Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Bajka i baśń

wybór literatury od 2000 r.

 

Wydawnictwa zwarte

  

 1. "Czarodziejski pyłek" czyli Metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka : przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom : przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Agnieszka Jaszczyk, Beata Kochaniak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.

 2. Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. Wyd. 2 zm. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.

 3. Bajki dla Janki / pod red. Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany, Joanny Maleszyńskiej i Justyny Szczęsnej. - Poznań : "Sorus" : Zakład Poetyki Historycznej IFP UAM [Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza], 2003.

 4. Bajki dodają odwagi : wychowanie ku wartościom i rozwój osobowości / Brigitta Schieder ; [przekł. Małgorzata Kowalik]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2006.

 5. Bajki przydrożne : komentarze / red. Katarzyna Szpilkowska. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2002.

 6. Bajki rozebrane : jak odnaleźć się w swojej baśni / Katarzyna Miller, Tatiana Cichocka ; il. Anna Kunka-Kawełczyk. Wyd. 2 popr. - Łódź : Wydawnictwo JK - Feeria, 2009.

 7. Bajki rymowane w biblioterapii / Agnieszka Łaba. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.

 8. Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka. – Poznań : "Media Rodzina", cop. 2002.

 9. Baśnie i baśniowość czyli Kraina dziecięcego mitu : [praca zbiorowa / pod red. Teresy Bugajskiej]. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2000.

 10. Baśń w literaturze i w filmie : rola baśni filmowej w edukacji filmowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Ewelina Konieczna. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2005.

 11. Czarodziejskie bajki : scenariusze zajęć do programu profilaktyczno-wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym dla klas I-III szkoły podstawowej / Ewa Wilamowska, Joanna Walczak. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2005.

 12. Dziewczynka w baśniowym lesie : o poetykę baśni: w odpowiedzi na interpretacje psychoanalityczne i formalistyczne / Pierre Péju ; przeł. Magdalena Pluta. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2008.

 13. Idee, mity, symbole w polskich baśniach literackich wydanych w XIX i XX wieku / Zbigniew Baran. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006.

 14. Kulturowe konteksty baśni. T. 1, Rozigrana córa mitu / pod red. Grzegorza Leszczyńskiego. - Poznań : Centrum Sztuki Dziecka, 2005.

 15. Kulturowe konteksty baśni. T. 2, W poszukiwaniu straconego królestwa / pod red. Grzegorza Leszczyńskiego. - Poznań : Centrum Sztuki Dziecka, 2006.

 16. Nie tylko bajka / Władimir Propp ; wybór i tł. Danuta Ulicka. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000.

 17. Poezja dzieciństwa czyli Droga ku wrażliwości / Alicja Ungeheuer-Gołąb. Wyd. 2. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004.

 18. Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku / Violetta Wróblewska. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003.

 19. Ścieżki baśni : symboliczne wędrówki do wnętrza duszy / Jadwiga Wais. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2006.

 20. W fantazjanie i gdzie indziej : szkice o baśni literackiej / Jolanta Ługowska ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze : Uniwersytet Wrocławski, 2006.

 21. Z motylem w tle : o baśni w biblioterapii i terapii pedagogicznej / Irena Borecka. - Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2004.

 22. Zabawa i nauka w kręgu baśni : metoda wspomagania wrażliwości edukacyjnej dziecka lekko upośledzonego umysłowo w wieku wczesnoszkolnym / Joanna Głodkowska. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw., 2001.

 23. Zula i księżycowy domek : opowiadania dla dzieci : materiały do zajęć pozalekcyjnych, terapii pedagogicznej - w szkołach podstawowych, w świetlicach terapeutycznych / Małgorzata Dąbrowska. - Warszawa ; Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2005.

 

Artykuły z czasopism

 

 1. "A potem żyli długo i szczęśliwie..." : jak baśnie pomagają w wychowaniu seksualnym dzieci / Mirosław Huszcz, Małgorzata Cichoń-Piasecka // Wychowanie w Przedszkolu.-2003 nr 6 s. 323-326

 2. "Homo oeconomicus" w bajce / Władysława Kiwak // Zesz. Nauk. WSBank. Gdań .-Nr 1 .-(2002) s. 67-73

 3. "W przestrzeni bowiem nie tylko żyjemy, ale i myślimy nią" : o funkcjonowaniu bajki ludowej w przestrzeni kulturowej / Katarzyna Grzywka. - Bibliogr. // Studia Niemcoznawcze. - T. 34 (2007), s. 39-50

 4. Anioł mężem : bretońska baśń o anielskim małżonku wobec polskiej tradycji ludowej : przyczynek do literackiej angelologii / Jolanta Ługowska. - Streszcz. w jęz. ang. // Literatura Ludowa. - R. 49, nr 6 (2005), s. 43-49

 5. Atmosfera cudowności... : o baśni w wychowaniu i terapii / Monika Wujek // Życie Szkoły.-2003 nr 1 s. 42-43

 6. Bajka / Stanisław Frycie, Marta Ziółkowska-Sobecka // Poezja i Dziecko.-2003 nr 2 s. 80-84

 7. Bajka czy opowiadanie / Katarzyna Szeliga ; rozm. przepr. Emilia Mela. // Życie Szkoły. - [R.] 62[61], nr 10 (2007), s. 18-21

 8. Bajka jako metoda redukcji lęku u dzieci / Maria Molicka // Problemy. Opiekuńczo-Wychowawcze.-2001 nr 1 s. 40-44

 9. Bajka w życiu współczesnego dziecka / Dorota Kamysz-Figa. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 43[44], nr 10 (2004), s. 40-41

 10. Bajka, bajkoterapia, wychowanie... / Marta Pytka // Opieka Wychowanie Terapia.-2002 nr 4 s. 38-42

 11. Bajki a aktywność twórcza dziecka / Beata Teresa Sabat // Wychowawca .-2004 nr 1 s. 18-19

 12. Bajki dzieciom / Aleksandra Raźniak. // Życie Szkoły. - [R.] 62[61], nr 8 (2007), s. 30-36

 13. Bajki i opowieści w katechezie / Alina Ligendza. // Katecheta. - R. 49, nr 1 (2005), s. 57-59

 14. Bajki nie-bajki i bajkoterapia / Wita Szulc. // Życie Szkoły. - [R.] 61[60], nr 6 (2006), s. 5-11

 15. Bajki szczególne, bajki terapeutyczne / Ewa Kramarczyk. // Życie Szkoły. - [R.] 62[61], nr 10 (2007), s. 10-13

 16. Bajki terapeutyczne / Maria Molicka // Życie Szkoły.-2004 nr 2 s. 9-14

 17. Bajki z happy endem / Ewa Likowska // Przegląd .-2004 nr 50 s. 38-39

 18. Baśnie uczą odpowiedzialności / Danuta Waloszek. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 57, nr 6 (2004), s. 9-13

 19. Baśnie uczą życiowych ról / Mirosław Huszcz, Małgorzata Cichoń-Piasecka // Wychowanie w Przedszkolu.-2003 nr 10 s. 580-585

 20. Baśnie w profilaktyce zagrożeń / Maria Lipka. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 61, nr 5 (2008), s. 38-40

 21. Baśnioterapia w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo / Małgorzata Cichoń-Piasecka. // Szkoła Specjalna. - T. 66, nr 1 (2005), s. 53-58

 22. Baśniowa terapia / Maria Molicka. // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 63-71

 23. Baśniowy Kopciuszek a oceny moralne / Renata Janik. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 57, nr 6 (2004), s. 34-36

 24. Baśń - cudowność - fantastyka : refleksje Marii Ilnickiej na tle pozytywistycznej pedagogiki oraz krytyki literatury dla dzieci i młodzieży / Wiesław Olkusz .-Streszcz. w jęz. ang. // Literatura. Ludowa.-2000 nr 4/5 s. 59-71

 25. Baśń - powrót do dzieciństwa czy prostota formy? / Arletta Ziółkowska. // Katecheta. - R. 50, nr 5 (2006), s. 51-53

 26. Baśń dawna i współczesna / Zofia Beszczyńska. // Guliwer. - 2004, nr 2, s. 92-94

 27. Baśń i jej rola w biblioterapii / Maria Molicka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Roczniki Naukowe. Seria A, Miscellanea / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. - T. 3 (2005), s. 107-121

 28. Baśń jako źródło wiedzy o naturze ludzkiej / Ewa Federowicz .-Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe WSHE Łódź .-2002 nr 3 s. 97-106

 29. Baśń sponiewierana / Ryszard Waksmund. // Poezja i Dziecko. - 2005, nr 1, s. 20-27

 30. Biblioterapia / Olga Chmielewska. // Życie Szkoły. - [R.] 59, nr 10 (2005), s. 29-31

 31. Biografia baśniowego muzyka według polskich bajek o wątkach muzycznych / Anna Kierkosz-Lewandowska .-Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd. Muzykologiczny.-Nr 3 .-(2003) s. 23-67

 32. Czas baśniowych powrotów / Urszula Chęcińska // Pogranicza .-2003 nr 1 s. 63-66

 33. Dwa światy / Jadwiga Wais // Albo albo.-2003 z. 2 s. 58-66

 34. Dziecko w świecie baśni / Agnieszka Piejka. // Poezja i Dziecko. - 2005, nr 1, s. 94-97

 35. Funkcja baśni w rozwoju dziecka / Irena Borecka. // Poezja i Dziecko. - 2005, nr 1, s. 28-32

 36. Inscenizacja baśni - szanse i zagrożenia / Thomas Schwinger ; tł. z niem. Dorota Sadowska. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 2, s. 116-129

 37. Jama w ludowym obrazie świata / Jan Adamowski. - Bibliogr. // Twórczość Ludowa. - R. 21, nr 3/4 (2006), s. 24-29

 38. Klucz do dziecięcych serc / Dorota Sikucińska // Życie Szkoły.-2003 nr 1 s. 39-42

 39. Kłopoty z alegorią, czyli kto się kryje za psem w bajkach / Bogna Skrzypczak-Walkowiak. // Guliwer. - 2006, nr 3, s. 22-25

 40. Komunikat edukacyjny w baśniach - przekaz doświadczenia życiowego i nakazów społecznych / Wanda Hajnicz // Kultura i Edukacja.-2000 nr 1/2 s. 84-98

 41. Krwawy kapturek : bajki po przejściach / Piotr Sarzyński // Polityka .-2003 nr 49 s. 66-69

 42. Literatura piękna jako środek oddziaływania terapeutycznego w biblioterapii - na przykładzie mitów i baśni / Wiktor Czernianin // Acta Univ. Wratisl., Pr. Psychol .-Nr 55 .-(2002) s. 137-148

 43. Łzy Kopciuszka / Jadwiga Wais // Albo albo .-2002 z. 1 s. 85-91

 44. Magiczna siła baśni / Maria Molicka ; rozm. przepr. Emilia Mela. // Życie Szkoły. - [R.] 61, nr 5 (2007), s. 53-56

 45. Miejsce bajki ludowej we współczesnej szkole polskiej i niemieckiej / Katarzyna Grzywka. - Bibliogr. // Niemcy, Austria, Szwajcaria. - T. 2 (2007), s. 59-71

 46. Miejsce baśni w realizacji terapeutycznej funkcji biblioteki szkolnej / Irena Borecka. // Poezja i Dziecko. - 2005, nr 2, s. 85-91

 47. Miesto folklórnej rozprávky v detskom svete / Radoslav Rusňák. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Annales Paedagogicae Nova Sandes - Presoves. - [T.] 1 (2007), s. 81-90

 48. Miotłą i mieczem - postacie kobiece w bajkach dla dzieci / Justyna Truskolaska. // Cywilizacja. - Nr 21 (2007), s. 131-139

 49. Motywy baśniowe w kinie współczesnym jako obraz kulturowej ciągłości doświadczeń społeczeństw / Ewelina Konieczna // Kultura i Edukacja.-2003 nr 2 s. 37-46

 50. Nad katalogiem międzynarodowych wątków bajkowych w nowym opracowaniu Hans-Jörg Uthera / Hanna Spychalska. - Streszcz. w jęz. ang. // Literatura Ludowa. - R. 51, nr 4/5 (2007), s. 101-108

 51. O bajkoterapii / Joanna Wnęk. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 43[44], nr 9 (2004), s. 56-58

 52. O funkcjonowaniu bajki ludowej w systemie pedagogiki ludowej / Katarzyna Grzywka. - Bibliogr. // Studia Niemcoznawcze. - T. 35 (2007), s. 71-82

 53. O ikonicznym charakterze literatury dziecięcej / Alicja Baluch. // Guliwer. - 2008, nr 2, s. 57-62

 54. O tolerancji w "Bajkach ezopowych" Krzysztofa Niemirycza / Tatiana Brzezińska. - Streszcz. w jęz. fr. // Barok. - [R.] 11, nr 1 (2004), s. 119-127

 55. O wyobraźni fantastycznej / George MacDonald ; tł. Magda Sobolewska. // Fronda. - Nr 36 (2005), s. 274-281

 56. Odczytywanie baśni / Grzegorz Leszczyński. // Nowe Książki. - 2009, nr 3, s. 46

 57. Pinokio wpadnie do Matołka : bajkowy świat / Mariusz Czubaj // Polityka .-2003 nr 22 s. 54-56

 58. Polska mapa baśni - propozycja zajęć w bibliotece / Dorota Malczewska-Stus // Guliwer .-2003 nr 2 s. 43-45

 59. Postacie działające i ich funkcje w bajce-przypowieści "Szalbierz" Krzysztofa Niemirycza / Mirosław Glazik. // Zeszyty Naukowe WTN. - T. 4 (2007), s. 13-20

 60. Potrzebna jest wiara w dobro... i nadzieja / Marzena Bejnarowicz. // Życie Szkoły. - [R.] 61, nr 3 (2007), s. 61-62

 61. Pożywienie w opowieściach ludowych / Robert Piotrowski. - Streszcz. w jęz. ang. // Literatura Ludowa. - R. 51, nr 2 (2007), s. 45-56

 62. Rodzina w baśniach / Jadwiga Wais. // Albo albo. - 2007, z. 1, s. 81-89

 63. Rola bajki w edukacji / Katarzyna Och // Wychowanie w Przedszkolu.-2003 nr 10 s. 594-597

 64. Rozumienie świata przeżyć i działań bohaterów animacji w okresie średniego dzieciństwa / Anna Kołodziejczyk. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Psychologia Rozwojowa. - T. 11, nr 2 (2006), s. 61-75

 65. Różnice w zapamiętywaniu fabuły bajki telewizyjnej i opowiadanej, występujące u dzieci w wieku przedszkolnym / Małgorzata Młynarska // Kwartalnik. Pedagogiczny.-2002 nr 3/4 s. 143-156

 66. Rudzi wredni ulubieńcy : bajki współczesne / Agnieszka Jędrzejczak // Polityka .-2004 nr 52/53 s. 128-131

 67. Rycerze i czerwone kapturki / Karolina Izdebska // Firma i Rynek .-2002/2003 nr 4/1 s. 88-92

 68. Skrzypce, taniec i czarty - o diabolicznym charakterze muzyki / Robert Piotrowski. -Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Etnografia Polska. - T. 48, z. 1/2 (2004), s. 149-160

 69. Stanisław Wasylewski o demonologii i bajkach śląskich / oprac. Jerzy Pośpiech // Kwartalnik Opolski.-2002 nr 4 s. 61-89

 70. Strasznie być musi : czy cenzurować baśnie? / Magdalena Strzałkowska // Polityka .-2001 nr 25 s. 81-82

 71. Stymulująca rola bajki w rozwoju dziecka / Sławomir Matuszewski. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2006, nr 4, s. 24

 72. Śmierć, płeć i ciało - terapeutyczne odsłony baśni / Jadwiga Wais. // Albo albo. - 2003, z. 4, s. 47-64

 73. Świat baśni w procesie wychowania i kształtowania osobowości dziecka / Anatol Bodanko. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 191-205

 74. Tańcowały dwa anioły, jeden kusy drugi biały - epitafium dla baśni / Herbert Oleschko. - Bibliogr. // Topos. - R. 12, nr 1/2 (2004), s. 32-66

 75. Terapeutyczne znaczenie baśni : wybrane aspekty biblioterapii / Agata Olszewska, Anna Tychmanowicz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. - Vol. 17 (2004), s. 65-73

 76. Terapia bajką / Jolanta Bot. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 61, nr 5 (2008), s. 53-56

 77. Tradycje antyczne w bajce / Lidia Sudyka // Alma Mater .-Nr 32 .-(2001) s. 7-9

 78. W kilku słowach o baśni / Katarzyna Rybczyńska // Wychowawca .-2004 nr 5 s. 18

 79. W krainie natchnionej wyobraźni / Olga Nadskakuła. // Tygiel Kultury. - 2006, nr 7/9, s. 21-26

 80. Wartości edukacyjne baśni / Bernadetta Ślusarek // Wychowanie. w Przedszkolu.-2000 nr 1 s. 19-21

 81. Wierzyć w baśnie? Nie, dziękuję! : o popularności baśni w psychologii / Renata Bożek. // Czas Kultury. - R. 23, nr 3 (2007), s. 48-57

 82. Wizerunek kobiety i mężczyzny w polskich bajkach ludowych a funkcjonowanie stereotypów płciowych / Monika Machota. - Streszcz. w jęz. ang. // Literatura Ludowa. - R. 50, nr 4/5 (2006), s. 49-68

 83. Wpływ bajki i baśni na dzieci w edukacji wczesnoszkolnej : (szkic teoretyczny) / Piotr Kowolik. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3/4, s. 37-52

 84. Wykorzystanie do celów terapeutycznych metaforycznych znaczeń bajki o "Czterech muzykantach z Bremy" / Wita Szulc. // Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 2, s. 48-54

 85. Z igły widły? / Bogna Białecka. // W Drodze. - 2008, [nr] 4, s. 56-62

 86. Z przejawów zainteresowań bajkami Ignacego Krasickiego na Ukrainie w XIX wieku : "Czytanka" Markijana Szaszkiewicza / Anna Petlak. - Streszcz. w jęz. ang. // Prace Polonistyczne. - Ser. 62 (2007), s. 51-66

 87. Zaczarowany świat baśni / Alina Zielińska. // Życie Szkoły. - [R.] 61, nr 6 (2007), s. 25-28

 88. Żabi list : bajka ekologiczna / Agnieszka Tomalka-Sadownik. // Życie Szkoły. - [R.] 63[62], nr 6 (2008), s. 33-37

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony