Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Oczekiwania uczniów wobec nauczyciela klas I - IV szkoły podstawowej :
wybór literatury

1. Adamek Irena : Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Kraków : "Impuls", 2000 (Sygn. PBW 254365, 281824-281825 i Czytelnia Ped. 2587)
2. Czakon Dorota : Wzajemne oczekiwania. Eduk. i Dialog 2000 nr 8 s.23-30
3. Edukacja wczesnoszkolna : rzeczywistość i perspektywy./ red. nauk. Jan Kida Rzeszów : WSP, 1996 (Sygnatury PBW 259462-259463 i Czytelnia Ped. 2686
4. Guz Sabina : Rozwój i kształtowanie osobowości dzieci w okresie wczesnodziecięcym. Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1987 (Sygn. PBW 217712-217716 i Czytelnia Psych. 688)
5. Kargulowa Alicja : Dlaczego dzieci nie lubią szkoły? Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1991 (Sygn. PBW 236649, 239458 i Czytelnia Ped. 252)
6. Klus-Stańska Dorota : Adaptacja szkolna siedmiolatków. Olsztyn : Wyższa Szk. Pedag., 1994 (Sygn. PBW Czytelnia Ped. 2233)
7. Kłosińska Tatiana : Postrzeganie nauczycieli przez uczniów. Życie Szkoły 1999 nr 10 s.737-741
8. Kłosińska Tatiana : Uczniowski wizerunek nauczyciela klas początkowych. Naucz. i Szk. 2000 nr 1 s.37-45
9. Konarzewski Krzysztof : Problemy i schematy : pierwszy rok nauki szkolnej dziecka. Wyd. 3 popr. Warszawa : "Żak", 1996 (Sygn. PBW 244107, 250203-250204, 251062, 252125 i Czytelnia Ped. 2281
10. Nauczanie początkowe i potrzeby dziecka./ red. Czesław Jelenia Góra : CDN, 1990 (Sygn. PBW Ped. 2124)
11. Oczekiwania i obawy pierwszoklasistów / Eugenia Mandal //Probl. Opiek.-Wychow .-1997 nr 7 s. 25-27
12. Osobowość nauczyciela a swoistość pracy w klasach początkowych : materiały z ogólnopolskiej konferencji nt.: "Kształcenie nauczycieli klas niższych", Wrocław 6-9 stycznia 1986 / red. t. Maria Alicja Andruszko. Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1991 (Sygn. PBW Czytelnia Ped. 3414)
13. Podmiotowość ucznia w edukacji wczesnoszkolnej / red. Henryk Moroz. Katowice : Wydaw. UŚ, 1995 (Sygn. PBW 245512 i Czytelnia Ped. 2340)
14. Podsiodło Bożena : Rola nauczyciela w zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań uczniów klas I-III : (z doświadczeń młodej nauczycielki). Wychow. Na co Dzień 1994 nr 11/12 s.9-11
15. Stefanovic Jozef : Psychologia wzajemnych kontaktów nauczycieli i uczniów. Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1976 (Sygn. PBW 131118-131122 i Czytelnia Psych. 344
16. Strzelecka Renata : O zaspokajaniu psychicznych potrzeb uczniów. Życie Szk. 2001 nr 5 s.264-269
17. Węglińska Maria : Stosunek uczniów klas niższych szkoły podstawowej do nauki. Szczecin : Wydaw. Naukowe WSP, 1982 (Sygn. PBW 169824-169825)

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony