Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli :
wybór literatury

Wydawnictwa zwarte

1. Alternatywne modele kształcenia nauczycieli. Pod red. Mariana Ochmańskiego.// Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995.
2. Autoewaluacja w szkole. Pod red. Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej. // Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002. Sygnatury: 286818 Cz
3. BANACH Czesław: Orientacje - koncepcje edukacji nauczycielskiej : (wybór cytatów). // Kraków: Wydaw. Edukacyjne, 1998. Sygnatury: 254819 Cz, 254820, 256373
4. BERBEKA Antoni: Badania błędu pedagogicznego i jego postacie : materiały do kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli. // Wyd. 2 zm. . - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. Sygnatury: 277784 Cz, 277785, 284935
5. BRUDNIK Edyt, KNAFEL Krystyna: Doskonalenie nauczycieli : lehrerfortbildung : słownik wybranych pojęć z definicjami : niemiecko polski, polsko - niemiecki. // Warszawa: CODN, 1997. Sygnatury: 254445 Cz
6. BRZEZIŃSKA Anna: O nowe podejście w kształceniu nauczycieli. // Warszawa: [Ministerstwo Edukacji Narodowej], 1999. Sygnatury: 261257 Cz, 261258
7. BUDZEŃ Henryk: Wybrane zagadnienia i problemy współczesnej edukacji. // Radom: Politechnika Radomska Wydaw., cop. 2003.
8. DENEK Kazimierz: Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej. // Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2000. Sygnatury: 266906 Cz, 266907, 284635
9. Doskonalenie kompetencji edukacyjnych : praca zbiorowa. Pod red. Barbary Sitarskiej. // Siedlce: Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2004.
10. Doświadczenie i projekcja przyszłości w treściach pedagogicznego kształcenia nauczycieli. Pod red. Ryszarda Parzęckiego. Problemy Studiów Nauczycielskich // Bydgoszcz ; Kraków: Wydaw. Uczelniane AB, 2000. // z. 25. Sygnatury: 280497 Cz
11. Drogi i bezdroża kształcenia nauczycieli w Polsce : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Nauczycielski Wyższej Szkoły Inżynierskiej z okazji 10-lecia kształcenia nauczycieli na tej Uczelni : praca zbiorowa. Pod red. Franciszka Szloska. // Radom: ITeE, 1995. Sygnatury: 247768 Cz
12. DURAJ-NOWAKOWA Krystyna: Nauczyciel : kultura, osoba, zawód. // Wyd. 2 . - Kielce: "Kosiński", 2002.
13. DYBEK Halina: Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli. // Kraków: "Impuls", 2000. Sygnatury: 274297 Cz, 274298 - 274299
14. DYLAK Stanisław: Wizualizacja w kształceniu nauczycieli. Technologia Kształcenia // Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 1995. // nr 16. Sygnatury: 252110 Cz, 255524, 293145
15. DZIERZGOWSKA Irena: Nauczanie nauczycieli : podręcznik dla edukatora. // Warszawa: "Fraszka Edukacyjna", 2002. Sygnatury: 281166 Cz
16. Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata. Red. nauk. Alicja Siemak-Tylikowska. // Warszawa: "Żak", 1998. Sygnatury: 259150 Cz, 259151, 263661 - 263662
17. ELSNER Danuta: Kierowanie placówką doskonalenia nauczycieli : materiały dla uczestnika. Seria modułów TERM : Doskonalenie Zarządzania Oświatą // Radom: TERM FRSE, MEN, [1996?]. // Moduł 3A. Sygnatury: 248703 Cz
18. ELSNER Danuta: Kierowanie placówką doskonalenia nauczycieli : przewodnik dla edukatora. Seria modułów TERM : Doskonalenie Zarządzania Oświatą // Radom: TERM FRSE, MEN, [1996?]. // Moduł 3A. Sygnatury: 248687 Cz
19. Etyczny wymiar edukacji nauczycielskiej. Pod red. Antoniego Rumińskiego. // Kraków: "Impuls", 2004. Sygnatury: 292563 Cz
20. FISHER Robert: Uczymy, jak się uczyć. Literatura Pedagogiczna // Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1999. Sygnatury: 261068 Cz, 261069 - 261070
21. GAJOS Leszek, PAWLIKOWSKI Rosław, PERDEUS Stanisław: Doskonalenie i doradztwo pedagogiczne : raport z badań. // Rzeszów: 1995.
22. GAŚ Zbigniew B.: Doskonalący się nauczyciel : psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli. // Lublin: Wydaw. UMCS, 2001. Sygnatury: 276829 Cz, 284788
23. JANOWSKA Janina: Rozwijanie umiejętności psychopedagogicznych w procesie kształcenia nauczycieli. // Lublin: Wydaw. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 2002. Sygnatury: 282152 Cz
24. JANOWSKA Janina: Samoaktualizacja w teorii i praktyce kształcenia nauczycieli. // Wyd. 3 rozszerz. i popraw . - Lublin: UMCS, 2003. Sygnatury: 243618 Cz, 264126 - 264128, 288001
25. JANOWSKI Andrzej: Pedagogika praktyczna : zarys problematyki, zdrowy rozsądek, wyniki badań. // Warszawa: "Fraszka Edukacyjna", 2002. Sygnatury: 281167 Cz, 281168
26. JAŚKO Małgorzata: Doskonalenie nauczycieli i oświatowej kadry kierowniczej w okresie przemian edukacyjnych. W: Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. I // Kraków: Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2003. Sygn.290222/1 Cz, s.409-428
27. JOYCE Bruce, CALHOUN Emily, HOPKINS David: Przykłady modeli uczenia się i nauczania. Literatura Pedagogiczna // Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1999. Sygnatury: 262253 Cz, 262254 - 262255
28. KAHL Edyta: Doskonalenie nauczycieli w Polsce (1945-2000). W: Nauczyciel - opiekun - wychowawca : (tradycje, teraźniejszość, nowe wyzwania) // Zielona Góra ; Poznań: "Eruditus", 2002. Sygn.290221 Cz, s.137-239
29. KIEDROWICZ Grzegorz: Teoria i praktyka informatycznego przygotowania nauczycieli. Monografie // Radom: PR, 2000. // nr 45.
30. KIELAN Krystyna: Wybrane zagadnienia orientacji i poradnictwa zawodowego : materiał dla uczestników seminarium "Program IMPROVE" - modelowanie kształcenia". // Łódź: WCKP, 1997. Sygnatury: 254761 Cz
31. KOMAR Witold: Współczesność i nauczyciel - perspektywy edukacji bez dogmatów? : którędy do wykształcenia światłych oraz niezależnie myślących ludzi-nauczycieli : blokady i szanse?. // Warszawa: "Żak", 2000. Sygnatury: 271778 Cz, 271779
32. KOPECZEK Jerzy: Praca metodami psychoaktywnymi. // [Wyd. 4 zm. i poszerz.] . - Tarnobrzeg: ODN, 1998. Sygnatury: 241659, 249160 Cz, 279257
33. KRYŃSKI Andrzej: Pedagogika grupy : poszukiwanie nowych metod w procesie kształcenia nauczycieli. // Częstochowa: "Educator", 2000.
34. Kształcenie i dokształcanie nauczycieli (teraźniejszość i przyszłość) : praca zbiorowa. Pod red. Bronisława Ratusia. // Zielona Góra: Wydaw. WSP, 1994. Sygnatury: 243317 Cz, 243318
35. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli (dla) edukacji alternatywnej. Pod red. Wojciecha Mikołajewicza. Idee - Metody - Inspiracje // Kraków: "Impuls", 2001. Sygnatury: 280803 Cz, 281798 - 281799
36. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w nowej rzeczywistości edukacyjnej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Siedlce 25-26 października 1999 roku. Pod red. Barbary Sitarskiej. // Siedlce: Wydaw. Uczelniane AP, 1999.
37. Kształcenie nauczycieli a potrzeby szkoły współczesnej. Pod red. Janusza Homplewicza. // Rzeszów: Wydaw. WSP, 1992. Sygnatury: 247621 Cz, 247622
38. Kształcenie nauczycieli a reforma systemu edukacji w Polsce : praca zbiorowa z cyklu Drogi i bezdroża kształcenia nauczycieli. Pod red. Franciszka Szloska. // Radom: ITE, 2000.
39. Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej. Pod red. Mariana Ochmańskiego. // Lublin: Wydaw. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 1997. Materiały z konferencji, Lublin, czerwiec 1995 Sygnatury: 258505 Cz, 258506
40. Kształcenie pedagogiczne w dobie przemian edukacyjnych w Polsce : materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Zakład Kształcenia Pedagogicznego Instytutu Pedagogiki US 12-13 kwietnia 1999 r.. Pod red. Kazimierza Wenty. // Szczecin: US, 2000.
41. KWIATKOWSKA Henryka: Edukacja nauczycieli : konteksty, kategorie, praktyki. // Warszawa: IBE, 1997. Sygnatury: 293324
42. LEPPERT Roman: Pedagogiczne peregrynacje : studia i szkice o pedagogice ogólnej i kształceniu pedagogów. // Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002. Sygnatury: 285739 Cz
43. Ministerstwo Edukacji Narodowej o doskonaleniu nauczycieli. Biblioteczka Reformy // Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999. // 4. Sygnatury: 259295 Cz, 259296
44. MIZEREK Henryk: Dyskursy współczesnej edukacji nauczycielskiej : między tradycjonalizmem a ponowoczesnością. // Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 1999.
45. PEARSON Allen T.: Nauczyciel : teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli. Literatura Pedagogiczna // Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1994. Sygnatury: 242333 Cz., 242334
46. Pedagogika w systemie akademickiego kształcenia nauczycieli. // Bydgoszcz : Kraków: AP, 1999. Sygnatury: 274590 Cz
47. Pedagogika w systemie akademickiego kształcenia nauczycieli. Pod red. Ryszarda Parzęckiego. Problemy Studiów Nauczycielskich // Bydgoszcz :: AP, 1999. // z. 21.
48. PETRY Danuta Małgorzata: Jak przygotować i prowadzić warsztaty dydaktyczne dla nauczycieli : poradnik. Poradniki // Legnica: DODN, 2000.
49. PITUŁA Beata: Postrzeganie nauczyciela w wybranych koncepcjach jego kształcenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego // Katowice: Wydaw. UŚ, 1999. // nr 1845. Sygnatury: 152551 Cz, 162084
50. Problemy przygotowania zawodowego nauczycieli w Europie Środkowej : praca zbiorowa. Pod red. Zenona Jasińskiego. // Opole: INP.UO, 1996. Sygnatury: 258111 Cz
51. Próby modernizowania edukacji nauczycieli. Pod red. Krystyny Duraj-Nowakowej. // Kraków: Wydaw. Naukowe WSP, 1995.
52. RADNOR Hilary: Ewaluacja. Seria modułów TERM : Doskonalenie Zarządzania Oświatą // Radom: TERM FRSE, MEN, [1996?]. Sygnatury: 248693 Cz
53. RUBACHA Krzysztof: Pełnienie roli nauczyciela a realizacja zadań rozwojowych w okresie wczesnej dorosłości. // Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000. Sygnatury: 270050 Cz, 270051
54. SITARSKA Barbara: Zadania dydaktyczne z pedagogiki w procesie kształcenia i doskonalenia nauczycieli. // Siedlce: Wydaw. AP, 2003.
55. Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów. Red. nauk. Henryka Kwiatkowska. // Warszawa: WSP ZNP, 2003. Sygnatury: 290229 Cz, 290303
56. System doskonalenia nauczycieli w Polsce : zestaw materiałów informacyjnych. Oprac. Mirosław Sielatycki. // Stan na wrzesień 2002 r. . - Warszawa: CODN, 2002. Sygnatury: 290430 Cz
57. SZABO Alicja: Metody pracy Edukatora : przewodnik dla edukatora. Seria modułów TERM : Doskonalenie Zarządzania Oświatą // Radom: TERM FRSE, MEN, [1996?]. // Moduł 1. Sygnatury: 248685 Cz
58. SZEMPRUCH Jolanta: Nauczyciel w zmieniającej się szkole : funkcjonowanie i rozwój zawodowy. // Rzeszów: "Fosze", 2001.
59. SZEMPRUCH Jolanta: Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce. // Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000.
60. Szkolnictwo w pierwszym roku reformy systemu oświaty. Pod red. Krzysztofa Konarzewskiego.// Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2001. Sygnatury: 280774 Cz, 280775
61. Uniwersyteckie kształcenie nauczycieli a psychopedagogiczne czynniki rozwoju ucznia : praca zbiorowa. Pod red. Mariana Ochmańskiego. // Lublin: Wydaw. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 1998. Sygnatury: 258400 Cz
62. WOLAN Tadeusz: Nauczyciel - wychowawca w procesie przemian edukacyjnych. // Chorzów: BWiU [Biuro Wydawnictw i Upowszechnień] "Kontrakt", 2002.
63. WROŃSKI Ryszard: Dylematy kształcenia i kompetencji nauczycieli wobec potrzeb reformującej się szkoły. W: Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. I // Kraków: Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2003. Sygn.290222/1 Cz, s.500-507
64. Współczesne przemiany kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli : praca zbiorowa. Pod red. Ryszarda Parzęckiego. // Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1998. Sygnatury: 267597 Cz
65. Współczesność a kształcenie nauczycieli. Pod red. Henryki Kwiatkowskiej. // Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, 2000. Sygnatury: 290302 Cz
66. Wybrane problemy współczesnego systemu kształcenia nauczycieli : studium z zakresu pedagogiki porównawczej. Pod red. Janusza Homplewicza. // Rzeszów: Wydaw. WSP, 1992. Sygnatury: 247627 Cz
67. Wybrane zagadnienia edukacji nauczycielskiej. Pod red. Ewy Kubiak-Jurecdkiej. // Bydgoszcz: "Wers", 1999.
68. Z teorii i praktyki kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Europie Środkowej : (zbiór referatów z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problemy kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Europie Środkowej w systemie zaocznym, odbytej w dniach 29-30 września 1997 Opole-Kamień Śląski).Cz. 2. Red. Eugenia Karcz. // Opole: INP UO, 1999.
69. Z zagadnień pedeutologii i kształcenia nauczycieli. Pod red. Henryki Kwiatkowskiej. Studia Pedagogiczne // Warszawa: Instytut Technologii Eksploatacji, 1995. // 61. Sygnatury: 21351 Cz., 21352
70. Źródła inspiracji współczesnej edukacji nauczycielskiej : praca zbiorowa. Pod red. Henryki Kwiatkowskiej. // Warszawa: Wyższa Szk. Pedag. ZNP, Polskie Tow. Pedagogiczne, 1997. Sygnatury: 256477 Cz, 256478, 259774

Artykuły

1. ARCISZEWSKA Ewa: Doskonalenie nauczycieli a ewaluacja jakości pracy szkoły. Eduk. Medial. 2001 nr 4 s.19-22
2. ASTAF`EVA Natalija E . : Informatyka w doskonaleniu nauczycieli. Pedag. Pr. Nr 31 (1997) s.173-176
3. BANACH Czesław: Edukacja nauczycielska - stan i perspektywy. Kult. i Eduk. 1996 nr 3 s.25-34
4. BANACH Czesław: Idee i problemy edukacji nauczycielskiej w Polsce. Nowa Szk. 1996 nr 2 s.11-16
5. BANACH Czesław: Idee i zasady kształtowania systemu edukacji nauczycielskiej. Lider 1996 nr 1 s.3-6
6. BANACH Czesław: Kierunki i metody modernizacji edukacji nauczycielskiej. Kult. i Eduk. 2001 nr 1 s.50-61
7. BANACH Czesław: Koncepcje i idee edukacji nauczycielskiej. Edukacja 1997 nr 1 s.5-19
8. BANACH Czesław: Nauczyciel wobec zadań reformy i własnego rozwoju zawodowego. Nowa Szk. 2003 nr 2 s.4-9
9. BANACH Czesław: O zintegrowaną koncepcję edukacji nauczycielskiej : [ref.]. Wychow. Fiz. Zdr. 1997 nr 1 s.26-30
10. BARANOWICZ Krystyna: Poszukiwanie nowych form kształcenia nauczycieli. Życie Szk. 1995 nr 6 s.380-381
11. BARAŃSKI Czesław: O formach doskonalenia nauczycieli. Nowa Szk. 1997 nr 1 s.29-31
12. BEDNAREK Krzysztof: Doskonalenie - coś nie tak. Nowe w Szk. 2002 nr 12 s.18-21
13. BEREŹNICKI Franciszek: Kształcenie nauczycieli w świetle potrzeb reformy systemu edukacji. Tor. Stud. Dydak. - Nr 13/14 (1999) s.66-74
14. BIELSKI Janusz: Kształcenie nauczycieli w nowej rzeczywistości edukacyjnej. Wychow. Fiz. Sport. 2001 nr 2 s.231-250
15. BIEŚ Bronisław: Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli szkolnictwa zawodowego. Atest 1999 nr 7 dod. s.4
16. BŁASZKIEWICZ Ryszard: Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli praktycznej nauki zawodu - stan aktualny, potrzeby, oczekiwania. Szk. Zawod. 1997 nr 10 s.16-20
17. BŁASZKIEWICZ Ryszard: Motywacje nauczycieli do doskonalenia zawodowego. Naucz. i Szk. 2001 nr 3/4 s.69-75
18. BOCKINA Nina: Kształcenie pedagogów: aspekt metodologiczny : [tł.]. Lub. Rocz. Pedag. - T. 18 (1997) s.35-39
19. BRAŻE Teresa G.: Metodycy - nauczyciele w systemie edukacji ustawicznej. Eduk. Doros. 2001 nr 2 s.97-100
20. BRONIKOWSKI Michał: Lekcja koleżeńska formą doskonalenia zawodowego. Probl. Ośw. i Wychow. 1997 nr 1 s.17-18
21. BUCZKOWSKA-GOLA Maja: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Eduk. Ustaw. Doros. 2002 nr 3 s.58-65
22. BUREWICZ Andrzej: Strategia zdalnego kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Eduk. Medialna 2001 nr 2 s.11-13
23. CICHY Janusz: Perspektywy doskonalenia nauczycieli. Eduk. Ustaw. Doros. 2002 nr 2 s.153-156
24. CICZKOWSKI Wiesław: Pedagogiczne kształcenie nauczycieli w ujęciu modułowym : (wersja rozszerzona).. Eduk. Dorosłych (Radom) 1995 z. 1 s.61-72
25. CZABAN Jolanta, NOSOROWSKA-MOHYLUK Anna, STANKIEWICZ Bożena: Interaktywne metody w kształceniu nauczycieli. Test 1997 nr 1 s.162-167
26. DENEK Kazimierz: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Hejnał Ośw. 1996 nr 1 s.3-5
27. DENEK Kazimierz: Kształcenie nauczyciela w kontekście reformy systemu edukacji. Eduk. Hum. (Szczec.) 2000 nr 1 s.45-52
28. DENEK Kazimierz: Kształcenie nauczycieli w perspektywie reformy edukacyjnej : [ref.]. Wychow. na co Dzień 1999 nr 4/5 s.3-9
29. DENEK Kazimierz: Pedagogiczna edukacja nauczycieli w Polsce - wybrane problemy. Wychow. na co Dzień 2001 nr 1/2 s.4-9
30. DURAJ-NOWAKOWA Krystyna: Metodologia doktryny kształcenia nauczycieli. Nauczyciel i Szk. 1998 nr 2 s.29-33
31. DYBEK Halina: Doradztwo metodyczne w procesie adaptacji społeczno-zawodowej nauczycieli szkół podstawowych. Kult. i Eduk. 1998 nr 4 s.80-93
32. DYLAK Stanisław: Komunikowanie wizualne w kształceniu nauczycieli.. Stud. Pedag. 1995 T. 61 s.193-208
33. DYLAK Stanisław: Kształcenie nauczycieli do refleksyjnej praktyki : zarys genezy, istoty i rozwoju koncepcji (studium literaturowe). Rocz. Pedag. - T. 19 (1996) s.35-60
34. ELSNER Danuta: Doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli : tak! ale jakich?. Dyr. Szk. 2004 nr 1 s.16-17
35. ELSNER Danuta: Efektywność szkoleń. Gaz. Szk. 2004 nr 46 wkł. s.I, III
36. ELSNER Danuta: Kurs i... co dalej. Gaz. Szk. 2004 nr 24 wkł. s.I, III
37. ELSNER Danuta: Na czym polega doskonalenie nauczycieli w naszej szkole?. Prz. Eduk. [Łódź] 2004 nr 1 s.4-5
38. ELSNER Danuta: Porozmawiajmy o... efektywności doskonalenia zawodowego. Wychow. w Przedszk. 1999 nr 7 s.509-512
39. ELSNER Danuta: Refleksja nad refleksyjnym praktykiem. Nowa Szk. 2000 nr 1 s.16-20
40. FIDELUS Anna: Doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych na wsi. Nowa Szk. 2000 nr 9 s.25-29
41. FIJEWSKI Adam: U progu nowego liceum: doskonalenie nauczycieli i szkół. Konspekt 2001 nr 2 s.8-10
42. FURMAŃSKA Małgorzata: Tendencje reform w systemach kształcenia nauczycieli. Test 1996 nr 1 s.125-129
43. GAJOS Leszek, PERDEUS Stanisław, SMYCZYŃSKI Wacław: Potrzeby edukacyjne nauczycieli a reforma systemu oświaty : [fragm. pracy]. Kwart. Eduk. 1999 nr 1/2 s.74-80
44. GĘSICKI Janusz: Przemiany zawodu nauczycielskiego : wnioski pod adresem kształcenia.. Stud. Pedag. 1995 T. 61 s.131-137
45. GODLEWSKA Barbara: Refleksje nad edukacją nauczycielską. Test 1996 nr 1 s.114-124
46. GRAD Jerzy: Czy publiczna placówka doskonalenia nauczycieli może funkcjonować jako jednostka budżetowa?. Dyr. Szk. 2000 nr 9 s.6-8
47. GRONDAS Marek: Kilka uwag o modelu warsztatowym w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Gestalt 2000 nr 5 s.3-10
48. GRONDAS Marek: Metoda warsztatowa w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Gestalt 2000 nr 1 s.30-37
49. GUMUŁA Teresa, MAJEWSKI Stanisław: Nowe tendencje w zakresie kształcenia nauczycieli w okresie przemian ustrojowych. Acta Sci. Acad. Ostrov. - Z. 5 (1999) s.175-186
50. GURYCKA Antonina: Co współczesna psychologia może proponować dla kształcenia (dokształcania) nauczycieli. Psychol. Wychow. 2000 nr 2/3 s.227-231
51. JANKOWSKI Bogdan: Niestandardowe standardy (rzecz o kształceniu nauczycieli). Gaz. Szk. 2004 nr 16 s.4, 8-9
52. JASKUŁA Bolesław: "Komputer" jako treść kształcenia i dokształcania nauczycieli szkół zawodowych. Zesz. Nauk./ WSP Rzesz., Nauki Tech. Z.2 (1996) s. 51-62
53. JASTRZĘBSKA Lidia: Rok doskonalenia. Wychow. Tech. Szk. 1999 nr 5 s.19-20 Przygotowania nauczycieli do wdrażania reformy
54. KACAK Iwona: Doskonalenie nauczycieli na potrzeby reformy oświaty. Pedag. Pr. -[Nr] 37 (2000) s.37-39
55. KACZOR Stanisław: Idee przewodnie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadr oświatowych dla kształcenia zawodowego. Pedag. Pr. Nr 33 (1998) s.20-32
56. KALAMARZ Ryszard: Od diagnozy i samooceny do doskonalenia działalności pedagogicznej. Kwart. Eduk. 2004 nr 2 s.39-57
57. KALINOWSKA Maria: Kilka uwag o przyczynach braku systemu doskonalenia nauczycieli - propozycje zmian. Nowa Edukacja 1997 nr 1 s.13-17
58. KAMEDUŁA Eugeniusz: Koncepcje kształcenia i doskonalenia nauczycieli w szkołach wyższych. Tor. Stud. Dydak. - Nr 13/14 (1999) s.74-78
59. KANIA Julian: O kilku problemach doskonalenia nauczycieli. Dyr. Szk. 1996 nr 4 s.18-20
60. KARCZ Eugenia: Kształcenie ustawiczne a potrzeba doskonalenia nauczycieli w dobie reformy edukacji. Eduk. Doros. 2000 nr 4 s.67-74
61. KAWIATKOWSKA Henryka: Czy edukacja, jaką nauczyciel zdobywa, może być zagrożeniem zawodowego funkcjonowania?. Chowanna 2000 t. 2 s.21-31
62. KĘDZIERSKA Barbara, MOSZNER Paweł: Informatyczne przygotowanie nauczycieli - moda czy konieczność. Edukacja 1998 nr 3 s.84-92
63. KĘDZIERSKA Barbara: Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania metod i technik komputerowych w procesie kształcenia. Edukacja 1998 nr 3 s.75-83
64. KOMOROWSKA Agnieszka: Literatura pedagogiczna i inne formy samodoskonalenia się nauczycieli łódzkich szkół podstawowych. Kult. i Eduk. 2002 nr 1 s.95-100
65. KONARZEWSKI Krzysztof: Jak kształcić polskich nauczycieli?. Społ. Otwarte 1997 nr 12 s.31-38
66. KORDZIŃSKI Jarosław: Niezbędne kierunki rozwoju zawodowego nauczycieli. Gaz. Szk. 2002 nr 42 s.9
67. KORDZIŃSKI Jarosław: System doskonalenia nauczycieli. Gaz. Szk. 2000 nr 4 s.8
68. KORDZIŃSKI Jarosław: Teoria w duecie z praktyką : kształcenie nauczycieli w Polsce. Gaz. Szk. 2002 nr 11 s.8-9
69. KOSZMIDER Maria, DRURI Marek: Jakość szkoleń w placówkach doskonalenia (projekt). Szk. Zawod. 1998 nr 9 s.55-59 Kursy dla nauczycieli
70. KRAWCZYK Zbigniew: Prognozy kształcenia nauczycieli. Kult. Fiz. 1996 nr 1/2 s.9-12
71. KRZEKOTOWSKA Barbara: Ustawiczna praca nauczyciela nad sobą warunkiem efektywnego wykonywania jego funkcji zawodowych. Probl. Ośw. i Wychow. 1998 nr 4 s.3-5
72. KRZEMIANOWSKI Zenon: O zmianach w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Stud. Bałt., Pedag. T. 1 (1998) s.333-345
73. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kontekście potrzeb reformy systemu edukacji narodowej. Hejnał Ośw. 1998 nr 3 s.3-6
74. KUBIAK-JURECKA Ewa: Podmiotowość w kształceniu nauczycieli warunkiem przemian edukacyjnych. Zesz. Nauk., Nauki Społ. ATR Bydg. Z. 26 (1996) s.43-51
75. KWIATKOWSKA-RATAJCZAK Maria: O niektórych uwarunkowaniach zawodowej edukacji nauczycieli. Z Teor. Prakt. Jęz. Pol. T. 15 (1999) s. 38-55
76. KWIATKOWSKA-RATAJCZAK Maria: Szkolne dylematy. Polonistyka 1998 nr 3 s.164-169 Zawodowa edukacja nauczycieli
77. KWIECIŃSKA ROMA, KWIECIŃSKI Zbigniew: Ukryty program w procesie kształcenia nauczycieli w okresie szybkich przemian : problematyka, hipotezy, ilustracje z badań : [ref.]. Rocz. Pedag. T. 20 (1997) s.59-65
78. KWIECIŃSKI Zbigniew: Grzechów głównych trzydzieści w kształceniu nauczycieli. Ruch Pedag. 1998 [nr] 1/2 s.93-100
79. LEWARTOWSKA-ZYCHOWICZ Małgorzata: Pojęcie i kategoria w kształceniu nauczycieli. Eduk. i Dialog 1998 nr 8 s.39-45
80. ŁOBOCKI Mieczysław: Warunki usprawniające kształcenie pedagogiczne nauczycieli. Lub. Rocz. Pedag. T. 18 (1997) s.61-69
81. MAŁKOWSKA Bożena: Rozwój zawodowy nauczycieli : wpływ czynników społeczno-demograficznych na udział nauczycieli w szkoleniach. Probl. Porad. Psychol. 2003 nr 1 s.35-39
82. MASZCZAK Tadeusz: Wyznaczniki edukacji nauczycielskiej w świetle potrzeb reformującej się szkoły : [fragm. ref.]. Wychow. Fiz. Zdr. 2001 nr 1 s.35-39
83. MASZKE Albert Wojciech: Kształcenie nauczycieli - stan i perspektywy. Zesz. Nauk. WSP Rzesz. Pedag. Z. 5 (1999) s.11-23
84. MASZKE Albert Wojciech: Kształcenie nauczycieli w okresie przemian społecznych. Zesz. Nauk. WSP Rzesz. Pedag. Z. 4 (1998) s.11-25
85. MATERNIAK Ireneusz: Informatyka jako ważny element w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli nowoczesnej szkoły. Zesz. Nauk. URzesz., Pedag. - Z. 1 (2003) s.106-114
86. MATYSIK Małgorzata: Poradźmy sobie - wzajemne doradztwo nauczycieli. Jęz. Obce Szk. 2000 nr 2/3 s.196-199
87. MAZUR Janina: O dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli. Wiad. Hist. 1995 nr 2 s.122-125
88. MICHALAK Joanna: Rozwój zawodowy nauczycieli w zmieniających się czasach : wyzwania dla uniwersytetów : Międzynarodowe Seminarium Naukowe, Łódź 2 grudnia 2002 roku. Rocz. Pedag. T. 26 (2003) s.115-118
89. MIERZEJEWSKI Ryszard: Doskonalenie nauczycieli wobec integracji z Europą. Nowa Szk. 1997 nr 5 s.15-17
90. MIGAŁA Paweł: Dialog jako jedna z metod kształcenia nauczycieli. Z Dośw. Pedag. 2000 nr 3/4 s.107-116
91. MIŁKOWSKA-OLEJNICZAK Grażyna: Edukacja nauczycieli a reforma oświaty. Kult. i Eduk. 1998 nr 4 s.94-103
92. MIZEREK Henryk: Edukacja nauczycielska wobec wyzwań ponowoczesności. Edukacja 1999 nr 2 s.59-66
93. MOOS Janusz: Doskonalenie nauczycieli i dyrektorów szkół wdrażających nowe modele edukacji. Eduk. Ustaw. Doros. 2000 nr 1 s.50-56
94. MURAWSKA Ewa: Czytam więc jestem... nauczycielem - miejsce czytelnictwa w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Edukacja 2004 nr 1 s.78-85
95. NAWRAT Dorota: Rola treningów twórczości w kształceniu nauczycieli. Innow. Eduk. Akad. 2002 nr 1 s.73-83
96. NAWRAT Dorota: Twórczy rozwój nauczyciela. Zesz. WSHE Łódź 2002 nr 3 s.13-22
97. NIEMIERKO Bolesław: Przeciw bełkotyzacji kształcenia nauczycieli. Nowa Szk. 1998 nr 2 s.16-18
98. NIKITOROWICZ Jerzy: Potrzeba zmian w procesie kształcenia pedagogów w kontekście integracji europejskiej. Probl. Opiek.-Wychow. 1998 nr 3 s.41-43
99. NOWACKI Tadeusz Wacław: Uwagi o optymalizacji kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Dyr. Szk. 1996 nr 4 s.15-17
100. NOWAK-DZIEMIANOWICZ Mirosława: Zasady kształcenia nauczycieli a reforma oświaty. Probl. Opiek.-Wychow. 2001 nr 8 s.41-43
101. ORZECHOWSKA Grażyna: Motywy i najważniejsze uwarunkowania podejmowania studiów zaocznych przez nauczycieli. Eduk. Doros. 2001 nr 3 s.49-56
102. OSIŃSKI Zbigniew: Doskonalenie nauczycieli w warunkach reformy oświatowej. Eduk. Ustaw. Doros. 2000 [nr] 3, s. 62-74
103. OŚKO Stanisław: Kształcenie nauczycieli a reforma systemu edukacyjnego. Pedag. Pr. Nr 34 (1999) s.151-155
104. PAPROTNA Gabriela: Kształcenie - sukcesy i niepowodzenia. Wychow. w Przedszk. 1997 nr 3 s.146-151 Dokształcanie się nauczycieli przedszkoli
105. PARZĘCKI Ryszard: Doskonalenie, doskonałość i samodoskonalenie w życiu nauczyciela. Eduk. Ustaw. Doros. 2002 nr 4 s.32-36
106. PERDEUS Stanisław: Potrzeby edukacyjne nauczycieli w zakresie form doskonalących i kwalifikacyjnych. Kwart. Eduk. 1996 nr 1/2 s.66-73
107. PERY Andrzej, DOBRZYŃSKA Jolanta: Strategia kształcenia ustawicznego nauczycieli. Dyr. Szk. 2000 nr 2 s.2-7
108. PERY Andrzej: Placówki doskonalenia nauczycieli : akredytacje i standardy pracy. Dyr. Szk. 2004 nr 3 s.36-39
109. PĘPKOWSKA Marzena: Kształcenie i dokształcanie nauczycieli w krajach Unii Europejskiej. Naucz. Początk. 2004/2005 nr 1 s.29-33
110. PIĄTKOWSKA Barbara: Nauczyciel w nowej reformowanej rzeczywistości szkolnej. Eduk. Ustaw. Doros. 2000 [nr] 3 s. 74-77
111. PILICH Mateusz: Obowiązki dyrektorów szkół a doskonalenie nauczycieli. Gaz. Szk. 2002 nr 27 s.8
112. PINDERA Michał: Doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli. Naucz. i Szk. 2001 nr 1/2 s.156-164
113. PITUŁA Beata: Współczesne orientacje w kształceniu nauczycieli : (próba prognozy). Forum Ośw. 1999 t. 1/2 s.45-52
114. POTĘGA Witold, SAŁATA Elżbieta: Pożądane zmiany w kształceniu nauczycieli. Pr. Nauk., Pedag./PRadom Nr 2 (1997) s. 91-100
115. PUCHALSKI Zygmunt: Rozwój szkoły i rozwój zawodowy nauczycieli. Eduk. i Dialog 2004 nr 2 s.33-36
116. Raport na temat polityki edukacyjnej w Polsce : zawód nauczyciela i kształcenie nauczycieli : [tł.]. Społ. Otwarte 1996 nr 5 s.35-41
117. SAWIŃSKI Julian P.: Logika rozwoju zawodowego nauczyciela. Eduk. i Dialog 1997 nr 1 s.29-32
118. SEPKOWSKA Zofia: Lekcje modelowe jako jedna z dróg poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych procesu kształcenia oraz doskonalenia nauczycieli. Szk. Zawod. 1997 nr 4 s.15-20
119. SIELATYCKI Mirosław: O zmianach w systemie doskonalenia nauczycieli. Rozm. przepr. Lidia Jastrzębska. Probl. Opiek.-Wychow. 2000 nr 8 s.44-46
120. SIUDA Tadeusz: Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w zreformowanym systemie edukacji.. Przysp. Obron. Szk. 1999 nr 4 s.227-230
121. SIUDA Tadeusz: Kształcenie ustawiczne nauczycieli. Przysp. Obron. Szk. 2000 nr 2/3, s. 103-107
122. SIUDA Tadeusz: Organizacja i działalność placówek doskonalenia nauczycieli oraz zadania doradców metodycznych. Eduk. dla Bezp. 2003 nr 4 s.21-23
123. SKWAREK Janusz Doskonalenie nauczycieli. Eduk. Ustaw. Doros. 2002 nr 3 s.92-98
124. STAWNA Iwona: Programy pomocowe dla Polski w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Szk. Zawod. 1996 nr 6 s.31-34
125. STUCKI Edmund: Książka i czasopismo pedagogiczne w doskonaleniu pracy nauczyciela. Życie Szk. 1996 nr 1 s.21-26
126. SULIUSZ Seweryn: Złożone realia zmian w kształceniu nauczycieli. Wychow. Fiz. Zdr. 2001 nr 6/7 s.21-25
127. SZEMPRUCH Jolanta: Aksjologia w kształceniu i działaniu nauczycieli zreformowanej szkoły. Nowa Szk. 2000 nr 4 s.22-26
128. SZEMPRUCH Jolanta: Doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie przemian. Pr. Nauk., Pedag. / WSP Częst. Z. 8/10 (1999/2001) s.789-283
129. SZEMPRUCH Jolanta: Kierunki modelowych rozwiązań w kształceniu nauczycieli w kontekście reformy systemu edukacji. Naucz. i Szk. 2002 nr 1/2 s.16-30
130. SZEMPRUCH Jolanta: Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy systemu edukacji. Naucz. i Szk. 2001 nr 3/4 s.59-68
131. SZYMAŃSKI Mirosław Stanisław: Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Polsce - nowe wyzwania. Ruch Pedag. 2003 nr 1/2 s.5-17
132. ŚLIWERSKI Bogusław: Kształcenie nauczycieli w dobie reformowania oświaty. Wszystko dla Szk. 1999 nr 7-8 s.1-4
133. ŚLIWIŃSKA Dorota: Uczeń jako własny produkt. Polonistyka 2001 nr 7 s.416-419
134. ŚWIRKO-PILIPCZUK Janina: Badania w działaniu a teoria i praktyka w kształceniu i dokształcaniu nauczycieli. Tor. Stud. Dydak. - Nr 13/14 (1999) s.79-86
135. TARASZKIEWICZ Małgorzata: Jak wybierać szkolenia. Gaz. Szk. 1999 nr 3 s.16
136. W gminie Warszawa Centrum : doskonalenie nauczycieli. Dyr. Szk. 2000 nr 2 s.10-13
137. WACH Jolanta: Dofinansowywanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Eduk. dla Bezp. 2003 nr 1 s.35-40
138. WALOSZEK Danuta: Doskonalenie nauczycieli wobec przemian społecznych. Wychow. w Przedszk. 1998 nr 3 s.180-186
139. WARDYŃSKA Magdalena: Wzbogacanie warsztatu pracy i umiejętności pedagogicznych. Probl. Opiek.-Wychow. 1999 nr 3 s.33-35
140. WIECZORKOWSKI Kazimierz: Metoda projektów w kształceniu pedagogów. Teraź. Człow. Eduk. 2002 nr 3 s.65-80
141. WIĘCKOWSKI Ryszard: Ewolucja systemu doskonalenia nauczycieli w Polsce. Życie Szk. 2001 nr 3 s.131-135
142. WIĘCKOWSKI Ryszard: Proces kształcenia nauczycieli i kandydatów na nauczycieli w kontekście reformy edukacji. Zesz. Nauk. PWSZ Płock, Pedag. T. 1 (2002) s.29-40
143. WOJTASIK Bożena: Doskonalenie nauczycieli w pracy doradczej. Eduk. Doros. (Tor.) 1996 nr 1 s.63-71
144. WOJTASIK Bożena: Doskonalenie nauczycieli w pracy doradczej. Rocz. Andrag. 1995/1996 s.199-205
145. WOLAN Tadeusz: Uczenie się nauczycieli przez doświadczenie. Nowe w Szk. 2004 nr 2 s.19-22
146. WOŁOSZYN Stefan: Jak kształcić nauczycieli?. Kult. Fiz. 1998 nr 1/2 s.1-3
147. WROŃSKI Ryszard: Kształcenie oraz doskonalenie nauczycieli. Przysp. Obron. Szk. 2000 nr 2/3 s.111-119
148. WRÓBLEWSKA Teresa: Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w niepaństwowej uczelni. Dyr. Szk. 2001 nr 6 s.11-13
149. WUBBELS Theo, KOTHAGEN Fred, TIGCHELAAR Anke, BROEKMAN Harrie: "Refleksja" i "dopasowanie" w kształceniu nauczycieli. Teraź. Człow. Eduk. 2001 nr 3 s.7-32
150. ZALESKI-EJGIERD Andrzej: Słów kilka o systemie doskonalenia nauczycieli. Dyr. Szk. 1996 nr 12 s.13-16
151. ZALEWSKI Sylwester: Doskonalenie nauczycieli na rzecz poszerzania samodzielności szkoły. Dyr. Szk. 1997 nr 10 s.22-25
152. ZAŁÓG Jolanta: Alternatywny model kształcenia nauczycieli : (seminarium). Nowa Szk. 1995 nr 5 s.57-58
153. ZAWADOWSKA Janina: O kształceniu nauczycieli. Gaz. Szk. 2003 nr 14 s.4
154. ZAWADOWSKI Wacław: W sprawie dobrego kształcenia nauczycieli. Gaz. Szk. 2003 nr 3 s.4-5
155. ZBONIKOWSKI Andrzej: Proces edukacji podyplomowej a rozwój nauczyciela. Zesz. WSHE Łódź 2002 nr 3 s.23-30
156. ŻECHOWSKA Barbara: Bilans antycypowanych korzyści i strat w edukowaniu nauczyciela-Europejczyka. Kult. i Eduk. 1998 nr 4 s.7-16
157. ŻUKOWSKA Zofia: O potrzebie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w zakresie alternatywnych koncepcji edukacyjnych. Eduk. Otwarta 2001 nr 4 s. 61-71

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony