Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Komputer w nauczaniu zintegrowanym :
wybór literatury

KSIĄŻKI

1. Ja i mój uczeń pracujemy z komputerem : scenariusze zajęć zintegrowanych dla klas 0-III / oprac. Agnieszka Borkowska. Siedlce: ODN, 2001.
2. Kłosińska Tatiana : Zastosowanie programów multimedialnych w edukacji wczesnoszkolnej. W: Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. II Kraków: Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2003 s.163-167
3. Komputerowe wspomaganie nauczania w klasach I-III : scenariusze zajęć zintegrowanych / oprac. Ewa Tarkowska. Siedlce: ODN, 2001.
4. Kosacz Dorota, Luzak Beata, Pruszyńska Monika: Przez zabawę do wiedzy - wykorzystanie komputera w edukacji wczesnoszkolnej. W: Edukacja społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa. Łódź: ŁCDNiKP, 2004. s.48-52
5. Marek Urszula : Pory roku i święta : scenariusze zajęć do kształcenia zintegrowanego : praca z komputerem. Łódź: "Res Polona", [2003].
6. Szala Elżbieta : Komputer w diagnozowaniu i przewidywaniu trudności w nauce czytania i pisania. W: Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna Komputer w rewalidacji : wybrane problemy : praca zbiorowa. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2001 s.63-74

ARTYKUŁY

1. Adamczyk Magdalena : Poezja, Picasso i komputer. Konspekt 2001 nr 1 s.19-23
2. Ambroziak Halina : Reedukacja indywidualna dzieci upośledzonych umysłowo z wykorzystaniem komputera. Scenariusz zajęć rewalidacji indywidualnej z dzieckiem z kl. I szkoły podstawowej specjalnej z wykorzystaniem komputera. Eduk. Medial. 2001 nr 3 s.42-45
3. Gajo Marzena : Komputer a dziecko w wieku wczesnoszkolnym. Wych. Tech. w Szk. 2002 nr 4 s.26-28
4. Gawron Jolanta : Komputer w kształceniu zintegrowanym. Nowe w Szk. 2004 nr 2 s.11-12
5. Górczyńska Zofia Renata : Wykorzystanie technik komputerowych w nauczaniu zintegrowanym. Szkolne Wieści 2003 nr 1 s.21-22
6. Górecka Krystyna : Komputer w nauczaniu początkowym. Nowe w Szk. 2002 nr 4 s.9-10
7. Gruba Joanna : Wykorzystanie komputera w nauce czytania. Życie Szk. 2002 nr 5 s.300-303
8. Hassa Anna : Komputer w edukacji wczesnoszkolnej : możliwości i ograniczenia. Życie Szk. 2000 nr 9 s.542-546
9. Hassa Anna : Program komputerowy "Literki" i możliwości jego wykorzystania w klasach 1-2. Życie Szk. 1996 nr 8 s.492-493
10. Hassa Anna : Programy komputerowe "Mat Miś" i "Mat 1-2-3" w nauczaniu matematyki. Życie Szk. 1996 nr 9 s.530-532
11. Hassa Anna : Utrwalenie dodawania i odejmowania w klasie pierwszej z wykorzystaniem komputera. Życie Szk. 1996 nr 2 s.108-112
12. Hassa Anna : Wykorzystanie komputera i systemu edukacyjnego PUS na lekcji języka polskiego w klasie 2 oraz matematyki w klasie 3. Życie Szk. 1998 nr 7 s.415-418
13. Hryciuk Lidia : Zajęcia z programem komputerowym "Klik uczy czytać". Życie Szk. 2002 nr 3 s.176-181
14. Iwaniak Wioletta : Nauka ortografii z komputerem. Prz. Eduk. [Łódź] 2001 nr 4 s.12
15. Jendrusik Nina : Komputerowy minisprawdzian matematyczny (dla klas 0-III). Wychow.Tech. Szk 1990 nr4 s.189-190
16. Jędrzejek Małgorzata : Pasowanie na komputeroludka. Życie Szk. 2001 nr 8 s.495-498
17. Juszczyk Stanisław, Gruba Piotr: Komputer w edukacji wczesnoszkolnej. Życie Szk. 1996 nr 2 s.96-101
18. Kaczmarek Alicja : Moje cztery propozycje. Wych. Tech w Szk. 2000 nr 1 s.13-14
19. Kaczmarek Irena : Program "Kreator na lekcjach z j. polskiego w kl. III". Eduk. Medial. 2000 nr 4 s.49-50
20. Kaczmarek Żanetta : Efektywność elementarnej edukacji matematycznej wspomaganej komputerowo w pracy korekcyjno-wychowawczej. Neodidagmata. - [T.] 25/26 (2003) s.125-135
21. Kaczmarek Żanetta : Konspekt zajęć korekcyjno-wyrównawczych klasy I-III (edukacja matematyczna). Eduk. Medial. 2000 nr 1 s.36-37
22. Kaczmarek Żanetta : Lekcja matematyki w klasie pierwszej z wykorzystaniem komputera. Eduk. Medial. 1997 nr 1 s.25-27
23. Kaczmarek Żanetta : Propozycje obudowy medialnej wczesnoszkolnej edukacji matematycznej. Eduk. Medial. 1998 nr 4 s.40-42
24. Karbowniczek Jolanta : Komputer w pracy z dzieckiem z niepowodzeniami w nauce. Naucz. Początk. 2002/2003 nr 3 s.14-18
25. Kłosińska Tatiana : Edukacyjne programy multimedialne w kształceniu wczesnoszkolnym. Życie Szk. 2002 nr 3 s.137-143
26. Kłosińska Tatiana, Włoch Stanisława : Kształcenie wczesnoszkolne wobec oferty multimedialnych programów edukacyjnych. Eduk. Medial. 2002 nr 3 s.23-28
27. Koziej Sławomir : Internet jako źródło informacji przydatnych dla nauczycieli zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Naucz. Początk. 2002/2003 nr 3 s.103-105
28. Koziej Sławomir : Komputer w edukacji wczesnoszkolnej. Naucz. Początk. 2002/2003 nr 3 s.9-13
29. Koziej Sławomir : Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Naucz. Początk. 2002/2003 nr 3 s.9-13
30. Kozioł Katarzyna : Komputer w kształceniu zintegrowanym : scenariusze zajęć. Życie Szk. 2002 nr 9 s.547-550
31. Kurkowski Zdzisław M : Zastosowanie komputera w nauczaniu czytania i pisania dzieci z uszkodzonym słuchem. Biul. Audiofon. 1992 nr 1 s.85-98
32. Lemisiewicz Renata : Utrwalenie dodawania i odejmowania w kl. I z wykorzystaniem komputera : konspekt lekcji. Eduk. Medial. 2000 nr 1 s.38-40
33. Łukasik Joanna : Prezentacje multimedialne w nauczaniu zintegrowanym. Nowe w Szk. 2002 nr 3 s.10-11
34. Majkut-Czarnota Barbara : Wykorzystanie multimedialnego elementarza "Klik uczy czytać" w początkowej nauce czytanie w kl. I. Życie Szk. 2000 nr 1 s.61
35. Malinowska Katarzyna : Scenariusze zajęć z zastosowaniem programu komputerowego "Klik uczy ortografii". Życie Szk. 2001 nr 6 s.356-362
36. Malinowska Katarzyna : Scenariusze zajęć z zastosowaniem programu komputerowego "Klik uczy ortografii". Życie Szk. 2001 nr 6 s.356-362
37. Marciszewska Aneta : Nauczanie zintegrowane z udziałem komputera. Życie Szk. 2001 nr 8 s.498-501
38. Marczewska Zdzisława : Kolorowy świat figur : wykorzystanie narzędzi edytora graficznego Paint. Wszystko dla Szk. 2003 nr 1 s.13-14
39. Matyjaszczyk Elżbieta : Gry edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym. Eduk. Medial. 1999 nr 2 s.30-31
40. Matyjaszczyk Elżbieta : Wykorzystanie kompaktu Alfa w edukacji wczesnoszkolnej. Eduk. Medial. 1998 nr 4 s.39-40
41. Mazur Joanna : Wykorzystanie komputera w klasach I-III. Naucz. Początk. 2002/2003 nr 3 s.19-20
42. Mieczan Anna : Nauczanie informatyki w edukacji wczesnoszkolnej. Naucz. Początk. 2002/2003 nr 3 s.24-53 (Zawiera autorski program nauczania informatyki w edukacji wczesnoszkolnej)
43. Muszyńska-Kwiecień Tatiana, Smoleń-Goc Beata : Kształcenie komputerowe w klasach I-III : program autorski. Naucz. Początk. 2002/2003 nr 3 s.26-48
44. Nowakowska Ilona : Wykorzystanie komputera w edukacji przyrodniczej w klasach początkowych. Eduk. Medial. 2000 nr 3 s.45-47
45. Parkita Ewa : Rola muzycznych programów komputerowych w integracji międzyprzedmiotowej. Wychow. Muzycz. Szk. 2000 nr 2/3 s.100-106
46. Polański Edward, Przybyła Olga: Komputerowe nauczanie ortografii w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym. Naucz. i Szk. 2003 nr 1/2 s.362-372
47. Samołyk Krystyna : Edukacja matematyczna w klasie I z wykorzystaniem zabaw komputerowych. Naucz. Początk. 2002/2003 nr 3 s.91-95
48. Samołyk Krystyna : Zajęcia zintegrowane w klasie I z wykorzystaniem komputera : [Temat dnia: Uroki zimy]. Naucz. Początk. 2002/2003 nr 3 s.82-88
49. Siemieniecki Bronisław : Rysunek i grafika komputerowa w kształceniu dzieci. Wychow. na co Dzień 1994 nr 9 s.11-13
50. Surowaniec Józef : Technika komputerowa w zapobieganiu trudnościom w nauce czytania i pisania. Logopedia 1991 t.18 s 119-135
51. Szafran Renata : Pomaga nam komputer. Życie Szk. 2003 nr 7 s.398-402
52. Szyguła Ewa : Komputer w edukacji wczesnoszkolnej : zestawienie bibliograficzne w wyborze (artykuły z czasopism 1996-2003). Wszystko dla Szk. 2004 nr 7-8 s.37
53. Taboł Sebastian : Komputer w kształceniu zintegrowanym. Eduk. i Dialog 2002 nr 7 s.32-39
54. Urbaniak Ewa : Moje doświadczenia w zakresie stosowania komputera w nauczaniu początkowym matematyki. Życie Szk. 1998 nr 4 s.234-236
55. Wasilewska Maria : Jak ćwiczyć ortografię na zajęciach z komputerem? Scenariusz zajęć w klasie II. Naucz. Początk. 2002/2003 nr 3 s.89-90
56. Wąsiński Arkadiusz : Poziom wykorzystania komputera w pracy dydaktycznej nauczyciela klas początkowych w świetle badań diagnostycznych. Neodidagmata T. 24 (1998/1999) s.119-131
57. Wojas Teresa : Elementy informatyki w kształceniu zintegrowanym. Nowe w Szk. 2001/2002 nr 4 s.14-15
58. Wójcik Krzysztofa : Komputer w kształceniu zintegrowanym. Prz. Eduk. [Łódź] 2002 nr 5 s.7-9
59. Zaremba Piotr : Komputer w nauczaniu początkowym. Komput. w Szk. 1993 nr 7/8 s.54-61
60. Zbróg Piotr, Zbóg Zuzanna : Komputer na lekcjach, czyli może być ciekawiej. Naucz. Początk. 1999/2000 nr 2 s.80-90
61. Zwodzińska Dorota : Scenariusz zajęć w kl. I z wykorzystaniem programu komputerowego "Klik uczy czytać" oraz podręcznika "Wesoła szkoła". Życie Szk. 2002 nr 4 s.238-243

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony