Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Nowoczesne tendencje w wychowaniu przedszkolnym :
wybór literatury

Materiały ogólne

Wydawnictwa zwarte

1. Adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych" : (materiały pokonferencyjne) : praca zbiorowa. // Łódź: ŁCDNiKP, 2003. // [Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Zeszyt metodyczny nr 1]. Sygnatury: 288615 Cz, 292368 - 292369
2. Aktualne problemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. // Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001. Sygnatury: 282789 Cz
3. Edukacja przedszkolna na przełomie tysiącleci : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa. // Warszawa: WSP TWP, 2001. Sygnatury: 280631 Cz
4. Edukacja przedszkolna w Polsce - szanse i zagrożenia. // Warszawa: ISP, 2003. Sygnatury: 288954 Cz
5. Forum nauczycieli : moja szkoła : wychowanie przedszkolne. [Cz.] 1. Biblioteka Nauczyciela // Kielce: "Mac Edukacja", 2002. Sygnatury: 280936 Cz, 286055
6. GUZ SABINA: Edukacja przedszkolna w okresie przemian. // Warszawa: WSP TWP, 1996. Sygnatury: 273579 Cz
7. HAUG-SCHNABEL GABRIELE: Agresja w przedszkolu : poradnik dla rodziców i wychowawców. // Kielce: "Jedność", 2001. Sygnatury: 278962 Cz
8. Jak planować rozwój placówki oświatowej? : teoria i praktyka. // Chorzów: "Mentor", 2001. Sygnatury: 280564 Cz, 280565 - 280568, 283664
9. KLIM-KLIMASZEWSKA ANNA: Pedagogika przedszkolna. // Warszawa: Fundacja Rozwoju Edukacji Europejskiej i Bezpieczeństwa, 2002.
10. Koncepcja pedagogiczna przedszkola : podręcznik do przeprowadzenia analizy jakości i stworzenia programu rozwoju placówki. // Wyd. 2. - Warszawa: PFDiM, 2002.
11. Kreowanie wizji i misji przedszkola. Plan nadzoru pedagogicznego. Standardy i wskaźniki jakości. // Chełm: SODN, 2000. Sygnatury: 277380 Cz
12. LUBOMIRSKA KRYSTYNA: Przedszkole : rzeczywistość i szansa. // Wyd. 3 uaktual. - Warszawa: "Żak", 1997. Sygnatury: 242559 - 242560, 243127, 246941, 253922 Cz, 253923, 254986, 274182
13. Małe dziecko - znaczenie wczesnej edukacji. // Warszawa: PFDiM, 2000.
14. Małe dziecko w systemie opieki społecznej i edukacji. Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań // Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2004. Sygnatury: 293014 Cz
15. MUCHACKA BOŻENA: Stymulowanie aktywności poznawczej dzieci w przedszkolu. // [Wyd. 2 przejrz.]. - Kraków: Wydaw. Nauk. AP, 2000. // nr 268. Sygnatury: 272091 Cz, 272092
16. Nowe spojrzenie na edukację przedszkolną. Część pierwsza. // Łódź: ŁCDNiKP, 2003. Sygnatury: 288622 Cz, 292398 - 292399
17. Seminarium nt.: Reformy szkolne w latach 1980-1993 : wnioski-projekty-wdrożenia : kształcenie przedszkolne i wczesnoszkolne. // Warszawa: IBE, 1994. Sygnatury: 246455 Cz., 246456
18. SIARKIEWICZ ELŻBIETA: Ostatni bastion czyli jawne i ukryte wymiary pracy przedszkola. // Kraków: "Impuls", 2000. Sygnatury: 266396 Cz, 266397 - 266399
19. SOLIWODA DOROTA: Roczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu. // Płock: "Iwanowski", 2000. Sygnatury: 274393 Cz
20. TILLMAN DIANE, HSU DIANA: Wychowanie w duchu wartości : wchodzenie w świat 3-7 lat : program edukacyjny. // Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2004. Sygnatury: 294028 Cz, 294047
21. Wokół edukacji małego dziecka. // Wrocław: "MarMar", CENUWr, 2003. Sygnatury: 291586 Cz
22. WOODHEAD MARTIN: Dążenie ku tęczy : poszukiwanie standardów jakości edukacji. // Warszawa: "Żak", 1998. Sygnatury: 254962 Cz, 254963, 257864, 263628 - 263629
23. Wybrane problemy rozwoju i edukacji małego dziecka. // Częstochowa: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001. Sygnatury: 283366 Cz, 285029
24. Wyzwalanie twórczej postawy dzieci przedszkolnych : praca zbiorowa. // Tarnobrzeg: WOM, 1993.
25. Z najnowszych badań nad wczesną edukacją dziecka. // Częstochowa: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2003.
26. ZWIERNIK JOLANTA: Alternatywa w edukacji przedszkolnej : studium teoretyczno-empiryczne. // Wrocław: Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1996. // Acta Universitatis Wratislaviensis Socjologia No 1903 [og. zb.] ; 22. Sygnatury: 252649 Cz, 263528, 265208

Artykuły z czasopism

1. ARCISZEWSKA EWA: Znaczenie epizodów wspólnego zaangażowania dla rozwoju małego dziecka. Eduk. i Dialog 2001 nr 7 s.28-32
2. BĄBKA JAROSŁAW: Sześciolatek w szkole - szanse i zagrożenia. Dyr. Szk. 2000 nr 10 s.24-27
3. BEDNARCZYK SYLWIA: Okiełznać emocje. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 6 s.327-330
4. BEDNARSKA JOWITA: Moje pierwsze spotkanie z trzylatkami.... Wychow. w Przedszk. 2001 nr 6 s.351-352
5. BERDZIK Joanna, SIKORA RYSZARD: Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Dyr. Szk. 2004 nr 7/8 s.74-75
6. BIAŁECKI IRENEUSZ: Przedszkola, czy specjalne programy środowiskowe? Gaz. Szk. 2005 nr 12/13 s.18-19
7. BIELECKA MARIA J.: Adaptacja dziecka w przedszkolu. Probl. Porad. Psychol. 2000 nr 2 s.153-156
8. BONNA BEATA: Rozwój i kształcenie dziecka przedszkolnego. Wychow. na co Dzień 2003 nr 1/2 s.8-11
9. BRAŃSKA EWA: Edukacja sześciolatków - projekt zmian. Wychow. w Przedszk. 2002 nr 7 s.387-390
10. BRAŃSKA EWA: Wspomóc rozwój sześciolatka. Rozm. przepr. Anna Majewska. Dyr. Szk. 2004 nr 7/8 s.15
11. BRAŃSKA EWA: Edukacja przedszkolna w perspektywie zmian wprowadzanych nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Eduk. Medialna 2003 nr 4 s.5-7
12. BRAŃSKA EWA: Edukacja przedszkolna w perspektywie zmian. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 7 s.387-393
13. BRAŃSKA EWA: O jakości pracy przedszkola. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 2 s.75-81
14. BRAŃSKA EWA: Statut przedszkola - koncepcja przedszkola odpowiadającego potrzebom dziecka i jego rodziny. Wychow. w Przedszk. 2000 nr 4 s.195-201
15. BRAŃSKA EWA: Szanse i zagrożenia edukacji przedszkolnej. Wychow. w Przedszk. 2002 nr 2 s.67-71
16. BUCIAK RENATA: Progi - już od przedszkola. Nowe w Szk. 2002 nr 7-8 s.12-14
17. CYGAL ANNA: Co zyska dziecko? Wychow. w Przedszk. 2004 nr 3 s.165
18. CZERNIACHOWSKA RYSZARDA, KAMIŃSKA HANNA: Opieka nad małym dzieckiem w środowisku wiejskim na przykładzie ośrodków przedszkolnych. Pedag. Społ. 2003 nr 1 s.109-120
19. CZUŁCZYŃSKA LUCYNA: Praca nauczyciela a jakość pracy przedszkola. Dyr. Szk. 2000 nr 12 s.27-36
20. DUDZIŃSKA MAGDALENA: Absolwent przedszkola : badanie jakości pracy przedszkola. Dyr. Szk. 2003 nr 11 s.33-34
21. DZIERZGOWSKA IRENA: Mamy już przedszkola XXI wieku. Dyr. Szk. 2003 nr 3 s.12-13
22. DZIURZYŃSKA TERESA: Sześciolatek - ważna sprawa. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 6 s.364-366
23. ELSNER DANUTA: Porozmawiajmy o... uczeniu się w procesie WDN. Wychow. w Przedszk. 2000 nr 3 s. 148-152
24. GÓRECKA ALDONA: Polubić przedszkole. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 6 s.341-342
25. GÓRSKA MAŁGORZATA: Będę przedszkolakiem - program adaptacyjny. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 7 s.408-410
26. GRUCA BOŻENA: Przedszkole - źródłem aktywności dziecięcej. Eduk. i Dialog. 2003 nr 7 s.10-13
27. GRÜNBERG RÓŻA: "Mierzenie jakości pracy przedszkola". Dyr. Szk. 2002 nr 9 s.31-33
28. GUZ SABINA: Pozycja społeczna dzieci w oddziałach jednorodnych i zróżnicowanych pod względem wieku w przedszkolu i szkole. Wychow. na co Dzień 2003 nr 1/2 s.3-8
29. HAJTO ALICJA: Szkoła czy przedszkole. Problemy sześciolatków w świetle zmian. Wychow. w Przedszk. 2004 nr 3 s.162-163
30. JASION EWA: Problematyka lęku u uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej. Propozycje zmian w jakościowym funkcjonowaniu szkół - problematyka progu szkolnego przedszkole - szkoła. Lider 2002 nr 12 s.6-7
31. KAMIŃSKA KRYSTYNA, MAREK ELŻBIETA: Sześciolatek w szkole czy w przedszkolu? Wychow. w Przedszk. 2002 nr 9 s.569-571
32. KAMIŃSKA KRYSTYNA: Samorządy wobec edukacji sześciolatków. Wychow. w Przedszk. 2004 nr 6 s.323-328
33. KAMIŃSKA KRYSTYNA: Jutro edukacji przedszkolnej. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 5 s.259-264
34. KAMIŃSKA KRYSTYNA: Wychowanie przedszkolne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Wychow. w Przedszk. 2000 nr 9 s.515-524
35. KASPEREK MAŁGORZATA: Przedszkole w środowisku lokalnym. Wychow. w Przedszk. 2001 nr 4 s.200-202
36. KATRYNICZ AGNIESZKA: Kiedy do szkoły? Nowe Państ. 2001 nr 23 s.26-27
37. KENSICKI PIOTR: Uczeń czy przedszkolak. Wychow. w Przedszk. 2004 nr 3 s.163-164
38. KOCHAN-WÓJCIK MARTA: Forum dyskusyjne "Edukacja elementarna". Wychow. w Przedszk. 2004 nr 2 s.3-7
39. KOPCZYŃSKA-SIKORSKA JADWIGA: Perspektywy rozwoju wychowania przedszkolnego : [ref.]. Kult. Fiz. 2000 nr 9/10 s.16-18
40. KOPCZYŃSKA-SIKORSKA JADWIGA: Przedszkole XXI wieku - oczekiwania i refleksje : [ref.]. Wychow. w Przedszk. 2000 nr 8 s.451-453
41. KRAWCZYK WANDA: Miejsce wychowania przedszkolnego w zintegrowanym systemie edukacji : uwagi i refleksje. Kiel. Stud. Eduk. Wczesnoszk. T. 3 (2000) s.51-56
42. LESZCZ-KRYSIAK AGNIESZKA: Pierwsze dni sześciolatka w oddziale przedszkolnym. Wychow. w Przedszk. 2001 nr 8 s.480-481
43. LEWANDOWSKA MAŁGORZATA: Mierzenie kompetencji dzieci w placówce przedszkolnej. Nowe w Szk. 2001-2002 nr 4 wkł. s.2-4
44. LEWANDOWSKA MAŁGORZATA: Termometr jakości w przedszkolu. Nowe w Szk. 2002 nr 4 wkł. s.2-4
45. LUBOWIECKA JADWIGA: Trudności dziecka w przystosowaniu się do przedszkola. Wychow. w Przedszk. 2001 nr 6 s.323-330
46. ŁAPIŃSKA EDYTA: Adaptacja przedszkolaka. Gaz. Szk. 2003 nr 42 s.13
47. ŁYCZEWSKA EWA: O wcześniejszej nauce szkolnej raz jeszcze. Nowa Szk. 2004 nr 4 s.60
48. ŁYCZEWSKA EWA: Jestem przeciwniczką dalszego obniżania wieku szkolnego. Nowa Szk. 2003 nr 8 s.35-36
49. MAJER JANINA: Przedszkole - luksus dla wybranych? Opieka Wychow. Ter. 2001 nr 1 dod. s.12-13
50. MAJEWSKA ANNA: Obowiązek sześciolatków. Dyr. Szk. 2004 nr 7/8 s.14
51. MAŁKIEWICZ ALEKSANDER: "Zerówki" na cenzurowanym. Dyr. Szk. 2003 nr 4 s.4-5
52. MANTYK WIESŁAWA: Jakość edukacji przedszkolnej : koncepcja pedagogiczna - podstawą pracy przedszkola. Prz. Eduk. [Łódź] 2001 nr 1 s.10-11
53. MARZĘDA-PRZYBYSZ BEATA: Badanie gotowości szkolnej. Życie Szk. 2001 nr 6 s.362-365
54. MICHALSKA MARIOLA: Tworzenie programu rozwoju przedszkola. Wychow. w Przedszk. 2001 nr 9 s.528-530
55. NAWROT MIRELA: Dyrektor przedszkola. Dyr. Szk. 2003 nr 12 s.18-21
56. NOWACKI JERZY: "Zerówka" czy "klasa wstępna"? Nowe w Szk. 2004 nr 1 s.5-7
57. NOWAKOWSKA MAGDALENA: Przedszkole na rynku edukacyjnym. Dyr. Szk. 2002 nr 1 s.8-10
58. NOWICKA ALEKSANDRA: Sześciolatek idzie do szkoły? : pytania i obawy nurtujące środowisko przedszkolne. Wychow. w Przedszk. 2002 nr 1 s.41-43
59. OLCZAK AGNIESZKA: Debata o edukacji dzieci sześcioletnich. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 10 s.627-629
60. PACHOCIŃSKI RYSZARD: Obowiązek szkolny i progi w systemach oświatowych. Nowe w Szk. 2001-2002 nr 2 s.6-8
61. PACHOLICKA DANUTA: W trosce o jakość edukacji elementarnej. Wychow. w Przedszk. 2004 nr 2 s.42-43
62. PLAGA KRYSTYNA: Zabawa główną formą aktywności dziecka przedszkolnego : głos w sprawie projektu objęcia przez szkoły dzieci sześcioletnich. Dyr. Szk. 2001 nr 7/8 s.15-16
63. POGORZAŁA KRYSTYNA: Współpraca dyrektorek przedszkoli z wizytatorem. Dyr. Szk. 2002 nr 9 s.27-28
64. PRABUCKA TERESA: Jakość usług przedszkola. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 2 s.113-116
65. PRUS-WIŚNIEWSKA HELENA: Co słychać u sześciolatków? Wychow. w Przedszk. 2002 nr 4 s.213-218; nr 5 s. 288-240
66. PRUS-WIŚNIEWSKA HELENA: Co słychać u sześciolatków? Wychow. w Przedszk. 2002 nr 7 s.409-413
67. PRUS-WIŚNIEWSKA HELENA: Co słychać u sześciolatków? Wychow. w Przedszk. 2002 nr 9 s.533-538
68. PUTKIEWICZ ELŻBIETA, ŻYTKO MAŁGORZATA: Szanse przedszkolaków na pomyślność. Eduk. i Dialog. 2003 nr 7 s.4-9
69. RUSZCZAK MAŁGORZATA: Sześciolatki do szkoły i co dalej? Wychow. w Przedszk. 2001 nr 9 s.551-552
70. SADUREK MAŁGORZATA: Obniżać próg. Nowe w Szk. 2003 nr 11 s.7-9
71. SKOCZEK ALEKSANDRA: Dziecko w sytuacji startu szkolnego. Naucz. Początk. 2002/2003 nr 1 s.14-22
72. SOROKA ANETTA: Sześciolatek w szkole? : przygotujmy mu pewny start. Wychow. w Przedszk. 2002 nr 7 s.428-431
73. T.D. : Przedszkole jutra - oczekiwania i wizje : konferencja OMEP. Wychow. w Przedszk. 2000 nr 4 s.251-252
74. WALOSZEK DANUTA: Start edukacyjny - szansą na dobrą jakość życia. Wychow. w Przedszk. 2001 nr 10 s.582-586
75. WALUŚ JADWIGA: Jak zachęcić przedszkolaka, aby chciał stać się pierwszoklasistą. Naucz. i Szk. 2001 nr 1/2 s.202-204
76. WIĘCZKOWSKA MAŁGORZATA: Wrażenia z hospitacji w przedszkolach niemieckich. Wychow. na co Dzień 2000 nr 1/2 s.33-35
77. WILGOCKA-OKOŃ BARBARA: Gotowość szkolna a uczenie się w przedszkolu. Wychow. w Przedszk. 1999 nr 3 s.163-167
78. WILGOCKA-OKOŃ BARBARA: Gotowość szkoły czy gotowość dziecka? Wychow. w Przedszk. 2000 nr 1 s.4-8
79. WŁODYJOWSKA ZUZANNA: Przedszkole - ale jakie? Wychow. w Przedszk. 2003 nr 7 s.401-402
80. WOODHEAD MARTIN: Jakość edukacji przedszkolnej - podejście kontekstowe. Edukacja 2000 nr 1 s.99-108
81. WRÓBEL ZOFIA: Szkoła w oczach dziecka sześcioletniego. Wychow. w Przedszk. 2004 nr 1 s.44-46
82. ŻYTKO MAŁGORZATA: Obowiązkowa nauka sześciolatków - za rok. Nowa Szk. 2003 nr 7 s.8-12

Dydaktyka, metodyka

Wydawnictwa zwarte

1. ARCISZEWSKA EWA: Czytające przedszkolaki : mit czy norma? // Warszawa: "Żak", 2002. Sygnatury: 281126 Cz, 283798
2. BERTHET D.: Wprowadzenie do nauki pisania. // Warszawa: "Cyklady", 2002. Sygnatury: 282471 Cz, 282478, 285391
3. BIAŁOBRZESKA JOANNA, ORZECHOWSKA MARGARYTA, RACZYŃSKA DOROTA: Od A do Z : notes nauczyciela : klasa "0". // Warszawa: "Didasko", 2001. Sygnatury: 278558 Cz
4. BOGDANOWICZ MARTA, ROŻYŃSKA MAŁGORZATA: Lewa ręka rysuje i pisze : ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych. Cz. 1. // Gdańsk: "Harmonia", 2003. Sygnatury: 293216 M
5. BOGDANOWICZ MARTA, ROŻYŃSKA MAŁGORZATA: Lewa ręka rysuje i pisze : ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych. Cz. 2. // Gdańsk: "Harmonia", 2003. Sygnatury: 293216 M
6. BOGDANOWICZ MARTA: Przygotowanie do nauki pisania : ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej : przewodnik metodyczny dla rodziców i nauczycieli. // Gdańsk: "Harmonia", 2003. Sygnatury: 289693 Cz
7. BOJAKOWSKA ALINA, SOSNOWSKA JOANNA: Elementarz pięciolatka : przewodnik metodyczny. // Warszawa: "Nasza Księgarnia", 2000. Sygnatury: 284924 Cz
8. BRAUN DANIELA, GREINE RITA: Zabawy rozwijające logiczne myślenie : nowe propozycje dla przedszkoli. // Kielce: "Jedność", 2002. Sygnatury: 281987
9. BULLOCH IVAN: Zabawy matematyczne. // Poznań: Podsiedlik-Raniowski i S-ka, 2000. Sygnatury: 266545
10. BZOWSKA LUCYNA [i in.]: Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka. // Kraków: "Impuls", 2004. Sygnatury: 292553 Cz
11. CHAUVEL DENISE., MICHEL V.: Gry i zabawy w przedszkolu : rozwijanie spostrzegawczości, kreatywności i inteligencji. // Warszawa: "Cyklady", 1999. Sygnatury: 259406
12. CHAUVEL DENISE., MICHEL V.: Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka. // Warszawa: "Cyklady", 1999. Sygnatury: 262190 Cz, 262191 - 262192, 264000
13. CHAUVEL DENISE, CHAUVEL PASCAL: Środowisko w wychowaniu przedszkolnym : odkrywanie, rozumienie, twórczość artystyczna. // Warszawa: "Cyklady", 2000. Sygnatury: 271134 Cz, 271135
14. CZYŻOWSKA MAŁGORZATA: Świat przedszkolaka czyli Co przedszkolak wiedzieć powinien. // Kraków: "Zielona Sowa", 2000. Sygnatury: 273960
15. DĘBSKA KATARZYNA EWA: "Najmłodsi w Europie, czyli podróże z Misiem Unisiem : (edukacja europejska w przedszkolu) : materiały pomocnicze dla nauczycieli przedszkoli i klas "0". // Łysomice: "Aker", 2004.
16. ERKERT ANDREA: Zajęcia sportowe w przedszkolu : pomysły na każdy dzień. // Kielce: "Jedność", 2004. Sygnatury: 291034
17. FIUTOWSKA TERESA: Od A do Z : zabawy matematyczne. // Warszawa: "Didasko", 2000. Sygnatury: 278560 Cz
18. FIUTOWSKA TERESA: Scenariusze zabaw i zajęć oraz wskazówki metodyczne do książeczek dla starszych przedszkolaków. // Warszawa: "Adam", [1999?]. Sygnatury: 260742 Cz
19. FÜRL ELKE: Teatr w przedszkolu i świetlicy : od pierwszego pomysłu do przedstawienia. // Kielce: "Jedność", 2004. Sygnatury: 293196, 295657
20. GALLEN B., TOUPET C., SIMON F.: Zajęcia muzyczne w przedszkolu : grupy starsze. // Warszawa: "Cyklady", 2001. Sygnatury: 275032 Cz, 275067
21. GRUBA JOANNA: Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania u dzieci sześcioletnich. // Kraków: "Impuls", 2002. Sygnatury: 282095 Cz, 288712
22. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA EDYTA, ZIELIŃSKA EWA: Dziecięca matematyka : metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych. // Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2000. Sygnatury: 268436 Cz
23. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA EDYTA, ZIELIŃSKA EWA: Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola. // Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. Sygnatury: 291368 Cz
24. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA EDYTA, ZIELIŃSKA EWA: Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : pakiet pomocy. // Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. Sygnatury: 291368 Cz
25. GRZESZKIEWICZ BOŻENA: Preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym. // Szczecin: Uniw. Szczeciński, 2004. // [Rozprawy i Studia T. (DCXVII) 543]. Sygnatury: 296094
26. ILUK JAN: Jak uczyć małe dzieci języków obcych?. // Katowice: "Gnome", 2002. Sygnatury: 288905 Cz
27. JANIAK MARIA: Elementarz trzylatka : przewodnik metodyczny. // Warszawa: "Nasza Księgarnia", 2002. Sygnatury: 283438 Cz, 284922
28. KAMIŃSKA KRYSTYNA: Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym. // Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1999. Sygnatury: 264217 Cz, 264218
29. KONARSKA ELŻBIETA, CYRAŃSKI CZESŁAW, ŻABA-ŻABIŃSKA WIESŁAWA: Scenariusze zajęć muzyczno-ruchowych dla dzieci 5-letnich. // Kielce: "Mac Edukacja", cop.2003.
30. KROMBHOLZ HEINZ: Radość z ruchu na świeżym powietrzu : zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat. // Kielce: "Jedność", 2002. Sygnatury: 281983
31. KRYSAKOWSKA DOROTA: Maluję, rysuję, wycinam... : propozycje zajęć plastyczno-konstrukcyjnych. // Płock: "Iwanowski", 2000.
32. Kształtowanie twórczych postaw dzieci pięcio-sześcioletnich : scenariusze zajęć. // [Wyd. 2].- Kraków: "Impuls", 2003. Sygnatury: 286178 Cz
33. MAJEWSKI ROBERT: Wiosenne nutki : piosenki i scenariusze zajęć umuzykalniających dla przedszkoli. // Płock: "Iwanowski", 2000. Sygnatury: 274394 Cz
34. MAKRIS MARIA, UMIASTOWSKA DANUTA: Rozwój fizyczny i motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym. // Szczecin: Wydaw. Naukowe US, 2001.
35. MATCZAK JOANNA, SOSNOWSKA JOANNA: Elementarz czterolatka : przewodnik metodyczny. // Warszawa: "Nasza Księgarnia", 2000. Sygnatury: 271725 Cz, 276223, 284923
36. Naturalna nauka języka : nowy model edukacyjny. // Płock: ODN, 1999. Sygnatury: 277547 Cz, 277548
37. NIEWOLA DOROTA: Zaczarowane słowa. // Kraków: "Impuls", 2002. Sygnatury: 282096 Cz
38. OWCZAREK SŁAWOMIR: Gimnastyka przedszkolaka. // Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2001. Sygnatury: 278621
39. Przedszkole przyjazne dzieciom : (scenariusze zajęć przedszkolnych). // Toruń: Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2001. Sygnatury: 280533 Cz
40. Przewodnik metodyczny dla nauczyciela sześciolatków. // Warszawa: "Witex", 1999. Sygnatury: 262272 Cz
41. SALACH IWONA: Propozycje zajęć i zabaw doskonalące umiejętność czytania. // Płock: "Iwanowski", 2002.
42. Scenariusze i projekty zajęć dla przedszkolaka i ucznia. // Białe Błota ; Bydgoszcz: "Kartex", 2001. Sygnatury: 281503 Cz
43. SKRZEKUCKA GRAŻYNA: Stymulowanie ciekawości dzieci w wieku przedszkolnym. // Tarnów: WOM, 1999.
44. STEENBERG ULRICH: Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu. // Kielce: "Jedność", 2003. Sygnatury: 290254 Cz, 290255
45. STRZEŚNIEWSKA AGNIESZKA: Jesień w ogrodzie : (materiały metodyczne dla nauczycieli przedszkoli z zakresu edukacji przyrodniczej). // Płock: ODN, 1999. Sygnatury: 277549 Cz
46. SUCHORA-OLECH APOLONIA: Kształtowanie postawy ekologicznej w edukacji wczesnej. // Słupsk: Wydaw. Uczelniane PAP, 2000. Sygnatury: 288907 Cz
47. VERSINI ANNY, VERSINI JEAN-MARIE, M., BIGUET MARIE-NOËLLE: Zajęcia muzyczne w przedszkolu : grupy młodsze. // Warszawa: "Cyklady", 2001. Sygnatury: 275031 Cz, 275066
48. WINNIGER M.-L.: Zabawy matematyczne i logiczne w przedszkolu. // Warszawa: "Cyklady", 1999. Sygnatury: 262193 Cz, 262194 - 262195
49. WÓJCIK TERESA, CYRAŃSKI CZESŁAW, ŻABA-ŻABIŃSKA WIESŁAWA: Scenariusze zajęć muzyczno-ruchowych dla dzieci 6-letnich. // Kielce: "Mac Edukacja", cop.2003.
50. Zabawy i ćwiczenia rozwijające procesy poznawcze : (materiały metodyczne). // Płock: ODN, 1999. Sygnatury: 277550 Cz
51. ZAKRZEWSKA BARBARA: Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole. // Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2003. Sygnatury: 289347 Cz

Artykuły z czasopism

1. ANTOSZCZUK GABRIELA: Sprawność fizyczna i wiedza na temat zdrowia i aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym. Kult. Fiz. 2002 nr 7/8 s. 19-21.
2. BĄBKA JAROSŁAW: Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 8 s.458-462
3. BIELAK MAGDALENA: Dziecko i sztuka. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 10 s.605-608
4. BILEWICZ-KUŹNIA BARBARA: Pobudzanie rozwoju dyspozycji twórczych dzieci w wieku przedszkolnym. Lub. Rocz. Pedag. T. 23 (2003) s.95-107
5. BOCHNO EWA: Rozmowa jako wartość wychowawcza. Wychow. w Przedszk. 2001 nr 5 s.265-269
6. BOGDANOWICZ MARTA: Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu. Wychow. w Przedszk. 2000 nr 5 s.259-263
7. BORODZICZ WIRGINIA: Na każdą porę : propozycje repertuarowe do pracy z dziećmi. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 4 s.249-253
8. BRAŃSKA EWA, USIELSKA-PTASZEK HANNA: O programach dla przedszkoli. Wychow. w Przedszk. 2001 nr 1 s.4-9
9. BRODA PAWEŁ, LEFTWICH EWA: Metody i formy kształcenia kultury technicznej u dzieci przedszkolnych : wprowadzenie do problemu. Naucz. i Szk. 2003 nr 3/4 s.259-266
10. BRODA SALOMEA: Zbliżanie dzieci 6-letnich do świata przyrody. Aura 2000 nr 6 dod. s.1-2
11. BUCZEK ALICJA: Dziecko zdolne w przedszkolu. Forum Eduk. 2001 nr 2/3 s.15-16
12. BURA URSZULA: Dziecięce liczenie w kształtowaniu dojrzałości do uczenia się matematyki. Kwart. Eduk. 2002 nr 2 s.73-82
13. CENTNER-GUZ MAŁGORZATA: Uświadamianie dzieciom przedszkolnym roli języka mówionego i pisanego. Wychow. na co Dzień 2001 nr 3 dod. s.X-XII
14. CZARNECKI MAREK: Muzyczne zabawy i gry dydaktyczne. Eduk. i Dialog 2001 nr 7 s.38-45
15. DOBOSZ MARIA: W trosce o kształtowanie postawy dziecka. Wychow. w Przedszk. 2001 nr 2 s.86-89
16. DOBROWOLSKA BARBARA: Wspomaganie rozwoju odpornościowo-psychicznego dzieci w wieku przedszkolnym. Podl. Zesz. Pedag. - Nr 8 (2003) s.41-50
17. DUBILAS MARIA: Edukacja regionalna w przedszkolu - propozycja programu. Wychow. na co Dzień 2003 nr 6 dod. s.I-V
18. DUDKIEWICZ KRYSTYNA, KAMIŃSKA KRYSTYNA: Edukacja zdrowotna - propozycje programu dla przedszkoli. Wychow. w Przedszk. 2001 nr 7 s.400-403
19. DZIK JOLANTA: Przedszkole a twórczy rozwój dziecka. Wychow. na co Dzień 2003 nr 3 dod. s.XI-XII
20. FALKIEWICZ-SZULT MAŁGORZATA: Kształtowanie poczucia podmiotowości dzieci w wieku przedszkolnym. Wychow. na co Dzień 2004 nr 4/5 s.28-32
21. FALKIEWICZ-SZULT MAŁGORZATA: Przymus czy swoboda w przedszkolu? Eduk. i Dialog. 2003 nr 7 s.14-19
22. FLOREK ANNA: Praca nauczyciela przedszkolnego w grupie dzieci o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych. Probl. Porad. Psychol. 2001 nr 1 s.128-131
23. GRYŃ ALINA, DĘBICKA KAMILLA: Spotkania ze sztuką. Wychow. w Przedszk. 2000 nr 9 s.535-536, 545-546
24. HAWRYŁO DAGMARA: Rola przedszkola w procesie kształtowania postaw dzieci. Pr. Nauk. WSP Częst., Pedag. - Z. 11 (2002) s.53-57
25. HETMAN AGATA: Wycieczka pełna wrażeń. Wychow. w Przedszk. 2002 nr 6 s.372-373
26. IWAŃSKA DOROTA: Matematyka obecna w przedszkolu. Wychow. na co Dzień 2002 nr 4/5 dod. s.I-III
27. IWAŃSKA DOROTA: Zajęcia matematyczne. Wychow. w Przedszk. 2001 nr 4 s.227-229
28. JAWORSKA BOLESŁAWA: Organizacja wychowania przedszkolnego. Tor. Stud. Dydak. Nr 17 (2001) s.113-120
29. KALINOWSKA EWA: Barwy tęczy - zabawy plastyczne. Wychow. w Przedszk. 2000 nr 4 s.232-235
30. KALINOWSKA EWA: Poezja inspiracją ekspresji plastycznej dziecka. Wychow. w Przedszk. 2002 nr 9 s.539-544
31. KAPICA GABRIELA: Elementarna umiejętność czytania dzieci we wczesnym dzieciństwie. Kult. i Eduk. 2001 nr 1 s.95-107
32. KASPRZYK MARTA: W świecie pojęć matematycznych. Wychow. w Przedszk. 2002 nr 6 s.351-353
33. KIELAR-TURSKA MARIA, ADAMCZYK AGNIESZKA: Zachowania autoprezencyjne u dzieci w wieku przedszkolnym. Wychow. w Przedszk. 2001 nr 4 s.195-199
34. KIELAR-TURSKA MARIA: Dziecko wobec rzeczywistości i fikcji. Wychow. w Przedszk. 2000 nr 6 s.328-333
35. KISIEL MIROSŁAW: Integracja muzyki i plastyki a rozwój wrażliwości estetycznej dzieci w wieku przedszkolnym. Naucz. i Szk. 2000 nr 2 s.191-204
36. KISIEL MIROSŁAW: Zabawy muzyczne z wykorzystaniem elementów systemu Carla Orffa i ich znaczenie w edukacji muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym. Naucz. i Szk. 2001 nr 1/2 s.205-215
37. KOŁODZIEJSKI BOLESŁAW: Zajęcia umuzykalniające. Wychow. w Przedszk. 2001 nr 9 s.533-535
38. KOMOROWSKA AGNIESZKA: Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym a ich środowisko rodzinne. Kult. i Eduk. 2002 nr 3/4 s.195-203
39. KONIECZKA EWA: Techniki relaksacyjne jako działania wspomagające rozwój dziecka. Naucz. i Szk. 2003 nr 3/4 s.267-280
40. KOPCZYŃSKA-SIKORSKA JADWIGA: Wychowanie fizyczne podstawą harmonijnego rozwoju dziecka. Wychow. w Przedszk. 2001 nr 1 s.10-12
41. KORNILUK MARCIN: Program przedszkolnej edukacji ekologicznej. Wychow. w Przedszk. 2004 nr 2 s.44-45
42. KRÓL MAŁGORZATA: O urządzaniu sali gimnastycznej dla przedszkolaków. Wychow. na co Dzień 2003 nr 4/5 s.31
43. LEWANDOWSKA MAŁGORZATA: Poznajemy siebie i innych : edukacja sześciolatków. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 6 s.347-350
44. LUBOWIECKA JADWIGA: Szanse edukacyjne dzieci przedszkolnych. Wychow. w Przedszk. 2001 nr 7 s.392-397
45. MACIAK KATARZYNA: "Na łące" - zabawy dla 6-latków doskonalące umiejętność czytania. Wychow. na co Dzień 2001 nr 6 dod. s.VIII
46. MAJCHERSKA BOŻENA: Aktywność plastyczna sześciolatków. Wychow. w Przedszk. 2001 nr 8 s.467-470
47. MAŁOTA MONIKA: Świat wartości sześciolatka. Wychow. w Przedszk. 2001 nr 3 s.141-143
48. MARCHLEWSKA EWA: Wewnętrzne mierzenie jakości w zakresie osiągnięć dzieci przedszkolnych dotyczących przygotowania do czytania i pisania. Dyr. Szk. 2001 nr 7/8 s.30-39
49. MICHALSKA BRONISŁAWA: Kiedy i jak mówić dzieciom o uczuciach? Wychow. w Przedszk. 2001 nr 1 s.30-32
50. MITROS KATARZYNA: Pozwólmy dzieciom eksperymentować. Wychow. w Przedszk. 2002 nr 8 s.482-487
51. MURASZKO WALERIA: W trosce o trzylatki. Wychow. w Przedszk. 2001 nr 6 s.336-338
52. NAJDER EWA: Koszykówka dzieci w okresie przedszkolnym : wiek 5-6 lat. Lider 2005 nr 2 s.30
53. OKSIŃSKA IRENA, STĘPIEŃ KRYSTYNA: O celach edukacji. Wychow. w Przedszk. 2000 nr 3 s.131-137
54. OKSIŃSKA IRENA: Na przyrodniczej ścieżce. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 5 s.278-279
55. PAPROTNA GABRIELA: Realizacja założeń reformy edukacji na szczeblu wychowania przedszkolnego : (w ocenie nauczycieli). Naucz. i Szk. 2003 nr 3/4 s.109-117
56. PARUSZEWSKA IWONA: Kształtowanie typów i cech osobowości dzieci w wieku przedszkolnym. Eduk. i Dialog 2005 nr 1 s.48-55
57. PIWOWAR ELŻBIETA: Dzieci liczą. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 2 s.99-101
58. POLCYN KATARZYNA: Zaciekawić dzieci książką. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 2 s.94-95
59. POSTEK JOLANTA: Dar pisma. Wychow. w Przedszk. 2001 nr 7 s.424-427
60. PYTEL BOŻENA: Wykorzystanie metody stacyjnej oraz technik komputerowych do nauki czytania w grupie "0" - integracyjnej. Szkolne Wieści 2002 nr 4 s.23-24
61. RAFAŃSKA DARIA: Zapobiegamy wadom postawy. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 3 s.147-148
62. RUDKOWSKA GRAŻYNA: Deklarowane a realizowane zachowania prospołeczne dzieci sześcioletnich. Ann. APC, Stud. Psychol. - [Nr] 1 (2003) s.79-89
63. SZAFRAŃSKA ANNA: W trosce o samodzielność i aktywność dzieci. Wychow. w Przedszk. 2001 nr 8 s.488-490
64. SZTAJNERT KATARZYNA: Mali buntownicy. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 3 s.177-178
65. TROJANOWSKA ANNA: "Tworzenie przedszkola przyjaznego dziecku" - wspólnym celem wszystkich organów przedszkola. Lider 2003 nr 1 s.18-19
66. TROSZCZYŃSKA-NAKONIECZNY WIESŁAWA: Krytyczna analiza programów wychowania przedszkolnego. Kształc. Jęz. T. 1 (2001) s.131-172
67. TRZCIŃSKA DOROTA: Gimnastyka korekcyjna w przedszkolnej edukacji. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 3 s.143-146
68. TRZCIŃSKA DOROTA: O próbach kształtowania uwagi podczas zajęć ruchowych. Wychow. w Przedszk. 2000 nr 5 s.279-283
69. TUREK KATARZYNA: Wybrane koncepcje kształtowania twórczej aktywności muzyczno-ruchowej. Pr. Nauk. WSP Częst., Pedag. - Z. 11 (2002) s.159-168
70. WITKOWSKA MARIA: Metody przygotowujące przedszkolaków do nauki pisania w szkole. Wychow. na co Dzień 2004 nr 1/2 dod. s.I-IV
71. WITKOWSKA MARIA: Partnerstwo rodziców i przedszkola w przygotowaniu dzieci do pisania. Wychow. na co Dzień 2002 nr 9 s.14-16
72. WÓJCIK REGINA, GIEBEL JOANNA: Nauka czytania. Wychow. w Przedszk. 2002 nr 9 s.546-548
73. WÓJCIK WANDA: Optymalizacja pracy nauczycielek przedszkoli przez systemowy dobór treści i zajęć dydaktycznych. Cz. 1-2. Wychow. na co Dzień 2002 nr 4/5 s.35-37; nr 6 s.10-14
74. ZYGMUNT TERESA: Wychowanie fizyczne w przedszkolu. Lider 2002 nr 3 s.12-13
75. ŻARSKA KRYSTYNA: Rozbudzanie dziecięcej wyobraźni. Wychow. w Przedszk. 2000 nr 7 s.410-412
76. ŻURAKOWSKA ELŻBIETA: Zajęcia z czytaniem. Wychow. w Przedszk. 2003 nr 5 s.288-291

Wychowawcze

Wydawnictwa zwarte

1. ELSCHENBROICH DONATA: Co siedmiolatek wiedzieć powinien. // Warszawa: "Cyklady", 2003. Sygnatury: 290081
2. FRANCZYK ANNA, KRAJEWSKA KATARZYNA: Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. // Kraków: "Impuls", 2002. Sygnatury: 280768 Cz
3. GROCHOCIŃSKA RITA: Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. // Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 2000. Sygnatury: 280535
4. HAUG-SCHNABEL GABRIELE: Agresja w przedszkolu : poradnik dla rodziców i wychowawców. // Kielce: "Jedność", 2001. Sygnatury: 278962 Cz
5. KAJA BARBARA: Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka. // Wyd. 4. - Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1995. Sygnatury: 259875 Cz, 259876
6. LUBOWIECKA JADWIGA: Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola. // Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2000. Sygnatury: 276274 Cz, 276613
7. MAJEWSKA-TWOREK ANNA: Rozwój sprawności artykulacyjnej dziecka w wieku przedszkolnym : Dialogowy Test Artykulacji : podręcznik. // Lublin: "Orator", 2001. Sygnatury: 282873
8. O komunikowaniu się w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym. // Kraków: Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2003. Sygnatury: 290136 Cz
9. STEIN ARND: Kiedy dzieci są agresywne : jak możemy je zrozumieć i pomóc? : poradnik dla rodziców i wychowawców. // Kielce: "Jedność", 2002. Sygnatury: 285486
10. TILLMAN DIANE, HSU DIANA: Wychowanie w duchu wartości : wchodzenie w świat 3-7 lat : program edukacyjny. // Warszawa: WSiP, cop. 2004. Sygnatury: 294028 Cz, 294047
11. WIĄCEK RENATA: Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym - program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć. // Kraków: "Impuls", 2004. Sygnatury: 293226 Cz
12. WOLFRAM WOLF-WEDIGO: Nadpobudliwe i niespokojne dzieci w przedszkolu : poradnik dla wychowawców i rodziców. // Kielce: "Jedność", 2002. Sygnatury: 284023
13. WÓJCIK MARIA: Praca w przedszkolu z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo : program autorski realizowany w Samorządowym Przedszkolu nr 163 w Krakowie. // Wyd. 2, uzup. - Kraków: "Beseder", 2003. Sygnatury: 293223 Cz
14. Wychowanie dziecka nadpobudliwego w przedszkolu i w rodzinie, propozycje terapii dziecka, doboru metod postępowania : materiały metodyczne dla nauczycieli (do użytku wewnętrznego). // Elbląg: WOM, 1996. Sygnatury: 245675 Cz., 277695 - 277696
15. ZAKRZEWSKA BARBARA: Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole. // Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2003. Sygnatury: 289347 Cz

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony