1999/2000 nr 1 s.13-14
48. Tadeusiak Katarzyna , Bąkowska Beata: Najważniejsze to, co nas łączy. Życie Szk. 2003 nr 6 s.360-364
49. Taraszkiewicz Małgorzata : Warsztaty z fikołkami. Gaz. Szk. 2002 nr 40 s.13
50. Ulikowska Anetta Katarzyna : Integrowanie klasy gimnazjalnej. Probl. Opiek.-Wychow. 2003 nr 7 s.42-44
51. Trafiałek Elżbieta : Osiedlowy dom kultury w procesie integracji społeczności osiedlowej. Kiel. Stud. Pedag. 1993 T. 7 s.165-171
52. Trojanek-Gago Irena : Integracja grupy i rozwiązywanie sytuacji trudnych w świetlicy szkolnej. Płocki Biul. Ośw. 1996 nr 8 s.8-9
53. Wajsprych Danuta : Integracja grupy i rozwiązywanie trudnych sytuacji. Kajet 1995 nr 2 (9) s.21-22
54. Wantuch Wiesława : Integracja, czyli poznanie, profilaktyka i terapia. Nowa Polszcz. 2001 nr 5 s.30-36
55. Wawrzecka Barbara : "Integracja... a co potem?" : [warsztaty terapii zajęciowej]. Dyr. Szk. 2002 nr 7/8 s.50-51
56. Wiekierak Zofia : Dobre maniery - propozycja zajęć warsztatowych dla klas
I-III szk. podst.. Wychowawca 2004 nr 1 s.25
57. Wikłacz Joanna : Zajęcia integracyjne w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Naucz. i Szk. 1999 nr 2 s. 152-156
58. Włoch Bolesława : Bawmy się razem : [zajęcia integracyjne]. Wychow.
w Przedszk. 2003 nr 8 s.489-491
59. Wolska Romana : Jak poznaję i integruję klasę. Wszystko dla Szk. 2002 nr 9 s.11-12
60. Wójcik Justyna : Zintegrowany świat. Carpe Diem 1998 nr 4 s.27-30 (Zawiera scenariusz zabawy "Chaosja i Normalia")
61. Zajdel Krzysztof : Czynniki integracji i dezintegracji zespołu nauczycielskiego. Dyr. Szk. 1999 nr 10 s.12-13

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony