Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

PRZYSŁOWIA :
wybór literatury

KSIĄŻKI

1. Dynak Władysław : Łowy, łowcy i zwierzyna w przysłowiach polskich. Wrocław : Tow. Przyj. Polonist. Wrocł., 1993
2. Kasjan Jan Mirosław : Przysłowia i metaforyka potoczna w twórczości Słowackiego. Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1966
3. Szpila Grzegorz : Krótko o przysłowiu. Kraków : "Collegium Columbinum", 2003

ARTYKUŁY

1. Burak Barbara : Pomysł na turniej wiedzy o przysłowiach i związkach frazeologicznych. Jęz. Pol. w Gimn. 2004/2005 nr 3 s.83-89
2. Burak Barbara : Wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi, czyli Europejczycy w przysłowiach i wyrażeniach przysłowiowych (propozycja konkursu). Jęz. Pol. w Gimn. 2004/2005 nr 4 s.69-83
3. Długosz Katarzyna : Obraz "kobiety" utrwalony w polskich przysłowiach. Rozpr. Komis. Jęz. / Wroc. TN [T.] 26 (2000) s.113-122
4. Długosz Kazimierz : Językowy obraz chleba w "Biblii" i w przysłowiach. Pr. Filol. - T. 46 (2001) s.153-163
5. Graf Magdalena : Przysłowia... czy je rozumiesz. Warszt. Polonist. 2000 nr 4 s.54-62
6. Guz Marzena : Przysłowia mogą ułatwić przyswajanie słownictwa : [ćwiczenia dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej o zaawansowanej znajomości języka niemieckiego]. Jęz. Obce Szk. 2002 nr 4 s.107-111
7. Kowalska-Glikman Stefania : Biedni i bogaci w przysłowiach polskich. Kiel. Stud. Hist. T. 12 (1994) s.177-182
8. Markiewicz Nina : Przysłowie, powiedzenie, sentencja jako rozgrzewka językowa. Jęz. Obce Szk. 2002 nr 1 s.77-79
9. Niedzielak-Kwiatkowska Małgorzata : Przysłowia na lekcjach języka niemieckiego. Jęz. Obce Szk. 2002 nr 1 s.74-76
10. Piotrowski Jan : Kobieta w przysłowiach polskich. Lit. Lud. 1997 nr 6 s.23-31
11. Rejter Artur : Miejsce stereotypu w edukacji polonistycznej - stereotyp Żyda w polskich przysłowiach i żydowskich pieśniach ludowych. Eduk. Hum. (Ziel. Góra). - 2000 nr 1 s.65-76
12. Rosa-Chłobowska Renata : Nieoszlifowany diament nie świeci (przysłowie japońskie). Nowa Polszcz. 2003 nr 5 s.41
13. Sadłowska Dorota : Komizm i przysłowia we fraszkach Jana Sztaudyngera. Zesz. Nauk. WSP Olszt., Pr. Językozn. - Z. 2 (1998) s.83-92
14. Sielicki Franiciszek : Podania, legendy, anegdoty i przysłowia na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym. Acta Univ.Wratisl.Slav.1993 t.78 s.1-215
15. Szychowska Edyta : Przysłowia polskie - przysłowia angielskie. Polonistyka 2002 nr 9 s.568-569
16. Świerczyńska Dobrosława : Narody w przysłowiach. Wiedza i Życie 1996 nr 2 dod. hum. s.10-13
17. Wiśniewska H. : Środki artystyczne w przysłowiach Szymona Szymonowica. Ann.UMCS Sect.FF vol 6:1988 s.361-371

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony