Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Reforma systemu edukacji :
wybór literatury

Wydawnictwa zwarte

1. Banach Czesław: Polska szkoła i system edukacji : przemiany i perspektywy. // [Wyd. 2 popr.] . - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1997. Sygnatury: 255916 Cz, 260851
2. Banach Czesław: Z polską edukacją w XXI wiek : wyzwania i zadania. Przewodnik Dyrektora // Jelenia Góra: Wydaw. Nauczycielskie, 2000. Sygnatury: 282430 Cz
3. Bogaj Andrzej [i in.]: Edukacja w procesie przemian społecznych. // Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1998. Sygnatury: 262912 Cz, 262913
4. Bogaj Andrzej, Kwiatkowski Stefan M., Piwowarski Rafał: Wskaźniki edukacyjne - Polska 2000. // Warszawa: Inst. Badań Edukacyjnych, cop. 2001. Sygnatury: 276572
5. Centra kształcenia praktycznego w reformowanym systemie edukacji zawodowej. Część pierwsza uzupełniona. // Łódź: SD i NCKP, 2000. Sygnatury: 266446 Cz, 272613
6. Denek Kazimierz, Kuźniak Ignacy: Projektowanie celów kształcenia w reformowanej szkole. // Poznań: "Eruditus", 2001.
7. Edukacja 1997-2001 : raport. // Warszawa: CODN, 2001. Sygnatury: 277897 Cz, 277898
8. Edukacja 2000 - teoria, praktyka : wyzwania edukacyjne w aspekcie wdrażanej reformy i integracji europejskiej : materiały pokonferencyjne, Radom 22-23 września 2000 r.. // Radom: WN PR, ITE, 2000. Sygnatury: 281881, 284942
9. Edukacja dla rozwoju. // Katowice: Wydaw. UŚ, 1996.
10. Edukacja i reforma : dyrektor i szkoła : wspomaganie rozwoju ucznia. // Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2001. Sygnatury: 279063 Cz
11. Edukacja i reforma : nauczyciel i jego program autorski. // Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2001. Sygnatury: 284890 Cz
12. Edukacja jutra : VIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe. // Częstochowa: Agencja Promocji Nauki i Kultury "Menos", 2002.
13. Edukacja wczesnoszkolna w kontekście reformy systemu szkolnego. // Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydaw. Piotrkowskie, 2000. Sygnatury: 284719 Cz, 284720
14. Edukacja zintegrowana w reformowanej szkole. // Kraków: "Impuls", ["Poligrafia Salezjańska"], 2001. Sygnatury: 278110 Cz, 280770
15. Hejnicka-Bezwińska Teresa: O zmianach w edukacji : konteksty, zagrożenia i możliwości. // Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej, 2000. Sygnatury: 274587 Cz, 282833
16. Kamińska-Juckiewicz Małgorzata: Postawy i zachowania nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce. // Płock: "Novum", 2002. Sygnatury: 284454 Cz
17. Kanon kształcenia ogólnego : seminarium nt. Reformy szkolne w latach 1980-1993 - wnioski, projekty, wdrożenia. // Warszawa: IBE, 1995.
18. Kieleckie studia edukacji wczesnoszkolnej. T. 3, Edukacja wczesnoszkolna u progu reformy. // Kielce: Akademia Świętokrzyska, 2001. Sygnatury: 275413 Cz
19. Klocki autonomiczne : jak zorganizować pracę szkoły w zreformowanym systemie edukacji? : koncepcja edukacyjna szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. // Gdańsk: Gdańska Fundacja Oświatowa, 1999. Sygnatury: 259659 Cz, 259660
20. Kompetencje dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli w zreformowanej szkole : praca zespołowa. // Mysłowice: GWSP, 2000. Sygnatury: 278914 Cz, 278915
21. Kompetencje nauczycieli w reformowanej szkole. // Katowice: Wydaw. UŚ, 2003. Sygnatury: 152551
22. Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej. // Radom: PR Wydaw., 2001. Sygnatury: 281882
23. Książek Wojciech: Rzecz o reformie edukacji (1997-2001). // Warszawa: "Adam", 2001. Sygnatury: 276369 Cz, 281309
24. Kształcenie zawodowe w reformującym się systemie edukacji. // Poznań: "Prodruk", 2002.
25. Kupisiewicz Czesław: O reformach szkolnych : wybór rozpraw i artykułów z lat 1977-1999. // Warszawa: "Żak", 1999. Sygnatury: 263578 Cz, 263579 - 263581
26. Kupisiewicz Czesław: Paradygmaty i wizje reform oświatowych. // Wyd. 4 . - Warszawa: "Żak", 1999. Sygnatury: 192778 - 192781, 194320, 242556 Cz, 243125, 250201 - 250202, 263760 - 263762, 264813
27. Lewowicki Tadeusz: Przemiany oświaty : szkice o ideach i praktyce edukacyjnej. // Wyd. 4 . - Warszawa: "Żak", 1997. Sygnatury: 242561 Cz, 242562, 243547, 250056, 252115, 263700 - 263702
28. Miłek Marian: Podstawy reform : administracji publicznej, systemu edukacji, ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia. // Sulechów: Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej, 1999. Sygnatury: 266756
29. Ministerstwo Edukacji Narodowej do samorządu terytorialnego. Biblioteczka Reformy // Warszawa: MEN, 2001. // 30. Sygnatury: 274467 Cz, 274468
30. Ministerstwo Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym. Część 1. Biblioteczka Reformy // Warszawa: MEN, 2000. // 28. Sygnatury: 272767 Cz, 272768
31. Ministerstwo Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym. Część 2, Organizacja nadzoru pedagogicznego. Biblioteczka Reformy // Warszawa: MEN, 2000. // 29. Sygnatury: 272767 Cz, 272768
32. Ministerstwo Edukacji Narodowej o programie wychowawczym szkoły. Biblioteczka Reformy // Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001. // 37. Sygnatury: 277596 Cz, 277597
33. Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie po dwóch latach. Biblioteczka Reformy // Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2000. // 20. Sygnatury: 266944 Cz, 266945
34. Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie programowej : I etap edukacyjny : kształcenie zintegrowane. Biblioteczka Reformy // Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999. // 7. Sygnatury: 259974 Cz, 259975
35. Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie programowej : II etap edukacyjny : kształcenie blokowe. Biblioteczka Reformy // Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999. // 8. Sygnatury: 259974 Cz, 259975
36. Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie. Biblioteczka Reformy // Warszawa: MEN, 1998. // 2. Sygnatury: 258178 Cz, 258179
37. Ministerstwo Edukacji Narodowej o reorganizacji sieci szkół. Biblioteczka Reformy // Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2000. // 19. Sygnatury: 266942 Cz, 266943
38. Ministerstwo Edukacji Narodowej o sieci szkół. Biblioteczka Reformy // Warszawa: MEN, 1998. // 1. Sygnatury: 258180 Cz, 258181
39. Ministerstwo Edukacji Narodowej o szkolnictwie zawodowym. Biblioteczka Reformy // Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999. // 3. Sygnatury: 258686 Cz, 258687
40. Ministerstwo Edukacji Narodowej o wychowaniu do życia w rodzinie. Biblioteczka Reformy // Warszawa: MEN. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 2001. // 31. Sygnatury: 274469 Cz, 274470
41. Monitorowanie reformy edukacji : definicje reformy systemu edukacyjnego i sposoby ewaluowania reformy. // Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, "Żak", 1999.
42. Możliwości i zagrożenia reform edukacyjnych : praca zbiorowa. // Warszawa: WSP TWP, Instytut Technologii Eksploatacji, 1997. Sygnatury: 261114 Cz, 261115
43. Muszkieta Radosław: Nauczyciel w reformującej się szkole. // Poznań: "Arka", 2001.
44. Nalaskowski Aleksander: Edukacyjny show. // Kraków: "Impuls", 1998. Sygnatury: 254366 Cz, 254367
45. Nalaskowski Stanisław: Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole polskiej : wybrane zagadnienia. // Kraków: "Impuls", ["Poligrafia Salezjańska"], 2001. Sygnatury: 278118 Cz, 278119
46. Nauczyciele wobec reformy edukacji : raport z badań. // Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, "Żak", 1999. Sygnatury: 263594 Cz, 263595, 264122
47. O przemianach w edukacji. T. 1. // Rzeszów ; Tarnobrzeg: Ośrodek Doskonalenia Pedagogicznego, 1998.
48. O przemianach w edukacji. T. 2. // Rzeszów ; Tarnobrzeg: Ośrodek Doskonalenia Pedagogicznego, 1998.
49. Pachociński Ryszard: Technologia a oświata. // Warszawa: IBE, 2002. Sygnatury: 280663
50. Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym. // Lublin: Wydaw. UMCS, 2001. Sygnatury: 278285 Cz, 284493
51. Pedagogika w pokoju nauczycielskim. Literatura Pedagogiczna // Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2000. Sygnatury: 276262 Cz, 276607
52. Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych. // Zielona Góra: WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego, 2000. Sygnatury: 277403 Cz
53. Pilch Tadeusz: Spory o szkołę : pomiędzy tradycją a wyzwaniami współczesności. // Warszawa: "Żak", 1999. Sygnatury: 263596 Cz, 263597 - 263598
54. Polak Krzysztof: Nauczyciel - twórczość - promocja : wybrane uwarunkowania modernizacji oświaty. // Kraków: Nakł. Uniw. Jagiellońskiego, 1997. Sygnatury: 256750 Cz, 257528, 264560
55. Polska szkoła : system oświatowy w procesie przeobrażeń. // Częstochowa; Katowice: "Śląsk", 1999. Sygnatury: 264821 Cz, 264822 - 264823
56. Polska szkoła : szkoła i system edukacyjny w procesie przemian : zapis dekady transformacji. // Częstochowa; Katowice: "Śląsk", 2000.
57. Polska szkoła między centralizmem a decentralizacją : wyzwania, konteksty, prognozy. // Częstochowa ; Katowice: "Śląsk", 1998.
58. Poprawa jakości pracy szkoły : Program Smart, komponent 01 - polityka edukacyjna. // Warszawa: Radom : ITE-Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 1999. Sygnatury: 265225 Cz, 265226, 284948
59. Problemy edukacji młodzieży i dorosłych w warunkach transformacji. // Lublin: Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, [1995?]. Sygnatury: 245616 Cz
60. Próby modernizowania procesu edukacji. // Kraków: Wydaw. Nauk. WSP, 1995.
61. Przebudowa edukacji w szkole podstawowej. // Warszawa ; Łysomice: "Temat", 2002.
62. Przemiany edukacyjne we współczesnej szkole. // Warszawa: Wydaw. WSP TWP, 1998. Sygnatury: 281290 Cz
63. Puślecki Władysław: Po trzech latach zintegrowanej edukacji. // Kraków: "Impuls", 2003. Sygnatury: 288726 Cz
64. Putkiewicz Elżbieta, Zahorska Marta: Uwagi i propozycje do projektu reformy systemu edukacji. // Warszawa: ISP, 1998.
65. Ratuś Bronisław: Edukacja w okresie reform ustrojowych : studia i szkice pedagogiczne. // Zielona Góra: Wydaw. WSP, 1996. Sygnatury: 256381
66. Realia i perspektywy reform oświatowych. // Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1997. Sygnatury: 273356 Cz
67. Reforma edukacji 1999 : zadania i kompetencje samorządu terytorialnego. // Kraków: Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, 1998.
68. Reforma edukacji 1999/2000. // Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1999. Sygnatury: 264814 Bibl.
69. Reforma oświatowa wobec wiedzy pedagogicznej. // Rzeszów: Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2004. Sygnatury: 295120
70. Reforma systemu edukacji : projekt. // Warszawa: WSiP, 1998. Sygnatury: 256238 Cz
71. Reforma systemu edukacji : szkolnictwo ponadgimnazjalne : (projekt - materiały do dyskusji). // Warszawa : [Bielsko-Biała]: [WOM], 2000. Sygnatury: 277482 Cz
72. Reforma systemu edukacji : szkolnictwo ponadgimnazjalne : projekt, materiały do dyskusji. // Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2000. Sygnatury: 267830 Cz, 267831 - 267832
73. Reformy edukacyjne w Polsce : tradycje i współczesność. // Skierniewice: WSE-H, 2001. Sygnatury: 276644 - 276645, 285241
74. Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna // Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2003. Sygnatury: 284669 Cz, 293359
75. Seminarium nt.: Reformy szkolne w latach 1980-1993 : wnioski-projekty-wdrożenia : kanon kształcenia ogólnego. Raport Tematyczny // Warszawa: IBE, 1995. // Nr 4. Sygnatury: 246457 Cz., 246458, 249001 - 249002
76. Sławiński Stanisław: Reforma szkolna w III Rzeczypospolitej. // Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1996.
77. Strategie reform oświatowych w Polsce na tle porównawczym : zbiór studiów. // Warszawa: "Elipsa", 1999. Sygnatury: 267058 Cz, 272126, 274475
78. System edukacji narodowej w Polsce - po rozpoczęciu reformy : wybór podstawowych dokumentów prawnych według stanu na dzień 1 września 1999 r.. // Toruń: Adam Marszałek, 1999. Sygnatury: 262983, 262984 Bibl., 286285
79. System edukacyjny w procesie przemian w latach 1989-1996 : wyzwania, konteksty i prognozy socjo-pedagogiczne. // Częstochowa: Wydaw. WSP, 1997. Sygnatury: 257226 Cz, 283357
80. Szempruch Jolanta: Nauczyciel w zmieniającej się szkole : funkcjonowanie i rozwój zawodowy. // Rzeszów: "Fosze", 2001. Sygnatury: 281562 Cz, 281563
81. Szkolnictwo w pierwszym roku reformy systemu oświaty. // Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2001. Sygnatury: 280774 Cz, 280775
82. Szkoła i pedagogika w dobie przełomu. // Warszawa: "Żak", 1995. Sygnatury: 246520 Cz, 250218 - 250219
83. Szkoła w rozwoju : praca zbiorowa. Biblioteka "Nowego w Szkole" // Jelenia Góra: Wydaw. Nauczycielskie, 2000. // 4. Sygnatury: 267111 Cz
84. Szymański Mirosław Józef: Kryzys i zmiana : studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Prace Monograficzne // Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 2001. // nr 301. Sygnatury: 279475 Cz
85. Śliwerski Bogusław: Bariery i możliwości wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w reformowanej szkole. // Łódź: Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży, 1999. Sygnatury: 266947 Cz, 266948
86. Śliwerski Bogusław: Jak zmieniać szkołę? : studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej. // Kraków: "Impuls", 1998. Sygnatury: 254827 Cz, 255063 - 255064, 255136, 267450
87. Tuohy David: Dusza szkoły : o tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi. Edukacja Dzisiaj // Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002. Sygnatury: 285185 Cz, 285186
88. Witek Stefan: Zarządzanie reformowaną szkołą : wybrane problemy teoretyczno-praktyczne. // Warszawa ; Kraków: Wydaw. Nauk. PWN, 2000. Sygnatury: 269609 Cz, 269610 - 269611
89. Wolan Tadeusz: Nauczyciel - wychowawca w procesie przemian edukacyjnych. // Chorzów: BWiU [Biuro Wydawnictw i Upowszechnień] "Kontrakt", 2002.
90. Wolan Tadeusz: Nauczyciel jako wychowawca i współtwórca przemian w edukacji. // Chorzów: Biuro Wydawnictw i Upowszechnień "Kontrakt", 2004.
91. Wybrane aspekty psychopedagogiczne przemian edukacyjnych w Polsce. // Katowice: Wydaw. UŚ, 1996.
92. Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole. // Wrocław: Wydaw. AWF, 2001.
93. Z prac nad projektowaniem kształcenia w liceum profilowanym : praca zbiorowa. // Łódź: ŁCDNiKP, 2002. Sygnatury: 285250 Cz
94. Zarządzanie placówkami oświatowymi w kontekście reformy systemu oświaty w Polsce. // Dąbrowa Górnicza: "Triada", 2001. Sygnatury: 279560 Cz
95. Zmiany w powiatowej oświacie. Biblioteka Pedagogiki Pracy // Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 2001. Sygnatury: 279048 Cz
96. Zmiany w systemie oświaty : wyniki badań empirycznych. // Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2002. Sygnatury: 285031 Cz

Artykuły

1. (R. F.) : Reforma systemu edukacji - szansą dla wsi. Szk. Zawod. 1999 nr 5 s.3-8
2. Andrzejewska Jadwiga: Dyrektor szkoły a biblioteka w zreformowanej szkole. Dyr. Szk. 1999 nr 3 s.9-11
3. Antas Alicja: Postawy, opinie i oczekiwania nauczycieli wobec reformy oświaty. Życie Szk. 2000 nr 6 s.323-328
4. Antas Alicja: Postawy, opinie i oczekiwania nauczycieli wobec reformy oświaty w Polsce. [Cz. 1-2]. Podl. Zesz. Pedag. nr 2 (2000) s.55-67; nr 4 (2001) s.77-93
5. Atamańczuk Kazimiera: Nauczyciele a reforma oświaty. Nowe w Szk. 2002 nr 5 s.8, 9, 10, 11, 12, 13
6. Atamańczuk Kazimiera: Porażki dyrektorów szkół we wdrażaniu reformy. Nowa Szk. 2000 nr 7 s.20-21
7. Bagrowicz Jerzy: Edukacja w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Stud. Włoc. T. 2 (1999) s.51-68
8. Bajaka Dorota: Ekonomiczne aspekty reformy szkolnej. Zesz. Nauk. WSZiP Łomża Nr 5 (2001) s.165-185
9. Banach Czesław, Kwieciński Zbigniew, Pilch Tadeusz, Śliwerski Bogusław: Oświata w Polsce na przełomie tysiącleci : (ankieta noworoczna). Nowa Szk. 2000 nr 10 s.3-11
10. Banach Czesław: Literatura na temat strategii rozwoju i reformy edukacji na tle wyzwań transformacji ustrojowej w Polsce i procesów globalizacji. Pedag. Społ. 2002 nr 2 s.106-111
11. Banach Czesław: Nauczyciel wobec zadań reformy i własnego rozwoju zawodowego. Nowa Szk. 2003 nr 2 s.4-9
12. Banach Czesław: Reforma edukacji w Polsce - dziś i w perspektywie. Nowa Szk. 2000 nr 10 s.30-34
13. Banach Czesław: Reforma systemu edukacji w Polsce - na tle tendencji europejskich. Nowa Szk. 1999 nr 9 s.16-21
14. Banach Czesław: Reforma systemu edukacji w Polsce wyzwaniem i nadzieją. Eduk. Medialna 1999 nr 1 s.21-27
15. Banach Czesław: System edukacji i szkoła przyszłości. Pol. 2000 Plus 2002 nr 1 s.70-90
16. Banach-Gerlach Zofia: Szkoła..., a co z reformą?. Wychow. na co Dzień 2000 nr 3 s.15-18
17. Bednarska Izabela: Cztery lata po reformie. Eduk. i Dialog 2004 nr 2 s.11-17
18. Bednarski Henryk: Reforma edukacji - uwarunkowania społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne : (uwagi po pierwszych miesiącach jej wdrożenia). Pr. Nauk., Pedag. / PRadom 2000 nr 1 s.9-18
19. Bereźnicki Franciszek: Kształcenie nauczycieli w świetle potrzeb reformy systemu edukacji. Tor. Stud. Dydak. - Nr 13/14 (1999) s.66-74
20. Boczukowa Beata: Nowa koncepcja kształcenia w zreformowanej szkole. Nowa Szk. 1999 nr 9 s.25-27
21. Bogaj Andrzej: Priorytety współczesnych reform oświatowych a wizja szkoły przyszłości : (perspektywa europejska). Kiel. Stud. Pedag. - T. 13 (2000) s.11-21
22. Bogusz Małgorzata: Sztuka na tle zmian w systemie oświatowym : refleksje praktyka. Forum Hum. 2001 nr 4 s.93-94
23. Bortnowski Stanisław: Paradoksy reformy oświaty. Arkusz 2001 nr 12 s.1-2
24. Bortnowski Stanisław: Ukryty program reformy szkolnej. Znak 1999 nr 3 s.19-27
25. Brańska Ewa: Edukacja przedszkolna w perspektywie zmian wprowadzanych nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Eduk. Medialna 2003 nr 4 s.5-7
26. Budzeń Henryk: Przygotowanie nauczycieli do wdrażanej reformy oświaty. Pedag. Pr. - [Nr] 37 (2000) s.20-25
27. Budzeń Henryk: Zarys koncepcji badań nad wdrażaniem reformy edukacyjnej w roku szkolnym 1999/2000. Pr. Nauk., Pedag. / PRadom 2000 nr 1 s.97-102
28. Budzisz Bolesław: Kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych według założeń reformy oświaty. Zesz. Nauk. PBiałost., Ekon. Z. 7 (2002) s.67-75
29. Bzdawka Urszula: Reforma polskiego szkolnictwa : zestawienie bibliograficzne. Por. Bibl. 1999 nr 9 s.19-23
30. Cackowska Maria, Czochra Anna: Edukacja wczesnoszkolna po I etapie reformy. Życie Szk. 2003 nr 7 s.387-394
31. Cackowska Maria: Szanse i zagrożenia reformy systemu edukacyjnego w Polsce. Życie Szk. 2002 nr 2 s.67-72
32. Chodorowska Małgorzata: Reformo - nadziejo moja. Życie Szk. 2000 nr 8 s.481-483
33. Chromicz Katarzyna: Reforma z innej perspektywy. Dyr. Szk. 2003 nr 6 s.16-18
34. Chrzanowski Andrzej: Reforma a rynek książki edukacyjnej. Mag. Lit. 1999 nr spec. s.10-14
35. Chrząstowska Bożena: O reformie - niepokornie. Znak 1999 nr 3 s.36-48
36. Chrząstowska Bożena: Reforma w odwrocie, nauczyciele w okowach egzaminacyjnych. Gaz. Szk. 2003 nr 47 s.1, 8-9, 13
37. Cieślak Małgorzata, Retkowska Danuta: I etap reformy edukacji narodowej w ocenie nauczycieli i dyrektorów szkół. Eduk. Medial. 2001 nr 1 s.19-21
38. Cogiel Marceli: Budowanie systemu wychowania personalistycznego w procesie reformowania edukacji. Śl. Stud. Hist.-Teol T. 35 s. 2 (2002) s.331-342
39. Cudak Henryk: Rola nauczyciela w reformie systemu edukacyjnego w Polsce. Naucz. i Szk. 1999 nr 1 s.9-14
40. Czajkowska-Kilianek Halina, Kilianek Józef: O barierach reformy. Głos. Naucz. 1996 nr 41 s.8-9
41. Czerepaniak-Walczak Maria: Reformowanie edukacji w perspektywie emancypacji i dystansu władzy. Forum Ośw. 2001 t.1 s.17-35
42. Czerepaniak-Walczak Maria: Reformowanie systemu edukacji - pogoda dla badaczy. Edukacja 1999 nr 4 s.13-22
43. Człapiński Jacek: Co zrobić ze standardami? : reforma edukacji. Matematyka 2001 nr 3 s.143-146
44. Denek Kazimierz: Edukacja w procesie transformacji systemowej. Wychow. na co Dzień 1999 nr 7/8 s.17-23
45. Denek Kazimierz: Kształcenie nauczyciela w kontekście reformy systemu edukacji. Eduk. Hum. (Szczec.) 2000 nr 1 s.45-52
46. Denek Kazimierz: Kształcenie nauczycieli w perspektywie reformy edukacyjnej : [ref.]. Wychow. na co Dzień 1999 nr 4/5 s.3-9
47. Denek Kazimierz: Reforma systemu edukacji po trzech latach. Wychow. na co Dzień 2001 nr 4/5 s.3-8
48. Denek Kazimierz: Reforma systemu edukacji szkolnej - oczekiwania i obawy. Kult. i Eduk. 2000 nr 1/2 s.33-50
49. Denek Kazimierz: W kręgu reformy systemu edukacji. Kształc. Zawod. Pedag. T. 2 (2000) s.31-46
50. Denek Kazimierz: Wspieranie i doskonalenie reformy systemu edukacji. Wychow. na co Dzień 2002 nr 1 s.4-12
51. Dońska-Olszko Małgorzata: O reformie : Nowoczesna szkoła dla dzieci ze znaczną niepełnosprawnością w świetle reformy systemu edukacji. Przyjaciel Dziecka 2000 nr 7-9 s.16-18
52. Dornarowicz Jerzy: Znowu reforma, znowu podręczniki. Wydawca 2002 [nr] 3 s.16-17
53. Drogosz-Zabłocka Elżbieta: Kształcenie zawodowe - co może zmienić reforma?. Szk. Zawod. 1999 nr 5 s.21-24
54. Drogosz-Zabłocka Elżbieta: Miejsce policealnych i wyższych szkół zawodowych w systemie edukacji : jakie zmiany może przynieść reforma edukacji?. Nauka Szk. Wyż. Nr 14 (1999) s.43-55
55. Drogosz-Zabłocka Elżbieta: Poradnictwo zawodowe w zreformowanym systemie edukacji : (konferencja w MEN). Szk. Zawod. 1999 nr 7 s.51
56. Dubisz Stanisław: Stanowisko Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie sposobu wprowadzania w życie szkolnej reformy nauczania (ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu "język polski"). Por. Jęz. 2000 z. 5 s.39-41
57. Dudzikowa Maria: Trzeba na nowo przemyśleć reformę.... Probl. Opiek.-Wychow. 2004 nr 1 s.3-16
58. Dumowska Bogumiła: Pozytywna strona mediów. Wszystko dla Szk. 2001 nr 2 s.1-3
59. Dylak Stanisław: Reforma programowa w praktyce szkolnej : (raport z badań). Edukacja 2001 nr 2 dod. s.4-7
60. Dyło Andrzej: Samorząd wobec szkoły, czyli o szansach reformy : sprawozdanie z badań. Nowa Szk. 1999 nr 7 s.9-12
61. Dymek-Balcerek Krystyna: Kilka uwag o reformie edukacji.... Pr. Nauk., Pedag. / PRadom 2000 nr 1 s.83-90
62. Dzierzgowska Irena: Rewolucja w edukacji : przekształcanie szkoły nauczającej w szkołę zarządzającą. Dyr. Szk. 2003 nr 11 s.25-27
63. Ekiert-Grabowska Dorota: Nauczyciele w sytuacji zmiany edukacyjnej - nadzieje i obawy. Chowanna 2000 t. 2 s.32-45
64. Fijewski Adam: U progu nowego liceum. Konspekt 2001 nr 1 s.7-10
65. Filipek Agnieszka: Edukacja zintegrowana w szkole zreformowanej - za i przeciw. Podl. Zesz. Pedag. - Nr 1 (2000) s.181-186
66. Frankowski Ryszard: Model zawodowy nauczyciela na progu reformy systemu edukacji narodowej w opinii środowisk szkolnych. Pr. Nauk., Pedag. / PRadom 2000 nr 1 s.19-36
67. Gajdzica Anna: Sytuacja dawnych przedmiotów nauczania po wprowadzeniu reformy w klasach I-III. Rocz. Pedag. T. 25 (2002) s.115-125
68. Gajos Leszek, Perdeus Stanisław, Smyczyński Wacław: Potrzeby edukacyjne nauczycieli a reforma systemu oświaty : [fragm. pracy]. Kwart. Eduk. 1999 nr 1/2 s.74-80
69. Garbula-Orzechowska Joanna: Opinie nauczycielek o wdrożonej reformie - próba oceny. Kult. i Eduk. 2003 nr 1 s.106-125
70. Gaś Zbigniew B[ronisław]: Postawy nauczycieli wobec reformy systemu edukacji. Probl. Opiek-Wychow. 2000 nr 5 s. 8-18
71. Gontarska Elżbieta: Edukacja wczesnoszkolna w obliczu reformy szkolnictwa w Polsce. Tor. Stud. Dydak. - Nr 13/14 (1999) s.176-182
72. Gorlewska Anna: Reforma a problemy wychowawcze. Eduk. i Dialog 1999 nr 8 s.7-8
73. Górska Iwona: Nauczyciel wobec problemów reformowanej szkoły. Zesz. Nauk. WSHE (Włoc.) - T. 8 (2000) s.93-105
74. Górska Małgorzata: Mobilność nauczycieli czynnikiem powodzenia reformy systemu edukacji. Oświatowiec 1999 nr 2 s.66-73
75. Grygier Urszula: Przygody z reformą przyrody. Eduk. i Dialog 2001 nr 2 s.46-51
76. Grygoruk Anna L.: (Z) reformować szkołę. Kwart. Pedag. 2003 nr 4 s.165-174
77. Gurnik Grażyna: Oświatowe tango - reformowanie edukacji po argentyńsku. Edukacja 2002 nr 4 s.91-96
78. Guzik Barbara: Reforma w opinii nauczycieli, rodziców i uczniów. Polonistyka 1999 nr 8 s.452-456
79. Hellwig Jan: Reformy edukacyjne w Polsce : tradycja i współczesność. Rocz. Pedag. T. 23 (2000) s.35-48
80. Hoffman-Lipska Ewa: Reforma szkolna - analiza uwarunkowań. Wychow. Muzycz. Szk. 1999 nr 2 s.69-71
81. Hofmański Tadeusz, Pielesiak Mirosława, Sitkiewicz-Icha Iwona: Wokół reformy systemu edukacji. Głos Naucz. 2000 nr 33 s.6-7
82. Horbowski Adam, Król Paweł: Postrzeganie problemów reformy systemu oświaty w świetle wypowiedzi nauczycieli szkół podstawowych. Zesz. Nauk. WSP Rzesz. / Pedag. Z. 5 (1999) s.121-131
83. Ilnicka Renata: W trosce o ucznia w zreformowanej szkole. Probl. Opiek.-Wychow. 2004 nr 1 s.42-44
84. Informacja o projekcie reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego : [ref.]. Dyr. Szk. 2000 nr 5 s.2-4
85. Iwan Stanisław: Modelowanie ekonometryczne w oświacie (w świetle wdrażanej reformy oświatowej). Nowa Szk. 1999 nr 6 s.22-26
86. Iwaniec Danuta: W przededniu reformy - nadzieje i obawy nauczycieli. Edukacja 1999 nr 3 s.76-77
87. Iwicka-Okońska Anna: Co bedziemy reformować?. Wszystko dla Szk. 1999 nr 5 s.1-2
88. Izdebska Agnieszka: Co nam dała reforma?. Eduk. i Dialog 2004 nr 2 s.20-24
89. Jankowski Robert: System szkolny w Polsce w latach 1989-1997. Zesz. Nauk., Pr. Inst. Pedag. / USzczec. Nr 3 (1999
90. Jaroszyński Piotr: Globalizm a reforma edukacji w Polsce. Człow. w Kult. [Nr] 12 (1999) s.105-113
91. Jastrzębska Lidia: Reforma - albo kompleksowo, albo w ogóle. Wychow. Tech. Szk. 1999 nr 1 s.4-6
92. Jastrzębska Lidia: Reforma na starcie. Wychow. Tech. Szk. 1999 nr 4 s.15
93. Jaworski Piotr: Polska oświata pod presją utopii - u źródeł reformy edukacji. Arcana 2000 nr 1 s.159-176
94. Jezierski Ryszard, Chobocka Ewa: Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole podstawowej - Poradnik dla nauczycieli. Lider 1999 nr 10 s.3-31
95. Kalandyk Zbigniew: Jestem za korektą reformy edukacji. Nowa Szk. 2001 nr 10 s.8-14
96. Kamińska-Juckiewicz Małgorzata: Nauczyciele w reformie - postawy i zachowania. Nowa Szk. 2002 nr 8 s.9-12
97. Kapczyńska Ruth: Głos w dyskusji nad projektem reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Dyr. Szk. 2000 nr 7/8 s.60-61
98. Kardaś Tomasz: Ach, ta reforma!. Nowa Szk. 1999 nr 3 s.3-5
99. Kawka Zdzisława: Gimnazja po roku reformy z perspektywy uczniów i nauczycieli. Prz. Socjol. - T. 50 [z.] 1 (2001) s.123-151
100. Kawka Zdzisława: Konserwatyzm i rewolucje w systemach oświatowych : polska reforma oświaty. Prz. Socjol. - T. 49 [z.] 1 (2000) s.147-167
101. Kietlińska Krystyna: Główne kierunki reform w szkolnictwie wyższym w Polsce i wybranych krajach europejskich. Stud. Mater. WSMarket. Łódź. - Nr 10 (2003) s.219-231
102. Klimowicz Grażyna: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - wspieranie działań na rzecz reformy i rozwoju systemu edukacji w Polsce. Edukacja 1999 nr 3 s.102-107
103. Koczoń-Zurek Sabina: Reforma edukacyjna - szansą czy zagrożeniem dla aktywności zawodowej nauczyciela?. Chowanna 2000 t. 2 s.46-53
104. Kojs Wojciech: Nauczyciel i szkoła - kilka uwag o przemianach. Naucz. i Szk. 2000 nr 2 s.13-22
105. Komorowski Tadeusz: Prawo a reforma systemu. Eduk. Medial. 2003 nr 1 s.12-16
106. Komorowski Tadeusz: Reforma a prawo oświatowe. Eduk. Medialna 1999 nr 1 s.51-55
107. Konarzewski Krzysztof: O pewnej sprzeczności w projekcie reformy polskiej oświaty. Edukacja 1999 nr 1 s.70-78
108. Konikowska-Kruk Ewa: Reforma szkolnictwa zawodowego proponowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oświatowiec 1999 [nr] 1 s.49-53
109. Kordziński Jarosław: Dzieci na progu szkoły. Życie Szk. 2000 nr 8 s.480-481
110. Kordziński Jarosław: Podstawy prawne reformy. Gaz. Szk. 2000 nr 4 s.11-12
111. Kordziński Jarosław: Zreformowane podstawówki. Gaz. Szk. 2001 nr 43 s.5
112. Korus Beata: Wizerunek szkoły wiejskiej w warunkach reformy edukacyjnej. Zesz. Wszechn. Świętokrz. Z. 16 (2003) s.135-147
113. Kostynowicz Janusz: Problemy profilaktyki w reformie oświaty. Probl. Opiek.-Wychow. 1999 nr 1 s.4-11
114. Kowalczewski Teofil: Jakie perspektywy dla szkół rolniczych - reforma czy likwidacja?. Szk. Zawod. 1999 nr 5 s.31-33
115. Kowalczyk-Szymańska Mirosława: Udział rodziców w zreformowanej edukacji. Wychow. na co Dzień 2002 nr 9 s.5-7
116. Kowalski Jarosław: Ideologiczne aspekty projektu reformy systemu edukacji. Kwart. Pedag. 2000 nr 3/4 s.143-150
117. Kozłowska Zofia T[eresa]: Reforma szkolna : (uwagi historyka). Wiad. Hist. 2002 nr 3 s.172-176
118. Koźmiński Grzegorz: Wsparcie zawodowe nauczycieli w okresie wdrażania reformy oświaty. Auxil. Soc. 2000 nr 3/4 s.212-215
119. Krawczuk Krystyna: Funkcjonowanie szkół podstawowych po ich przejęciu przez samorządy terytorialne. Życie Szk. 1999 nr 2 s.151-156
120. Kropiwnicki Jan: Zreformować reformę!. Nowe w Szk. 2003 nr 5 s.1, 27
121. Krukowski Jan: Tendencje w nowej reformie edukacyjnej w Polsce. Edukacja 1999 nr 4 s.75-78
122. Kruszko Krzysztof: Jak nauczyciele oceniają reformę?. Życie Szk. 2003 nr 2 s.76-79
123. KS: Raport o reformie. Cywilizacja Nr 4/5 (2003) s.242-246
124. Kubińska Zofia, Bergier Barbara: Postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec reformy edukacji. Rocz. Nauk. / AWF Warsz. Biała Podl. T. 9 (2002) s. 301-310
125. Kuliniak Roman, Pankanin Halina, Pobiedzińska Ewa: Jeszcze o "niebieskiej książeczce" : szkolnictwo ponadgimnazjalne. Nowa Szk. 2000 nr 8 s.7-11
126. Kuliniak Roman, Pobiedzińska Ewa, Pankanin Halina: List otwarty do wszystkich ludzi zdrowego rozsądku w sprawie proponowanych rozwiązań dla szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Nowa Szk. 2001 nr 5 s.28-29
127. Kupisiewicz Czesław: Naprawić reformę. Nowe w Szk. 2003 nr 9 s.5-7
128. Kupisiewicz Czesław: Zarys prognozy edukacji w Polsce. Oświatowiec 2000 nr 2 s.11-18
129. Kurcz Jerzy: Edukacja muzyczna w "Projekcie reformy systemu edukacji" - obawy i znaki zapytania. Wychow. Muzycz. Szk. 1999 nr 1 s.19-22
130. Kwiatkowski Stefan M[ichał]: Kształcenie zawodowe w projektach reformy systemu oświaty. Edukacja 1999 nr 1 s.78-82
131. Lelińska Krystyna: Kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w szkołach zawodowych w warunkach reformy edukacji. Oświatowiec 1999 [nr] 3 s.38-49
132. Lelińska Krystyna: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w w warunkach reformy edukacji. Probl. Porad. Psychol. 1999 nr 2 s.27-53
133. Lewowicki Tadeusz: Przemiany oświaty w Polsce - zmagania o nowy ład edukacyjny. Kształc. Zawod. Pedag. - [T.] 1 (1999) s.15-28
134. Łagodzińska Iwona, Maciejewska Monika: Funkcjonowanie małych szkół w obliczu reformy edukacji. Wychow. na co Dzień 2001 nr 1/2 s.14-17
135. Maciarz Aleksandra: Nadzieje i obawy związane z reformą szkolnictwa specjalnego. Szk. Spec. 2000 nr 1 s.11-14
136. Maciejewska Halina: Kształcenie zawodowe w reformie systemu edukacji : komunikat MEN. Dyr. Szk. 1999 nr 34 s.2-4
137. Majewski Stanisław: Reformy szkolnictwa w Polsce od XVIII do XX wieku i ich wpływ na kształt współczesnego systemu szkolnego. Stud. Pedag. AŚwiętokrz. T. 14 (2003) s.97-118
138. Majorek Czesław: Reforma oświaty w kontekscie historycznym. Zdanie 2000 nr 1/2 s.36-42
139. Marczewska Zofia, Nowacka Urszula: Nauczyciele jako główni realizatorzy reformy edukacji. Wychow. Tech. Szk. 2000 nr 4 s.14-16
140. Markiewicz Mirosław: Moje refleksje : o wprowadzanej reformie oświaty w Polsce. Dyr. Szk. 1999 nr 7/8 s.41-43
141. Markocki Zygmunt: Powszechność i ustawiczność kształcenia w programie reformy systemu edukacji. Słup. Pr. Hum. - Nr 16b (1999) s.97-109
142. Maszczak Tadeusz: Kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego u progu reformy. Wychow. Fiz. Zdr. 1999 nr 1 s.2-3
143. Maszczak Tadeusz: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji - szanse i zagrożenia : [ref.]. Wychow. Fiz. Zdr. 2000 nr 5 s.196-199
144. Maszczak Tadeusz: Wyznaczniki edukacji nauczycielskiej w świetle potrzeb reformującej się szkoły : [fragm. ref.]. Wychow. Fiz. Zdr. 2001 nr 1 s.35-39
145. Maternicki Jerzy: O właściwy kierunek reformy szkolnej edukacji historycznej. Eduk. Hum. 1999 nr 2/3 s.91-107
146. Matusz Bronisław: Jak samorządy widzą reformę oświaty?. Prz. Eduk. [Łódź] 1999 nr 3 s.7-8
147. Maziarz Helena: Kim jestem w zreformowanej szkole. Naucz. Począt. 2000/2001 nr 6 s.5-8
148. Mazur Bogdan: Gimnazjum po dwóch latach. Nowa Szk. 2001 nr 7 s.7-8
149. Mazur Bogdan: Uwagi do projektu MEN "Reforma systemu edukacji: szkolnictwo ponadgimnazjalne". Nowa Szk. 2000 nr 6 s.3-4
150. Mendel Maria: Edukacja wczesnoszkolna w kontekście reformy systemu szkolnego : edukacja oparta na partnerstwie szansą urzeczywistnienia założeń reformy. Życie Szk. 2000 nr 5 s.314-318
151. Mendel Maria: Kontekst reformy - wzajemność, partnerstwo, przezroczysta szkoła : [ref.]. Kwart. Pedag. 2000 nr 3/4 s.157-172
152. Mendel Maria: Szkoła otwarta na środowisko i edukacja wczesnoszkolna jako zagubione priorytety : uwagi o założeniach i realizacji reformy edukacji w Polsce. Życie Szk. 2002 nr 8 s.453-460
153. Merta Tomasz: Reforma na dobre i złe. Znak 2000 nr 9 s.4-10
154. Michalski Jarosław: Okres wielkiego niepokoju : o wychowaniu seksualnym w zreformowanej szkole. Edukacja 1999 nr 2 s.101-107
155. Mikszta Ewa: Kompetencje zawodowe nauczyciela : w kontekście reformy systemu edukacji. Dyr. Szk. 2002 nr 3 s.10-12
156. Miłkowska-Olejniczak Grażyna: Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych : refleksje z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Rocz. Pedag. - T. 22 (1999) s.87-96
157. Młynarczyk Grażyna: Wyposażenie i obudowa medialna jednym z warunków realizacji reformy oświatowej. Edukacja 2001 nr 2 s.122-124
158. Modzelewska-Rysak Izabella: Po I roku reformy - refleksje nauczyciela historii w gimnazjum. Wiad. Hist. 2001 nr 3 s.148-150
159. Moos Janusz: Doskonalenie i rozwój centrów kształcenia praktycznego w obliczu reformy systemu edukacji. Szk. Zawod. 1999 nr 1 s.25-29
160. Moos Janusz: Koncepcja szkoły policealnej i satndardów kwalifikacji w odniesieniu do projektowanej reformy edukacji zawodowej. Szk. Zawod. 1999 nr 7 s.6-8
161. Mosiek Tadeusz: Zanim powstały standardy. Prz. Ośw. 2000 nr 15-16, 22
162. Mularczyk Mirosław, Wójtowicz Bożena: Edukacja geograficzna w zreformowanej szkole - studia podyplomowe. Geogr. w Szk. 1999 nr 2 s.79-81
163. Muszkieta Radosław: Nauczyciel w nowym systemie edukacji. Kult. Fiz. 2001 nr 5/6 s.5-11
164. Muszkieta Radosław: Oczekiwania wobec nauczycieli akademickich w świetle reformy systemu edukacji w Polsce. Kult. Fiz. 2001 nr 7/8 s.11-15
165. Nawrot Jacek: W plątaninie dwóch szkół reformowania. Probl. Opiek.-Wychow. 2004 nr 3 s.22-27
166. Niedziela Stanisława: Biblioteka dla dzieci i młodzieży wobec reformy oświaty. Bibl. w Szk. 1999 nr 11 s.8
167. Niemiec Jerzy: Reforma edukacji - próba oceny szans. Lub. Rocz. Pedag. T. 19 (1999) s.19-27
168. Nowak-Dziemianowicz Mirosława: Zasady kształcenia nauczycieli a reforma oświaty. Probl. Opiek.-Wychow. 2001 nr 8 s.41-43
169. Nowakowska-Siuta Renata: Europejskie tendencje oświatowe a polskie działania reformatorskie - wybrane aspekty porównawcze. Kwart. Pedag. 2002 nr 3/4 s.241-260
170. Nowik Andrzej M.: Reforma szkolnego systemu kształcenia i wychowania w Polsce w latach 1997-2005. Zarz. i Eduk. 2002 nr 6 s.113-126
171. Obszary zmian związanych z reformą systemu edukacji. Wych. Fiz. Zdr. 1999 nr 1 s.27-30
172. Ochremiak Anna: Zmiany w oświacie a integracja z Unią Europejską. Probl. Opiek.-Wychow. 2003 nr 1 s.62-64
173. Olearczyk Teresa E.: Przygotowanie szkoły i nauczyciela do realizacji zadań związanych z reformą. Rocz. Sekc. Pedag. WSF-P Krak. 2000 s. 119-132
174. Osiński Wiesław: Wychowanie fizyczne w reformie systemu edukacji - rejestr problemów najważniejszych : [ref.]. Wychow. Fiz. Zdr. 1999 nr 2 s.65-71
175. Osiński Zbigniew: Doskonalenie nauczycieli w warunkach reformy oświatowej. Eduk. Ustaw. Doros. 2000 [nr] 3, s. 62-74
176. Ostasz Lech: Najpierw podmiotowość dziecka - psychologiczny i filozoficzny przyczynek do dyskusji w kontekście reformy oświaty. Kult. i Eduk. 1999 nr 4 s.75-87
177. Ośko Stanisław: Kształcenie nauczycieli a reforma systemu edukacyjnego. Pedag. Pr. Nr 34 (1999) s.151-155
178. Owczarz Marzena: Interdyscyplinarność nauczania w zreformowanej szkole. Geogr. w Szk. 1999 nr 3 s.165-170
179. Pachociński Ryszard: Ideologia reformy a ideologia nauczyciela. Dyr. Szk. 2003 nr 1 s.31-34
180. Pachociński Ryszard: Równość i sprawiedliwość a współczesna reforma oświaty. Dyr. Szk. 2002 nr 10 s.3-4
181. Pachociński Ryszard: Społeczno-kulturowy kontekst zmian w oświacie. Dyr. Szk. 2002 nr 12 s.35-36
182. Pachociński Ryszard: Uwarunkowania współczesnych reform oświatowych. Dyr. Szk. 2002 nr 10 s.28-29
183. Pachociński Ryszard: Wizje reform oświatowych. Dyr. Szk. 2003 nr 3 s.15-16
184. Parchomiuk Monika: Reforma szkolnictwa w opinii nauczycieli szkół specjalnych. Wychow. na co Dzień 2001 nr 6 s.14-16
185. Paturalski Piotr: Zagrożenia i niepokoje związane z przebudową systemu edukacji. Dyr. Szk. 2000 nr 7/8 s.15-17
186. Pawelski Leszek: Kto powinien przeprowadzać reformę?. Nowa Szk. 1999 nr 9 s.4-7
187. Pawelski Leszek: Szkolnictwo ponadgimnazjalne przed reformą. Nowa Szk. 2000 nr 5 s.8-10
188. Pawłowski Krzysztof: O reformie szkolnictwa zwodowego. Dyr. Szk. 2002 nr 4 s.12-13
189. Piątkowska Barbara: Nauczyciel w nowej reformowanej rzeczywistości szkolnej. Eduk. Ustaw. Doros. 2000 [nr] 3 s. 74-77
190. Pielachowski Józef: Nauczyciel a reforma edukacji - zmiana roli zawodowej i sytuacji prawnej. Eduk. Medial. 2001 nr 3 s.5-10
191. Pilch Tadeusz: Pytania o świat moralności w zreformowanej szkole. Probl. Opiek.-Wychow. 1999 nr 3 s.3-6
192. Pisz Zdzisław: Reforma edukacji w świetle potrzeb rynku pracy : [fragm.]. Śl. Opol. 2001 nr spec. s.33-40
193. Plaga Krystyna: Zabawa główną formą aktywności dziecka przedszkolnego : głos w sprawie projektu objęcia przez szkoły dzieci sześcioletnich. Dyr. Szk. 2001 nr 7/8 s.15-16
194. Płukis Andrzej: Reforma systemu edukacji a opieka nad dziećmi w Polsce : nadzieje i zagrożenia. Kwart. Pedag. 2000 nr 3/4 s.151-156
195. Porozmawiajmy o... raporcie MEN o stanie oświaty po roku reformy. Gimnazjum 2001 nr 10 s.7-14
196. Putkiewicz Elżbieta, Sielawa-Kolbowska Ewa, Wiłkomirska Anna: Nauczyciele w przeddzień reformy edukacji : fragm. raportu z badań. Probl. Opiek.-Wychow. 1999 nr 8 s.3-8
197. Putkiewicz Elżbieta, Zahorska Marta: Skąd te nierówności. Pedag. Społ. 2001 nr 1 s.33-42
198. Pytlak Jarosław: Nowa wizja polskiej edukacji. Eduk. i Dialog 1999 nr 3 s.21-25
199. Racinowska Maria: Reforma w praktyce. Głos Naucz. 1999 nr 28 s.7
200. Raczkowska Jadwiga: Na progu drugiego roku reformy. Probl. Opiek.-Wychow. 2000 nr 1 s.3-9
201. Radwan Zbigniew: Tezy do namysłu nad dalszym reformowaniem szkoły. Dyr. Szk. 2003 nr 7/8 s.44-46
202. Radziwiłł Anna: O reformowaniu edukacji. Znak 1999 nr 3 s.49-56
203. Raport na temat przebudowy szkolnictwa zawodowego, związanej z wprowadzaniem nowej struktury szkolnictwa i zmianami w systemie kształcenia. Dyr. Szk. 2000 nr 10 s.4-8
204. Raszewska-Skałecka Renata: Szkoły niepubliczne a reforma systemu edukacji w Polsce : [ref.]. Samorz. Teryt. 2000 nr 7/8 s.122-145
205. Ratajek Zdzisław: Nauczyciele edukacji początkowej wobec nowych zadań i sytuacji wynikających z reformy systemu szkolnego. Kiel. Stud. Eduk. Wczesnoszk. T. 3 (2000) s.57-76
206. Ratajek Zdzisław: Założenia i rzeczywistość : pierwsze oceny reformy edukacyjnej : (informacja z badań). Eduakcja 2003 nr 2 s.29-39
207. Reforma systemu edukacji : seminarium ZNP : [materiały]. Głos Naucz. 1999 nr 5 s.2-4
208. Reforma systemu edukacji : szkolnictwo ponadgimnazjalne : projekt, materiały do dyskusji. Głos Naucz. 2000 nr 17 dod. s.1-24
209. Reforma systemu edukacji : szkolnictwo ponadgimnazjalne : projekt, materiały do dyskusji. Głos Naucz. 2000 nr 18 dod. s.25-48
210. Reforma systemu edukacji. Szkolnictwo ponadgimnazjalne (projekt) : materiały do dyskusji : [skrót]. Nowa Szk. 2000 nr 5 s.17-48
211. Reforma systemu edukacji. Szkolnictwo ponadgimnazjalne : projekt. Rynek Pr. 2000 nr 5/6 s.5-23
212. Reforma szkolnictwa systemu edukacyjnego : (projekt i materiały do dyskusji : [fragm.]. Eduk. Hum. (Ziel. Góra) 2000 nr 2/3 s.87-128
213. Różycka-Stasiak Wiesława, Janicki Piotr: Co nam dała reforma edukacji?. Rocz. Eduk. Altern. 2003 nr 1 s.267-270
214. Rudnicki Bogdan: Tradycje reform szkolnych w Polsce. Podl. Zesz. Pedag. - Nr 1 (2000) s.99-114
215. Rudnicki Zbigniew: Bezdroża reformy edukacji, czyli o utopijności pewnego projektu. Rocz. Pedag. T. 23 (2000) s.139-147
216. Rylke Hanna, Płócińska Małgorzata: Konsultant w reformie oświaty. Remedium 1999 nr 12 s.8-11
217. Rylke Hanna, Póisa Małgorzata: Zmiany w mojej szkole. Remedium 1999 nr 6 s.26-30
218. Rzedzicka Krystyna D.: Założenia reformy szkolnej a status ucznia z niepełnosprawnością. Kwart. Pedag. 2000 nr 3/4 s.129-142
219. Sagan Małgorzata: Losy języka polskiego po reformie oświaty a propozycje wyjścia z kryzysu. Cywilizacja Nr 7 (2003) s.129-135
220. Sawiński Julian Piotr: Gdzie jest istota reformy programowej?. Nowa Szk. 2000 nr 3 s.12-15
221. Sławiński Stanisław: Reforma systemu edukacji - o co się spieramy?. Teraź. Człow. Eduk. 1999 nr 2 s.43-48
222. Smołajski Antoni: Reforma w opiniach dyrektorów szkół : [ref.]. Dyr. Szk. 1999 nr 5 dod. s.IV-VIII
223. Smołalski Antoni: Nauczyciel w perspektywie nadchodzących reform. Dyr. Szk. 1999 nr 4 s.10-14
224. Smołalski Antoni: Ogólne cele reform edukacyjnych. Teraź. Człow. Eduk. 2000 nr 3 s.33-39
225. Smutek Barbara, Żurek Sławomir Jacek: Bierność, wyczekiwanie i sporo goryczy. Tyg. Powsz. 1999 nr 39 s.4
226. Sobczak Jadwiga: Drugi etap reformy edukacji w polskiej oświacie. Polonistyka 2002 nr 1 s.42-45
227. Sochański Władysław: Czy reforma edukacji uzdrowi polską szkołę?. Wychow. Tech. Szk. 1999 nr 3 s.27-28
228. Solarczyk Hanna: Sprawozdanie z VII konferencji andragogicznej "Reforma szkolnictwa w Polsce a potrzeby i zadania edukacji dorosłych i andragogiki" : Toruń-Płock, 31.05-01.06 1999. Eduk. Doros. 1999 nr 3 s.99-104
229. Sołdra-Gwiżdż Teresa, Gwiżdż Olgierd: Społeczne skutki reformy edukacji. Śl. Opol. 2001 nr spec. s.41-45
230. Sołdra-Gwiżdż Teresa: Napięcia społeczne w sytuacji reformy edukacji. Śl. Opol. 1999 nr 3 s.36-39
231. Sprawozdanie z wdrażania reformy systemu edukacji : [fragm.]. Dyr. Szk. 1999 nr 7/8 s.3-6
232. Stachurska-Maj Teresa: Nowa szkoła ponadgimnazjalna. Gaz. Szk. 2002 nr 38 s.5
233. Stan przygotowań do wdrażania reformy w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem wyników konsultacji społecznych : listopad 2000. Dyr. Szk. 2000 nr 12 s.6-14
234. Stańczak Irena: Idea integracji w nauczaniu początkowym w świetle założeń reformy. Kiel. Stud. Eduk. Wczesnoszk. T. 3 (2000) s.17-28
235. Stech Krystyna: Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych. Naucz. i Szk. 2000 nr 1 s.199-205
236. Stróżyński Klemens: Nowe potrzeby edukacyjne na IV etapie kształcenia. Prz. Eduk. [Łódź] 2002 nr 2 s.2-4
237. Stróżyński Klemens: Teraz średnie.... Nowa Szk. 2000 nr 6 s.7-10
238. Strykowski Wacław: Jak zmieniać edukację? W świetle raportów oświatowych. Eduk. Medial. 2002 nr 1 s.5-11
239. Strykowski Wacław: Wyposażenie i obudowa medialna niezbędnym warunkiem reformy edukacji. Rocz. Pedag. T. 22 (1999) s.43-47
240. Sulisz Seweryn: Przeszkody w realizacji reformy edukacji. Wychow. Fiz. Zdr. 1999 nr 1 s.31-33
241. Sulisz Seweryn: Reforma edukacji z perspektywy nauczyciela. Wychow. Fiz. Zdr. 1999 nr 3 s.119-121
242. Szadzińska Ewa: Obszary oporu czynnych nauczycieli względem reformy edukacyjnej. Chowanna 2000 t. 2 s.54-61
243. Szempruch Jolanta: Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy systemu edukacji. Naucz. i Szk. 2001 nr 3/4 s.59-68
244. Szempruch Jolanta: Perspektywy przemian polskiej szkoły. Kwart. Eduk. 2000 [nr] 2 s.18-23
245. Szkolnictwo ponadgimnazjalne : (projekt do dyskusji). Rzeczpospolita 2000 nr 85 s.F1-F2
246. Szmyd Kazimierz: O niektórych uwarunkowaniach reformy edukacji. Naucz. i Szk. 1999 nr 1 s.53-60
247. Szpiter Marianna: Reforma - szkoła - edukacja do wartości. Słup. Pr. Hum. - Nr 17b (1999) s.129-144
248. Sztaba Kazimierz: Refleksje na temat przemian w szkole. Z Dośw. Pedag. 1999 nr 1 s.83-87
249. Szubański Ryszard: Kształcenie zawodowe w polskiej reformie systemu oświaty w świetle rozwiązań europejskich. Szk. Zawod. 1999 nr 9 s.3-14; Oświatowiec 2000 [nr] 1 s.45-59
250. Szulz Beata: Reforma oświaty a osobowościowe wymogi wobec nauczyciela. Zesz. Nauk. WSP Rzesz., Pedag. - Z. 5 (1999) s.51-55
251. Szumilas Ewa Małgorzata: Przygotowanie nauczyciela do pracy dydaktyczno-wyrównawczej w perspektywie przemian edukacji wczesnoszkolnej. Kiel. Stud. Eduk. Wczesnoszk. T. 3 (2000) s. 109-118
252. Szymańska Danuta: Projekt reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Probl. Opiek.- Wychow. 2000 nr 6 s.3-6
253. Szymański Mirosław: Gimnazjum - rok trzeci. Nowa Szk. 2001 nr 7 s.4-6
254. Szymański Mirosław: Wyrównanie szans edukacyjnych - atut czy miraż reformy oświaty?. Edukacja 1999 nr 1 s.58-69
255. Szymonik Marian: Duchowy wymiar reformy edukacji. Zarządz. i Eduk. 2003 nr 6 s.107-123
256. Śledzianowski Jan: Akceptacja gimnazjalistów wobec reformy edukacji : (na przykładzie województwa świętokrzyskiego). Wychow. na co Dzień 2001 nr 1/2 s.10-13
257. Śliwerski Bogusław: Autonomia szkół i nauczycieli w świetle przemian edukacyjnych w Polsce po 1990 roku. Grupa i Zabawa 2002 nr 3-4 s.11-22
258. Śliwerski Bogusław: Oddolne reformy oświatowe na tle transformacji ustrojowej w Polsce. Acta UL, Fol. Paedag. Z. 2 (1999) s.105-126
259. Śliwerski Bogusław: Reforma wobec problemów wychowania w szkole. Życie Szk. 2000 nr 10 s.595-599
260. Śliwerski Bogusław: Remanent reformowania oświaty w III RP. Eduk. i Dialog 1999 nr 3 s.30-36
261. Śliwiński Henryk: Szkoła i nauczyciele w okresie reformy. Res Hum / TKŚ. 2003 nr 6 s. 31-36
262. Śnieżyński Marian: Nowa zasady nauczania dla zreformowanej szkoły. Hejnał Ośw. 1999 nr 2 s.3-7
263. Świętochowska Urszula: Polski system edukacji w cywilizacji przełomu XX i XXI wieku. Kult. i Eduk. 1999 nr 4 s.17-30
264. Taraszkiewicz Małgorzata: Wprawki z reformy : zawód : uczeń. Cz. 3. Nowa Polszcz. 2000 nr 1 s.29-34
265. Taraszkiewicz Małgorzata: Wprawki... z myślenia o reformie. Cz. 2. Nowa Polszcz. 1999 nr 1 s.17-21
266. Tchorzewski Andrzej M[ichał]: Uwarunkowania i kreatorzy reform edukacyjnych. Edukacja 2002 nr 1 s.5-15
267. Teyszerski Romuald: Bilans dwóch lat. Gaz. Szk. 2000 nr 5 s.3
268. Teyszerski Romuald: Trzy semestry szarpaniny. Gaz. Szk. 2001 nr 10 s.9
269. Tomalkiewicz Jadwiga: Problemy integracji europejskiej w nauczaniu geografii w zreformowanym systemie szkolnym : (sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej w dniu 24 X 1998). Geogr. w Szk. 1999 nr 2 s.121-123
270. Totoń Przemysław, Wlazło Przemysław: Ocena reformy oświatowej : [skrót raportu]. Dyr. Szk. 2002 nr 11 s.27-34
271. Trojanowska Anna: Blaski i cienie pracy w czasach reformy. Wydawca 2002 [nr] 3 s.18-19
272. Tumanowicz Jadwiga: Reforma była konieczna. Nowe w Szk. 2003 nr 1 s.7, 8, 9, 10, 11, 12
273. Tuźnik Lech Jan: Dlaczego reforma?. Prz. Eduk. [Łódź] 1999 nr 3 s.2-6
274. Tyluś Urszula: Dylematy reformy szkolnej w środowisku wiejskim. Nowa Szk. 1999 nr 4 s.10-13
275. Wal Iwona: Powszechny program edukacji europejskiej w naszej szkole. Nowa Szk. 1999 nr 3 s.19-22
276. Walewicz Grażyna, Podemska Teresa: Reforma systemu edukacji : bibliografia w wyborze. Cz. 3. Wszystko dla Szk. 1999 nr 7-8 s.18-19
277. Walewicz Grażyna, Podemska Teresa: Reforma systemu edukacji : bibliografia w wyborze. Cz. 2. Wszystko dla Szk. 1999 nr 6 s.19
278. Walewicz Grażyna, Podemska Teresa: Reforma systemu edukacji : bibliografia w wyborze. Cz. 1. Wszystko dla Szk. 1999 nr 5 s.19
279. Waloszek Danuta: Zreformowana edukacja a szanse życiowe dzieci ze środowiska wsi popegeerowskiej. Edukacja 2002 nr 2 s.72-81
280. Waszczuk-Listowska Anna: Dialog o reformie. Dyr. Szk. 1999 nr 5 dod. s.II-III
281. Wawrzeniecki Robert: System wychowawczy ks. Stanisława Konarskiego jutro : jak wykorzystać system wychowawczy Stanisława Konarskiego we współczesnej reformie szkolnej? : [ref.]. Katecheta 2002 nr 2 s.3-18
282. Wiatrowski Zygmunt: Kształcenie przedzawodowe, prozawodowe i zawodowe w nowym systemie edukacji w Polsce. Szk. Zawod. 1999 nr 8 s.3-5
283. Więckowski Ryszard: Idea i banał : reforma edukacji, ale jaka?. Głos Naucz. 1999 nr 40 s.5
284. Więckowski Ryszard: Jak reformować edukacje wczesnoszkolną?. Życie Szk. 1999 nr 6 s.403-407
285. Więckowski Ryszard: Kontrowersje wokół reformy systemu edukacji narodowej. Nowa Szk. 1999 nr 1 s.14-20
286. Więckowski Ryszard: Proces kształcenia nauczycieli i kandydatów na nauczycieli w kontekście reformy edukacji. Zesz. Nauk. PWSZ Płock, Pedag. T. 1 (2002) s.29-40
287. Więckowski Ryszard: Reforma edukacji i dokumentacja aktywności dziecka. Życie Szk. 2000 nr 8 s.467-471
288. Wiśniewska Monika: Ab ovo, czyli rzecz o teoretycznych przesłankach reformy systemu edukacji narodowej. Życie Szk. 1999 nr 8 s.577-578
289. Wlazło Stefan: Stwórzmy polską szkołę przyszłości. Dyr. Szk. 2004 nr 2 s.22-24
290. Wojciechowska Agnieszka: Cienie reformy. Matematyka 2001 nr 2 s.75-78
291. Wojciechowska Agnieszka: Po co nam reforma?. Matematyka 2000 nr 3 s.156-160
292. Wojciechowska Alicja: Reforma szkoły w opinii nauczycieli. Przyjaciel Dziecka 2000 nr 10/12 s.9-10
293. Wprowadzenie nowego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Rzeczposplita 2000 nr 85 s.F4
294. Wroński Ryszard: Reforma jako zmiana edukacyjna. Przysp. Obron. Szk. 1999 nr 4 s.241-247
295. Wszołek Janusz: Spór o reformę [cz. 1-2]. Prz. Ośw. 2002 nr 6 s.15-16; nr 7 s.15-16
296. Wysocka Jadwiga: Szkoła - wyzwania i potrzeby w czasie wprowadzania reformy edukacji. Kwart. Geogr. 1999 nr 3 s.30-32
297. Zajdel Krzysztof: Porozmawiajmy o reformie. Nowa Szk. 2000 nr 8 s.57-58
298. Zalewski Zbigniew: Reforma? Potrzebna rewolucja!. Nowe w Szk. 2003 nr 5 dod. s. II okł.-2
299. Zamkowska Anna: Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w świetle reformy systemu edukacji w Polsce. Pr. Nauk., Pedag. / PRadom 2000 nr 1 s.74-82
300. Zawadowska Janina: Dlaczego reforma oświaty w Polsce jest niezbędna?. Znak 1999 nr 3 s.28-35
301. Zawłocki Ireneusz: Kierunki reformowania polskiego systemu edukacji zawodowej. Kształc. Zawod. Pedag. - [T.] 2 (2000) s.147-158
302. Zdański Jerzy: Reforma systemu edukacji : przyczyny i cele zmian w obszarze struktury kształcenia, szanse i możliwości komunikowania się w różnych językach. Pr. Nauk. WSP Częst., Stud. Neofil. Z. 2 (2001) s.203-215
303. Zieliński Andrzej: Reforma oświaty a turystyka szkolna. Bad. Nauk. / WSUmiej. Kiel. 2003 nr 4 s.123-134
304. Ziółkowska-Sobecka Marta: Nauczyciel - podstawowe ogniwo reformy. Szk. Zawod. 1999 nr 1 s.19-24
305. Zwierzyńska Barbara: Reforma edukacji w oczach rodzica. Nowa Szk. 2001 nr 7 s.14-17
306. Żuchowska Wiesława: Do czego dydaktykom potrzebne jest pojęcie kompetencji. Nowa Polszcz. 1999 nr 1 s.31-36

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony