Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Janusz Korczak

(wybór materiałów od 1988 r.) 

Bibliografia podmiotowa

Zestaw bibliograficzny, który prezentujemy, jest selekcyjną bibliografią podmiotowo-przedmiotową obejmującą lata 1988-2012. Dane za lata wcześniejsze zawiera Bibliografia Publikacji Janusza Korczaka i o Januszu Korczaku w Polsce 1943-1987.[1] Materiał podzielono na dwie zasadnicze części: podmiotową (prace J. Korczaka) oraz przedmiotową (prace o J. Korczaku). W obu częściach przyjęto układ chronologiczny.
W części podmiotowej uwzględniono wznowienia książek Korczaka, przedruki publikacji czasopiśmienniczych oraz teksty niepublikowane za jego życia. W części tej nie uwzględniono fragmentów pism, zamieszczonych bądź w wydaniach książkowych, bądź też w czasopismach. W części przedmiotowej zamieszczono książki, artykuły w czasopismach poświęcone życiu, działalności i twórczości Korczaka. Uwzględniono także materiały dydaktyczne, pozwalające nauczycielom na omówienie dzieł Korczaka w czasie prowadzonych przez nich zajęć.
W tej części pominięto recenzje książek, filmu i przedstawień teatralnych. Nie uwzględniono również biogramów w encyklopediach i słownikach oraz niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich. W zestawieniu pominięto również publikacje zawierające niewielkie wzmianki o Korczaku,  z uwagi na dużą ilość materiałów poświęconych w całości temu pedagogowi.

Bibliografia ma charakter terytorialny. Obejmuje tylko te prace Korczaka i o Korczaku, które ukazały się w Polsce (nawet wówczas, gdy opublikowano je w języku obcym)
[2]. Część podmiotowa obejmuje 80 pozycji bibliograficznych, część przedmiotowa składa się z 334 pozycji. 

Przy opracowywaniu tej bibliografii korzystano z wydawnictw bieżących, tj. Bibliografii Zawartości Czasopism i Przewodnika Bibliograficznego. Materiały zaczerpnięte z tych źródeł stanowią
  podstawowy trzon bibliografii, rozbudowany o rozpisywane przez nas czasopisma znajdujące się w zbiorach PBW.

1988 

 1. Der kleine Prophet / Janusz Korczak ; tł. Staś Nowak.- Gütersloh : Gütersloher Verl.-Haus Mohn, 1988. Sygnatura: 310503 

 2. Kajtuś Czarodziej / Janusz Korczak ; il. Tomasz Borowski. [Wyd. 6]. Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1988 

 3. Prawidła życia : pedagogika dla dzieci i młodzieży / Janusz Korczak [pseud.] ; il. Szymon Kobyliński. [Wyd. 2 powojenne]. Warszawa : "Pelikan", 1988 Sygnatura: 227420, 225799, 227499, 227500

 

1990 

 1. Dzieci Biblii. Mojżesz / Janusz Korczak ; tł. z hebr. E. Świderska, H. Kitchner // Zeszyty Literackie. – 1990 z. 31, 33-54 

 2. Król Maciuś na wyspie bezludnej / Janusz Korczak ; il. Stefan Drobner. Łódź : Wydawnictwo Res Polona, 1990. Sygnatura: 310760, 310761, 310762

 

1991 

 1. Kiedy znów będę mały / Janusz Korczak [pseud.] ; oprac. Barbara Kryda. Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991 Sygnatura: 251187, 236126 

 2. Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak [pseud.]. [Wyd. 11] / il. Jerzy Srokowski. Poznań : Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, 1991 

 3. Modlitwa serca / Janusz Korczak // Znak. – 1991, nr 5, s. 136

 

1992 

 1. Dzieci ulicy; Dziecko salonu / Janusz Korczak [pseud.] ; kom. red. Aleksander Lewin - przewodn. [et al.] ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN [Polskiej Akademii Nauk], Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka ; [wstęp Aleksander Lewin ; red. nauk. t. Hanna Kirchner]. Warszawa : "Latona" : przy współudz. "Czytelnika", 1992 

 2. Jak kochać dziecko / Janusz Korczak ; [red., posłowie i kalendarium] Wiesław Theiss. - Wyd. 2 . - Warszawa : Jacek Santorski, 1992 . Sygnatura: 245797, 245798, 240062, 238020, 292082 

 3. Janusz Korczak w getcie: nowe źródła / [wstęp i red. nauk. Aleksander Lewin oprac. filologiczne tekstów Monika Ziółek; Instytut Badań Edukacyjnych. Pracownia Korczakowska] . – Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona 1992 Sygnatura: 246718, 243388, 243389 

 4. Król Maciuś na wyspie bezludnej / J. Korczak [pseud. ; il.Aleksandra Dybczak]. Bielsko-Biała : Beskidzka Oficyna Wydawnicza, 1992 

 5. Król Maciuś Pierwszy / J. Korczak [pseud. ; il. Aleksandra Dybczak]. Bielsko-Biała : Beskidzka Oficyna Wydawnicza, 1992 

 6. Król Maciuś Pierwszy ; Król Maciuś na wyspie bezludnej / Janusz Korczak ; [red. nauk. t. Hanna Kirchner ; oprac. Elżbieta Cichy ; przypisy Marta Ciesielska, Ryszard Waksmund] ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Latona", 1992. Sygnatura: 246719 

 7. Verteidigt die Kinder! / Janusz Korczak ; tł. Ilse Renate Wompel [i in.].- [Aufl. 5].- Gütersloh : Gütersloher Verl.-Haus Mohn, 1992. Sygnatura: 310506

 8.  

1993 

 1. Bankructwo małego Dżeka / Janusz Korczak [pseud.]. Łódź : "Cypniew", 1993 

 2. Ciągnij, kawalerze. [O wychowaniu] / Janusz Korczak // Guliwer. – 1993, nr 1, s. 5-7 

 3. Jak kochać dziecko ; Momenty wychowawcze ; Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak ; [red. nauk. t. Stefan Wołoszyn ; oprac. tekstów Elżbieta Cichy ; przypisy Stefan Wołoszyn] ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Latona", 1993. Sygnatura: 246719 

 4. Kajtuś czarodziej / Janusz Korczak [pseud.] ; [il. Marek Czernek]. Bielsko-Biała : Beskidzka Oficyna Wydawnicza, 1993 

 5. Sam na sam z Bogiem : modlitwy tych, którzy się nie modlą / Janusz Korczak [pseud. ; oprac. tekstu Elżbieta Cichy ; posł. Jan Twardowski]. Warszawa : "Ezop", 1993.

 

1994 

 1. Bankructwo małego Dżeka ; Kiedy znów bedę mały / Janusz Korczak ; [red. nauk. t. Hanna Kirchner ; oprac. tekstów Józefa Bartnicka ; przypisy Jolanta Ługowska] ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Latona", 1994. Sygnatura: 246719 

 2. Kajtuś czarodziej / Janusz Korczak [pseud. ; il. Sławomir Majewski]. [Piotrków Trybunalski] : "Tukan Remy", 1994 

 3. Na mównicy ; Publicystyka społeczna (1898-1912). 1 / Janusz Korczak ; [red. nauk. t. Józefa Bartnicka ; oprac. tekstów i przypisy Bożena Wojnowska] ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Latona", 1994. Sygnatura: 246719 

 4. Na mównicy ; Publicystyka społeczna (1898-1912). 2 / Janusz Korczak ; [red. nauk. t. Józefa Bartnicka ; oprac. tekstów i przypisy Bożena Wojnowska] ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Latona", 1994. Sygnatura: 246719 

 5. Senat szaleńców ; Proza poetycka ; Utwory radiowe / Janusz Korczak ; [red. nauk, t. Hanna Kirchner ; oprac. tekstów Elżbieta Cichy ; przypisy Maria Prussak] ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Latona", 1994. Sygnatura: 246719

 

1995 

 1. Dwie trumny (na Smoczej i na Śliskiej) / Janusz Korczak // Odra. – 1995, nr 6, s. 2-3

 

1996 

 1. Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak [pseud. ; il. Ela Wysocka]. Bielsko-Biała : "Klasyka" : nakł. Bielskich Zakładów Graficznych, [1996] 

 2. Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak [pseud.]. Poznań : "GMP", [1996] 

 3. Pamiętnik / Janusz Korczak [pseud.]. Wrocław : "Siedmioróg", 1996 

 4. Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak [pseud.]. Rypin : "Verbum", 1996 Sygnatura: 250224, 250225, 248136 

 5. Sława ; Opowiadania (1898-1914) / Janusz Korczak ; [red. nauk. t. Hanna Kirchner ; oprac. tekstów Józefa Bartnicka ; przypisy Bożena Wojnowska] ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Latona", 1996. 

 6. Trzeba to zrozumieć / Janusz Korczak ; oprac. A.L. / / W:  Res Hum / Towarzystwo Kultury Świeckiej. - 1996 nr 2 s. 24-25

 

1997 

 1. Baśnie i legendy polskie /  [wybór baśni i legend Elżbieta Brzoza ; aut. Janusz Korczak i in.] ; il. Mirosław  Tokarczyk . -  Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1997 

 2. Kajtuś Czarodziej / Janusz Korczak. Wrocław : "Siedmioróg", 1997 

 3. Król Maciuś I / Janusz Korczak [pseud.] ; il. Edyta Ćwiek. Poznań : Podsiedlik-Raniowski i Spółka, cop. 1997 

 4. Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak [pseud. ; il. Artur Łobuś]. Wrocław : "Siedmioróg", 1997 

 5. Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak [pseud. ; il. Jakub Kuźma]. Warszawa : "Kama", 1997 

 6. Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak [pseud.]. Kraków : "Zielona Sowa", [1997] 

 7. Leben für andere : Gedanken und Meditationen von Janusz Korczak / Janusz Korczak, Friedhelm Beiner, Erich Dauzenroth.- Gütersloh : Kiefel, 1997. Sygnatura: 310498 

 8. Mośki, Joski i Srule ; Józki, Jaśki i Franki / Janusz Korczak ; [red. nauk. t. Aleksander Lewin ; oprac. tekstów i przypisy Marta Ciesielska] ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Latona", 1997.

 

1998

 

 1. Jak kochać dziecko / Janusz Korczak [pseud. ; red., posł. i kalendarium Wiesław Theiss]. Wyd. 3. Warszawa : Jacek Santorski & CO. Wydaw., 1998. 

 2. Kajtuś czarodziej ; Uparty chłopiec ; Opowiadania (1918-1939) / Janusz Korczak ; [red. nauk. t. Hanna Kirchner ; oprac. tekstów Elżbieta Cichy ; przypisy Jolanta Ługowska ; tł. tekstów hebr. Ewa Świderska] ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Latona", 1998.  

 3. Koszałki opałki ; Humoreski i felietony. 1 / Janusz Korczak ; [red. nauk. t. Hanna Kirchner ; oprac. tekstów i przypisy Bożena Wojnowska] ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Latona", 1998. 

 4. Koszałki opałki ; Humoreski i felietony. 2 / Janusz Korczak ; [red. nauk. t. Hanna Kirchner ; oprac. tekstów i przypisy Bożena Wojnowska] ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Latona", 1998. 

 5. Król Maciuś I / Janusz Korczak [pseud.]. Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza-B, 1998 

 6. Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak [pseud.]. Warszawa : PWW [Philip Wilson Warsaw], 1998 

 7. Szkoła życia ; Obrazki szpitalne ; Artykuły pedagogiczne i medyczne (1900-1912) / Janusz Korczak ; [red. nauk. t. Stefan Wołoszyn ; oprac. tekstów Elżbieta Cichy ; przypisy Maciej Demel, Stefan Wołoszyn ; przy współprac. Marty Ciesielskiej] ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Latona", 1998.

 

1999 

 1. Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak [pseud.]. Wyd. popr.  Poznań : "G&P", cop. 1999. 

 2. Listy i rozmyślania palestyńskie / Janusz Korczak [pseud.] ; wybrała, oprac. i wstępem opatrzyła Bożena Wojnowska. Warszawa : "Ezop" : Żydowski Instytut Historyczny, 1999
   

2000 

 1. Król Maciuś Pierwszy /  Janusz Korczak [pseud.] ; notatki na marginesie, cytaty, które warto znać, streszczenie oprac. Barbara Włodarczyk . -  Kraków : "Greg", [2000]. Sygnatura: 272544

 

2001 

 1. Kajtuś czarodziej / Janusz Korczak [pseud. ; il. Paweł Kołodziejski]. Kraków : "Zielona Sowa", [2001]. 

 2. Król Maciuś na bezludnej wyspie / Janusz Korczak [pseud.]. Kraków : "Zielona Sowa", 2001. 

 3. Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak [pseud.]. Warszawa : "Mea", 2001.

 

2002 

 1. Jak kochać dziecko / Janusz Korczak [pseud. ; red., posł. i kalendarium Wiesław Theiss]. Wyd. 4. Warszawa : Wydaw. Jacek Santorski & Co, [2002]. 

 2. Jak kochać dziecko ; Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak [pseud.]. Warszawa : "Żak", cop. 2002.

 

2003 

 1. Król Maciuś na bezludnej wyspie / Janusz Korczak. Kraków : "Zielona Sowa", [2003]. 

 2. Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak ; [il. Paweł Kołodziejski]. Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2003. 

 3. Prawidła życia ; Publicystyka dla dzieci. 1 / Janusz Korczak ; [red. nauk. t. Aleksander Lewin ; oprac. tekstów Józefa Bartnicka ; przypisy Joanna Papuzińska, Anna Wiernik przy współpr. Marty Ciesielskiej ; tł. tekstów hebr. Ewa Świderska] ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Warszawa : Instytut Badań Literackich, 2003. Sygnatura: 246719

 

2004 

 1. Jak kochać dziecko / Janusz Korczak [red., posł. i kalendarium Wiesław Theiss]. Wyd. 5. Warszawa : Wydaw. Jacek Santorski & Co, 2004. Sygnatura: 301456 

 2. Kajtuś czarodziej / Janusz Korczak. Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2004. 

 3. Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak. Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2004. 

 4. Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak. Warszawa : Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk - Inwestycje, 2004. 

 5. Z Gazetki Domu Sierot / Janusz Korczak. // Poezja i Dziecko. - 2004, nr 1, s. 40-43

 

2005 

 1. Kajtuś czarodziej / Janusz Korczak. Kraków : Polskapresse. Oddział Prasa Krakowska : Zielona Sowa, cop. 2005. 

 2. Król Maciuś I / Janusz Korczak. Kraków : Zielona Sowa : Polskapresse, cop. 2005. 

 3. Król Maciuś I / Janusz Korczak. Kraków : Zielona Sowa ; Warszawa : Polskapresse, cop. 2005. 

 4. Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak ; [il. Paweł Kołodziejski]. Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2005. 

 5. Sam na sam z Bogiem : modlitwy tych, którzy się nie modlą / Janusz Korczak ; wstęp i oprac. Józef Zawitkowski (ks. Tymoteusz). Kraków : Dehon Wydawnictwo Księży Sercanów, cop. 2005. 

 6. Sam na sam z Bogiem : modlitwy tych, którzy się nie modlą / Janusz Korczak ; słowo wstępne Jan Twardowski. Warszawa : Biblioteka "Więzi", 2005.

 

2006 

 1. Kajtuś czarodziej / Janusz Korczak ; [red. Edyta Wygonik ; rys. Paweł Kołodziejski]. Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2006. 

 2. Kołysanka / Janusz Korczak. // Poezja i Dziecko. - 2006, nr 2, s. 48-51

 

2007 

 1. Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak ; [red. Marta Stęplewska ; il. Paweł Kołodziejski]. Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2007. 

 2. Prawidła życia : publicystyka dla dzieci. 2 / Janusz Korczak ; [red. nauk. tomu Aleksander Lewin ; oprac. tekstów Józefa Bartnicka, Monika Ziółek ; genezy utworów i przypisy Marta Ciesielska ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2007. 

 3. Prawidła życia : publicystyka dla dzieci. 3 / Janusz Korczak ; [red. nauk. tomu Aleksander Lewin ; oprac. tekstów Józefa Bartnicka, Monika Ziółek ; genezy utworów i przypisy Marta Ciesielska ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2007.

 

2008 

 1. Pisma rozproszone : listy (1913-1939). 1 / Janusz Korczak ; [red. nauk. tomu Hanna Kirchner ; oprac. tekstów, genezy utworów i uwagi o tekstach oraz przypisy Bożena Wojnowska ; tł. tekstów hebr. Ewa Świderska, Hanna Kirchner] ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Warszawa : Instytut Badań Literackich Wydawnictwo, 2008. Sygnatura: 246719 

 2. Pisma rozproszone : listy (1913-1939). 2 / Janusz Korczak ; [red. nauk. tomu Hanna Kirchner ; oprac. tekstów, genezy utworów i uwagi o tekstach oraz przypisy Bożena Wojnowska ; tł. tekstów hebr. Ewa Świderska, Hanna Kirchner] ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Warszawa : Instytut Badań Literackich Wydawnictwo, 2008. Sygnatura: 246719

 

2009 

 1. Wykłady korczakowskie. Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak ; [tł. Ewa Kanigowska-Giedroyć]. [Warszawa] : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, cop. 2009.

2011 

 1. Król Maciuś na wyspie bezludnej / Janusz Korczak ; il. Marianna Oklejak. Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2011. 

 2. Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak ; il. Marianna Oklejak. Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2011. 

 3. Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak. Wyd. 2. w tej ed. Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2011.


[1] Janusz Korczak: Bibliografia Publikacji Janusza Korczaka i Januszu Korczaku w Polsce 1943-1987/ pod red.  nauk. Aleksandra Lewina. – Heinsberg: Agentur Dieck, 1988.

[2] Wyjątek uczyniono dla kilku publikacji dotyczących Korczaka, wydanych poza krajem, a dostępnych w PBW.

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony