Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Kształtowanie postawy ciała u dzieci :
wybór literatury

Wydawnictwa zwarte

1. ABC gimnastyki korekcyjnej. Oprac. Iwona Hudańska. Konin: WOM, 1994. Sygnatury: 241661 Cz.
2. BARTKOWIAK Zbigniew: Higiena dziecka w wieku przedszkolnym. [Wyd. 2] . - Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1978. Sygnatury: 113875 Cz, 113986 - 113989, 203116, 249350
3. BONDAROWICZ Marian, OWCZAREK Sławomir: Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. Sport, Zdrowie Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1997. Sygnatury: 250844 Cz
4. CICHALEWSKA Zofia, PRZEWOŹNIAK Urszula: Wychowanie fizyczne w szkole i w domu : klasa 1. Warszawa: "Juka", 2001. Sygnatury: 276632
5. Ćwiczenia gimnastyczne jako jedna z metod aktywizujących dzieci w przedszkolu. Oprac. Maria Barwińska. Tarnobrzeg: WOM, [1993?]. Sygnatury: 238374 - 238375, 249157
6. DEMETER Rózsa: Wesołe ćwiczenia : gimnastykujemy sie z naszymi dziećmi. Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1973. Sygnatury: 101621 - 101623, 284237
7. ERKERT Andrea: Zajęcia sportowe w przedszkolu : pomysły na każdy dzień. Kielce: "Jedność", 2004. Sygnatury: 291034
8. GOEBEL Wolfgang, GLÖCKLER Michaela: W trosce o dziecko : poradnik medyczno-pedagogiczny, omówienie chorób, warunki zdrowego rozwoju, wychowanie jako profilaktyka chorób. Gdynia: "Genesis", cop. 1996. Sygnatury: 270794
9. JANISZEWSKI Mirosław: Podstawy korektywy. Warszawa ; Łódź: Wydaw. Nauk. PWN, 1994. Sygnatury: 292798
10. JEZIERSKI Ryszard: Gimnastyka korekcyjna : przykładowe zestawy ćwiczeń na określone wady postawy. Wrocław: "BK", 1999. Sygnatury: 283657
11. KASPERCZYK Tadeusz: Wady postawy ciała : diagnostyka i leczenie. Kraków: Firma Usługowo-Handlowa "Kasper", 1994. Sygnatury: 242014, 242485 - 242486
12. KOŁODZIEJ Jerzy, KOŁODZIEJ Krzysztof, Momola Irena: Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w szkole. [Wyd. 2] . - Rzeszów: "Fosze", 1998. Sygnatury: 246155, 246201, 254094, 255856
13. KOŁODZIEJ Jerzy, KOŁODZIEJ Krzysztof, Momola Irena: Postawa ciała, jej wady i korekcja. Rzeszów: "Fosze", 2004. Sygnatury: 291659, 292476
14. Korektywa i kompensacja : materiały pomocnicze dla nauczycieli prowadzących zajęcia i uczestniczących w kursie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Oprac. Krystyna Dudziak. Leszno: WODN, 1995. Sygnatury: 245288 Cz
15. KOWALSKI Ireneusz M., HURŁO Lucyna: Zaburzenia postawy ciała w wieku rozwojowym. Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2001. Sygnatury: 280283
16. KROKOSZYŃSKI Wojciech: Gimnastyka korekcyjna : poradnik. Płock: ODN, 1999. Sygnatury: 277545 - 277546
17. KUTZNER-KOZIŃSKA Maria, WLAŹNIK Kazimiera: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6[sześcio]-10[dziesięcio]-letnich. Wyd. 2 . - Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1995. Sygnatury: 243763
18. KUTZNER-KOZIŃSKA Maria: Dbaj o prawidłową postawę ciała dziecka. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1995. Sygnatury: 243764 - 243765, 260562 - 260564
19. KUTZNER-KOZIŃSKA Maria: Korekcja wad postawy. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981. Sygnatury: 168105, 168229 - 168230, 294925
20. LEHNERT G., LACHMANN I.: Zabawa w sport z maluchami. Warszawa: Sport i Turystyka, 1978. Sygnatury: 136476 - 136483
21. MAKRIS Maria, GĄSIOROWSKA-RZEPKA Regina: Dzielne maluchy : poradnik dla prowadzących zajęcia ruchowe w przedszkolu z dziećmi 6-letnimi. Warszawa: Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego : Agencja "Promo Lider", [1998]. Sygnatury: 283601 Cz
22. MORDDEN Ethan: Ćwicz razem z Kubusiem Puchatkiem. [Wyd. 1 (dodruk)] . - Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 1997. Sygnatury: 264230
23. NARTOWSKA Hanna: Małe dziecko chce się bawić. Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1986. Sygnatury: 215144, 215192 - 215195
24. NOWAK Janusz: Materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej. [Wyd. 2, poszerz. i uzup.] . - Elbląg: WOM, 1997. Sygnatury: 277694
25. NOWAK Maria: Gimnastyka przy muzyce w szkole. Warszawa: "Promo-Lider", 1995. Sygnatury: 283591
26. OWCZAREK Sławomir: Gimnastyka przedszkolaka. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2001. Sygnatury: 278621
27. PEŁKOWSKA-TURATI Janina: Wychowanie fizyczne w przedszkolu i klasach I-IV. Warszawa: PZWS, 1971. Sygnatury: 87071 - 87073, 88613
28. Poradnik ćwiczeń korekcyjnych. Pod red. Tadeusza Kasperczyka. Kraków: Firma Handlowo-Usługowa "Kasper", 1996. Sygnatury: 250731 M, 250732
29. ROMANOWSKA Alicja: Konspekty zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Płock: "Korepetytor", 2000. Sygnatury: 274079 Cz, 274080, 283549
30. SKOWROŃSKA-LEBECKA Ewa: Dźwięk i gest : ćwiczenia muzyczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2 . - Warszawa: "Żak", 1995. Sygnatury: 246531 - 246533
31. ŚLĘZAKOWSKI A.: Zabawy i gry ruchowe dzieci, młodzieży i dorosłych : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Katowice: IKNiBO, 1977. Sygnatury: 138816
32. TEUSEN Gertrud: Relaks twojego dziecka : [poradnik dla młodych rodziców]. Warszawa: "Marba Crown", cop. 1998. Sygnatury: 255876, 259230
33. WIECZOREK Hubert: Gimnastyka dla najmłodszych. Wyd.2 . - Warszawa: PZWL, 1984. Sygnatury: 146786 - 146787
34. WLAŹNIK Kazimiera, ZŁOTKIEWICZ Anna: Ćwiczenia śródlekcyjne i międzylekcyjne w niższych klasach szkoły podstawowej. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1975. Sygnatury: 121541 - 121550, 201833
35. WLAŹNIK Kazimiera: Wychowanie fizyczne w przedszkolu : przewodnik metodyczny dla nauczyciela. [Wyd. 2] . - Warszawa: "Juka", 1999. Sygnatury: 264154 Cz, 283551
36. WLAŹNIK Kazimiera: Wychowanie fizyczne w przedszkolu. Wyd. 4 . - Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1988. Sygnatury: 126725 - 126726, 126728 - 126730, 223935, 94757 - 94760, 95637

artykuły

1. ANTOSZCZUK Gabriela: Sprawność fizyczna i wiedza na temat zdrowia i aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym. Kult. Fiz. 2002 nr 7/8 s. 19-21.
2. BERGIER Józef: Zajęcia ruchowe z piłkami dla dzieci sześcioletnich. Wych. w Przed. 1990 nr 4/5 s.200-201
3. BIELAWSKA Krystyna: To warto wiedzieć. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 3 s.149-150
4. FABISZEWSKA Jadwiga: Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne. Wychow. w Przedszk. 1999 nr 5 s.382-384
5. JANUSZEWSKA-WARYCH M.: Ćwiczenia muzyczno-ruchowe z dziećmi sześcioletnimi. Wychow.w Przedszk.1992 nr 3 s.140-145
6. JANUSZEWSKA-WARYCH M: Ćwiczenia muzyczno-ruchowe a rozwój sprawności ruchowych. Wychow.w Przedszk.1993 nr6 s.333-335
7. KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga: Wychowanie fizyczne podstawą harmonijnego rozwoju dziecka. Wychow. w Przedszk. 2001 nr 1 s.10-12
8. KOTARSKA Katarzyna: Sprawność fizyczna dzieci a wykształcenie rodziców. Wychow. w Przedszk. 2001 nr 1 s.17-18
9. LISS Hanna: Ćwiczenia sprawiają radość. Wychow. w Przedszk. 1997 nr 6 s.362-363
10. NOWAKOWSKA Magdalena: Gimnastyka przy muzyce. Wychow.w Przedszk 1993 nr8 s.494-495
11. OLSZEWSKA Elżbieta: Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu jako jeden z elementów kształtowania postawy ciała. Wychow. Fiz. Zdr. 1998 nr 4 dod. s.54-58
12. PACZKOWSKA Regina: Gimnastyka twórcza. Wychow.w Przedszk.1992 nr 9 s.550-553
13. PRZYBYLSKA Joanna: Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu. Wychow. w Przedszk. 1997 nr 3 s.171-173
14. RAFAŃSKA Daria: Zapobiegamy wadom postawy. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 3 s.147-148
15. TROJOK Ewa: Gimnastyka twórcza w przedszkolu. Wychow. w Przedszk. 1999 nr 5 s.380-381
16. TRZCIŃSKA Dorota: Dostosowanie ćwiczeń do wieku dzieci w wychowaniu fizycznym i korektywie. Wychow. w Przedszk. 2000 nr 1 s.27-28,37-38
17. TRZCIŃSKA Dorota: Gimnastyka korekcyjna w przedszkolnej edukacji. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 3 s.143-146
18. TRZCIŃSKA Dorota: Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu. Wychow. Fiz. Zdr. 1998 nr 4 s.149-153
19. TURLIŃSKA-KĘPYS Jolanta: Wychowanie fizyczne w przedszkolu. Lider 1994 nr 2 s.4-6
20. Wyczółkowska Wiesława: Wady stóp dzieci. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 8 s.479-481
21. ZYGMUNT Teresa: Wychowanie fizyczne w przedszkolu. Lider 2002 nr 3 s.12-13

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony