Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Ojcostwo : wybór literatury

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. "O godność ojcostwa" : międzynarodowy kongres / [red. Ewa Kowalewska]. - Gdańsk : Human Life International-Europa, 2000.

 2. Adopcja dziecka : psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn / Anna Jarmołowska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2007. – Sygn. 308417

 3. Analiza psychologiczna systemów rodzinnych z chorobą alkoholową / Andrzej Margasiński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydaw. WSP, 1996 (Łódź : ACG-M). – Sygn. 257216

 4. Jungowska interpretacja mitu ojca w prozie Brunona Schulza / Tomasz Olchanowski. WYD: Białystok : "Trans Humana", 2001. – Sygn. 279580

 5. Międzypokoleniowa transmisja postaw wychowawczych ojców / Małgorzata Sitarczyk. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. – Sygn. 284302 Cz

 6. Oblicza ojcostwa / red. Dorota Kornas-Biela. - Lublin : TN KUL, cop. 2001. – Sygn. 282834

 7. Ojciec a wychowanie dziecka / Kazimierz Pospiszyl.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2007. – Sygn. 305641, 305642

 8. Ojciec po rozwodzie : przeprogramowanie życia w rodzinie / Phil Clavel ; [tł. Tomasz Misiorek]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008.

 9. Ojciec... / red. nauk. Sławomir Jabłoński. Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2000. – Sygn. 271043

 10. Ojcostwo : praca zbiorowa / pod red. Józefa Augustyna. - Kraków : Wydaw. WAM, 1998

 11. Ojcostwo wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Dorota Kornas-Biela ; Fundacja Cyryla i Metodego. - Lublin : Fundacja Cyryla i Metodego, 2007

 12. System instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym / pod red. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2007. – Sygn. 309713

 13. Życie dziecka w warunkach tymczasowej i stałej separacji matki i ojca / Rita Grochocińska ; Uniwersytet Gdański. - Gdańsk : UG, 1992. – Sygn. 246652

 

Artykuły z czasopism:

 1. "Zmagał się z chaosem, by lepiej kochać" : obraz ojca w twórczości księdza Jerzego Szymika / Gabriela Pardubicka. -   Streszcz. w jęz. ang. // Literatura Ludowa. - R. 51, nr 3 (2007), s. 25-34

 2. A co to takiego "tata"? / Sabina Praski. // Znak. - R. 59, nr 12 (2007), s. 206-208

 3. Adam w poszukiwaniu tożsamości / Zofia Zarębianka. -   Streszcz. w jęz. ang. // Ethos. - R. 16, nr 3/4 (2003), s. 458-465

 4. Antropologiczne aspekty funkcji ojca w rodzinie / Bronisław Mierzwiński //Paedag. Christ .-[T.] 2 .-(1998) s. 190-199

 5. Archetyp matki i ojca w małych formach narracyjnych drugiej połowy XIX wieku / Anna Kalinowska. -   Streszcz. w jęz. ang. // Prace Polonistyczne. - Ser. 61, t. 1 (2006), s. 131-142

 6. Archetyp ojca w ujęciu psychologii analitycznej K.G. Junga. Cz. 1 / Kazimierz Pospiszyl. -   Bibliogr. -   Streszcz. w jęz. ang. // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2007, nr 1, s. 7-19

 7. Archetyp ojca w ujęciu psychologii analitycznej K.G. Junga. Cz. 2 / Kazimierz Pospiszyl. -   Bibliogr. -   Streszcz. w jęz. ang. // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2007, nr 2, s. 7-24Osoba ojca a narracje rodzinne / Anna Cierpka. -   Bibliogr. -   Streszcz. w jęz. ang. // Psychologia Jakości Życia. - T. 5, nr 2 (2006), s. 237-256

 8. Autorytet ojca / Janina Druszcz //Cywilizacja .-2002 nr 2 s. 157-168

 9. Był sobie mężczyzna / Dagmara Jaszewska. // W Drodze. - 2005, [nr] 10, s. 42-50

 10. Ciąża mężczyzny / Jacek Filek //Znak .-2001 nr 6 s. 4-8

 11. Czy współczesne ojcostwo to ojcostwo nieobecne? / Maria Janukowicz .-Streszcz. w jęz. ang. //Małż. i Rodz .-2002 nr 1 s. 43-47

 12. Dar ojcostwa - łaska i odpowiedzialność / Krzysztof Sobieraj .-Streszcz. w jęz. ang. //Stud. nad Rodz .-1999 nr 2 s. 145-154

 13. Demontaż patriarchatu? : o postaci ojca w naturalistycznej dramaturgii / Gabriela Matuszek. -   Streszcz. w jęz. ang. // Prace Polonistyczne. - Ser. 61, t. 1 (2006), s. 143-154

 14. Dewiacje seksualne ojców nadużywających alkoholu / Marian Ochmański //Lub. Rocz. Pedag .-T. 19 .-(1999) s. 99-112

 15. Dezerterzy, święci, tyrani i "kreciki" : obraz ojca w polskim i czeskim kinie postkomunistycznym / Ewa Mazierska. -   Streszcz. w jęz. ang. // Kwartalnik Filmowy. - R. 29, nr 57/58 (2007), s. 300-313

 16. Doświadczenie Ojca a obraz Boga / Władysław Prężyna. -   Tekst również w jęz. niem. ; tł. z pol. Herbert Urlich. // Keryks. - [R.] 6[4], nr 1 (2005), s. 107-121

 17. Etyczny wymiar ojcostwa / Stanisław Warzeszak //Homo Dei .-2000 nr 1 s. 58-71

 18. Futrzak czy ojciec? / Andrzej Adamski //Cywilizacja .-Nr 7 .-(2003) s. 173-178

 19. Godność męża w pismach Plutarcha z Cheronei i autorów chrześcijańskich IV w. : (Augustyn, Ambroży, Hieronim) / Antoni Swoboda //Aten. Kapł .-T. 135, z. 2/3 .-(2000) s. 286-298

 20. Godność ojca w pismach Plutarcha z Cheronei i św. Augustyna / Antoni Swoboda .-Streszcz. w jęz. wł. //Vox Patrum .-T. 36/37 .-(1999) s. 271-289

 21. Idea Ojca, czyli funkcja i znaczenie ojcostwa duchowego w utworach ks. Janusz S. Pasierba i ks. Jerzego Szymika / Aleksandra Pethe. // Polonistyka. - [R.] 62, nr 1 (2009), s. 14-18

 22. Identyfikacja z ojcem a wzorce idealnego mężczyzny w percepcji chłopców w wieku adolescencji / Łukasz Baka .-Streszcz. w jęz. ang. //Małż. i Rodz .-2003 nr 1 s. 29-33

 23. Jak być ojcem dziś / Marcin Charczyński. -   Referat. // Kościerskie Zeszyty Muzealne. - Z. 1 (2007), s. 93-96

 24. Jak rozumiem ojcostwo / Jan Kłys .-Streszcz. w jęz. ang. //Stud. nad Rodz .-1999 nr 2 s. 133-144

 25. Kompleks ojca / oprac. Kazimierz Pajor. -  ( Encyklopedia jungowska )   // Albo albo. - 2008, z. 3, s. 27-34

 26. Kryzys ojcostwa / Mirosław Nowosielski .-Streszcz. w jęz. ang. //Stud. nad Rodz .-1999 nr 2 s. 101-104

 27. Kształtowanie męskości i kobiecości oraz wychowanie dziecka do ojcostwa i macierzyństwa w rodzinie / Jacek Goleń. // Resovia Sacra. - R. 7, nr 7 (2000), s. 111-134

 28. Ku teologicznemu pojęciu ojcostwa / Jerzy Bajda .-Streszcz. w jęz. ang. //Stud. nad Rodz .-1999 nr 2 s. 19-20

 29. Kultura zdrowotna ojców w prenatalnym i perinatalnym okresie życia dziecka / Emilia Lichtenberg-Kokoszka //Pr. Uczest. Stud. Dokt .-[T.] 2 .-(2000) s. 27-31

 30. Małżeństwa bezdzietne z wyboru w świetle literatury psychologicznej / Alicja Kalus .-Streszcz. w jęz. ang. //Probl. Rodz .-2001 nr 4/6 s. 15-19

 31. Męskość, ojcostwo - kryzys i wyzwanie / Dorota Kornas-Biela. // Cywilizacja. - Nr 17 (2006), s. 103-120

 32. Miejsca po ojcach / Ryszard Koziołek. -   Streszcz. w jęz. ang. // Prace Polonistyczne. - Ser. 61, t. 1 (2006), s. 19-31

 33. Modele ojcostwa w serialach telewizyjnych / Tomasz Sosnowski .-Streszcz. w jęz. ang. //Małż. i Rodz .-2002 nr 4 s. 36-42

 34. Nadzieje na odbudowanie ojcostwa / Józef Augustyn .-Streszcz. w jęz. fr. //Prz. Powsz .-1999 nr 5 s. 197-207

 35. Nieobecny ojciec / Jakub Socha. // Kino. - R. 42, nr 5 (2008), s. 35-37

 36. Nowe macierzyństwo i ojcostwo w nauczaniu Jana Pawła II / Zbigniew Sobolewski .-Streszcz. w jęz. wł. //Stud. Teol .-[T.] 18 .-(2000) s. 109-122

 37. Nowy model ojcostwa we współczesnej Europie / Paweł Kubicki. -   Streszcz. w jęz. ang. // Studia i Prace / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. - Z. 15 (2008), s. 31-44

 38. O nową koncepcję ojcostwa / Sławomir Baran //Probl. Opiek.-Wychow .-2001 nr 9 s. 49-54

 39. Obraz ojca w pojęciu mężczyzn ubiegających się o stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa / Stanisław Małek. -   Streszcz. w jęz. ang. // Premislia Christiana. - T. 11 (2004/2005), s. 287-293

 40. Ojciec - to rodzic czy "starszy brat"? / Seweryn Rosik .-Streszcz. w jęz. ang. //Rocz. Teol. (Lub.) .-1998 z. 3 s. 5-18

 41. Ojciec - to rodzic czy "starszy brat"? / Seweryn Rosik .-Streszcz. w jęz. ang. //Rocz. Teol. (Lub.) .-1998 z. 3 s. 5-18

 42. Ojciec jako rodziciel / Mikołaj Gębka. -   Bibliogr. -   Streszcz. w jęz. ang. // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 18 (2007), s. 89-108\

 43. Ojciec w dowcipie uczniowskim / Małgorzata Karwatowska. -   Streszcz. w jęz. ros., ang. // Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. - T. 19 (2007), s. 185-196

 44. Ojciec w rodzinie bez ojca / Anna Pojałowska .-Streszcz. w jęz. ang. //Stud. nad Rodz .-1999 nr 2 s. 163-166

 45. Ojciec według Alice Miller : surowy rodzic czy Bóg? / Jacek Sieradzan. -   Bibliogr. // Albo albo. - 2007, z. 1, s. 71-80

 46. Ojciec wobec uczuć dziecka / Józef Augustyn //Rocz. Sekc. Pedag. WSF-P Krak .-2000 s. 147-157

 47. Ojcostwo - kierunki przemiany roli / Anna Ceranek-Dadas, Elżbieta Neumann-Schmidtke. -   Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2004, [nr] 2/4, s. 37-50

 48. Ojcostwo / Barbara Lipiec. // Wychowawca. - 2004, nr 6, s. 14-15

 49. Ojcostwo [fragm. ] / Małgorzata Szpakowska //Res Pub. Nowa .-1999 nr 9 s. 28-32

 50. Ojcostwo dnia codziennego / Andrzej Mazan .-Streszcz. w jęz. ang. //Stud. nad Rodz .-1999 nr 2 s. 155-161

 51. Ojcostwo i synostwo : psychospołeczne więzi tożsamości i doświadczenie daru / Giancarlo Grandis ; tł. Janina Dembska //Społeczeństwo .-1999 nr 4 s. 793-810

 52. Ojcostwo jako podstawowe posłannictwo mężczyzny / Kazimierz Majdański .-Streszcz. w jęz. ang. //Stud. nad Rodz .-1999 nr 2 s. 5-10

 53. Ojcostwo jako powołanie mężczyzny / Bronisław Mierzwiński. // Homo Dei. - R. 76[77], nr 2 (2007), s. 22-35

 54. Ojcostwo jako powołanie mężczyzny / Bronisław Mierzwiński. // Homo Dei. - R. 76[77], nr 2 (2007), s. 22-35

 55. Ojcostwo jako wartość : studium empiryczne / Zofia Dąbrowska .-Streszcz. w jęz. ang. //Małż. i Rodz .-2003 nr 4 s. 3-13

 56. Ojcostwo końca wieku / Adriana Jankowska //Forum Ośw .-2000 t. 1 s. 103-134

 57. Ojcostwo od poczęcia / Sławomir Baran. -   Bibliogr. // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - T. 7 (2004), s. 223-232

 58. Ojcostwo w kryzysie / Józef Augustyn ; rozm. przepr. Wojciech Zagrodzki. // Homo Dei. - R. 76[77], nr 3 (2007), s. 133-149

 59. Ojcostwo w życiu mężczyzny / Kazimierz Pospiszyl. -   Streszcz. w jęz. ang. // Małżeństwo i Rodzina. - R. 3, nr 2 (2004), s. 24-28

 60. Ojcowie dezerterzy / Agnieszka Bronikowska-Balewska //Polonistyka .-2002 nr 3 s. 164-169

 61. Ojcowski wymiar posługi kapłana-spowiednika we współczesnym kontekście społeczno-kulturowym / Piotr Lempart. -   Streszcz. w jęz. ang. // Studia Gdańskie / Gdańskie Seminarium Duchowne. - T. 18/19 (2005/2006), s. 189-219

 62. Percepcja postaw rodzicielskich jako korelat późniejszego poczucia szczęścia w małżeństwie / Agnieszka Stępniak-Łuczywek .-Streszcz. w jęz. ang. //Probl. Rodz .-2001 nr 4/6 s. 20-26

 63. Percepcja relacji heteroseksualnych u kobiet odrzuconych emocjonalnie przez ojców / Joanna Różańska-Kowal //Chowanna .-2001 t. 1 s. 34-42

 64. Postawa ojca wobec dziecka w pismach Plutarcha z Cheronei i autorów chrześcijańskich IV wieku (Ambroży, Augustyn, Hieronim) / Antoni Swoboda //Pozn. Stud. Teol .-T. 10 .-(2001) s. 79-96

 65. Potrzeba obecności ojca w rodzinie / Anastazy Bławat .-Streszcz. w jęz. ang. //Stud. nad Rodz .-1999 nr 2 s. 93-99

 66. Problemy realizacji ojcostwa w rodzinie / Teresa Kukołowicz //Rocz. Nauk. WSSS Suw .-R. 5 .-(1999/2001) s. 119-126

 67. Problemy realizacji ojcostwa w rodzinie / Teresa Kukołowicz //Rocz. Pedag. Rodz .-T. 4 .-(2001) s. 187-192

 68. Problemy samotnych ojców wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym / Beata Nogaj .-Streszcz. w jęz. ang. //Probl. Rodz .-2001 nr 3 s. 52-55

 69. Profetyczny wymiar rodzicielstwa / Józef Stala .-Streszcz. w jęz. wł. //Pol. Sac .-Nr 4 .-(1999) s. 181-196

 70. Program "Ku dojrzałemu ojcostwu" / Jarosław Przeperski //Probl. Opiek.-Wychow .-2001 nr 9 s. 54-55

 71. Przedstawianie roli ojca w prasie katolickiej / Andrzej Kasperek. -   Streszcz. w jęz. ang. // Prace Psychologiczno-Pedagogiczne. - T. 1 (2007), s. 213-220

 72. Przeobrażenia statusu i roli ojca w rodzinie a formacja współczesnych katechizowanych / Marian Zając. -   Streszcz. w jęz. ang. // Roczniki Teologiczne. - T. 54, z. 6 (2007), s. 429-440

 73. Przeżywanie nieobecności ojca - w narracjach dzieci / Beata Kosiarz. -   Bibliogr. -   Streszcz. w jęz. ang. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2007, nr 1, s. 61-82

 74. Przywrócić wartość ojcostwa / Sławomir Baran. // Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 3, s. 22-31

 75. Psychologiczne aspekty ojcostwa / Adam Matuszewski //Stud. Pelp .-T. 33 .-(2002) s. 421-429

 76. Psychologiczne aspekty ojcostwa / Adam Matuszewski //Stud. Pelp .-T. 33 .-(2002) s. 421-429

 77. Psychologiczne problemy ojców dzieci z niepełnosprawnościami / Andrzej Twardowski. -   Bibliogr. -   Streszcz. ang. // Szkoła Specjalna. - T. 70, nr 1 (2009), s. 4-17

 78. Relacja z ojcem a sposób rozumienia rodziny przez mężczyzn w wieku 19-20 lat / Michał Młynarczyk. // Państwo i Społeczeństwo. - R. 5, nr 3 (2005), s. 149-156

 79. Relacje konfliktowe między ojcem a synem w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku / Elżbieta Flis-Czerniak. -   Streszcz. w jęz. ang. // Prace Polonistyczne. - Ser. 61, t. 1 (2006), s. 111-122

 80. Rodowód ojcostwa / Monika Wójcik .-Streszcz. w jęz. ang. //Stud. nad Rodz .-1999 nr 2 s. 29-40

 81. Rola męża we wspólnocie małżeńskiej w pismach Plutarcha z Cheronei i autorów chrześcijańskich IV wieku (św. Augustyn, św. Ambroży, św. Hieronim) / Antoni Swoboda //Pozn. Stud. Teol .-T. 9 .-(2000) s. 99-129

 82. Rola ojca / Rafael Fernández ; tł. Lucjan Balter //Communio .-1999 nr 2 s. 99-124

 83. Rola ojca i ojcostwa poza tradycją judeochrześcijańską / Jan Szamański. // Znak. - R. 59, nr 12 (2007), s. 208-211

 84. Rola ojca w procesie kształtowania postawy religijnej w okresie młodzieńczym / Antoni Tomkiewicz .-Streszcz. w jęz. niem. //Stud. Teol .-[T.] 16 .-(1998) s. 229-243

 85. Rola ojca w wychowaniu dziecka w rodzinie - zarys historyczny / Eugeniusz Paruzel .-Streszcz. w jęz. ang. //Edukacja .-2001 nr 4 s. 20-27

 86. Różne oblicza ojcostwa / Zofia Dąbrowska .-Streszcz. w jęz. ang. //Małż. i Rodz .-2004 nr 1 s. 13-19

 87. Samoocena dzieci wychowywanych przez samotnych ojców / Józefa Brągiel //Rocz. Pedag. Rodz .-T. 2 .-(1999) s. 133-141

 88. Społeczeństwo bez ojców? / Gianni Ambrosio ; tł. z wł. Irena Burchacka //Pastores .-2002 nr 1 s. 48-60

 89. Sposoby prezentacji figury ojca w prasie katolickiej na przykładzie publicystyki "Gościa Niedzielnego" i "Tygodnika Powszechnego" / Andrzej Kasperek. // Teologia Praktyczna. - T. 8 (2007), s. 265-281

 90. Sposoby prezentacji figury ojca w prasie katolickiej na przykładzie publicystyki "Gościa Niedzielnego" i "Tygodnika Powszechnego" / Andrzej Kasperek. // Teologia Praktyczna. - T. 8 (2007), s. 265-281

 91. Sposoby radzenia sobie przez matki i ojców z problemami wynikającymi z zaburzeń słuchowych dziecka / Stanisława Tucholska .-Streszcz. w jęz. ang. //Psychol. Wychow .-1999 nr 5 s. 442-450Profile stresu u ojców dzieci z zaburzeniami rozwoju / Ewa Pisula .-Streszcz. w jęz. ang. //Psychol. Wychow .-1998 nr 5 s. 419-425

 92. Spostrzeganie osoby ojca przez chłopców z rodzin z problemami alkoholowymi / Jolanta Skowron //Kwart. Eduk .-2001 nr 3 s. 31-39

 93. Styl widzenia świata młodzieży wychowywanej bez ojców / Katarzyna Loranc. // Państwo i Społeczeństwo. - R. 5, nr 3 (2005), s. 141-147

 94. Sylwetka ojca w "Promieniowaniu ojcostwa" / Kazimierz Lubowicki. -   Streszcz. w jęz. ang. // Prace Komisji Językoznawczej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 46 (2007), s. 55-63

 95. Świat bez ojców? / Marek Czachorowski .-Streszcz. w jęz. ang. //Stud. nad Rodz .-1999 nr 2 s. 87-92

 96. Tacierzyństwo / Katarzyna Taras. // Dialog. - R. 51, nr 12 (2006), s. 58-62

 97. Tacierzyństwo, czyli nowy wzór ojcostwa / Bogusława Budrowska. -   Bibliogr. -   Streszcz. w jęz. ang. // Kultura i Społeczeństwo. - T. 52, nr 3 (2008), s. 123-151

 98. Tato, gdzie jesteś? / Sławomir Baran. // Zeszyty Karmelitańskie. - 2007, nr 4, s. 57-62

 99. Teologiczny i praktyczny wymiar ojcostwa / Stanisław Jóźwiak .-Streszcz. w jęz. wł. //Ełc. Stud. Teol .-T. 2 .-(2001) s. 83-89

 100. Teologiczny i praktyczny wymiar ojcostwa / Stanisław Jóźwiak .-Streszcz. w jęz. wł. //Ełc. Stud. Teol .-T. 2 .-(2001) s. 83-89

 101. Teoretyczne podstawy badań problematyki ojcostwa / Tomasz Sosnowski. -   Bibliogr. -   Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach. - R. 6[7], nr 12 (2005), s. 149-159

 102. Tęsknota za ojcem / Mariola Bieńko //Probl. Opiek.-Wychow .-2003 nr 10 s. 20-24

 103. Trudności w sprawowaniu roli ojczyma / Kazimierz Pospiszyl. -   Streszcz. w jęz. ang. // Małżeństwo i Rodzina. - R. 3, nr 3 (2004), s. 42-44

 104. Trzy pytania o kryzys ojcostwa / Mikołaj Gębka. -   Bibliogr. -   Streszcz. w jęz. ang. // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 17 (2006), s. 117-137

 105. Uczestnictwo ojca w porodzie / Małgorzata Regosz-Kaczkowska, Piotr Minowski .-Streszcz. w jęz. ang. //Probl. Rodz .-2000 nr 6 s. 31-35

 106. Uwarunkowania psychologicznej adaptacji ojca do problemów rozwojowych dziecka : przegląd literatury / Robert Wiktorowicz. -   Bibliogr. -   Streszcz. w jęz. ang. // Nowiny Psychologiczne. - 2006, nr 3, s. 5-19

 107. W domu ojca / Ewa Witkowska. // Studia Gdańskie / Gdańskie Seminarium Duchowne. - T. 22 (2008), s. 155-164

 108. W imię Ojca : (przyczynek do tematu) / Grzegorz Olszański. -   Streszcz. w jęz. ang. // Świat i Słowo. - 2007, nr 1, s. 249-264

 109. W krainie nieodciętej pępowiny / Tadeusz Grzesik. // Fronda. - Nr 46 (2008), s. 10-16

 110. Warsztaty dla ojców / Andrzej Rabij ; rozm. przepr. Wojciech Zagrodzki. // Homo Dei. - R. 76[77], nr 4 (2007), s. 125-133

 111. Wartości preferowane przez bezrobotnych ojców dorastających dzieci / Elżbieta Kornacka-Skwara. -   Streszcz. w jęz. ang. // Małżeństwo i Rodzina. - R. 3, nr 4 (2004), s. 27-31

 112. Więź dzieci z ojcami w okresie wczesnoszkolnym / Jan Śledzianowski //Wychow. na co Dzień .-2000 nr 6 s. 9-13

 113. Wobec kryzysu ojcostwa / Dariusz Jastrząb. -   Fragm. wykładu. // Sprawy Rodziny. - 2006, nr 2, s. 91-102

 114. Współczesny model rodziny / Włodzimierz Fijałkowski //W Drodze .-2001 [nr] 1 s. 48-52

 115. Wybrane aspekty orientacji ojców z dzieckiem upośledzonym umysłowo na role rodzinne i zawodowe / Żywia Leszkowicz-Baczyńska //Rocz. Socjol. Rodz .-T. 10 .-(1998) s. 289-298

 116. Wychowawcza rola ojca w rodzinie / Katarzyna Sępowicz-Buczko. -   Streszcz. w jęz. ang. // Małżeństwo i Rodzina. - R. 3, nr 2 (2004), s. 29-32

 117. Wymiary i korelaty depresji u ojców dzieci przewlekle chorych / Jarosław Rola .-Streszcz. w jęz. ang. ros. //Rocz. Pedag. Spec .-T. 10 .-(1999) s. 244-263

 118. Wzór ojca i ojcostwa u młodych mężczyzn planujących założenie rodziny / Bożena Kania. // Państwo i Społeczeństwo. - R. 6, nr 2 (2006), s. 115-121

 119. Zagubione ojcostwo we współczesnej społeczności / Jan Krucina //Życie i Myśl .-1998 nr 4 s. 7-16

 120. Zakres legitymacji czynnej w sprawach o wzruszenie ojcostwa - uwagi na marginesie skargi konstytucyjnej / Mirosław Nazar. // Rodzina i Prawo. - 2007, nr 1, s. 5-11

 121. Znaczenie ojca dla rozwoju i kształtowania się samoakceptacji młodzieży w świetle badań własnych / Hanna Szczęsna //Rocz. Pedag. Rodz .-T. 6 .-(2003) s. 229-239

 122. Znaczenie systemu metodologicznego wieloaspektowej, integralnej analizy życia rodzinnego w badaniach nad rolą ojca w rodzinie / Mikołaj Gębka. // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 16 (2005), s. 261-271

 123. Znak czasu - kryzys ojcostwa / Dariusz Jastrząb. // Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie. - Nr 11 (2007), s. 91-100

 124. Zróżnicowanie rodzicielstwa w świetle macierzyńskich i ojcowskich postaw / Valiantsina Valchok. -   Streszcz. w jęz. ang. // Studia Psychologiczno-Pedagogiczne. - T. 2 (2007), s. 122-128

 125. Związek między agresją ojców i agresją ich dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Adam Mikrut .-Streszcz. w jęz. ang. ros. //Rocz. Pedag. Spec .-T. 10 .-(1999) s. 217-229

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony